Leonie Aalders

Supervisor, Examinator,
Integratieve Kindercoach, Integratieve Kindercounselor

‘Waar je mee leert omgaan als kind, daar hoef je later niet meer mee aan de slag als volwassene’. Dat was mijn drijfveer om zelf te gaan werken met kinderen en de opleiding Integratieve KinderCounselor aan De Academie te gaan volgen. Op De Academie leer je te werken met de expert op het gebied van het probleem van het kind: het kind zelf! Het kind bepaalt de inhoud (de vraag, het probleem) en de vorm (met welk materiaal we werken) en als kindercounselor begeleid je het kind bij het proces. 

Het kind is de expert

Het leven zit vol met ervaringen die leuke en minder leuke gevoelens oproepen. Als kind leer je daar gedurende je leven steeds makkelijker mee omgaan, al dan niet met hulp van ouders of anderen om het kind heen. Soms lukt dat niet genoeg. En hoe fijn is het dan om als kind en ouder terecht te kunnen bij een integratieve kindercounselor. Iemand die ervan uitgaat dat het kind de expert is van zichzelf. Een expert die van binnen -bewust of onbewust- weet wat het probleem en de oplossing is. En wat hij of zij nodig heeft om dat op te kunnen lossen. Juist dat aspect, dat het kind zijn of haar eigen antwoorden heeft, als expert van zichtzelf, maakte dat ik voor deze opleiding koos.

Het kind wordt volledig erkend als mens, doordat het kind de vorm (met welke materialen) en inhoud (probleem, vraag) van de begeleiding bepaalt. En ik als professional ben er alleen om precies dat te doen, wat het kind (en ouders) nog niet zelf kan: het ontdekkingsproces begeleiden van probleem naar oplossing, van ellende naar geluk.

De meest passende begeleiding

Inmiddels heb ik alweer een aantal jaren mijn eigen praktijk voor integratieve kindercounseling in Abcoude. Met veel plezier begeleid ik daar kinderen tussen de 4 en 12 jaar en hun ouders. Ik heb contacten met kinderpsychologen, kinderfysiotherapeuten, logopedisten, scholen, BSO’s (sport)verenigingen en huisartsen (POH-GGZ) om de meest passende begeleiding te bieden aan een kind.

Daarnaast geef ik (online) workshops aan kinderen en ouders en voor diverse organisaties. Ook schrijf ik blogs om ouders te inspireren in hun rol als ouder.

Ik ben lid van de Nederlandse Federatie Gezondsheidszorg (NFG) en de Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ); een beroeps- en koepelvereniging die de belangen behartigen van de complementaire zorg, waar integratieve kindercounseling onder valt.

 

Meer informatie over mijn praktijk vind je op mijn website.

Mijn tip aan studenten

Het onderscheidende van De Academie is dat je bij het begeleiden van het proces gebruik maakt van het beeldende vermogen, waaronder visualisatie, imaginatie, trance en natuurlijk alle spelmaterialen in de praktijk.

Zoek het kind in jezelf op dat nieuwsgierig de wereld ontdekte. Die los van kennis van alles uitprobeerde en juist door dat vallen en opstaan leerde wat voor jou wel of niet werkte. Die geen oordeel had over zichzelf en zichzelf nam zoals je was. En zet een eerste stap, maak je weg vrij.

Jouw weg naar een nieuwe toekomst. Als professional en als mens. Want door de verbinding met jezelf, zijn de opleidingen aan De Academie meer dan opleidingen alleen. Ze zijn een reis door jezelf, waar jij niet alleen als professional, maar ook als persoon steviger uitkomt.

Als Academie opleider…

…geniet ik als ik mensen een stap zie zetten in hun ontwikkeling, want vanuit beweging ontstaat groei. Of dat nu kinderen zijn of volwassenen.

Vanuit die gedachte heb ik mij in 2020 als supervisor en examinator verbonden aan de Academie. In supervisie komen mens, professional en het vak bij elkaar. Tijdens supervisie reik ik studenten vragen en interventies aan, waardoor zij antwoorden kunnen vinden over hun eigen ontwikkelingsproces in het werken met kinderen en hun ouders. Ik stem af op de leerstijl, -niveau en -vraag van de individuele student en op het groepsproces van de supervisiegroep.

Die puzzel -die bij iedere groep anders is- maakt het voor mij zo boeiend. Met als doel dat zij de beste kindercounselor worden, die zij kunnen zijn voor hun cliënten.

Als examinator toets ik waar studenten staan in hun ontwikkelproces ten opzichte van de opleidingsnorm, zodat zij daarna weten wat zij al kunnen en nog te ontwikkelen hebben om als integratieve kindercounselor te werken. Examinering gaat dus niet zozeer over slagen of zakken (dat kan een gevolg zijn), maar om het ontdekken van de student of hij of zij al daar staat waar deze zou willen zijn in het proces om collega-counselor te worden.

Als privé mens…

…hou ik ervan om alleen in de natuur te zijn. De verstilling en ruimte brengen mij nog meer inzichten, inspiratie en balans. Zo zorg ik extra voor de continue verbinding met mijzelf en van daaruit met de ander.

Ik ben nieuwsgierig naar mensen. Vanuit die gedachte hou ik van contacten met mensen en eropuit trekken. Ik kom dus graag samen met familie, vrienden of andere groepen mensen.

Vakanties zijn daarnaast om die reden voor mij meer ‘reizen’: het steeds weer doortrekken en ontmoeten van mensen en daardoor het delen en leren kennen van gevoelens, gedachtes, gewoontes en gedrag.

Mijn collega's