Pleuntje Verstegen

Docent PSBK, Medisch Ethicus & Filosoof

  • Samen reflecteren op de praktijk is zo waardevol en leerzaam. Het liefst vanuit verschillende perspectieven om zo een situatie helemaal te ontrafelen en te kunnen duiden, dat kan zoveel inzicht en energie geven. Ik word altijd uitgedaagd door vanzelfsprekendheden of de ‘ja maar zo doen we het altijd hier’. 
  • Als docent en onderzoeker ben ik al jaren verbonden aan een academische zorginstelling en ik blijf me verwonderen. Nu mag ik deze groep bijzondere studenten begeleiden en creëren we levendigheid in de rijke theorie met behulp van de praktijk. 
  • Tip aan studenten. Blijf vragen stellen en durf je eigen overtuigingen onder de loep te nemen. Inzicht en zelfinzicht ontstaan vaak pas bij zulke dapperheid en openheid.
Pleuntje Verstegen

Mijn collega's