Mieke van Tienen, BA

Docent, Supervisor, Examinator, Intaker,
Integratieve Kinderthearpeut ECP, Jongerentherapeut

Ik ben kinder-, jongeren-, en hypno-therapeute en heb een praktijk aan huis. Daarnaast werk ik als KIES-coach voor kinderen in echtscheidingssituaties. Dit doe ik onder andere via een samenwerkingsverband met een scheidings-mediator.

Mieke van Tienen, BA

Als Academie opleider…

…ben ik inmiddels sinds 2009 aan De Academie verbonden. Daarvoor heb ik met veel plezier en enthousiasme gestudeerd aan de Nederlandse Academie voor Integratieve kinder-,en jongeren-,hypno therapeut (ECP) en supervisor. De opleidingen hebben me enorm verrijkt, zowel in de uitvoering van mijn praktijk en als mens. Ik heb mezelf daarmee een groot cadeau gedaan, waarvan ik elke dag geniet en de vruchten pluk. Door de opleiding aan De Academie ben ik een all-rounder in het vak. In mijn praktijk begeleid ik alle kinderen, pubers en jongvolwassenen én hun ouders in diverse uiteenlopende problematieken.
Ik ben werkzaam als docent, supervisor, assessor/examinator, intaker voor prospects en coördinator bij de IKT-opleidingen aan De Academie. Ik ben vanaf 2004 verbonden aan De Academie en sinds 2009 als opleider. Het blijvend innoveren van De Academie en de daaruit voortvloeiende opleidersbijeenkomsten dragen er aan bij dat ik steeds effectiever word in mijn therapeut-schap. Het is een gouden combinatie waardoor mijn cliënten snel resultaten boeken.

Kinderen als inspiratiebron

Kinderen inspireren mij om studenten te begeleiden en op te leiden tot de beste kindertherapeuten. Dit motiveert mij om bij De Academie te werken. Daar wordt innovatief, inspirerend en sprankelend de missie vormgegeven: “Gelukkige kinderen in een gelukkige samenleving”. Mijn uitdaging is om daar optimaal aan bij te dragen.

Kinderen zijn een bijzondere inspiratiebron en drijfveer in mijn leven. Ik heb het plezierige genoegen om al heel lang met ze samen te werken, zowel voorheen in het onderwijs als nu in mijn praktijk. Ik ben elke keer weer onder de indruk van de wijsheid van kinderen. In de dagelijkse praktijk ervaren mijn cliënten en ik hoe blijvend effectief en kortdurend integratieve therapie is.

 

Meer informatie over mijn praktijk vind je op mijn website.

Mijn tip aan studenten

In het werk op De Academie spreekt de dynamiek van een groep me erg aan. Het is geweldige om de stappen te zien die studenten in hun professionele ontwikkeling maken van de twijfelde, onzekere beginner tot de waardevolle collega in dit fascinerende vakgebied. Daarin samen op respectvolle en collegiale wijze met de menselijke maat samenwerken, vind ik een mooie uitdaging.

Blijvende nieuwsgierigheid is hét sleutelwoord. Zowel in het vakgebied als naar jezelf. Het onderzoek naar jouw krachten en ontdekken van jouw mogelijkheden zijn daarin belangrijk en ook wat je dient te parkeren omdat het belemmerend werkt bij déze cliënt. Dat verrijkt je als mens en is een leuke en genietende ontdekkingstocht, waarin je blijvend nieuwsgierig bent naar wat maakt dat je op onbewust niveau doet wat je doet.

Ik zie uit naar jou als een nieuwsgierige en gemotiveerde student met een professionele attitude in de opleidingstrajecten van De Academie en verheug me er op je ondersteunend in te leiden en te begeleiden in jouw blijvende ontwikkeling en groei in dit fantastische en fascinerende beroep.

Humor, openheid en samenwerken

De essentie en het uiteindelijke doel van de opleidingen aan De Academie is dat je supervisor wordt van je therapeutisch handelen en dus geen belemmeringen vormt voor het therapietraject van de cliënt. Attitude neemt daar dé centrale plek in met daarin mens-eigenschappen, kennis en vaardigheden. Deze vlecht je door een therapiesessie en dat vormt de kunst en kunde van het integratieve therapeutische ambacht. Het is van belang dat er ruimte is voor een optimaal proces tot een bekwame en effectieve therapeut. Daarvoor heb je je doelen helder en ontwikkel je verfijnde vervolgdoelen.

Je opleiders en medesupervisanten zijn een instrument in jouw individuele en unieke professionele ontwikkeling. Werkinbreng en beschrijvend reflecteren zijn een hulpmiddel hierin, evenals humor, openheid en gemotiveerd kunnen samenwerken. Vooral met veel lol in een lerende positie blijven, is essentieel voor studenten en een leuke uitdaging in mijn rol als opleider.

Nieuwe uitdagingen

Intrinsieke nieuwsgierigheid veroorzaakt dat ik graag reizen onderneem naar andere culturen met zijn levenswijzen en wijsheden, autobiografische boeken lees/films bekijk over drijfveren van mensen en wat maakt dat ze doen wat ze doen. Nieuwsgierig uitdagingen blijven aangaan en altijd met lol leren/ervaren/ontwikkelen/leven is een blauwdruk van mijn leven.

 

Ik ben ruim 25 jaar in het basisonderwijs werkzaam geweest in alle groepen en vele functies, waaronder bv. adjunct directeur, Pabo-studenten begeleider en remedial teacher. Gedurende die tijd ben ik in ontwikkeling gebleven door her-,en bijscholing in vele onderwijs-specifieke onderdelen. Zowel op management-, als klasseninhoudelijk niveau als ook de begeleiding van ouders, teamleden en PABO-studenten. Ik heb met twee collega’s een nieuwe school opgezet volgens het concept van Ervaringsgericht Onderwijs.

 

Ik ben lid van de VIT en sta ECP.-geregistreerd bij NEVCP en de RNBZ. Beroepsverenigingen zijn belangrijk voor een professionele uitvoering van mijn werk. Ze ondersteunen om die professie op hoog peil te houden door bijscholingsbijeenkomsten, intervisie, bestuderen van literatuur en natuurlijk de laatste nieuwste ontwikkelingen in ons vakgebied. Daarnaast is het ook gezellig om elkaar als collega’s te treffen.

Mijn collega's