Studeer met €1.000 STAP-subsidie » lees meer

PSBK | online

6 online modulen met STAP-budget
Psychosociale en Medische Basiskennis

Direct met een module beginnen

Met de opleiding Psychosociale Basiskennis (PSBK) bouw je aan een sterk fundament. Wij zetten de voordelen van onze PSBK-opleiding graag voor je op een rij:

 • Je schrijft je in per module en bepaalt daardoor zelf je studietempo.
 • Je plant zelf wanneer je het bijbehorende theorietentamen wil doen.
 • Je kunt op ieder moment starten met een module. De modulen zijn los van elkaar te volgen.
 • De lessen worden opgenomen zodat je die altijd kunt terugkijken. 
 • Je krijgt direct toegang tot de opnames en het lesmateriaal, je kunt dus meteen starten. 
 • Je kunt de PSBK ook volledig in zelfstudie doen. 

Diploma

Na het succesvol afronden van de zes modulen, ontvang je het PSBK-diploma. De opleiding is geaccrediteerd door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) en lid van het Collectief Geaccrediteerde Opleidingen (CGO).

 

Na het behalen van je diploma beschik je over de theoretische kennis om cliënten te begeleiden of door te verwijzen naar specialisten. Om voor vergoedingen van zorgverzekeraars in aanmerking te komen, is een PSBK-diploma bovendien een vereiste.

Bekijk hier de website van CPION en CGO.

Modulen

Het volgen van de cursus voorziet je in de basiskennis om je cliënten van de best mogelijke begeleiding te voorzien. Je kunt je per module inschrijven en zelf de volgorde bepalen. PSBK bestaat uit de volgende 6 modulen:

Voor wie?

De PSBK-opleiding is met name populair bij toekomstige zorgverleners in de complementaire zorg. Om lid te worden van een beroepsvereniging geldt een diploma Psychosociale en Medische Basiskennis als voorwaarde.

 

Daarnaast wordt de cursus veel gevolgd door studenten die (bepaalde modulen uit) de PSBK-opleiding dienen te volgen in het kader van hun beroepsopleiding. Het modulaire PSBK-traject is als zelfstandig traject te volgen en sluit aan bij de beroepsopleidingen ‘Integratieve (Kinder)Counselor’ en ‘Master(Kinder)Therapeut ECP in Integratieve Psychotherapie’.

 • Vier modulen dienen afgerond te zijn bij de afsluiting van jaar 1 van de opleiding:
  Psychopathologie en -diagnostiek, Ontwikkelingspsychologie, Wet en Gezondheidsethiek, Communicatie en Interactie.
 • De modulen Grondslagen en Deelgebieden van de Psychologie en Medische Basiskennis dienen afgerond te zijn voor de afsluiting van jaar 2 van de opleiding.

Studiekosten, data en de STAP-subsidie

Studiekosten

De studiekosten voor alle modulen tezamen zijn € 2.240.

 • De betaling is gespreid, je schrijft je per module in.  
 • Het theorietentamen plan je zelf in en kost € 75 per tentamen. 
 • Soms is er verplichte literatuur, dit is niet in de prijs inbegrepen. 

 

Data

Lesdagen zijn online op zaterdagen van 10.00 – 16.00 uur.

Zie hier het data-overzicht van de lessen en tentamens van de 6 modulen.

De lessen zijn enkel online te volgen en worden opgenomen, zodat je ze later kunt terugkijken. Handig: Ook de theorietentamens worden online afgenomen.

 

STAP-subsidie

De PSBK-opleiding van De Academie komt in aanmerking voor een STAP-subsidie. Dit betekent dat je € 1.000,- vergoed krijgt. 

 1. Bekijk hier hoe je de STAP kunt aanvragen via De Academie.
 2. Vul ons STAP-aanmeldingsbewijs in.
 3. Met dit aanmeldingsbewijs vraag je bij het UWV het STAP-budget aan. Lukt dit niet zoals je wilt: neem contact op met UWV Klant Contact Centrum: 088 898 22 02.

 

Let op: Om deel te kunnen nemen aan een tentamen, dien je je in te schrijven voor de module én het tentamen.

Toelating

Voor de opleiding PSBK heb je een aantoonbaar MBO 4+ of NLQF 5 niveau nodig. Er is geen intake vereist.

 

Vrijstelling

Om te zien of jij in aanmerking komt voor een vrijstelling, kun je hier de lijst met opleidingen van VGZ raadplegen. Onze opleidingsadviseur Margot de Cock adviseert je graag over een mogelijke vrijstelling. Je kunt eenvoudig een e-mail sturen naar margotdecock@academie-psychotherapie.nl.

Studiebelastingsuren

In onderstaand overzicht worden studiebelastingsuren (EC) en contacturen weergegeven.

 

Psychopathologie en -diagnostiek
Aantal EC: 6
Contacturen: 12
Uren zelfstudie en toetsing: 155

 

Medische Basiskennis
Aantal EC: 6
Contacturen: 18
Uren zelfstudie en toetsing: 147

 

Ontwikkelingspsychologie
Aantal EC: 3
Contacturen: 12
Uren zelfstudie en toetsing: 75

 

Grondslagen en Deelgebieden van de Psychologie
Aantal EC: 8
Contacturen: 24
Uren zelfstudie en toetsing: 189

 

Communicatie en Interactie
Aantal EC: 2
Contacturen: 12
Uren zelfstudie en toetsing: 45

 

Wet en Gezondheidsethiek
Aantal EC: 2
Contacturen: 6
Uren zelfstudie en toetsing: 52

 

Totaal
Aantal EC: 27
Contacturen: 84
Uren zelfstudie en toetsing: 663

Toetsing

Alle theorietentamens worden aangeboden in de vorm van een multiple choice tentamen van 40 vragen. Deze worden online via Zoom afgenomen. Na inschrijven ontvang je direct een Zoom-link naar het theorietentamen op de datum van jouw keuze. Controleer tijdig of je deze link ontvangt. Je kan je inschrijven tot een half uur voor de start van een tentamen, hierna sluit de inzending. Uiterlijk 15 minuten voor aanvang van het tentamen krijg je middels een link toegang tot het digitale tentamen.

 

Let op: Om deel te kunnen nemen aan een tentamen, dien je je in te schrijven voor de module én het tentamen.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik me inschrijven voor de PSBK opleiding?

Je kunt je inschrijven per module via de website. Daarnaast schrijf je je in voor het bijbehorende tentamen op de datum naar jouw keuze.

Hoe lang duurt de PSBK opleiding?

De zes modulen die gedurende het jaar worden aangeboden, kunnen binnen een studiejaar worden afgerond. Wanneer je de modulen parallel aan een opleiding volgt, worden de modulen verdeeld over twee jaar. Als je de PSBK parallel doet aan de opleiding, dan zijn de verplichte modulen voor jaar 1: Psychopathologie en -diagnostiek, Ontwikkelingspsychologie, Communicatie en Interactie, Wet en gezondheidsethiek. Voor jaar 2 zijn de verplichte modulen: Medische Basiskennis, Grondslagen en deelgebieden van de psychologie.

Is de gehele PSBK opleiding online te volgen?

De opleiding is enkel online te volgen, net als de theorietentamens. Ook bestaat de mogelijkheid de opgenomen lessen en opdrachten als zelf studie te volgen.  

Kan ik al beginnen met de PSBK voordat ik met een opleiding start?

Ja, je kunt op ieder moment met de PSBK modulen starten. Door de PSBK geheel of gedeeltelijk voorafgaand aan de opleiding te doen, verminder je de studiebelasting zodra je de opleiding start.

Ik heb een PSBK diploma behaald aan een andere opleidingsinstelling. Hoef ik de opleiding PSBK dan niet meer aan De Academie te volgen?

Alleen indien jouw diploma CPION of SNRO geaccrediteerd is, krijg je bij het overleggen van een kopie/scan van jouw diploma, van De Academie vrijstelling voor de PSBK opleiding.

Hoe is de balans tussen theorie en praktijk bij de PSBK opleiding?

Bij de PSBK ligt de nadruk op theorie en wordt iedere module met een theorietentamen afgesloten.

Uit welke onderdelen bestaat de PSBK opleiding?

De opleiding PSBK is opgebouwd uit zes modulen: Psychopathologie en -diagnostiek, Medische Basiskennis, Ontwikkelingspsychologie, Grondslagen en deelgebieden van de psychologie, Communicatie en Interactie, Wet en gezondheidsethiek. Als je de PSBK parallel doet aan een opleiding, dan zijn de verplichte modulen voor jaar 1: Psychopathologie en -diagnostiek, Ontwikkelingspsychologie, Communicatie en Interactie, Wet en gezondheidsethiek. Voor jaar 2 zijn de verplichte modulen: Medische Basiskennis, Grondslagen en deelgebieden van de psychologie.

Welke PSBK modulen zijn verplicht binnen het eerste jaar van de Integratieve (Kinder) Counselor opleiding?

Het eerste jaar zijn de volgende vier modulen verplicht: Psychopathologie en -diagnostiek, Ontwikkelingspsychologie, Communicatie en Interactie en Wet en gezondheidsethiek. Succesvolle afronding van deze 4 modulen samen met jaar 1 geeft toegang tot jaar 2.

Kan ik de PSBK als zelfstudie volgen?

Ja, je kunt je voor alle modulen aanmelden en iedere module met een zelf ingekocht tentamen afronden. Je krijgt daarvoor ook alle opgenomen lessen die je kunt bekijken, je bestudeert de PowerPoints, syllabi en/of verplichte literatuur. Zo heb je het totale pakket en kun je jezelf geheel voorbereiden op de tentamens.

Moet ik mij aanmelden voor de tentamens en herkansingen PSBK?

Indien je bent ingeschreven voor een module, betekent dit nog niet dat je ook bent ingeschreven voor het bijbehorende tentamen. Deze koop je apart in, je hebt keuze uit drie tentamendata per module.

Hoe wordt de kennis getoetst bij de PSBK opleiding?

Elke module wordt afgesloten met een toets in de vorm van een multiple choice tentamen. Als alle zes modulen met een voldoende zijn behaald, is de opleiding afgerond en het diploma behaald.

Hoeveel tentamen- en herkansingsmogelijkheden zijn er?

Per studiejaar heb je drie mogelijkheden, maar er zit geen limiet aan het aantal pogingen en ook is de periode waarin je een (her)tentamen kunt kiezen niet begrensd.

Is de module Medische Basiskennis aan De Academie hetzelfde als de opleiding Medische Basiskennis?

Nee, de module algemene medische basiskennis maakt onderdeel uit van de PSBK opleiding.

Is de PSBK opleiding een aparte opleiding?

De PSBK opleiding maakt deel uit van de opleidingen tot Integratieve (Kinder) Counselor alsmede de Master(Kinder)Therapeut en is een verplicht studieonderdeel. De opleiding is echter ook als losse opleiding te volgen.

Kan ik de opleiding PSBK ook ergens anders volgen?

Ja, mits de opleiding CPION-geaccrediteerd is. Daarbij dien je voor aanvang van jaar 2 van de opleiding tot Integratieve (Kinder) Counselor het elders behaalde diploma PSBK te kunnen overleggen om toegelaten te kunnen worden tot jaar 2.

Kan ik vrijstellingen krijgen voor de PSBK opleiding?

Je kunt vrijstellingen krijgen afhankelijk van je vooropleiding (een Bachelor of Master in het sociale domein). We hanteren de lijst van VGZ. Klik hier om te controleren of jouw opleiding hier bij staat.

Welke opleidingseis wordt gesteld door zorgverzekeraars aan de PSBK?

De opleidingseis houdt in: tenminste psychosociale basiskennis (de PSBK opleiding). Aan deze eis voldoe je in de volgende gevallen:

 • een PSBK-diploma van een opleiding dat voldoet aan de PLATO-eindtermen MBK/PSBK en geaccrediteerd is door CPION of SNRO
 • een reguliere NVAO-geaccrediteerde HBO-opleiding in de (para)medische- of psychosociale zorg
 • een geldige BIG-registratie
 • een diploma van het centraal examen voor MBK/ PSBK

Waarom is de PSBK opleiding verplicht?

De PSBK opleiding maakt onderdeel uit van de opleiding tot Integratieve (Kinder) Counselor, een verplicht studieonderdeel. Daarnaast stellen de meeste zorgverzekeraars eisen aan het al dan niet vergoeden van complementaire (alternatieve) en psychosociale zorg. Het gaat om opleidingseisen en doorgaans ook aansluiting bij een door zorgverzekeraars erkende beroepsvereniging.

Waar vind ik het rooster van de lessen PSBK?

Het rooster van de les- en tentamendata vind je op de website.

Is er een aanwezigheidsplicht voor de lessen PSBK?

Nee, er geldt geen aanwezigheidsplicht of afmeldingsplicht voor de PSBK opleiding. Alle lessen worden enkel online gegeven en worden opgenomen. De opnames zijn terug te kijken, zo kun je de modulen als zelfstudie volgen.

Voldoet de PSBK opleiding aan de PLATO-eisen?

Ja, onze PSBK opleiding is door het CPION geaccrediteerd. Dit houdt in dat de PSBK opleiding van De Academie door de toetsingscommissie van het CPION positief is beoordeeld op de PLATO-eindtermen. Na afronding van de PSBK opleiding voldoe je aan de PLATO-eisen.

Modulen

Het volgen van de cursus voorziet je in de basiskennis om je cliënten van de best mogelijke begeleiding te voorzien. Je kunt je per module inschrijven en zelf de volgorde bepalen. PSBK bestaat uit de volgende 6 modulen:

Voor wie?

De PSBK-opleiding is met name populair bij toekomstige zorgverleners in de complementaire zorg. Om lid te worden van een beroepsvereniging geldt een diploma Psychosociale en Medische Basiskennis als voorwaarde.

 

Daarnaast wordt de cursus veel gevolgd door studenten die (bepaalde modulen uit) de PSBK-opleiding dienen te volgen in het kader van hun beroepsopleiding. Het modulaire PSBK-traject is als zelfstandig traject te volgen en sluit aan bij de beroepsopleidingen ‘Integratieve (Kinder)Counselor’ en ‘Master(Kinder)Therapeut ECP in Integratieve Psychotherapie’.

 • Vier modulen dienen afgerond te zijn bij de afsluiting van jaar 1 van de opleiding:
  Psychopathologie en -diagnostiek, Ontwikkelingspsychologie, Wet en Gezondheidsethiek, Communicatie en Interactie.
 • De modulen Grondslagen en Deelgebieden van de Psychologie en Medische Basiskennis dienen afgerond te zijn voor de afsluiting van jaar 2 van de opleiding.

Studiekosten, data en de STAP-subsidie

Studiekosten

De studiekosten voor alle modulen tezamen zijn € 2.240.

 • De betaling is gespreid, je schrijft je per module in.  
 • Het theorietentamen plan je zelf in en kost € 75 per tentamen. 
 • Soms is er verplichte literatuur, dit is niet in de prijs inbegrepen. 

 

Data

Lesdagen zijn online op zaterdagen van 10.00 – 16.00 uur.

Zie hier het data-overzicht van de lessen en tentamens van de 6 modulen.

De lessen zijn enkel online te volgen en worden opgenomen, zodat je ze later kunt terugkijken. Handig: Ook de theorietentamens worden online afgenomen.

 

STAP-subsidie

De PSBK-opleiding van De Academie komt in aanmerking voor een STAP-subsidie. Dit betekent dat je € 1.000,- vergoed krijgt. 

 1. Bekijk hier hoe je de STAP kunt aanvragen via De Academie.
 2. Vul ons STAP-aanmeldingsbewijs in.
 3. Met dit aanmeldingsbewijs vraag je bij het UWV het STAP-budget aan. Lukt dit niet zoals je wilt: neem contact op met UWV Klant Contact Centrum: 088 898 22 02.

 

Let op: Om deel te kunnen nemen aan een tentamen, dien je je in te schrijven voor de module én het tentamen.

Toelating

Voor de opleiding PSBK heb je een aantoonbaar MBO 4+ of NLQF 5 niveau nodig. Er is geen intake vereist.

 

Vrijstelling

Om te zien of jij in aanmerking komt voor een vrijstelling, kun je hier de lijst met opleidingen van VGZ raadplegen. Onze opleidingsadviseur Margot de Cock adviseert je graag over een mogelijke vrijstelling. Je kunt eenvoudig een e-mail sturen naar margotdecock@academie-psychotherapie.nl.

Studiebelastingsuren

In onderstaand overzicht worden studiebelastingsuren (EC) en contacturen weergegeven.

 

Psychopathologie en -diagnostiek
Aantal EC: 6
Contacturen: 12
Uren zelfstudie en toetsing: 155

 

Medische Basiskennis
Aantal EC: 6
Contacturen: 18
Uren zelfstudie en toetsing: 147

 

Ontwikkelingspsychologie
Aantal EC: 3
Contacturen: 12
Uren zelfstudie en toetsing: 75

 

Grondslagen en Deelgebieden van de Psychologie
Aantal EC: 8
Contacturen: 24
Uren zelfstudie en toetsing: 189

 

Communicatie en Interactie
Aantal EC: 2
Contacturen: 12
Uren zelfstudie en toetsing: 45

 

Wet en Gezondheidsethiek
Aantal EC: 2
Contacturen: 6
Uren zelfstudie en toetsing: 52

 

Totaal
Aantal EC: 27
Contacturen: 84
Uren zelfstudie en toetsing: 663

Toetsing

Alle theorietentamens worden aangeboden in de vorm van een multiple choice tentamen van 40 vragen. Deze worden online via Zoom afgenomen. Na inschrijven ontvang je direct een Zoom-link naar het theorietentamen op de datum van jouw keuze. Controleer tijdig of je deze link ontvangt. Je kan je inschrijven tot een half uur voor de start van een tentamen, hierna sluit de inzending. Uiterlijk 15 minuten voor aanvang van het tentamen krijg je middels een link toegang tot het digitale tentamen.

 

Let op: Om deel te kunnen nemen aan een tentamen, dien je je in te schrijven voor de module én het tentamen.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik me inschrijven voor de PSBK opleiding?

Je kunt je inschrijven per module via de website. Daarnaast schrijf je je in voor het bijbehorende tentamen op de datum naar jouw keuze.

Hoe lang duurt de PSBK opleiding?

De zes modulen die gedurende het jaar worden aangeboden, kunnen binnen een studiejaar worden afgerond. Wanneer je de modulen parallel aan een opleiding volgt, worden de modulen verdeeld over twee jaar. Als je de PSBK parallel doet aan de opleiding, dan zijn de verplichte modulen voor jaar 1: Psychopathologie en -diagnostiek, Ontwikkelingspsychologie, Communicatie en Interactie, Wet en gezondheidsethiek. Voor jaar 2 zijn de verplichte modulen: Medische Basiskennis, Grondslagen en deelgebieden van de psychologie.

Is de gehele PSBK opleiding online te volgen?

De opleiding is enkel online te volgen, net als de theorietentamens. Ook bestaat de mogelijkheid de opgenomen lessen en opdrachten als zelf studie te volgen.  

Kan ik al beginnen met de PSBK voordat ik met een opleiding start?

Ja, je kunt op ieder moment met de PSBK modulen starten. Door de PSBK geheel of gedeeltelijk voorafgaand aan de opleiding te doen, verminder je de studiebelasting zodra je de opleiding start.

Ik heb een PSBK diploma behaald aan een andere opleidingsinstelling. Hoef ik de opleiding PSBK dan niet meer aan De Academie te volgen?

Alleen indien jouw diploma CPION of SNRO geaccrediteerd is, krijg je bij het overleggen van een kopie/scan van jouw diploma, van De Academie vrijstelling voor de PSBK opleiding.

Hoe is de balans tussen theorie en praktijk bij de PSBK opleiding?

Bij de PSBK ligt de nadruk op theorie en wordt iedere module met een theorietentamen afgesloten.

Uit welke onderdelen bestaat de PSBK opleiding?

De opleiding PSBK is opgebouwd uit zes modulen: Psychopathologie en -diagnostiek, Medische Basiskennis, Ontwikkelingspsychologie, Grondslagen en deelgebieden van de psychologie, Communicatie en Interactie, Wet en gezondheidsethiek. Als je de PSBK parallel doet aan een opleiding, dan zijn de verplichte modulen voor jaar 1: Psychopathologie en -diagnostiek, Ontwikkelingspsychologie, Communicatie en Interactie, Wet en gezondheidsethiek. Voor jaar 2 zijn de verplichte modulen: Medische Basiskennis, Grondslagen en deelgebieden van de psychologie.

Welke PSBK modulen zijn verplicht binnen het eerste jaar van de Integratieve (Kinder) Counselor opleiding?

Het eerste jaar zijn de volgende vier modulen verplicht: Psychopathologie en -diagnostiek, Ontwikkelingspsychologie, Communicatie en Interactie en Wet en gezondheidsethiek. Succesvolle afronding van deze 4 modulen samen met jaar 1 geeft toegang tot jaar 2.

Kan ik de PSBK als zelfstudie volgen?

Ja, je kunt je voor alle modulen aanmelden en iedere module met een zelf ingekocht tentamen afronden. Je krijgt daarvoor ook alle opgenomen lessen die je kunt bekijken, je bestudeert de PowerPoints, syllabi en/of verplichte literatuur. Zo heb je het totale pakket en kun je jezelf geheel voorbereiden op de tentamens.

Moet ik mij aanmelden voor de tentamens en herkansingen PSBK?

Indien je bent ingeschreven voor een module, betekent dit nog niet dat je ook bent ingeschreven voor het bijbehorende tentamen. Deze koop je apart in, je hebt keuze uit drie tentamendata per module.

Hoe wordt de kennis getoetst bij de PSBK opleiding?

Elke module wordt afgesloten met een toets in de vorm van een multiple choice tentamen. Als alle zes modulen met een voldoende zijn behaald, is de opleiding afgerond en het diploma behaald.

Hoeveel tentamen- en herkansingsmogelijkheden zijn er?

Per studiejaar heb je drie mogelijkheden, maar er zit geen limiet aan het aantal pogingen en ook is de periode waarin je een (her)tentamen kunt kiezen niet begrensd.

Is de module Medische Basiskennis aan De Academie hetzelfde als de opleiding Medische Basiskennis?

Nee, de module algemene medische basiskennis maakt onderdeel uit van de PSBK opleiding.

Is de PSBK opleiding een aparte opleiding?

De PSBK opleiding maakt deel uit van de opleidingen tot Integratieve (Kinder) Counselor alsmede de Master(Kinder)Therapeut en is een verplicht studieonderdeel. De opleiding is echter ook als losse opleiding te volgen.

Kan ik de opleiding PSBK ook ergens anders volgen?

Ja, mits de opleiding CPION-geaccrediteerd is. Daarbij dien je voor aanvang van jaar 2 van de opleiding tot Integratieve (Kinder) Counselor het elders behaalde diploma PSBK te kunnen overleggen om toegelaten te kunnen worden tot jaar 2.

Kan ik vrijstellingen krijgen voor de PSBK opleiding?

Je kunt vrijstellingen krijgen afhankelijk van je vooropleiding (een Bachelor of Master in het sociale domein). We hanteren de lijst van VGZ. Klik hier om te controleren of jouw opleiding hier bij staat.

Welke opleidingseis wordt gesteld door zorgverzekeraars aan de PSBK?

De opleidingseis houdt in: tenminste psychosociale basiskennis (de PSBK opleiding). Aan deze eis voldoe je in de volgende gevallen:

 • een PSBK-diploma van een opleiding dat voldoet aan de PLATO-eindtermen MBK/PSBK en geaccrediteerd is door CPION of SNRO
 • een reguliere NVAO-geaccrediteerde HBO-opleiding in de (para)medische- of psychosociale zorg
 • een geldige BIG-registratie
 • een diploma van het centraal examen voor MBK/ PSBK

Waarom is de PSBK opleiding verplicht?

De PSBK opleiding maakt onderdeel uit van de opleiding tot Integratieve (Kinder) Counselor, een verplicht studieonderdeel. Daarnaast stellen de meeste zorgverzekeraars eisen aan het al dan niet vergoeden van complementaire (alternatieve) en psychosociale zorg. Het gaat om opleidingseisen en doorgaans ook aansluiting bij een door zorgverzekeraars erkende beroepsvereniging.

Waar vind ik het rooster van de lessen PSBK?

Het rooster van de les- en tentamendata vind je op de website.

Is er een aanwezigheidsplicht voor de lessen PSBK?

Nee, er geldt geen aanwezigheidsplicht of afmeldingsplicht voor de PSBK opleiding. Alle lessen worden enkel online gegeven en worden opgenomen. De opnames zijn terug te kijken, zo kun je de modulen als zelfstudie volgen.

Voldoet de PSBK opleiding aan de PLATO-eisen?

Ja, onze PSBK opleiding is door het CPION geaccrediteerd. Dit houdt in dat de PSBK opleiding van De Academie door de toetsingscommissie van het CPION positief is beoordeeld op de PLATO-eindtermen. Na afronding van de PSBK opleiding voldoe je aan de PLATO-eisen.

Ontwikkelingspsychologie

Je leert alle ins en outs van de ontwikkeling van de mens herkennen. In al zijn dimensies. Van baby tot senior. Je leert dit te gebruiken bij het opstellen van je hypothesen en je behandelplan. Ook maak je kennis met persoonlijkheidsonderzoek.

 

Lees verder over deze module / 2 dagen
Dit is een verplichte module voor jaar 1.

 

Psychopathologie en -diagnostiek

Je leert over diverse psychiatrische stoornissen, waarna je risico-inschattingen kunt maken. Je raakt bekend met op professioneel en intercollegiaal niveau communiceren met artsen en andere (para) medische verwijzers.

 

Lees verder over deze module / 2 dagen
Dit is een verplichte module voor jaar 1.

 

Wet en Gezondheidsethiek

Je leert om je visie en handelen aan te scherpen en professioneel te toetsen aan de regelgeving en aan de menselijke maat. Je leert de voor jouw beroepspraktijk belangrijkste wetten en ethische codes.

 

Lees verder over deze module / 1 dag
Dit is een verplichte module voor jaar 1.

Communicatie en Interactie

Je leert efficiënt en doelmatig je communicatieve vaardigheden in te zetten in een optimale interactie met cliënten. Je begrip en inzicht in gezondheidsgedrag, contextfactoren en risicogedrag van mensen pas je toe in je praktijk.

 

Lees verder over deze module / 2 dagen
Dit is een verplichte module voor jaar 1.

 

Grondslagen en deelgebieden

Je vergelijkt verschillende stromingen binnen de psychologie en de daaruit voortkomende therapievormen met de integratieve benadering. Je leert hoe je dit actuele erfgoed kunt integreren in je dagelijkse (of toekomstige) praktijk.

 

Lees verder over deze module / 4 dagen
Dit is een verplichte module voor jaar 2.

 

Medische Basiskennis

Je vertaalt ziektebeelden naar relevante vraagstellingen aan de hand van psychosociale en fysiologische symptomen. Daarnaast leer je de gevolgen bij de meest relevante ziektebeelden te herkennen.

 

Lees verder over deze module / 3 dagen
Dit is een verplichte module voor jaar 2.

Margot de Cock Opleidingsadviseur | Leertherapeut Integratieve Therapeut ECP

Wil je meer weten?

Bel mij voor meer informatie of mail me voor een persoonlijk adviesgesprek.

Sfeer proeven? Kom naar ons Open Huis.

STAP-aanmeldingsbewijs Beroepscoach Practitioner

(Fase 2 Integratieve Counselor)

Terug
Terug

Aanvraag voor het STAP aanmeldingsbewijs PSBK

Terug
Terug

STAP budget en PSBK

Je kunt per jaar maximaal €1.000 subsidie van de overheid krijgen voor je PSBK-opleiding. Dat klinkt prachtig! Maar uiteraard krijg je het niet cadeau. Het is een forse inspanning om het te verkrijgen en je moet wel je PSBK-opleiding afmaken, anders trekt het UWV deze subsidie weer in. 
Er even van uit gaande dat je in aanmerking komt (zie https://www.stapuwv.nl/p/pre-check) dien je het volgende te doen: 

 1. Bij De Academie vraag je het STAP-aanmeldingsbewijs aan voor de PSBK-opleiding. Dat doe je op deze webpagina. Je krijgt van ons per e-mail de vereiste gegevens in een PDF.  
 2. Bij het UWV vraag je vervolgens met dit STAP-aanmeldingsbewijs het STAP-budget voor je PSBK-opleiding aan. 

En dan begint de hindernisbaan. Per twee maanden is er openingstijdstip. De eerstvolgende mogelijkheid is 28 februari, klokslag 10.00 (en geen seconde eerder…). Er is per periode een beperkt budget. Dat budget blijkt binnen een paar uur al helemaal op. Iedereen staat te dringen, je moet er dus echt klaar voor zitten, hand op de verzendknop! Maar dan nog. Het UWV stelt:  Let op: bij drukte kan er een wachtrij zijn om STAP-budget aan te vragen. Sluit uw browser of tabblad niet. Anders bent u uw plek in de wachtrij kwijt en moet u opnieuw beginnen. 
Het UWV geeft aan: ‘Er zijn ook klachten binnengekomen van mensen die lang in de wachtrij hebben gestaan en er niet doorheen kwamen, of mensen bij wie de aanvraag afgebroken werd. Die visten in dit geval dus achter het net.’
Ondanks dat iedereen recht heeft op het STAP-budget lukt het dus maar enkelen om dit ook binnen te halen… nogal onrechtvaardig vinden we.
De Academie kan aan deze situatie helaas niets doen of aan veranderen. Voor vragen en klachten: het UWV STAP klant contact centrum is bereikbaar via 088 898 22 02 op werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 8.00 tot 17.00 uur.

De procedure en de praktijk

Die lopen natuurlijk niet synchroon. Voorwaarde van het UWV is namelijk dat je aanvraag minimaal 4 weken voor de start van de opleiding is aangevraagd en dat de opleiding moet starten binnen 3 maanden na afloop van het betreffende aanvraagtijdvak.
Echter, omdat de verschillende PSBK-modulen verplicht zijn voor je initiële opleiding, dien je daar echter direct mee te beginnen (ook al heb je de voorlopige toekenning voor 1 september of 1 november nog niet binnen). Hoe nu? Omdat de PSBK-opleiding een cyclische opleiding is die het hele jaar door startmomenten kent, maken we de startdata synchroon aan de vijf vastgestelde aanvraagdata, dus formeel kun je hieraan voldoen.  

De praktijk
Wanneer je het voorgestelde model zou volgen dien je te wachten met je studie totdat het UWV je groen licht geeft voor de STAP-subsidie. Daarna dien je de gehele PSBK-opleiding vooraf te betalen (kosten € 2.035), verminderd met de STAP-subsidie (€ 1.000). Dus dan zou je vooraf direct een bedrag van € 1.035 dienen te betalen voordat je opleiding begint.
Ons systeem biedt een gunstiger model: je hoeft geen € 1.035 vooraf te betalen maar je betaalt per module. Zodra je daarmee de € 1.000 grens aan ingekochte modulen hebt gepasseerd, dan maken wij het door ons ontvangen en aan jou toegekende UWV STAP-budget van € 1.000, rechtstreeks aan je over. Daarmee heb je de gedane modulen geheel gratis verkregen.
Voordeel van ons model is dat je direct aan de gang kunt en je geen vertraging in je studie oploopt wanneer het UWV akkoord (te) lang op zich laat wachten. Let wel, het UWV kan bij je aankloppen om de subsidie geheel of gedeeltelijk bij je terug te vorderen mocht je de opleiding niet succesvol afronden. De Academie is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) de uitspraak van de betreffende instantie.

Samenvattend:

 1. Je schrijft dus (als vanouds) direct voor de eerstkomende PSBK-module in en koopt per module in. Daarmee heb je in ieder geval al een gespreide betaling voor de PSBK-opleiding gerealiseerd.
 2. Wanneer je STAP-subsidie wordt gehonoreerd verrekenen wij dit met de al door jou ingekochte modulen zodat je het volledige subsidiebedrag in één keer ontvangt.

 

Lees hier ook alle STAP Kleine Lettertjes van de Overheid 
[Voor jou zijn met name Artikel 14 en 15 van belang. Deze zijn hieronder vrij vertaald en beknopt weergeven.] 
Artikel 14. Verplichtingen voor jou als subsidieontvanger
Je neemt deel aan de PSBK-scholing en rondt deze af. De scholing is afgerond indien je de scholing hebt voltooid met: een diploma of certificaat |  een aanwezigheids- of deelnemingspercentage van ten minste 80% | ten minste 80% van het vereist aantal studiepunten in geval van een meerjarige opleiding | de intekening of deelname aan tentamens of examens of, anders dan een vrijstelling, een of meer beoordelingen in een vak op basis van een overzicht van behaalde resultaten in geval van bekostigd onderwijs. Je toont op verzoek van de Minister op de in de verleningsbeschikking aangegeven wijze aan dat de scholing waarvoor de subsidie is verleend, is afgerond en dat je hebt voldaan aan alle verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden.
[Dat betekent dat je zelf na afloop het UWV op de hoogte moet stellen, anders wordt de subsidie weer bij je teruggevorderd (red.)]
Artikel 15. Meldingsplicht subsidieontvanger
Je doet onverwijld schriftelijk melding aan de Minister indien: aannemelijk is geworden dat de scholing waarvoor de subsidie is verstrekt niet, niet tijdig of niet geheel zal worden afgerond | aannemelijk is geworden dat je niet, niet tijdig of niet geheel aan de overige subsidieverplichtingen zal worden voldaan | zich andere  omstandigheden voordoen of zullen voordoen die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van jouw subsidie.
Je moet de melding voorzien van een toelichting waarbij je de relevante stukken overlegt.
Op grond van een omstandigheid als bedoeld in het eerste lid en de daarbij gegeven toelichting, kan de Minister besluiten de einddatum van de scholing op een latere datum vast te stellen.
[Je dient het bovenstaande allemaal zelf met het UWV te regelen, de Academie kan je hierin niet bijstaan.]

Terug
Terug

Data-overzicht PSBK

Klik op de module voor meer informatie en om je voor de module in te schrijven. Koop je theorietentamen zelf in. De tentamens vinden plaats op donderdagavond van 19.00 – 19.45 uur.

Communicatie en InteractieInschrijven module
Lesdata
2023│ 11/3, 1/4
2024│ 2/3, 23/3
Tentamendata 
2023│ 13/4, 1/6, 31/8
2024│ 11/4, 6/6, 29/8
Bepaal welke datum voor jouw (her)tentamen het beste uitkomt en koop hier je theorietentamen in.

Wet en GezondheidsethiekInschrijven module
Lesdata
2023│ 15/4
Tentamendata
2023│ 11/5, 8/6, 31/8
Bepaal welke datum voor jouw (her)tentamen het beste uitkomt en koop hier je theorietentamen in.

Psychopathologie en -diagnostiekInschrijven module
Lesdata
2023│ 7/10, 28/10
Tentamendata 
2023│ 13/6, 9/11, 30/11, 21/12
Bepaal welke datum voor jouw (her)tentamen het beste uitkomt en koop hier je theorietentamen in.

Medische BasiskennisInschrijven module
Lesdata
2023│ 4/11, 18/11, 25/11
Tentamendata 
2023│ 2/2, 6/7, 7/12
Bepaal welke datum voor jouw (her)tentamen het beste uitkomt en koop hier je theorietentamen in.

OntwikkelingspsychologieInschrijven module
Lesdata
2023│ 2/12, 16/12
Tentamendata 
2023│ 16/2, 13/7
2024│ 18/1
Bepaal welke datum voor jouw (her)tentamen het beste uitkomt en koop hier je theorietentamen in.

Grondslagen en Deelgebieden van de Psychologie Inschrijven module
Lesdata
2024│ 13/1, 20/1, 3/2, 10/2
Tentamendata
2023│ 16/3, 25/5, 13/7
Bepaal welke datum voor jouw (her)tentamen het beste uitkomt en koop hier je theorietentamen in.

Terug
Terug

Reserveren

PSBK | online

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden

Waarom je een opleidingsplaats reserveert
Je reserveert een plaats in de opleiding of training omdat je serieus geïnteresseerd bent en niet het risico wil lopen dat de opleiding al vol is wanneer je inschrijft. Je hebt nu nog even de tijd om e.e.a. uit te zoeken of te regelen. De reservering is gratis en vrijblijvend. We sturen je bijtijds een e-mailbericht om te vragen of je nog van je reservering gebruik wil maken. Zodra je hebt besloten om echt mee te doen, laat het ons zo spoedig mogelijk weten door middel van je inschrijving via de website. Zorg dat je ieder geval tot een maand voor de eerste lesdag weet of je het wel of niet gaat doen. Daarna kunnen we helaas je plaats in de opleiding niet meer garanderen.

Naam*
Adres*
Hidden
Hidden

Terug
Terug