Volg je les coronaproof Live én Online » lees meer

Integratieve KinderCounselor

2-jarige beroepsopleiding
Erkend door EAP, EAIP

Wat is KinderCounseling?

Als Integratieve KinderCounselor bied je kortdurende psychosociale begeleiding aan kinderen en ouders. Je helpt kinderen o.a. met gebrek aan zelfvertrouwen, pesten, zelfrespect, grensoverschrijdend gedrag en onbegrepen (buik)pijn. 

Je stimuleert een kind om interne hulpbronnen te activeren zodat het kind zélf het probleem oplost. Een methode is leuk, maar een kind weet het beter! Uiteraard met behulp van jouw steun, humor en doelgerichtheid. 

Integratieve KinderCounseling: een vak dat sterk in opkomst is.

 

Gratis reserveren?

Kijk verder, Kom verder Download de studiegids

Wat levert het je op?

 1. Bijzondere samenwerking met een kind

  Jij bent deskundig maar een kind van 8 heeft al acht jaar ervaring met zichzelf! Lees meer

 2. Persoonlijke en professionele groei

  Groeien als mens en daardoor een warme, deskundige KinderCounselor worden. Lees meer.

 3. Na 2 jaar ben je KinderCounselor mét vergoedingen èn btw-vrijstelling: dat vind je nergens anders.

  Als integratieve KinderCounselor krijg je vergoedingen van zorgverzekeraars (Vektis AGB-code 90) én btw vrijstelling. Na 1 jaar krijg je al meteen het diploma Integratieve KinderCoach! Zo sta je stevig in je opbloeiende praktijk.

 4. Stroom direct door naar jaar 3 van MasterKindertherapeut ECP

  Met het diploma KinderCounselor stroom je direct door naar het 3e jaar van de 4-jarige opleiding tot MasterKindertherapeut ECP! Zo zit je altijd goed.

Diepgaand contact

Als KinderCounselor maak je diepgaand contact met een kind om het zelfgevoel te verstevigen en de interne hulpbronnen te activeren.

 

Jij gunt ieder kind toch ook een stevige basis?

Wij geloven dat die bestaat uit:

Zelfkennis

Zelfrespect

Zelfvertrouwen

Zelfliefde

Zelfbeschikking

Zelfstandigheid

en Zelfverwerkelijking!

Als KinderCounselor doe je wat nodig is

Hoe spreek je innerlijke hulpbronnen aan bij een kind? Een TedX Talk!

 

Een harmonieus programma met inhoud 

Hoe is de studie opgebouwd? 

 • Het academisch jaar loopt van oktober tot half juni
 • 18 dagen Vakopleiding Integratieve KinderCounseling, 1x per 14, 10.00 – 17.00.
 • 7 dagen PSBK deel 1 (Ontwikkelingspsychologie, Psychopathologie en Diagnostiek, Communicatie en interactie, Wet en Gezondheidsethiek), Online, eens per maand les op zaterdag van 10.00 – 17.00.
 • 1x per 14 dagen 6 uur intervisie (thuis bij medestudenten).
 • 38 cliëntsessies
 • Supervisie (10x in drietallen) en leertherapie (10x in tweetallen) bij de supervisor en leertherapeut
 • Groepsleertherapie (5x).
 • Theorie en praktijktentamens (2x)

Wat je moet weten over de opleiding

 • erkende 2-jarig (post-hbo/wo) opleiding, wetenschappelijk onderbouwd conform de voorwaarden van de Europese Associatie voor Psychotherapie (EAP) en de Europese Associatie voor Integratieve Psychotherapie (EAIP). 
 • erkende 14-daagse opleiding Psychosociale en Medische Basiskennis (PSBK) conform de eisen van de zorgverzekeraars. De PSBK is een aparte opleiding naast de beroepsopleiding tot Integratieve KinderCounselor. Met PSBK modulen kun je het hele jaar door alvast beginnen! Zo spreid je studielast.
  Heb jij vrijstelling voor PSBK? Check meteen met studieadviseur Margot of je in aanmerking komt voor vrijstelling!

 

De opleiding tot Integratieve KinderCounselor: tussentijdse diploma’s

Jaar 1: diploma Integratieve KinderCoach (60 EC).

Jaar 2: diploma Integratieve KinderCounselor (60 EC). 
Je hebt ook de PSBK afgerond waardoor je nu al praktijk voert met vergoedingen van zorgverzekeraars (AGB-code 90)! Én met btw vrijstelling. 

 

Hoe leer je?

Doen, doen, doen. Want Integratieve KinderCounseling is een ambacht, een professioneel praktijk-vak. Dat is de reden waarom de opleiding zo praktijkgericht is. Alles wat je leert pas je direct toe in het werken met kinderen. Je supervisor ondersteunt je met de diagnose en het daaruit voortvloeiende actieplan. Met je intervisiegenoten oefen je de technieken en interventies en neem je de theorie door. Bij je leertherapeut ontdek je jezelf op een steeds dieper niveau en ervaar je de interventies aan den lijve. Hierdoor wordt je een echte ervaringsdeskundige professional die weet waar ‘ie het over heeft. Je pakt ook persoonlijke belemmeringen bij jezelf aan zodat je met kracht, rust en zelfvertrouwen het werk doet. 

De power van ons leersysteem: de krachtige wisselwerking tussen cliëntsessies, supervisie, intervisie en leertherapie!

De beste opleiders!

Je krijgt les van inspirerende docenten, praktijktrainers, supervisoren, leertherapeuten en assessoren. Samen met jou geven zij deze opleiding vorm en inhoud, kwaliteit en spelvreugde.

Je opleiders zijn ervaren ECP-therapeuten die allen een zelfstandige praktijk voeren. Omdat zij jarenlange ervaring in het vakgebied hebben krijg je geen wollige verhalen maar gerichte, persoonlijke begeleiding zodat je het vak grondig onder de knie krijgt. Daardoor word je succesvol in je zelfstandige praktijk als echte vakman of vakvrouw in Integratieve KinderCounseling en Kindertherapie.

Wie zijn de opleiders van De Academie? 

Erkenningen, vergoedingen en btw

Met het diploma van de 2-jarige post-hbo/wo beroepsopleiding tot Integratieve KinderCounselor kom je al in aanmerking voor Vektis AGB-code 90. Elders is dit pas na drie jaar.  

 

Btw vrijstelling

Uniek is verder dat je ook voor btw vrijstelling in aanmerking komt als gediplomeerd Integratieve KinderCounselor. Elders is dat pas na vier jaar. 

 

Doorstuderen tot het ECP

Met het diploma Integratieve KinderCounselor kun je doorstromen naar jaar 3 van de 4-jarige vervolgopleiding tot MasterKinderTherapeut ECP in Integratieve Psychotherapie. Met deze internationaal erkende opleiding verkrijg je het Europese Certificaat Psychotherapie (ECP). De Nederlandse Academie heeft de hoogste status als opleidingsinstituut in psychotherapie: EAPTI. Dit opleidingstraject is erkend is door EAIP & EAP.

Een vak met toekomst

Zelfstandige praktijk of (multidisciplinaire) groepspraktijk?

Er zijn veel mogelijkheden als KinderCounselor! Je kunt alleen of samen met anderen een Praktijk voor Integratieve KinderCoaching voeren. Ook interessant: een multidisciplinaire groepspraktijk waar je met collega’s uit verschillende Gezondheidszorg richtingen samenwerkt. 

 

Hoe werk je als KinderCoach en KinderCounselor tegelijk?

Als Integratieve KinderCoach en KinderCounselor biedt je aan ouders en scholen laagdrempelige hulp. Soms is KinderCoaching ontoereikend en dan wil je natuurlijk meer bieden. Integratieve KinderCounseling is dan de volgende stap. Met het diploma Integratieve KinderCounselor heb je een sterke beroepsidentiteit die in opkomst is. 

 

Kortdurende behandeling: een gewild ‘product’

Je bent een specialist in kortdurende Integratieve KinderCoaching en KinderCounseling. Dat betekent dat je in 4 tot 8 sessies je cliëntjes en hun ouders helpt om tot belangrijke veranderingen te komen. Dat is goed te overzien voor kind en ouders. De sessies worden door zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed uit de aanvullende verzekeringen.  NB. Zonder BIG-registratie kun je niet vergoed worden uit de AWBZ. 

 

Directe praktijkopbouw: je toekomst begint nu

Omdat je vanaf dag één van de opleiding al aan de gang gaat met kinderen en ouders, breid jij je praktijk tijdens de opleiding steeds verder uit. Het is dus niet zo dat je pas na het eindexamen maar eens probeert om een Praktijk voor Integratieve KinderCoaching & KinderCounseling te starten. Nee, je hebt al meer dan 100 cliëntpraktijkuren verricht waardoor je mond-tot-mond reclame zich al heeft opgebouwd. Uiteraard dien je je ook als serieuze praktijk te manifesteren: een goede website is daarin zeer behulpzaam. Net als het professionele contact met verwijzers zoals huisartsen, advocaten, intern begeleiders en leerkrachten. In de opleiding leer je hoe je dat moet doen.

Vooropleiding en vrijstelling

De Integratieve KinderCounselor is een post-hbo/wo opleiding.

 

Vooropleiding

Wanneer je bachelor of master bent, of beschikt over een aantoonbaar equivalent niveau, dan kun je je inschrijven voor de opleiding. 

 

Vrijstellingen PSBK

 

Wat is de PSBK?

PSBK staat voor Psychosociale en Medische BasisKennis. Je hebt een PSBK diploma nodig om voor vergoedingen van zorgverzekeraars in aanmerking te komen. De PSBK-opleiding is een traject dat in opdracht van de zorgverzekeraars is opgesteld door onderzoeksbureau PLATO (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie) van de Universiteit Leiden. Onze PSBK-opleiding is erkend door CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) en voldoet daarmee aan de eisen van de zorgverzekeraars. 

 

Vrijstelling voor de PSBK

Wellicht heb je op grond van je vooropleiding vrijstellingen voor de PSBK. De overkoepelende beroepsbelangen organisaties RBCZ en de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie geven aan welke vooropleidingen wel of niet zijn vrijgesteld van deze PSBK-opleiding. De Nederlandse Academie volgt het beleid van deze verenigingen. Je kunt altijd een bericht aan ons sturen om te vragen of je vrijstellingen hebt. De Nederlandse Academie conformeert zich aan de meest recente versie van dit document. 

 

Geen vrijstelling voor de integratieve vakopleiding

Het integratieve denken en handelen en de professionele attitude van het client based werken in de 3e generatie integratieve ontwikkeling (het Nieuwe Paradigma in de Veranderkunde) wordt nergens anders aangeboden in Nederland. Voor deze onderdelen zijn dan ook geen vrijstellingen mogelijk. 

Studiekosten en data

Studiekosten

Jaar 1: € 6.835

Bereken eenvoudig de uiteindelijke kosten aan de hand van de juiste belastingschaal. Zie het overzicht en de studiecalculator.

De studiekosten bestaan uit de lessen van de vakopleiding, de leertherapie en supervisie. Het lesgeld is exclusief de PSBK-modulen. Wanneer je geen vrijstelling hebt voor de PSBK-modulen behorende bij deze opleiding, zie dan verder bij opleiding PSBK.
Er zijn een aantal verplichte boeken die je dient aan te schaffen. We werken voornamelijk met eigen syllabi. Die zijn inbegrepen in het studiegeld. De kosten blijven per studiejaar min of meer hetzelfde, afhankelijk van het aantal supervisie- en leertherapiesessies.

 

Terugverdienen

In de eerste twee jaren verricht je minimaal 100 cliënturen. In het begin vraag je daar in de regel nog niet zo veel voor, maar als gediplomeerd KinderCounselor vraag je in het 2e jaar een prijs van € 45 tot € 65. Dat betekent dat je in de eerste twee jaar al een paar duizend euro terugverdient.  Als gediplomeerd Integratieve Counselor vraag je gemiddeld € 80 per sessie van een uur. Tel uit je winst. En dat alleen al tijdens je studie. 

 

Tijdsinvestering en ontwikkel-flow

De eerste twee jaren is stevig doorpakken: 60 EC per jaar. Dat betekent dat je zo’n 16 tot 24 uur per week bezig bent met PSBK, de lessen, supervisie en leertherapie, de opdrachten voor de intervisiegroep en wat we noemen: suddertijd. Dat is de tijd die nodig is om alle nieuwe ervaringen te integreren in jezelf tijdens je persoonlijke groeiproces. Vooral in het eerste jaar ervaar je de meeste studiedruk: alles is nieuw, het opnieuw studeren, het ontmoeten van nieuwe mensen, de emotionele contacten en de intense nieuwe ervaringen. Wees gerust: het went snel, je komt vanzelf in een ‘ontwikkel-flow!’
Dit is de (gemiddelde) indeling in een studiejaar: 

 • Het academisch jaar loopt van oktober tot half juni
 • 18 dagen Vakopleiding Integratieve KinderCounseling, 1x per 14, 10.00 – 17.00.
 • 7 dagen PSBK deel 1 (Ontwikkelingspsychologie, Psychopathologie en Diagnostiek, Communicatie en interactie, Wet en Gezondheidsethiek), Online, eens per maand les op zaterdag van 10.00 – 17.00.
 • 1x per 14 dagen 6 uur intervisie (thuis bij medestudenten).
 • 38 cliëntsessies
 • Supervisie (10x in drietallen) en leertherapie (10x in tweetallen) bij de supervisor en leertherapeut
 • Groepsleertherapie (5x).
 • Theorie en praktijktentamens (2x)

 

Lesdata en -tijden

Jaar 1

 • Vakopleiding
  Lestijden zijn van 10.00-17.00. De vakopleiding start met een tweedaagse (za/zo) in oktober. 

Dinsdag

2022│ 1/10, 2/10, 11/10, 1/11, 8/11, 15/11, 22/11, 6/12, 13/12, 20/12
2023│ 10/1, 24/1, 7/2, 14/2, 21/2, 14/3, 28/3, 4/4, 18/4, 23/5, 30/5, 6/6, 20/6

 

 • PSBK
  De 14 PSBK lesdagen zijn op zaterdag (10.00-17.00) en zijn verspreid over de twee jaar.  Zie de PSBK opleiding voor de lesdata. 

Jaar 2 

 • Vakopleiding
  Lestijden zijn van 10.00-17.00.

Donderdag

2022│6/10, 13/10, 27/10, 3/11, 10/11, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12, 22/12
2023│12/1, 19/1, 26/1, 2/2, 9/2, 16/2, 23/2, 9/3, 16/3, 23/3, 13/4, 11/5, 8/6

 

 • PSBK
  De 14 PSBK lesdagen zijn op zaterdag (10.00-16.00) en zijn verspreid over de twee jaar.  Zie de PSBK opleiding voor de lesdata. 

 

Locatie

De lessen vinden plaats op De Nederlandse Academie, Klaprozenweg 123, 1033 NN in Amsterdam. De intervisiegroep doe je bij je medestudenten thuis. Supervisie en leertherapie vindt plaats in de praktijk van de opleider. 

Veelgestelde vragen

Hoe gaat de intakeprocedure in zijn werk?

Nadat je je via de website hebt ingeschreven voor een opleiding, gaat de intakeprocedure van start. Je ontvangt een uitgebreide intake-opdracht en je hebt een gesprek met een intaker. Na het gesprek ontvang je van de toelatingscommissie de definitieve beslissing voor toelating van de opleiding.

Kan ik vrijstellingen krijgen voor de opleiding?

Vrijstellingen kunnen alleen verkregen worden voor de PSBK, dit hangt van je vooropleiding af (een Bachelor of Master in het sociale domein). We hanteren de lijst van VGZ. Klik hier om te checken of jouw opleiding hier bij staat.

Is de opleiding in deeltijd te volgen en wat is de studiebelasting?

De studiebelasting is circa 16 uur per week. Voor de opleiding moeten ook de modulen van de PSBK gevolgd worden en komt er een studiebelasting van circa 8 uur per week bij. Je kunt de PSBK ook voorafgaand aan de opleiding volgen zodat je de studiebelasting kunt verdelen.

Kan de opleiding aan De Academie ook gecombineerd worden met een baan?

Ja, de opleiding is in principe te combineren met een 32-urige werkweek. Je moet er rekening mee houden dat je circa 1 dag in de week op een vaste dag les hebt en deze dag besteedt aan supervisie, leertherapie en  intervisie. Daarnaast moet je nog rekening houden met uren voor zelfstudie en het werken met je cliënten in de weekenden en/of avonduren.

Hoe is de balans tussen theorie en praktijk?

De opleiding is praktijkgericht. Gedurende de lesdagen wordt gewerkt met casuïstiek en eigen inbrengen, je oefent in de intervisiegroep en je werkt in je praktijk met cliënten. Tijdens de lesdagen leer je de theorie en wordt deze gekoppeld aan leerervaringen. Naast de lesdagen ben je ook bezig met het maken van reflecties, het bestuderen van syllabi, het bijhouden van je persoonlijk ontwikkelplan, het maken van cliëntverslagen etc. Wanneer je ook de PSBK volgt, ligt de nadruk op theorie en wordt iedere module met een theorietentamen afgesloten.

Is het werk als KinderCounselor iets voor mij?

Om erachter te komen of het vak van KinderCounselor bij jou past, organiseren we open avonden en Experience Days. Je kunt dan ervaring opdoen, met studenten spreken die in de opleiding zitten, kennismaken met het vak en de opleiders die allemaal een eigen praktijk hebben. Ook kun je een studieadviesgesprek aanvragen om deze vraag voor jezelf helder te krijgen.

Wat doet een Counselor eigenlijk en wat niet?

Counseling is het begeleiden van emotionele, psychosociale en psychosomatische problemen om het welzijn te vergroten. Het onderscheid tussen Coach, Counselor en Therapeut is hier terug te vinden.

Welke titel voer ik na de opleiding Integratieve KinderCounselor?

Wanneer je onze 2-jarige opleiding hebt afgerond, ben je Integratieve KinderCounselor.

Welke achtergrond hebben de studenten?

Studenten komen uit alle sectoren: zowel uit de sociale sector, de gezondheidszorg, het onderwijs en het bedrijfsleven.

Wat is de gemiddelde leeftijd van de studenten?

Omdat wij volwassenenonderwijs aanbieden, is de leeftijd van de studenten zeer divers. Deze varieert van 23 tot 60-plus, het merendeel van de studenten valt in de leeftijd van 30 tot 45 jaar.

Is er verplichte literatuur voor de opleiding?

Voor de opleiding werken we voornamelijk met syllabi die je kunt downloaden van onze studentenportal. Je ontvangt daarvoor een studenten-inlogcode. Wanneer je parallel aan de opleiding de modules van de PSBK moet volgen, geldt daar wel verplichte literatuur. Op de website staat per PSBK-module aangegeven welke meest recente literatuur gebruikt wordt.

Wat gaan afgestudeerde studenten met hun opleiding doen?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • een eigen praktijk, al of niet met medestudenten.
 • je gaat verder in je eigen zelfstandige, particuliere praktijk die je al tijdens de opleiding hebt gestart.
 • je sluit je aan in een groepspraktijk met collega’s uit de beroepsgroep.
 • je sluit je aan in een gezondheidscentrum met meerdere disciplines.
 • een eigen praktijk, gecombineerd met een aantal uren in loondienst bij een werkgever.
 • binnen het kader van de reeds bestaande werksituatie een nieuwe functie creëren.
 • de studie wordt gebruikt om verdieping te geven aan een huidige functie en/of de eigen mogelijkheden daarin uit te breiden.

Kan ik een eigen praktijk starten wanneer ik deze opleiding heb afgerond?

Ja, direct na aanvang word je geacht om cliënten te begeleiden. Daar heb je een praktijkplek en een praktijknaam voor nodig. Vanaf het eerste begin start je dus met je eigen praktijk. Na diplomering kun je deze verder uitbouwen.

Wat voor diploma behaal ik na de opleiding Integratieve KinderCounselor?

Na afronding van de opleiding ontvang je het diploma voor Integratieve KinderCounselor. Met dit diploma en het diploma Medische en Psychosociale Basiskennis (PSBK) kun je je registreren bij een beroepsvereniging. Je kunt als Integratieve KinderCounselor al een AGB praktijkcode 90 aanvragen en kunnen jouw cliënten de consulten geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen vanuit hun aanvullende ziektekostenverzekering.

Ik ben al Counselor, krijg ik dan vrijstellingen?

De Academie leidt op tot integratieve Counselors vanuit een integratieve visie en modellen. We werken met eigen syllabi en lesmateriaal en het integratieve model wordt vanaf dag 1 in de opleiding opgebouwd en gedurende de opleiding verdiept. Er is dan ook geen vrijstelling mogelijk als je al counselor bent.

Is het mogelijk om verkort de opleiding te doen?

De opleiding is dusdanig opgebouwd dat je een vaste leerroute volgt. Het programma is compact en intensief. We bieden geen mogelijkheid om de opleiding verkort te doen.

Kan ik deelnemen wanneer ik geen HBO of Master diploma heb?

Ja dat kan, daarvoor hebben wij een speciaal instroomtraject. Hiervoor kun je contact opnemen met de studieadviseur.

Ik heb wel een HBO of master maar mijn vooropleiding is niet gericht op het sociale domein of menswetenschappen. Kan ik toch deelnemen?

Ja dat kan. Je moet dan wel de opleiding Medische en Psychosociale Basiskennis (PSBK) doen.

Kan ik deelnemen als ik niet helemaal aan de toelatingseisen voldoe?

Als je niet geheel aan de toelatingseisen voldoet, neem dan contact op met de studieadviseur om jouw instroommogelijkheden te bespreken. Toelating tot de opleiding geschiedt altijd op basis van een intake, ook als je wel aan de vooropleidingseisen voldoet.

Kan ik ook deelnemen als ik een persoonlijk therapeutisch traject volg of heb gevolgd?

Het gaat er niet om wat je hebt meegemaakt, maar hoe je de dingen hebt verwerkt en wat je er van geleerd hebt. Afhankelijk van het traject dat je doorloopt en hoe jouw proces zich ontwikkelt dan wel heeft ontwikkeld, zal tijdens de intake hier verder op in gegaan worden. Hier wordt bepaald of de start van de opleiding het juiste moment voor jou is. Werken aan jezelf zien wij als een positieve ontwikkeling en wordt ook tijdens de opleiding gestimuleerd. Tijdens alle lessen zal 'leren door ervaren' een integraal onderdeel zijn van de opbouw, waardoor juist je persoonlijke doelen en je attitude op praktische wijze kunnen worden verkend en verder ontwikkeld.

Een harmonieus programma met inhoud 

Hoe is de studie opgebouwd? 

 • Het academisch jaar loopt van oktober tot half juni
 • 18 dagen Vakopleiding Integratieve KinderCounseling, 1x per 14, 10.00 – 17.00.
 • 7 dagen PSBK deel 1 (Ontwikkelingspsychologie, Psychopathologie en Diagnostiek, Communicatie en interactie, Wet en Gezondheidsethiek), Online, eens per maand les op zaterdag van 10.00 – 17.00.
 • 1x per 14 dagen 6 uur intervisie (thuis bij medestudenten).
 • 38 cliëntsessies
 • Supervisie (10x in drietallen) en leertherapie (10x in tweetallen) bij de supervisor en leertherapeut
 • Groepsleertherapie (5x).
 • Theorie en praktijktentamens (2x)

Wat je moet weten over de opleiding

 • erkende 2-jarig (post-hbo/wo) opleiding, wetenschappelijk onderbouwd conform de voorwaarden van de Europese Associatie voor Psychotherapie (EAP) en de Europese Associatie voor Integratieve Psychotherapie (EAIP). 
 • erkende 14-daagse opleiding Psychosociale en Medische Basiskennis (PSBK) conform de eisen van de zorgverzekeraars. De PSBK is een aparte opleiding naast de beroepsopleiding tot Integratieve KinderCounselor. Met PSBK modulen kun je het hele jaar door alvast beginnen! Zo spreid je studielast.
  Heb jij vrijstelling voor PSBK? Check meteen met studieadviseur Margot of je in aanmerking komt voor vrijstelling!

 

De opleiding tot Integratieve KinderCounselor: tussentijdse diploma’s

Jaar 1: diploma Integratieve KinderCoach (60 EC).

Jaar 2: diploma Integratieve KinderCounselor (60 EC). 
Je hebt ook de PSBK afgerond waardoor je nu al praktijk voert met vergoedingen van zorgverzekeraars (AGB-code 90)! Én met btw vrijstelling. 

 

Hoe leer je?

Doen, doen, doen. Want Integratieve KinderCounseling is een ambacht, een professioneel praktijk-vak. Dat is de reden waarom de opleiding zo praktijkgericht is. Alles wat je leert pas je direct toe in het werken met kinderen. Je supervisor ondersteunt je met de diagnose en het daaruit voortvloeiende actieplan. Met je intervisiegenoten oefen je de technieken en interventies en neem je de theorie door. Bij je leertherapeut ontdek je jezelf op een steeds dieper niveau en ervaar je de interventies aan den lijve. Hierdoor wordt je een echte ervaringsdeskundige professional die weet waar ‘ie het over heeft. Je pakt ook persoonlijke belemmeringen bij jezelf aan zodat je met kracht, rust en zelfvertrouwen het werk doet. 

De power van ons leersysteem: de krachtige wisselwerking tussen cliëntsessies, supervisie, intervisie en leertherapie!

De beste opleiders!

Je krijgt les van inspirerende docenten, praktijktrainers, supervisoren, leertherapeuten en assessoren. Samen met jou geven zij deze opleiding vorm en inhoud, kwaliteit en spelvreugde.

Je opleiders zijn ervaren ECP-therapeuten die allen een zelfstandige praktijk voeren. Omdat zij jarenlange ervaring in het vakgebied hebben krijg je geen wollige verhalen maar gerichte, persoonlijke begeleiding zodat je het vak grondig onder de knie krijgt. Daardoor word je succesvol in je zelfstandige praktijk als echte vakman of vakvrouw in Integratieve KinderCounseling en Kindertherapie.

Wie zijn de opleiders van De Academie? 

Erkenningen, vergoedingen en btw

Met het diploma van de 2-jarige post-hbo/wo beroepsopleiding tot Integratieve KinderCounselor kom je al in aanmerking voor Vektis AGB-code 90. Elders is dit pas na drie jaar.  

 

Btw vrijstelling

Uniek is verder dat je ook voor btw vrijstelling in aanmerking komt als gediplomeerd Integratieve KinderCounselor. Elders is dat pas na vier jaar. 

 

Doorstuderen tot het ECP

Met het diploma Integratieve KinderCounselor kun je doorstromen naar jaar 3 van de 4-jarige vervolgopleiding tot MasterKinderTherapeut ECP in Integratieve Psychotherapie. Met deze internationaal erkende opleiding verkrijg je het Europese Certificaat Psychotherapie (ECP). De Nederlandse Academie heeft de hoogste status als opleidingsinstituut in psychotherapie: EAPTI. Dit opleidingstraject is erkend is door EAIP & EAP.

Een vak met toekomst

Zelfstandige praktijk of (multidisciplinaire) groepspraktijk?

Er zijn veel mogelijkheden als KinderCounselor! Je kunt alleen of samen met anderen een Praktijk voor Integratieve KinderCoaching voeren. Ook interessant: een multidisciplinaire groepspraktijk waar je met collega’s uit verschillende Gezondheidszorg richtingen samenwerkt. 

 

Hoe werk je als KinderCoach en KinderCounselor tegelijk?

Als Integratieve KinderCoach en KinderCounselor biedt je aan ouders en scholen laagdrempelige hulp. Soms is KinderCoaching ontoereikend en dan wil je natuurlijk meer bieden. Integratieve KinderCounseling is dan de volgende stap. Met het diploma Integratieve KinderCounselor heb je een sterke beroepsidentiteit die in opkomst is. 

 

Kortdurende behandeling: een gewild ‘product’

Je bent een specialist in kortdurende Integratieve KinderCoaching en KinderCounseling. Dat betekent dat je in 4 tot 8 sessies je cliëntjes en hun ouders helpt om tot belangrijke veranderingen te komen. Dat is goed te overzien voor kind en ouders. De sessies worden door zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed uit de aanvullende verzekeringen.  NB. Zonder BIG-registratie kun je niet vergoed worden uit de AWBZ. 

 

Directe praktijkopbouw: je toekomst begint nu

Omdat je vanaf dag één van de opleiding al aan de gang gaat met kinderen en ouders, breid jij je praktijk tijdens de opleiding steeds verder uit. Het is dus niet zo dat je pas na het eindexamen maar eens probeert om een Praktijk voor Integratieve KinderCoaching & KinderCounseling te starten. Nee, je hebt al meer dan 100 cliëntpraktijkuren verricht waardoor je mond-tot-mond reclame zich al heeft opgebouwd. Uiteraard dien je je ook als serieuze praktijk te manifesteren: een goede website is daarin zeer behulpzaam. Net als het professionele contact met verwijzers zoals huisartsen, advocaten, intern begeleiders en leerkrachten. In de opleiding leer je hoe je dat moet doen.

Vooropleiding en vrijstelling

De Integratieve KinderCounselor is een post-hbo/wo opleiding.

 

Vooropleiding

Wanneer je bachelor of master bent, of beschikt over een aantoonbaar equivalent niveau, dan kun je je inschrijven voor de opleiding. 

 

Vrijstellingen PSBK

 

Wat is de PSBK?

PSBK staat voor Psychosociale en Medische BasisKennis. Je hebt een PSBK diploma nodig om voor vergoedingen van zorgverzekeraars in aanmerking te komen. De PSBK-opleiding is een traject dat in opdracht van de zorgverzekeraars is opgesteld door onderzoeksbureau PLATO (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie) van de Universiteit Leiden. Onze PSBK-opleiding is erkend door CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) en voldoet daarmee aan de eisen van de zorgverzekeraars. 

 

Vrijstelling voor de PSBK

Wellicht heb je op grond van je vooropleiding vrijstellingen voor de PSBK. De overkoepelende beroepsbelangen organisaties RBCZ en de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie geven aan welke vooropleidingen wel of niet zijn vrijgesteld van deze PSBK-opleiding. De Nederlandse Academie volgt het beleid van deze verenigingen. Je kunt altijd een bericht aan ons sturen om te vragen of je vrijstellingen hebt. De Nederlandse Academie conformeert zich aan de meest recente versie van dit document. 

 

Geen vrijstelling voor de integratieve vakopleiding

Het integratieve denken en handelen en de professionele attitude van het client based werken in de 3e generatie integratieve ontwikkeling (het Nieuwe Paradigma in de Veranderkunde) wordt nergens anders aangeboden in Nederland. Voor deze onderdelen zijn dan ook geen vrijstellingen mogelijk. 

Studiekosten en data

Studiekosten

Jaar 1: € 6.835

Bereken eenvoudig de uiteindelijke kosten aan de hand van de juiste belastingschaal. Zie het overzicht en de studiecalculator.

De studiekosten bestaan uit de lessen van de vakopleiding, de leertherapie en supervisie. Het lesgeld is exclusief de PSBK-modulen. Wanneer je geen vrijstelling hebt voor de PSBK-modulen behorende bij deze opleiding, zie dan verder bij opleiding PSBK.
Er zijn een aantal verplichte boeken die je dient aan te schaffen. We werken voornamelijk met eigen syllabi. Die zijn inbegrepen in het studiegeld. De kosten blijven per studiejaar min of meer hetzelfde, afhankelijk van het aantal supervisie- en leertherapiesessies.

 

Terugverdienen

In de eerste twee jaren verricht je minimaal 100 cliënturen. In het begin vraag je daar in de regel nog niet zo veel voor, maar als gediplomeerd KinderCounselor vraag je in het 2e jaar een prijs van € 45 tot € 65. Dat betekent dat je in de eerste twee jaar al een paar duizend euro terugverdient.  Als gediplomeerd Integratieve Counselor vraag je gemiddeld € 80 per sessie van een uur. Tel uit je winst. En dat alleen al tijdens je studie. 

 

Tijdsinvestering en ontwikkel-flow

De eerste twee jaren is stevig doorpakken: 60 EC per jaar. Dat betekent dat je zo’n 16 tot 24 uur per week bezig bent met PSBK, de lessen, supervisie en leertherapie, de opdrachten voor de intervisiegroep en wat we noemen: suddertijd. Dat is de tijd die nodig is om alle nieuwe ervaringen te integreren in jezelf tijdens je persoonlijke groeiproces. Vooral in het eerste jaar ervaar je de meeste studiedruk: alles is nieuw, het opnieuw studeren, het ontmoeten van nieuwe mensen, de emotionele contacten en de intense nieuwe ervaringen. Wees gerust: het went snel, je komt vanzelf in een ‘ontwikkel-flow!’
Dit is de (gemiddelde) indeling in een studiejaar: 

 • Het academisch jaar loopt van oktober tot half juni
 • 18 dagen Vakopleiding Integratieve KinderCounseling, 1x per 14, 10.00 – 17.00.
 • 7 dagen PSBK deel 1 (Ontwikkelingspsychologie, Psychopathologie en Diagnostiek, Communicatie en interactie, Wet en Gezondheidsethiek), Online, eens per maand les op zaterdag van 10.00 – 17.00.
 • 1x per 14 dagen 6 uur intervisie (thuis bij medestudenten).
 • 38 cliëntsessies
 • Supervisie (10x in drietallen) en leertherapie (10x in tweetallen) bij de supervisor en leertherapeut
 • Groepsleertherapie (5x).
 • Theorie en praktijktentamens (2x)

 

Lesdata en -tijden

Jaar 1

 • Vakopleiding
  Lestijden zijn van 10.00-17.00. De vakopleiding start met een tweedaagse (za/zo) in oktober. 

Dinsdag

2022│ 1/10, 2/10, 11/10, 1/11, 8/11, 15/11, 22/11, 6/12, 13/12, 20/12
2023│ 10/1, 24/1, 7/2, 14/2, 21/2, 14/3, 28/3, 4/4, 18/4, 23/5, 30/5, 6/6, 20/6

 

 • PSBK
  De 14 PSBK lesdagen zijn op zaterdag (10.00-17.00) en zijn verspreid over de twee jaar.  Zie de PSBK opleiding voor de lesdata. 

Jaar 2 

 • Vakopleiding
  Lestijden zijn van 10.00-17.00.

Donderdag

2022│6/10, 13/10, 27/10, 3/11, 10/11, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12, 22/12
2023│12/1, 19/1, 26/1, 2/2, 9/2, 16/2, 23/2, 9/3, 16/3, 23/3, 13/4, 11/5, 8/6

 

 • PSBK
  De 14 PSBK lesdagen zijn op zaterdag (10.00-16.00) en zijn verspreid over de twee jaar.  Zie de PSBK opleiding voor de lesdata. 

 

Locatie

De lessen vinden plaats op De Nederlandse Academie, Klaprozenweg 123, 1033 NN in Amsterdam. De intervisiegroep doe je bij je medestudenten thuis. Supervisie en leertherapie vindt plaats in de praktijk van de opleider. 

Veelgestelde vragen

Hoe gaat de intakeprocedure in zijn werk?

Nadat je je via de website hebt ingeschreven voor een opleiding, gaat de intakeprocedure van start. Je ontvangt een uitgebreide intake-opdracht en je hebt een gesprek met een intaker. Na het gesprek ontvang je van de toelatingscommissie de definitieve beslissing voor toelating van de opleiding.

Kan ik vrijstellingen krijgen voor de opleiding?

Vrijstellingen kunnen alleen verkregen worden voor de PSBK, dit hangt van je vooropleiding af (een Bachelor of Master in het sociale domein). We hanteren de lijst van VGZ. Klik hier om te checken of jouw opleiding hier bij staat.

Is de opleiding in deeltijd te volgen en wat is de studiebelasting?

De studiebelasting is circa 16 uur per week. Voor de opleiding moeten ook de modulen van de PSBK gevolgd worden en komt er een studiebelasting van circa 8 uur per week bij. Je kunt de PSBK ook voorafgaand aan de opleiding volgen zodat je de studiebelasting kunt verdelen.

Kan de opleiding aan De Academie ook gecombineerd worden met een baan?

Ja, de opleiding is in principe te combineren met een 32-urige werkweek. Je moet er rekening mee houden dat je circa 1 dag in de week op een vaste dag les hebt en deze dag besteedt aan supervisie, leertherapie en  intervisie. Daarnaast moet je nog rekening houden met uren voor zelfstudie en het werken met je cliënten in de weekenden en/of avonduren.

Hoe is de balans tussen theorie en praktijk?

De opleiding is praktijkgericht. Gedurende de lesdagen wordt gewerkt met casuïstiek en eigen inbrengen, je oefent in de intervisiegroep en je werkt in je praktijk met cliënten. Tijdens de lesdagen leer je de theorie en wordt deze gekoppeld aan leerervaringen. Naast de lesdagen ben je ook bezig met het maken van reflecties, het bestuderen van syllabi, het bijhouden van je persoonlijk ontwikkelplan, het maken van cliëntverslagen etc. Wanneer je ook de PSBK volgt, ligt de nadruk op theorie en wordt iedere module met een theorietentamen afgesloten.

Is het werk als KinderCounselor iets voor mij?

Om erachter te komen of het vak van KinderCounselor bij jou past, organiseren we open avonden en Experience Days. Je kunt dan ervaring opdoen, met studenten spreken die in de opleiding zitten, kennismaken met het vak en de opleiders die allemaal een eigen praktijk hebben. Ook kun je een studieadviesgesprek aanvragen om deze vraag voor jezelf helder te krijgen.

Wat doet een Counselor eigenlijk en wat niet?

Counseling is het begeleiden van emotionele, psychosociale en psychosomatische problemen om het welzijn te vergroten. Het onderscheid tussen Coach, Counselor en Therapeut is hier terug te vinden.

Welke titel voer ik na de opleiding Integratieve KinderCounselor?

Wanneer je onze 2-jarige opleiding hebt afgerond, ben je Integratieve KinderCounselor.

Welke achtergrond hebben de studenten?

Studenten komen uit alle sectoren: zowel uit de sociale sector, de gezondheidszorg, het onderwijs en het bedrijfsleven.

Wat is de gemiddelde leeftijd van de studenten?

Omdat wij volwassenenonderwijs aanbieden, is de leeftijd van de studenten zeer divers. Deze varieert van 23 tot 60-plus, het merendeel van de studenten valt in de leeftijd van 30 tot 45 jaar.

Is er verplichte literatuur voor de opleiding?

Voor de opleiding werken we voornamelijk met syllabi die je kunt downloaden van onze studentenportal. Je ontvangt daarvoor een studenten-inlogcode. Wanneer je parallel aan de opleiding de modules van de PSBK moet volgen, geldt daar wel verplichte literatuur. Op de website staat per PSBK-module aangegeven welke meest recente literatuur gebruikt wordt.

Wat gaan afgestudeerde studenten met hun opleiding doen?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • een eigen praktijk, al of niet met medestudenten.
 • je gaat verder in je eigen zelfstandige, particuliere praktijk die je al tijdens de opleiding hebt gestart.
 • je sluit je aan in een groepspraktijk met collega’s uit de beroepsgroep.
 • je sluit je aan in een gezondheidscentrum met meerdere disciplines.
 • een eigen praktijk, gecombineerd met een aantal uren in loondienst bij een werkgever.
 • binnen het kader van de reeds bestaande werksituatie een nieuwe functie creëren.
 • de studie wordt gebruikt om verdieping te geven aan een huidige functie en/of de eigen mogelijkheden daarin uit te breiden.

Kan ik een eigen praktijk starten wanneer ik deze opleiding heb afgerond?

Ja, direct na aanvang word je geacht om cliënten te begeleiden. Daar heb je een praktijkplek en een praktijknaam voor nodig. Vanaf het eerste begin start je dus met je eigen praktijk. Na diplomering kun je deze verder uitbouwen.

Wat voor diploma behaal ik na de opleiding Integratieve KinderCounselor?

Na afronding van de opleiding ontvang je het diploma voor Integratieve KinderCounselor. Met dit diploma en het diploma Medische en Psychosociale Basiskennis (PSBK) kun je je registreren bij een beroepsvereniging. Je kunt als Integratieve KinderCounselor al een AGB praktijkcode 90 aanvragen en kunnen jouw cliënten de consulten geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen vanuit hun aanvullende ziektekostenverzekering.

Ik ben al Counselor, krijg ik dan vrijstellingen?

De Academie leidt op tot integratieve Counselors vanuit een integratieve visie en modellen. We werken met eigen syllabi en lesmateriaal en het integratieve model wordt vanaf dag 1 in de opleiding opgebouwd en gedurende de opleiding verdiept. Er is dan ook geen vrijstelling mogelijk als je al counselor bent.

Is het mogelijk om verkort de opleiding te doen?

De opleiding is dusdanig opgebouwd dat je een vaste leerroute volgt. Het programma is compact en intensief. We bieden geen mogelijkheid om de opleiding verkort te doen.

Kan ik deelnemen wanneer ik geen HBO of Master diploma heb?

Ja dat kan, daarvoor hebben wij een speciaal instroomtraject. Hiervoor kun je contact opnemen met de studieadviseur.

Ik heb wel een HBO of master maar mijn vooropleiding is niet gericht op het sociale domein of menswetenschappen. Kan ik toch deelnemen?

Ja dat kan. Je moet dan wel de opleiding Medische en Psychosociale Basiskennis (PSBK) doen.

Kan ik deelnemen als ik niet helemaal aan de toelatingseisen voldoe?

Als je niet geheel aan de toelatingseisen voldoet, neem dan contact op met de studieadviseur om jouw instroommogelijkheden te bespreken. Toelating tot de opleiding geschiedt altijd op basis van een intake, ook als je wel aan de vooropleidingseisen voldoet.

Kan ik ook deelnemen als ik een persoonlijk therapeutisch traject volg of heb gevolgd?

Het gaat er niet om wat je hebt meegemaakt, maar hoe je de dingen hebt verwerkt en wat je er van geleerd hebt. Afhankelijk van het traject dat je doorloopt en hoe jouw proces zich ontwikkelt dan wel heeft ontwikkeld, zal tijdens de intake hier verder op in gegaan worden. Hier wordt bepaald of de start van de opleiding het juiste moment voor jou is. Werken aan jezelf zien wij als een positieve ontwikkeling en wordt ook tijdens de opleiding gestimuleerd. Tijdens alle lessen zal 'leren door ervaren' een integraal onderdeel zijn van de opbouw, waardoor juist je persoonlijke doelen en je attitude op praktische wijze kunnen worden verkend en verder ontwikkeld.

Europees erkende opleidingen

De Nederlandse Academie is een particuliere onderwijsstichting en verzorgt sinds 1979 mensgerichte opleidingen, trainingen en workshops in Psychotherapie, Counseling & Coaching. Wij hebben de hoogste Europese onderscheiding als opleidingsinstituut in psychotherapie in Europa: de EAPTI-status.

 

EAPTI instituut

 

Erkenningen

 
CPION-erkende PsychoSociale en Medische Basiskennis (PSBK-opleiding).

 

De post-hbo/wo opleidingen hebben al na twee jaar AGB-code 90 vergoedingen i.p.v. na de gebruikelijke 3 jaar. Alléén op De Academie!

 

 
De post-hbo/wo opleidingen hebben al na twee jaar btw vrijstelling i.p.v. na de gebruikelijke na 4 jaar. Alléén op De Academie!

 

De Nederlandse Academie is member van de EAC.

 

Met de 2-jarige opleiding tot Integratieve KinderCounselor (post-hbo/wo) kun je direct doorstromen naar jaar 3 van de 4-jarige opleiding tot MasterKinderTherapeut ECP. Met deze internationaal erkende opleiding verkrijg je het Europese Certificaat Psychotherapie (ECP). Wat is het voordeel van het ECP?

 

De Nederlandse Academie is ingeschreven bij de CRKBO en voldoet daarmee aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Ook onze opleiders zijn CRBKO geregistreerd en voldoen daarmee aan de Kwaliteitscode voor Docenten.

Margot de Cock Opleidingsadviseur | Leertherapeut Integratieve Therapeut ECP

Wil je meer weten?

Bel mij voor meer informatie of mail me voor een persoonlijk adviesgesprek.

Sfeer proeven? Kom naar ons Open Huis.

1. De bijzondere samenwerking met het kind (4-12 jr.)

Ieder kind heeft recht op de beste Integratieve KinderCounselor van Nederland. Dat is iemand die oprecht nieuwsgierig is naar de wereld van het kind: zijn overtuigingen, mogelijkheden, belemmeringen, gevoelens, aanleidingen voor gedrag, klachten en wensen. Iemand die voor en met ieder kind een eigen unieke therapie wil creëren. Zo’n Integratieve KinderCounselor kun jij zijn voor de kinderen die komen in jouw praktijk.  

Wij beschouwen het kind als deskundig op zichzelf. Het kind weet bewust of onbewust wat het echte probleem is, wat de oplossingen zijn en met welke middelen het zijn probleem wil oplossen. Kortom: ‘het kind weet het, kan het en doet het.’ Je aanpak is vraaggestuurd: de vraag van het kind is leidend. Je werkt procesgericht: je coacht het kind door de stappen van zijn eigen veranderingsproces. Van zijn ellende naar zijn geluk. Je maakt gebruik van het beeldend vermogen: trance, visualisatie, imaginatie en alle materialen die in je Integratieve KinderCounselingspraktijk hebt. Zoals verkleedkleren, zwaarden, pistolen, een tent, knuffels, (prenten)boeken, een winkeltje, (hand)poppen en poppenkast, etc. Alles wat nodig is om het zelfhelend vermogen te activeren. Je werkt met allerlei beïnvloedingsinterventies waaronder Speltherapie.

Je leert een beroep dat op wetenschappelijk onderzoek is gestoeld. De Nederlandse Academie is gespecialiseerd in kortdurende Integratieve KinderCounseling & -Psychotherapie, een gewild ‘product’ bij verwijzers en ouders. Je werkt volgens de principes uit de 3e generatie integratieve ontwikkeling in Counseling en Psychotherapie. Dit Nieuwe Paradigma in de Veranderkunde is op De Nederlandse Academie ontwikkeld. Dit Nieuwe Paradigma heeft als kenmerk: volledig client based en outcome measured, positieve psychologie, sturend op het veranderingsproces met behulp van effectieve beïnvloedingstechnieken. Je ontwerpt een uniek actieplan samen met het kind.

Terug
Terug

2. Persoonlijke en professionele groei

Groeien als mens en daardoor een warme, deskundige KinderCounselor worden.

KinderCounselor-zijn gaat natuurlijk ook over jezelf als mens. In de opleiding werk je ook aan je eigen geluk. Dat is ook nodig, want het hoogste doel voor het kind is dat het weer gelukkig wordt. Vanuit jouw menskwaliteiten help je het kind met zijn ouders. Populair gezegd: je kunt iemand niet verder helpen dan je zelf ver bent. Zelfinzicht en zelfkennis is essentieel en de opleiding biedt je dan ook alle mogelijkheden om als mens te groeien en als professional te ontwikkelen.

Het gevoel kinderen écht te helpen, ouders (weer) te laten houden van hun kind: wat bijzonder toch om zo zonder voorwaarden toegelaten te worden in de wereld van het kind.

Terug
Terug

Kostenoverzicht & Studiecalculator
Integratieve KinderCounselor

 

De kosten voor het eerste jaar van deze 2-jarige opleiding bedragen € 6.835. De kosten blijven jaarlijks vrijwel hetzelfde, het aantal supervisie- en leertherapiesessies kunnen per jaar wat verschillen.

Maar de werkelijke studiekosten liggen aanzienlijk lager, want je hebt de nodige belastingvoordelen. En daarbij genereer je ook nog eens omzet met cliëntsessies.
Het lesgeld 1e jaar is inclusief lesdagen (18), supervisie (10) en leertherapie (15). 
Het lesgeld is exclusief de PSBK-modulen (zie onderstaande toelichting) en de éénmalige kosten van € 250 voor het intakegesprek.

Kies in onderstaande studiecalculator je belastingschaal en bereken je voordeel:

Lesgeld
Assessment
Supervisie
Leertherapie
Kies je belastingschaal
Inschrijven
Subtotaal studiekosten
 
Jaarlijkse eenmalige drempel volgens fiscus*
 
Belastingvoordeel. Je krijgt retour van de fiscus*  
 
Dus je werkelijke studiekosten in jaar 1 zijn
 

Verspreid over een jaar (52 weken) zijn de kosten € xx,xx per week.

Toelichting PSBK
Bovenstaand rekenvoorbeeld is exclusief kosten voor eventuele PSBK-modulen (Psychosociale en Medische Basiskennis). Wanneer je geen vrijstelling hebt voor de PSBK-modulen behorende bij deze opleiding, zie dan verder bij opleiding PSBK.

Overige fiscale mogelijkheden
Voor deze opleiding is het uitvoeren van cliëntbehandelingen in de (eigen) praktijk een voorwaarde voor diplomering. Dit is gunstig: hierdoor zijn de kosten voor het oprichten en inrichten van je praktijk ook fiscaal aftrekbaar, omdat zij binnen de studiekosten vallen. Voorts is in bepaalde gevallen naast ‘zelfstandigen aftrek’ ook ‘startersaftrek’ mogelijk.

* Peildatum 2020. Dit rekenvoorbeeld geldt als indicatie bij ineens betaling van je (jaarlijkse) studiekosten. Als de regels van de Belastingdienst gelijk blijven, geldt voor het vervolg van een meerjarige opleiding een soortgelijk bedrag per fiscaal jaar. Mocht de overheid de aftrekmogelijkheden veranderen, zijn wij niet aansprakelijk voor bovenstaande informatie. Blijf dus zelf goed op de hoogte welke mogelijkheden er voor jou zijn. Je vindt hier de uitgebreide voorwaarden van de Belastingdienst.

Terug
Terug

Studiegids downloaden

Integratieve KinderCounselor

Terug
Terug

Inschrijven en intake boeken

Hiermee schrijf je je in voor de opleiding en boek je direct je intake (€ 250). Je kunt dan gelijk met de voorbereiding voor het intakegesprek beginnen.

Terug
Terug

Reserveren

Integratieve KinderCounselor

Hidden

Waarom je een opleidingsplaats reserveert
Je reserveert wanneer je serieus overweegt om deze training of opleiding te doen. Dan ben je verzekerd van een opleidingsplaats. Je hebt dan nog tijd om e.e.a. uit te zoeken of te regelen. De reservering is gratis en vrijblijvend. Wanneer de opleiding vol raakt, vragen we je of je nog van je reservering gebruik wilt maken.

Naam*
Adres*
Hidden
Hidden

Terug
Terug

Schrijf je in voor

Integratieve KinderCounselor

Start: zaterdag 1 oktober 2022 |

Stap 1 van 2

Naam*
Adres*

Terug
Terug