Marion Bergsma, MSc

Leertherapeut, Integratieve Counselor, Psycholoog

Het meest onderscheidende van De Academie in het algemeen vind ik de hoogwaardige kwaliteit van alles wat wordt aangeboden: van top-docenten en top-studenten tot en met de aangereikte theorie en de wijze waarop je wordt gemotiveerd om jezelf (verder) te bekwamen in het vakmanschap en het mens-zijn.

Marion Bergsma, MSc

Professional in de praktijk

Als praktijkprofessional ben ik werkzaam in mijn praktijk in de functie van psycholoog (sinds 2000), enneagram professional (sinds 2003) en integratief counselor (sinds 2021). Aan de Tilburg University studeerde ik ‘Psychologie in de Gezondheidszorg’ en ‘Forensische Psychiatrie’. Ik vond het allemaal ontzettend interessant en besloot vanaf dat moment nooit meer iets boeiender te vinden dan het gedrag van de mens. Gaandeweg bemerkte ik dat door de grote individuele verschillen tussen cliënten onderling de standaardprotocollen binnen de reguliere GZ veelal geen constructieve oplossing boden. Omdat iedere cliënt recht heeft op de beste behandeling en daarmee een specifieke aanpak zocht ik mijn toevlucht in persoonlijkheidstheorieën. Ik was van mening dat veel van de problematiek van mijn cliënten kon worden toegeschreven aan het eigen individuele gedrag!

Enneagram Coach

Ik maakte kennis met het Enneagram, een fantastisch model (het model) ter verklaring van het gedrag van de mens, en volgde de Nederlandse Opleiding tot Enneagram Coach (2003). ‘Mijn’ cliënt – iedere cliënt – verdient een eigen, specifiek behandelplan, op basis van de eigen Individuele kenmerken. Met (nog) meer kennis en inzicht in het gedrag van de mens kreeg ik meer zicht op de individuele kenmerken en daarmee de individuele verschillen tussen mensen. Ik was verkocht. Ik besloot niets anders ooit nog interessanter te vinden.
…totdat ik een bezoek bracht aan De Nederlandse Academie voor Psychotherapie…

Mijn tip aan studenten

Zoals bij onze cliënten geldt: wanneer de cliënt iets doet met het aangebodene, dan is de kans op het welslagen van de behandeling groot. Als jullie, studenten, ook iets doen met het door mij aangebodene, dan worden er (nog) meer mensen geïnspireerd door het integratieve gedachtengoed van De Academie. Bovendien worden dan nog meer mensen uitgedaagd zichzelf (verder) te ontwikkelen en te groeien als mens (finding meaning & purpose, significance for yourself) en als professional (finding meaning & purpose, significance for others, outside yourself).

 

Studietip: Geniet!

 

Boekentip:
– Tolle, Eckart: De kracht van het nu. Gids voor een bewust en gelukkig leven
– Miralles, Francesc & Garcia, Hector: Vind je ikagai. Breng het Japanse geheim voor geluk in de praktijk
– Riso, Don Richard & Hudson, Russ: De wijsheid van het enneagram. Gids voor psychologische en spirituele groei voor de negen persoonlijkheidstypen

Missie en visie

“Een gelukkiger mens in een gelukkigere wereld.” Ik onderschrijf het gedachtengoed van De Academie, in het streven naar een gelukkiger mens in een gelukkigere, harmonieuze samenleving. Wanneer je met liefde, plezier en respect naar jezelf kijkt en op een positieve manier – met een gezonde dosis humor – met jezelf kunt communiceren en jouw verhaal kunt schrijven… en wanneer je met respect voor het verleden vooral in het heden leeft en vol vertrouwen naar de toekomst kijkt… dan ben jij een gelukkiger mens en kun je op een positieve manier, met liefde en respect voor de ander met de ander communiceren en op deze
wijze betekenis geven aan het grotere geheel: een gelukkigere wereld!

Integratieve benadering

De Academie onderschrijft als geen ander de gedachte dat iedere cliënt een eigen, individuele aanpak nodig heeft en dat het de client zelf is die maakt dat therapie, counseling of coaching werkt. Met respect voor het oude paradigma van de medisch georiënteerde GZ en inherente opleidingen (w.o. WO Psychologie) heeft De Academie op basis van decennia wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheid van psychotherapieën een geheel eigen stijl van integratieve benadering van coaching, counseling & psychotherapie ontwikkeld waarbij de schoonheid en de kunst van het vak maximaal worden erkend. En ik besloot niets anders ooit nog interessanter te gaan vinden. Geïnspireerd door de theorie en het vakmanschap dat door de docenten werd gedoceerd ben ik meer dan gewoon maar enthousiast geraakt door al het moois wat mij, ons, tijdens de studie werd aangereikt.

Opleider aan De Academie

Na mijn afstuderen als Integratief Counselor blijf ik dan ook met het grootste plezier verbonden aan De Academie om als leertherapeut de topstudenten te begeleiden op weg naar hun ontwikkeling en groei als mens en professional. Ook zal ik voor verdere verdieping en verbreding (modules MasterTherapeut) aan De Academie verbonden blijven.

 

Ik ben moeder van een thuiswonende zoon en dochter, roedelleider van een Landseer (zwart-witte New Foundlander), groeplesinstructeur bodypump, etc. En als ik later groot ben, start ik mijn eigen hondenpension. Mocht je deze info wat summier vinden : ) dan vertel ik je graag meer tijdens een eerste gesprek in het mooie Noord-Brabant!

Mijn collega's