Psychosociale en Medische Basiskennis (PSBK)

14-daagse post-hbo/wo opleiding
Erkend door CPION

PSBK: wat levert het je op?

Jouw professionaliteit levert je inzicht in grenzen, mogelijkheden en onmogelijkheden van het eigen begeleidingspotentieel en de wil en het vermogen om in voorkomende gevallen door te verwijzen, waarbij bij de doorverwijzing gebruik wordt gemaakt van de tijdens de opleiding verworven kennis van het veld van begeleiding en de daarbinnen acterende specialismen.

 

Gratis reserveren?

Kijk verder, Kom verder Download de Studiegids

 

Fundament van ons vak

Naast een vakopleiding in de psychosociale hulpverlening wordt er tegenwoordig ook nog psychosociale & medische basiskennis gevraagd. Om voor vergoeding door zorgverzekeraars in aanmerking te komen (de code 90 vergoedingen) hebben de zorgverzekeraars een aantal criteria vastgesteld, waar je als zorgaanbieder aan dient te voldoen. Wij zijn blij met het initiatief dat de zorgverzekeraars hebben genomen in het formuleren van kwaliteitseisen. Allereerst zijn we blij voor de cliënt: die kan rekenen op een kwalitatieve goede zorg. En daar doen we het ook voor!

centrum post initieel onderwijs centrum logo

Inhoud

De opleiding PSBK bevat de volgende modulen:

 

 • Ontwikkelingspsychologie (2 dagen)
 • Communicatie en Interactie (2 dagen)
 • Wet en Gezondheidsethiek (1 dag)
 • Psychopathologie en -diagnostiek (2 dagen)
 • Grondslagen en deelgebieden van de psychologie (4 dagen)
 • Medische Basiskennis (3 dagen)

De inhoud van deze modulen zijn hieronder beknopt weergegeven. 

 

Resultaat

Jouw professionaliteit levert je inzicht in grenzen, mogelijkheden en onmogelijkheden van het eigen begeleidingspotentieel en de wil en het vermogen om in voorkomende gevallen door te verwijzen, waarbij bij de doorverwijzing gebruik wordt gemaakt van de tijdens de opleiding verworven kennis van het veld van begeleiding en de daarbinnen acterende specialismen.

Voor wie?

Voor aankomend zorgverleners in de complementaire zorg, die lid zijn of lid willen worden van een beroepsvereniging waarbij een diploma Psychosociale en Medische Basiskennis als voorwaarde geldt voor lidmaatschap.  

 

Voor studenten die (bepaalde modulen uit) de PSBK dienen te volgen in het kader van hun beroepsopleiding. 

 

Praktische informatie

Studieduur

14 dagen (100 contacturen)

 

Lesdata en –tijden

Zaterdagen 10.00 – 17.00

 

Locatie

De Nederlandse Academie, Amsterdam

 

Toelating

Aantoonbaar MBO 4+ of NLQF 5 niveau. Een intake is niet vereist.

 

Certificering

Diploma Psychosociale en Medische Basiskennis (PSBK)

 

Erkenning

Erkend door Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) 

 

Studiekosten

De studiekosten bedragen € 1.960 voor 14 PSBK-lesdagen.

Syllabi zijn in dit bedrag inbegrepen. Enkele verplichte boeken zullen los aangeschaft moeten worden. Voor de opleiding kun je gebruik maken van een fiscaal voordeel. Bereken aan de hand van onze studiecalculator wat de werkelijke studiekosten zijn. Zie het actuele kostenoverzicht en de studiecalculator.

 

Deel 1:

Psychopathologie en psychodiagnostiek

 •  2019 | 12/10, 2/11

Ontwikkelingspsychologie

 • 2019 | 12/1, 9/2, theorietentamen 23/2
 • 2020 | 11/1, 8/2

Wet en Gezondheidsethiek 

 • 2019 | 20/4, theorietentamen 18/5
 • 2020 | 9/5, theorietentamen 30/5

Communicatie en Interactie

 • 2019 | 30/3, 13/4, theorietentamen 11/5
 • 2020 | 11/4, 18/4

 

Deel 2:

Medische Basiskennis

 • 2019 | 16/11, 30/11, 14/12 

Grondslagen en deelgebieden van de psychologie

 • 2019 | 23/2, 2/3, 16/3, 23/3, theorietentamen 13/4
 • 2020 | 29/2, 14/3, 21/3, 28/3

Herkansingen

 • 2020 | 29/2, 6/6

 

 

Kijk verder, Kom verder Download

Inhoud

De opleiding PSBK bevat de volgende modulen:

 

 • Ontwikkelingspsychologie (2 dagen)
 • Communicatie en Interactie (2 dagen)
 • Wet en Gezondheidsethiek (1 dag)
 • Psychopathologie en -diagnostiek (2 dagen)
 • Grondslagen en deelgebieden van de psychologie (4 dagen)
 • Medische Basiskennis (3 dagen)

De inhoud van deze modulen zijn hieronder beknopt weergegeven. 

 

Resultaat

Jouw professionaliteit levert je inzicht in grenzen, mogelijkheden en onmogelijkheden van het eigen begeleidingspotentieel en de wil en het vermogen om in voorkomende gevallen door te verwijzen, waarbij bij de doorverwijzing gebruik wordt gemaakt van de tijdens de opleiding verworven kennis van het veld van begeleiding en de daarbinnen acterende specialismen.

Voor wie?

Voor aankomend zorgverleners in de complementaire zorg, die lid zijn of lid willen worden van een beroepsvereniging waarbij een diploma Psychosociale en Medische Basiskennis als voorwaarde geldt voor lidmaatschap.  

 

Voor studenten die (bepaalde modulen uit) de PSBK dienen te volgen in het kader van hun beroepsopleiding. 

 

Praktische informatie

Studieduur

14 dagen (100 contacturen)

 

Lesdata en –tijden

Zaterdagen 10.00 – 17.00

 

Locatie

De Nederlandse Academie, Amsterdam

 

Toelating

Aantoonbaar MBO 4+ of NLQF 5 niveau. Een intake is niet vereist.

 

Certificering

Diploma Psychosociale en Medische Basiskennis (PSBK)

 

Erkenning

Erkend door Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) 

 

Studiekosten

De studiekosten bedragen € 1.960 voor 14 PSBK-lesdagen.

Syllabi zijn in dit bedrag inbegrepen. Enkele verplichte boeken zullen los aangeschaft moeten worden. Voor de opleiding kun je gebruik maken van een fiscaal voordeel. Bereken aan de hand van onze studiecalculator wat de werkelijke studiekosten zijn. Zie het actuele kostenoverzicht en de studiecalculator.

 

Deel 1:

Psychopathologie en psychodiagnostiek

 •  2019 | 12/10, 2/11

Ontwikkelingspsychologie

 • 2019 | 12/1, 9/2, theorietentamen 23/2
 • 2020 | 11/1, 8/2

Wet en Gezondheidsethiek 

 • 2019 | 20/4, theorietentamen 18/5
 • 2020 | 9/5, theorietentamen 30/5

Communicatie en Interactie

 • 2019 | 30/3, 13/4, theorietentamen 11/5
 • 2020 | 11/4, 18/4

 

Deel 2:

Medische Basiskennis

 • 2019 | 16/11, 30/11, 14/12 

Grondslagen en deelgebieden van de psychologie

 • 2019 | 23/2, 2/3, 16/3, 23/3, theorietentamen 13/4
 • 2020 | 29/2, 14/3, 21/3, 28/3

Herkansingen

 • 2020 | 29/2, 6/6

 

 

Kijk verder, Kom verder Download

Module 1, 2 en 3

Communicatie en Interactie

 

Ontwikkelingspsychologie

(2 dagen)

 • Persoonlijkheidsontwikkeling, leeftijdsfasen en bijbehorende ontwikkelingstaken.
 • Basisbeginselen van verouderen, sterven, rouwproblematiek, ouderdomsproblematiek en dementie.
 • Inzicht in eigen ontwikkeling in je huidige functioneren als mens en als professional.

Lees verder over deze module

 

Psychopathologie en -diagnostiek

(2 dagen)

 • DSM diagnoses, algemene kenmerken van psychopathologie.
 • Psychiatrisch diagnostisch proces, de structuur en toepassing van de DSM.
 • IQ testen reproduceren en screeningsvragenlijsten af nemen en interpreteren.

Lees verder over deze module

 

Wet en Gezondheidsethiek

(1 dag)

 • In de praktijk van de geestelijke gezondheidszorg fungerende wetten.
 • De verschillende beroeps- & gedragscodes, algemene praktijkrichtlijnen en de theoretische ethische gezichtspunten.
 • Externe ethische kaders herkennen en deze vertalen naar de beroepspraktijk.

Lees verder over deze module

Module 4, 5 en 6

Medische Basiskennis psbk

 

Communicatie en Interactie

(2 dagen)

 • Gespreksvaardigheden en therapeutische basisvaardigheden.
 • Motiverende gespreksvoering.
 • Gezondheidsgedrag, contextfactoren en risicogedrag van mensen.
 • Begrip en inzicht betreffende het zoeken en beoordelen van vakinhoudelijke informatie en de relevantie van artikelen bepalen.

Lees verder over deze module

 

Grondslagen en deelgebieden van de psychologie

(4 dagen)

 • Grondslagen en behandelwijzen van diverse deelgebieden in de psychologie.
 • Functie en werking van de verschillende therapeutische interventies en processen.

Lees verder over deze module

 

Medische Basiskennis

(3 dagen)

 • Ziektebeelden verklaren a.d.h.v. anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam.
 • Ziektebeelden verklaren en vertalen naar relevante vraagstellingen a.d.h.v. psychosociale en fysiologische symptomen.
 • Gevolgen herkennen bij de meest voorkomende ziektebeelden.

Lees verder over deze module

Margot de Cock Opleidingsadviseur, Integratieve Therapeut ECP, Leertherapeut

Wil je meer weten?

Bel mij voor meer informatie of mail me voor een persoonlijk adviesgesprek.

Sfeer proeven? Kom naar ons Open Huis.

Ook interessant

Integratieve Counselor

Kort en krachtig voor de diepere verandering!
2-jarige post-hbo/wo beroepsopleiding
Erkend door EAIP

VolwassenenCounselorPost-hbo/woBeroepsopleiding

Ontwikkelingspsychologie (PSBK)

Groeien is springen in het onbekende!
2-daagse post-hbo/wo PSBK-module voor professionals
Erkend door CPION

VolwassenenCoachCounselorTherapeutPost-hbo/woHboKorte training & NascholingPSBK

Communicatie en Interactie (PSBK)

Door communicatie kom je verder!
2-daagse post-hbo/wo PSBK-module voor professionals
Erkend door CPION

VolwassenenCoachCounselorTherapeutPost-hbo/woHboKorte training & NascholingPSBK

Wet en Gezondheidsethiek (PSBK)

Eerlijk duurt het langst!
1-daagse post-hbo/wo PSBK-module voor professionals
Erkend door CPION

VolwassenenCoachCounselorTherapeutPost-hbo/woHboKorte training & NascholingPSBK

Psychopathologie en -diagnostiek (PSBK)

Patiënt of cliënt?
2-daagse post-hbo/wo PSBK-module voor professionals
Erkend door CPION

VolwassenenCoachCounselorTherapeutPost-hbo/woHboKorte training & NascholingPSBK

Grondslagen en deelgebieden van de Psychologie (PSBK)

De oorsprong van ons vak!
4-daagse post-hbo/wo PSBK-module voor professionals
Erkend door CPION

VolwassenenCoachCounselorTherapeutPost-hbo/woHboKorte training & NascholingPSBK

Medische Basiskennis (PSBK)

Lichaam en geest zijn één!
3-daagse post-hbo/wo PSBK-module voor professionals
Erkend door CPION

VolwassenenCoachCounselorTherapeutPost-hbo/woHboKorte training & NascholingPSBK

Kostenoverzicht & Studiecalculator
Psychosociale en Medische Basiskennis (PSBK)

 

De kosten voor deze opleiding bedragen € 1.960 voor 14 lesdagen (inclusief btw). Maar de werkelijke studiekosten liggen aanzienlijk lager, want je hebt de nodige belastingvoordelen.
Kies in onderstaande studiecalculator je belastingschaal en bereken je voordeel:

Lesgeld
Assessment
Supervisie
Leertherapie
Kies je belastingschaal *
Inschrijven

Subtotaal studiekosten
 
Jaarlijkse eenmalige drempel volgens fiscus*
 
Belastingvoordeel. Je krijgt retour van de fiscus*  
 
Dus je werkelijke studiekosten in jaar 1 zijn
 

Verspreid over een jaar (52 weken) zijn de kosten € xx,xx per week.

Overige fiscale mogelijkheden
Voor deze opleiding is het uitvoeren van cliëntbehandelingen in de (eigen) praktijk een voorwaarde voor diplomering. Dit is gunstig: hierdoor zijn de kosten voor het oprichten en inrichten van je praktijk ook fiscaal aftrekbaar, omdat zij binnen de studiekosten vallen. Voorts is in bepaalde gevallen naast ‘zelfstandigen aftrek’ ook ‘startersaftrek’ mogelijk.

* Peildatum 2015. Dit rekenvoorbeeld geldt als indicatie bij ineens betaling van je (jaarlijkse) studiekosten. Als de regels van de Belastingdienst gelijk blijven, geldt voor het vervolg van een meerjarige opleiding een soortgelijk bedrag per fiscaal jaar. Mocht de overheid de aftrekmogelijkheden veranderen, zijn wij niet aansprakelijk voor bovenstaande informatie. Blijf dus zelf goed op de hoogte welke mogelijkheden er voor jou zijn. Je vindt hier de uitgebreide voorwaarden van de Belastingdienst.

Terug
Terug

Studiegids downloaden

Psychosociale en Medische Basiskennis (PSBK)

Terug
Terug

Reserveren

Psychosociale en Medische Basiskennis (PSBK)

 • Waarom je een opleidingsplaats reserveert
  Je reserveert wanneer je serieus overweegt om deze training of opleiding te doen. Dan ben je verzekerd van een opleidingsplaats. Je hebt dan nog tijd om e.e.a. uit te zoeken of te regelen. De reservering is gratis en vrijblijvend. Wanneer de opleiding vol raakt, vragen we je of je nog van je reservering gebruik wilt maken.

Terug
Terug