PSBK | online

6 online modulen
Psychosociale en Medische Basiskennis
Erkend PLATO-CPION

Starten wanneer je wilt

Met de opleiding Psychosociale Basiskennis (PSBK) bouw je aan een sterk fundament. Wij zetten de voordelen van onze PSBK-opleiding graag voor je op een rij:

 • Je schrijft je in per module en bepaalt daardoor zelf je studietempo.
 • Je plant zelf wanneer je het bijbehorende theorietentamen wil doen.
 • Je kunt op ieder moment starten met een module. De modulen zijn los van elkaar te volgen.
 • De lessen worden opgenomen zodat je die altijd kunt terugkijken. 
 • Je krijgt direct toegang tot de opnames en het lesmateriaal, je kunt dus meteen starten. 
 • Je kunt de PSBK ook volledig in zelfstudie doen. 

Diploma

Na het succesvol afronden van de zes modulen, ontvang je het PSBK-diploma. De opleiding is geaccrediteerd door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) en lid van het Collectief Geaccrediteerde Opleidingen (CGO).

 

Na het behalen van je diploma beschik je over de theoretische kennis om cliënten te begeleiden of door te verwijzen naar specialisten. Om voor vergoedingen van zorgverzekeraars in aanmerking te komen, is een PSBK-diploma bovendien een vereiste.

Bekijk hier de website van CPION en CGO.

Modulen en studiekosten

Modulen

Het volgen van de cursus voorziet je in de basiskennis om je cliënten van de best mogelijke begeleiding te voorzien. Je kunt je per module inschrijven en zelf de volgorde bepalen. PSBK bestaat uit de volgende 6 modulen:

Studiekosten

De studiekosten voor alle modulen tezamen zijn € 2.240.

 • De betaling is gespreid, je schrijft je per module in.  
 • Het theorietentamen plan je zelf in en kost € 75 per tentamen. 
 • Soms is er verplichte literatuur, dit is niet in de prijs inbegrepen. 

Data

Data

Lesdagen zijn online op zaterdagen van 10.00 – 16.00 uur.

Zie hier het data-overzicht van de lessen en tentamens van de 6 modulen.

De lessen zijn enkel online te volgen en worden opgenomen, zodat je ze later kunt terugkijken. Handig: Ook de theorietentamens worden online afgenomen.

 

Let op: Om deel te kunnen nemen aan een tentamen, dien je je in te schrijven voor de module én het tentamen.

Voor wie?

De PSBK-opleiding is met name populair bij toekomstige zorgverleners in de complementaire zorg. Om lid te worden van een beroepsvereniging geldt een diploma Psychosociale en Medische Basiskennis als voorwaarde.

 

Daarnaast wordt de cursus veel gevolgd door studenten die (bepaalde modulen uit) de PSBK-opleiding dienen te volgen in het kader van hun beroepsopleiding. Het modulaire PSBK-traject is als zelfstandig traject te volgen en sluit aan bij de beroepsopleidingen Integratieve (Kinder)Counselor, Integratieve Kindertherapie en Integratieve Psychotherapie. 

 • Vier modulen dienen afgerond te zijn bij de afsluiting van jaar 1 van de opleiding:
  Psychopathologie en -diagnostiek, Ontwikkelingspsychologie, Wet en Gezondheidsethiek, Communicatie en Interactie.
 • De modulen Grondslagen en Deelgebieden van de Psychologie en Medische Basiskennis dienen afgerond te zijn voor de afsluiting van jaar 2 van de opleiding.

Toelating en vrijstelling

Toelating

Voor de opleiding PSBK heb je een aantoonbaar MBO 4+ of NLQF 5 niveau nodig. Er is geen intake vereist.

 

Vrijstelling

Om te zien of jij in aanmerking komt voor een vrijstelling, kun je hier de lijst met opleidingen van VGZ raadplegen. Kom je er niet helemaal uit, dan helpen we je graag om e.e.a. met je uit te zoeken. Je kunt eenvoudig een e-mail sturen naar opleidingsadviseur@academie-psychotherapie.nl.

Studiebelastingsuren

In onderstaand overzicht worden studiebelastingsuren (EC) en contacturen weergegeven.

 

Psychopathologie en -diagnostiek
Aantal EC: 6
Contacturen: 12
Uren zelfstudie en toetsing: 155

 

Medische Basiskennis
Aantal EC: 6
Contacturen: 18
Uren zelfstudie en toetsing: 147

 

Ontwikkelingspsychologie
Aantal EC: 3
Contacturen: 12
Uren zelfstudie en toetsing: 75

 

Grondslagen en Deelgebieden van de Psychologie
Aantal EC: 8
Contacturen: 24
Uren zelfstudie en toetsing: 189

 

Communicatie en Interactie
Aantal EC: 2
Contacturen: 12
Uren zelfstudie en toetsing: 45

 

Wet en Gezondheidsethiek
Aantal EC: 2
Contacturen: 6
Uren zelfstudie en toetsing: 52

 

Totaal
Aantal EC: 27
Contacturen: 84
Uren zelfstudie en toetsing: 663

Toetsing

Alle theorietentamens worden aangeboden in de vorm van een multiple choice tentamen van 40 vragen. Deze worden online via Zoom afgenomen. Na inschrijven ontvang je direct een Zoom-link naar het theorietentamen op de datum van jouw keuze. Controleer tijdig of je deze link ontvangt. Je kan je inschrijven tot een half uur voor de start van een tentamen, hierna sluit de inzending. Uiterlijk 15 minuten voor aanvang van het tentamen krijg je middels een link toegang tot het digitale tentamen.

 

Let op: Om deel te kunnen nemen aan een tentamen, dien je je in te schrijven voor de module én het tentamen.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik me inschrijven voor de PSBK opleiding?

Je kunt je inschrijven per module via de website. Daarnaast schrijf je je in voor het bijbehorende tentamen op de datum naar jouw keuze.

Hoe lang duurt de PSBK opleiding?

De zes modulen die gedurende het jaar worden aangeboden, kunnen binnen een studiejaar worden afgerond. Wanneer je de modulen parallel aan een opleiding volgt, worden de modulen verdeeld over twee jaar. Als je de PSBK parallel doet aan de opleiding, dan zijn de verplichte modulen voor jaar 1: Psychopathologie en -diagnostiek, Ontwikkelingspsychologie, Communicatie en Interactie, Wet en gezondheidsethiek. Voor jaar 2 zijn de verplichte modulen: Medische Basiskennis, Grondslagen en deelgebieden van de psychologie.

Is de gehele PSBK opleiding online te volgen?

De opleiding is enkel online te volgen, net als de theorietentamens. Ook bestaat de mogelijkheid de opgenomen lessen en opdrachten als zelf studie te volgen.  

Kan ik al beginnen met de PSBK voordat ik met een opleiding start?

Ja, je kunt op ieder moment met de PSBK modulen starten. Door de PSBK geheel of gedeeltelijk voorafgaand aan de opleiding te doen, verminder je de studiebelasting zodra je de opleiding start.

Ik heb een PSBK diploma behaald aan een andere opleidingsinstelling. Hoef ik de opleiding PSBK dan niet meer aan De Academie te volgen?

Alleen indien jouw diploma CPION of SNRO geaccrediteerd is, krijg je bij het overleggen van een kopie/scan van jouw diploma, van De Academie vrijstelling voor de PSBK opleiding.

Hoe is de balans tussen theorie en praktijk bij de PSBK opleiding?

Bij de PSBK ligt de nadruk op theorie en wordt iedere module met een theorietentamen afgesloten.

Uit welke onderdelen bestaat de PSBK opleiding?

De opleiding PSBK is opgebouwd uit zes modulen: Psychopathologie en -diagnostiek, Medische Basiskennis, Ontwikkelingspsychologie, Grondslagen en deelgebieden van de psychologie, Communicatie en Interactie, Wet en gezondheidsethiek. Als je de PSBK parallel doet aan een opleiding, dan zijn de verplichte modulen voor jaar 1: Psychopathologie en -diagnostiek, Ontwikkelingspsychologie, Communicatie en Interactie, Wet en gezondheidsethiek. Voor jaar 2 zijn de verplichte modulen: Medische Basiskennis, Grondslagen en deelgebieden van de psychologie.

Welke PSBK modulen zijn verplicht binnen het eerste jaar van de Integratieve (Kinder) Counselor opleiding?

Het eerste jaar zijn de volgende vier modulen verplicht: Psychopathologie en -diagnostiek, Ontwikkelingspsychologie, Communicatie en Interactie en Wet en gezondheidsethiek. Succesvolle afronding van deze 4 modulen samen met jaar 1 geeft toegang tot jaar 2.

Kan ik de PSBK als zelfstudie volgen?

Ja, je kunt je voor alle modulen aanmelden en iedere module met een zelf ingekocht tentamen afronden. Je krijgt daarvoor ook alle opgenomen lessen die je kunt bekijken, je bestudeert de PowerPoints, syllabi en/of verplichte literatuur. Zo heb je het totale pakket en kun je jezelf geheel voorbereiden op de tentamens.

Moet ik mij aanmelden voor de tentamens en herkansingen PSBK?

Indien je bent ingeschreven voor een module, betekent dit nog niet dat je ook bent ingeschreven voor het bijbehorende tentamen. Deze koop je apart in, je hebt keuze uit drie tentamendata per module.

Hoe wordt de kennis getoetst bij de PSBK opleiding?

Elke module wordt afgesloten met een toets in de vorm van een multiple choice tentamen. Als alle zes modulen met een voldoende zijn behaald, is de opleiding afgerond en het diploma behaald.

Hoeveel tentamen- en herkansingsmogelijkheden zijn er?

Per studiejaar heb je drie mogelijkheden, maar er zit geen limiet aan het aantal pogingen en ook is de periode waarin je een (her)tentamen kunt kiezen niet begrensd.

Is de module Medische Basiskennis aan De Academie hetzelfde als de opleiding Medische Basiskennis?

Nee, de module algemene medische basiskennis maakt onderdeel uit van de PSBK opleiding.

Is de PSBK opleiding een aparte opleiding?

De PSBK opleiding maakt deel uit van de opleidingen tot Integratieve (Kinder) Counselor alsmede de Integratieve (Kinder)therapie en is een verplicht studieonderdeel. De opleiding is echter ook als losse opleiding te volgen.

Kan ik de opleiding PSBK ook ergens anders volgen?

Ja, mits de opleiding CPION-geaccrediteerd is. Daarbij dien je voor aanvang van jaar 2 van de opleiding tot Integratieve (Kinder) Counselor het elders behaalde diploma PSBK te kunnen overleggen om toegelaten te kunnen worden tot jaar 2.

Kan ik vrijstellingen krijgen voor de PSBK opleiding?

Je kunt vrijstellingen krijgen afhankelijk van je vooropleiding (een Bachelor of Master in het sociale domein). We hanteren de lijst van VGZ. Klik hier om te controleren of jouw opleiding hier bij staat.

Welke opleidingseis wordt gesteld door zorgverzekeraars aan de PSBK?

De opleidingseis houdt in: tenminste psychosociale basiskennis (de PSBK opleiding). Aan deze eis voldoe je in de volgende gevallen:

 • een PSBK-diploma van een opleiding dat voldoet aan de PLATO-eindtermen MBK/PSBK en geaccrediteerd is door CPION of SNRO
 • een reguliere NVAO-geaccrediteerde HBO-opleiding in de (para)medische- of psychosociale zorg
 • een geldige BIG-registratie
 • een diploma van het centraal examen voor MBK/ PSBK

Waarom is de PSBK opleiding verplicht?

De PSBK opleiding maakt onderdeel uit van de opleiding tot Integratieve (Kinder) Counselor, een verplicht studieonderdeel. Daarnaast stellen de meeste zorgverzekeraars eisen aan het al dan niet vergoeden van complementaire (alternatieve) en psychosociale zorg. Het gaat om opleidingseisen en doorgaans ook aansluiting bij een door zorgverzekeraars erkende beroepsvereniging.

Waar vind ik het rooster van de lessen PSBK?

Het rooster van de les- en tentamendata vind je op de website.

Is er een aanwezigheidsplicht voor de lessen PSBK?

Nee, er geldt geen aanwezigheidsplicht of afmeldingsplicht voor de PSBK opleiding. Alle lessen worden enkel online gegeven en worden opgenomen. De opnames zijn terug te kijken, zo kun je de modulen als zelfstudie volgen.

Voldoet de PSBK opleiding aan de PLATO-eisen?

Ja, onze PSBK opleiding is door het CPION geaccrediteerd. Dit houdt in dat de PSBK opleiding van De Academie door de toetsingscommissie van het CPION positief is beoordeeld op de PLATO-eindtermen. Na afronding van de PSBK opleiding voldoe je aan de PLATO-eisen.

Modulen en studiekosten

Modulen

Het volgen van de cursus voorziet je in de basiskennis om je cliënten van de best mogelijke begeleiding te voorzien. Je kunt je per module inschrijven en zelf de volgorde bepalen. PSBK bestaat uit de volgende 6 modulen:

Studiekosten

De studiekosten voor alle modulen tezamen zijn € 2.240.

 • De betaling is gespreid, je schrijft je per module in.  
 • Het theorietentamen plan je zelf in en kost € 75 per tentamen. 
 • Soms is er verplichte literatuur, dit is niet in de prijs inbegrepen. 

Data

Data

Lesdagen zijn online op zaterdagen van 10.00 – 16.00 uur.

Zie hier het data-overzicht van de lessen en tentamens van de 6 modulen.

De lessen zijn enkel online te volgen en worden opgenomen, zodat je ze later kunt terugkijken. Handig: Ook de theorietentamens worden online afgenomen.

 

Let op: Om deel te kunnen nemen aan een tentamen, dien je je in te schrijven voor de module én het tentamen.

Voor wie?

De PSBK-opleiding is met name populair bij toekomstige zorgverleners in de complementaire zorg. Om lid te worden van een beroepsvereniging geldt een diploma Psychosociale en Medische Basiskennis als voorwaarde.

 

Daarnaast wordt de cursus veel gevolgd door studenten die (bepaalde modulen uit) de PSBK-opleiding dienen te volgen in het kader van hun beroepsopleiding. Het modulaire PSBK-traject is als zelfstandig traject te volgen en sluit aan bij de beroepsopleidingen Integratieve (Kinder)Counselor, Integratieve Kindertherapie en Integratieve Psychotherapie. 

 • Vier modulen dienen afgerond te zijn bij de afsluiting van jaar 1 van de opleiding:
  Psychopathologie en -diagnostiek, Ontwikkelingspsychologie, Wet en Gezondheidsethiek, Communicatie en Interactie.
 • De modulen Grondslagen en Deelgebieden van de Psychologie en Medische Basiskennis dienen afgerond te zijn voor de afsluiting van jaar 2 van de opleiding.

Toelating en vrijstelling

Toelating

Voor de opleiding PSBK heb je een aantoonbaar MBO 4+ of NLQF 5 niveau nodig. Er is geen intake vereist.

 

Vrijstelling

Om te zien of jij in aanmerking komt voor een vrijstelling, kun je hier de lijst met opleidingen van VGZ raadplegen. Kom je er niet helemaal uit, dan helpen we je graag om e.e.a. met je uit te zoeken. Je kunt eenvoudig een e-mail sturen naar opleidingsadviseur@academie-psychotherapie.nl.

Studiebelastingsuren

In onderstaand overzicht worden studiebelastingsuren (EC) en contacturen weergegeven.

 

Psychopathologie en -diagnostiek
Aantal EC: 6
Contacturen: 12
Uren zelfstudie en toetsing: 155

 

Medische Basiskennis
Aantal EC: 6
Contacturen: 18
Uren zelfstudie en toetsing: 147

 

Ontwikkelingspsychologie
Aantal EC: 3
Contacturen: 12
Uren zelfstudie en toetsing: 75

 

Grondslagen en Deelgebieden van de Psychologie
Aantal EC: 8
Contacturen: 24
Uren zelfstudie en toetsing: 189

 

Communicatie en Interactie
Aantal EC: 2
Contacturen: 12
Uren zelfstudie en toetsing: 45

 

Wet en Gezondheidsethiek
Aantal EC: 2
Contacturen: 6
Uren zelfstudie en toetsing: 52

 

Totaal
Aantal EC: 27
Contacturen: 84
Uren zelfstudie en toetsing: 663

Toetsing

Alle theorietentamens worden aangeboden in de vorm van een multiple choice tentamen van 40 vragen. Deze worden online via Zoom afgenomen. Na inschrijven ontvang je direct een Zoom-link naar het theorietentamen op de datum van jouw keuze. Controleer tijdig of je deze link ontvangt. Je kan je inschrijven tot een half uur voor de start van een tentamen, hierna sluit de inzending. Uiterlijk 15 minuten voor aanvang van het tentamen krijg je middels een link toegang tot het digitale tentamen.

 

Let op: Om deel te kunnen nemen aan een tentamen, dien je je in te schrijven voor de module én het tentamen.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik me inschrijven voor de PSBK opleiding?

Je kunt je inschrijven per module via de website. Daarnaast schrijf je je in voor het bijbehorende tentamen op de datum naar jouw keuze.

Hoe lang duurt de PSBK opleiding?

De zes modulen die gedurende het jaar worden aangeboden, kunnen binnen een studiejaar worden afgerond. Wanneer je de modulen parallel aan een opleiding volgt, worden de modulen verdeeld over twee jaar. Als je de PSBK parallel doet aan de opleiding, dan zijn de verplichte modulen voor jaar 1: Psychopathologie en -diagnostiek, Ontwikkelingspsychologie, Communicatie en Interactie, Wet en gezondheidsethiek. Voor jaar 2 zijn de verplichte modulen: Medische Basiskennis, Grondslagen en deelgebieden van de psychologie.

Is de gehele PSBK opleiding online te volgen?

De opleiding is enkel online te volgen, net als de theorietentamens. Ook bestaat de mogelijkheid de opgenomen lessen en opdrachten als zelf studie te volgen.  

Kan ik al beginnen met de PSBK voordat ik met een opleiding start?

Ja, je kunt op ieder moment met de PSBK modulen starten. Door de PSBK geheel of gedeeltelijk voorafgaand aan de opleiding te doen, verminder je de studiebelasting zodra je de opleiding start.

Ik heb een PSBK diploma behaald aan een andere opleidingsinstelling. Hoef ik de opleiding PSBK dan niet meer aan De Academie te volgen?

Alleen indien jouw diploma CPION of SNRO geaccrediteerd is, krijg je bij het overleggen van een kopie/scan van jouw diploma, van De Academie vrijstelling voor de PSBK opleiding.

Hoe is de balans tussen theorie en praktijk bij de PSBK opleiding?

Bij de PSBK ligt de nadruk op theorie en wordt iedere module met een theorietentamen afgesloten.

Uit welke onderdelen bestaat de PSBK opleiding?

De opleiding PSBK is opgebouwd uit zes modulen: Psychopathologie en -diagnostiek, Medische Basiskennis, Ontwikkelingspsychologie, Grondslagen en deelgebieden van de psychologie, Communicatie en Interactie, Wet en gezondheidsethiek. Als je de PSBK parallel doet aan een opleiding, dan zijn de verplichte modulen voor jaar 1: Psychopathologie en -diagnostiek, Ontwikkelingspsychologie, Communicatie en Interactie, Wet en gezondheidsethiek. Voor jaar 2 zijn de verplichte modulen: Medische Basiskennis, Grondslagen en deelgebieden van de psychologie.

Welke PSBK modulen zijn verplicht binnen het eerste jaar van de Integratieve (Kinder) Counselor opleiding?

Het eerste jaar zijn de volgende vier modulen verplicht: Psychopathologie en -diagnostiek, Ontwikkelingspsychologie, Communicatie en Interactie en Wet en gezondheidsethiek. Succesvolle afronding van deze 4 modulen samen met jaar 1 geeft toegang tot jaar 2.

Kan ik de PSBK als zelfstudie volgen?

Ja, je kunt je voor alle modulen aanmelden en iedere module met een zelf ingekocht tentamen afronden. Je krijgt daarvoor ook alle opgenomen lessen die je kunt bekijken, je bestudeert de PowerPoints, syllabi en/of verplichte literatuur. Zo heb je het totale pakket en kun je jezelf geheel voorbereiden op de tentamens.

Moet ik mij aanmelden voor de tentamens en herkansingen PSBK?

Indien je bent ingeschreven voor een module, betekent dit nog niet dat je ook bent ingeschreven voor het bijbehorende tentamen. Deze koop je apart in, je hebt keuze uit drie tentamendata per module.

Hoe wordt de kennis getoetst bij de PSBK opleiding?

Elke module wordt afgesloten met een toets in de vorm van een multiple choice tentamen. Als alle zes modulen met een voldoende zijn behaald, is de opleiding afgerond en het diploma behaald.

Hoeveel tentamen- en herkansingsmogelijkheden zijn er?

Per studiejaar heb je drie mogelijkheden, maar er zit geen limiet aan het aantal pogingen en ook is de periode waarin je een (her)tentamen kunt kiezen niet begrensd.

Is de module Medische Basiskennis aan De Academie hetzelfde als de opleiding Medische Basiskennis?

Nee, de module algemene medische basiskennis maakt onderdeel uit van de PSBK opleiding.

Is de PSBK opleiding een aparte opleiding?

De PSBK opleiding maakt deel uit van de opleidingen tot Integratieve (Kinder) Counselor alsmede de Integratieve (Kinder)therapie en is een verplicht studieonderdeel. De opleiding is echter ook als losse opleiding te volgen.

Kan ik de opleiding PSBK ook ergens anders volgen?

Ja, mits de opleiding CPION-geaccrediteerd is. Daarbij dien je voor aanvang van jaar 2 van de opleiding tot Integratieve (Kinder) Counselor het elders behaalde diploma PSBK te kunnen overleggen om toegelaten te kunnen worden tot jaar 2.

Kan ik vrijstellingen krijgen voor de PSBK opleiding?

Je kunt vrijstellingen krijgen afhankelijk van je vooropleiding (een Bachelor of Master in het sociale domein). We hanteren de lijst van VGZ. Klik hier om te controleren of jouw opleiding hier bij staat.

Welke opleidingseis wordt gesteld door zorgverzekeraars aan de PSBK?

De opleidingseis houdt in: tenminste psychosociale basiskennis (de PSBK opleiding). Aan deze eis voldoe je in de volgende gevallen:

 • een PSBK-diploma van een opleiding dat voldoet aan de PLATO-eindtermen MBK/PSBK en geaccrediteerd is door CPION of SNRO
 • een reguliere NVAO-geaccrediteerde HBO-opleiding in de (para)medische- of psychosociale zorg
 • een geldige BIG-registratie
 • een diploma van het centraal examen voor MBK/ PSBK

Waarom is de PSBK opleiding verplicht?

De PSBK opleiding maakt onderdeel uit van de opleiding tot Integratieve (Kinder) Counselor, een verplicht studieonderdeel. Daarnaast stellen de meeste zorgverzekeraars eisen aan het al dan niet vergoeden van complementaire (alternatieve) en psychosociale zorg. Het gaat om opleidingseisen en doorgaans ook aansluiting bij een door zorgverzekeraars erkende beroepsvereniging.

Waar vind ik het rooster van de lessen PSBK?

Het rooster van de les- en tentamendata vind je op de website.

Is er een aanwezigheidsplicht voor de lessen PSBK?

Nee, er geldt geen aanwezigheidsplicht of afmeldingsplicht voor de PSBK opleiding. Alle lessen worden enkel online gegeven en worden opgenomen. De opnames zijn terug te kijken, zo kun je de modulen als zelfstudie volgen.

Voldoet de PSBK opleiding aan de PLATO-eisen?

Ja, onze PSBK opleiding is door het CPION geaccrediteerd. Dit houdt in dat de PSBK opleiding van De Academie door de toetsingscommissie van het CPION positief is beoordeeld op de PLATO-eindtermen. Na afronding van de PSBK opleiding voldoe je aan de PLATO-eisen.

Ontwikkelingspsychologie

Je leert alle ins en outs van de ontwikkeling van de mens herkennen. In al zijn dimensies. Van baby tot senior. Je leert dit te gebruiken bij het opstellen van je hypothesen en je behandelplan. Ook maak je kennis met persoonlijkheidsonderzoek.

 

Lees verder over deze module / 2 dagen
Dit is een verplichte module voor jaar 1.

 

Psychopathologie en -diagnostiek

Je leert over diverse psychiatrische stoornissen, waarna je risico-inschattingen kunt maken. Je raakt bekend met op professioneel en intercollegiaal niveau communiceren met artsen en andere (para) medische verwijzers.

 

Lees verder over deze module / 2 dagen
Dit is een verplichte module voor jaar 1.

 

Wet en Gezondheidsethiek

Je leert om je visie en handelen aan te scherpen en professioneel te toetsen aan de regelgeving en aan de menselijke maat. Je leert de voor jouw beroepspraktijk belangrijkste wetten en ethische codes.

 

Lees verder over deze module / 1 dag
Dit is een verplichte module voor jaar 1.

Communicatie en Interactie

Je leert efficiënt en doelmatig je communicatieve vaardigheden in te zetten in een optimale interactie met cliënten. Je begrip en inzicht in gezondheidsgedrag, contextfactoren en risicogedrag van mensen pas je toe in je praktijk.

 

Lees verder over deze module / 2 dagen
Dit is een verplichte module voor jaar 1.

 

Grondslagen en deelgebieden

Je vergelijkt verschillende stromingen binnen de psychologie en de daaruit voortkomende therapievormen met de integratieve benadering. Je leert hoe je dit actuele erfgoed kunt integreren in je dagelijkse (of toekomstige) praktijk.

 

Lees verder over deze module / 4 dagen
Dit is een verplichte module voor jaar 2.

 

Medische Basiskennis

Je vertaalt ziektebeelden naar relevante vraagstellingen aan de hand van psychosociale en fysiologische symptomen. Daarnaast leer je de gevolgen bij de meest relevante ziektebeelden te herkennen.

 

Lees verder over deze module / 3 dagen
Dit is een verplichte module voor jaar 2.

Janieke Duijf Integratieve Counselor

Wil je meer weten?

Ik beantwoord graag je vragen. Mail me of stuur me je tefefoonnummer. 

Wil je een persoonlijk advies-op-maat? Neem dan contact met me op! 

Sfeer proeven? Kom naar ons Open Huis.

"*" geeft vereiste velden aan

Welkom, we helpen je graag!

Vertel ons meer over jouw vraag of wens, zodat de juiste persoon jou kan helpen.

Naam*

Geef aan over welk gebied of opleiding je vraag gaat.
Wil je een persoonlijk advies?
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Terug
Terug

Data-overzicht PSBK

Klik op de module voor meer informatie en om je voor de module in te schrijven. Koop je theorietentamen zelf in. De theorietentamens vinden plaats van 19.00 – 19.45 uur, tenzij anders vermeld.

Communicatie en Interactie
Lesdata
2025│1/3, 22/3
Tentamendata 
2024│26/8
Bepaal welke datum voor jouw (her)tentamen het beste uitkomt en koop hier je theorietentamen in.

Wet en Gezondheidsethiek
Lesdata
2025│12/4 
Tentamendata
2024│26/8: Afwijkend tijdstip 20.00 – 20.45
Bepaal welke datum voor jouw (her)tentamen het beste uitkomt en koop hier je theorietentamen in.

Psychopathologie en -diagnostiek
Lesdata
2024│12/10, 9/11
Tentamendata 
2024 | 18/11, 9/12
2025 | 10/6 

Bepaal welke datum voor jouw (her)tentamen het beste uitkomt en koop hier je theorietentamen in.

Medische Basiskennis
Lesdata
2024│19/10, 26/10, 30/11
Tentamendata 
2024│10/6
2025 | 6/1, 7/4, 10/6
Bepaal welke datum voor jouw (her)tentamen het beste uitkomt en koop hier je theorietentamen in.

Ontwikkelingspsychologie
Lesdata
2024│7/12, 14/12
Tentamendata 
2025│27/1, 17/3, 19/5
Bepaal welke datum voor jouw (her)tentamen het beste uitkomt en koop hier je theorietentamen in.

Grondslagen en Deelgebieden van de Psychologie
Lesdata
2025│11/1, 18/1, 1/2, 8/2
Tentamendata
2025 | 3/3, 24/3, 12/5
Bepaal welke datum voor jouw (her)tentamen het beste uitkomt en koop hier je theorietentamen in.

Terug
Terug

Reserveren

PSBK | online

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden

Waarom je een opleidingsplaats reserveert
Je reserveert een plaats in de opleiding of training omdat je serieus geïnteresseerd bent en niet het risico wil lopen dat de opleiding al vol is wanneer je inschrijft. Je hebt nu nog even de tijd om e.e.a. uit te zoeken of te regelen. De reservering is gratis en vrijblijvend. We sturen je bijtijds een e-mailbericht om te vragen of je nog van je reservering gebruik wil maken. Zodra je hebt besloten om echt mee te doen, laat het ons zo spoedig mogelijk weten door middel van je inschrijving via de website. Zorg dat je ieder geval tot een maand voor de eerste lesdag weet of je het wel of niet gaat doen. Daarna kunnen we helaas je plaats in de opleiding niet meer garanderen.

Naam*
Adres*
Hidden
Hidden

Terug
Terug