Corona: ‘Al onze lessen, intervisie-, leertherapie- en supervisiebijeenkomsten gaan gewoon door, virusvrij Online.’

Rabia Ben Mesaoud

Docent, Groepsleertherapeut
Integratieve Therapeut ECP

“In interactie met de ander, ontstaan mogelijkheden om jezelf beter te leren kennen en je verder te ontwikkelen”  Dat inspireert mij bij de academie als collega en als docent! 

Mijn collega's