Privacy Statement

Privacy

De Nederlandse Academie (DNA) weet als opleidingsinstituut tot coach, counselor of therapeut als geen ander wat het begrip ‘privacy’ inhoudt. Op ieder dossier met persoonlijke informatie zit geheimhouding. Dat zijn we gewend. Wij werken als particuliere onderwijsinstelling niet met andere partijen aan wie wij informatie doorspelen. Daarom zijn jouw persoonlijke gegevens bij ons in veilige handen.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen tegen misbruik en fraude. Daarbij schakelen wij derden in. Met deze derden hebben wij juridische overeenkomsten afgesloten met betrekking tot de geheimhouding en het zorgdragen voor een passend niveau van beveiliging van alle gegevens.

 

Uiteraard houden wij ons ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In onderstaande verklaring vertellen wij hoe we jouw gegevens hanteren.

Opslag van jouw gegevens

Wij slaan de persoonsgegevens die we van jou ontvangen op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding, aanvraag van een brochure, aanmelding voor een nieuwsbrief of als je telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens
 • Gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor je jezelf hebt aangemeld, inclusief betalingsgegevens.
 • Jouw feedback over de opleiding en overige informatie die je geeft.
 • Persoonsgegevens in het kader van jouw opleiding, zoals jouw aanwezigheid, eventuele resultaten en of jij de opleiding (met goed gevolg) hebt afgerond.

Gebruik van jouw gegevens

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie en administratieve afhandeling van jouw deelname aan de door jou gekozen opleiding.
 • Verzorging van de door jou gekozen opleiding.
 • Advies geven over een te volgen opleiding.
 • Je op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.
 • Je de door jou gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op jouw vragen reageren.
 • Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.
 • Analyses uitvoeren zodat wij de kwaliteit van onze opleidingen en onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Verdere toelichting

 • Wij kunnen jouw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan onze accreditatieorganisaties.
 • In sommige gevallen werken wij samen met externe dienstverleners. Bijvoorbeeld voor examinering, stage, studieadvies of incasso. Zij mogen jouw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van jouw opleiding. Zij mogen jou niet voor andere doelen benaderen of jouw gegevens doorgeven aan andere partijen.
 • Tot slot, het kan zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om jouw gegevens te delen. Wij delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Advies en Voorlichting

Als je via onze website informatie over onze opleidingen aanvraagt, zoals een studiegids of een proefles, worden je gegevens opgeslagen en kunnen wij via e-mail of telefoon contact met je opnemen om je te adviseren. Als je dit niet op prijs stelt, kun je jezelf afmelden door middel van de afmeldlink onderaan de e-mail, of door een e-mail te sturen naar contact@academie-psychotherapie.nl.

Nieuwsbrief

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden. Wij delen ons abonneebestand niet met andere partijen.

 

De digitale leeromgeving en jouw gegevens

Bij DNA maken de studenten gebruik van Mijn Academie (student inlog) om hun opleiding te kunnen volgen en de administratie omtrent hun opleiding te kunnen bijhouden en raadplegen. Binnen deze omgeving zie je details van jouw opleiding, zoals het programma, data en locaties, aanvullende opdrachten en links naar bronnen op internet, boeken en artikelen. Ook kun je binnen de digitale leeromgeving contact leggen met docenten, medestudenten en DNA. 

Beveiliging en bewaartermijn van jouw gegevens

Wij beschermen je persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor op dit moment beschikbaar zijn. Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is voor de hierboven aangegeven doelen of zolang als de wet ons daartoe verplicht, bijvoorbeeld in geval van een fiscale bewaarplicht. 

Je gegevens inzien, verbeteren en bijwerken

Je mag altijd jouw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken. Als je bij ons studeert, kun je op Mijn Academie (student inlog) de belangrijkste gegevens inzien en aanpassen.
Als je niet bij ons studeert, kun je door een e-mail te sturen naar contact@academie-psychotherapie.nl een overzicht aanvragen van de persoonlijke gegevens die bij ons bekend zijn.

Je gegevens verwijderen

Indien je wilt dat wij je gegevens verwijderen kun je een e-mail sturen naar contact@academie-psychotherapie.nl . Wij reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken. Als je jouw gegevens wilt laten verwijderen, controleren wij eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer we volgens de wet jouw gegevens (nog) niet mogen verwijderen, zullen we dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgende moment we jouw gegevens wel kunnen verwijderen.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Daardoor hoef je bijvoorbeeld je gegevens maar één keer in te vullen. Ook hanteren we noodzakelijke en statistieken cookies.
Als je cookies blokkeert, kan het wel zijn dat de website niet optimaal werkt. We gebruiken noodzakelijke cookies voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat we snel de juiste informatie tonen wanneer je op onze website bent. Noodzakelijke cookies komen altijd op je computer te staan. Je krijgt hiervoor geen melding om toestemming te geven.

Statistieken cookies die wij gebruiken

 • Google AdWords-cookie
  Het Google AdWords-cookie meet of en via welke advertentie je binnenkomt op onze website.
 • Google Analytics-cookie
  Het Google Analytics-cookie houdt bij hoe je de website gebruikt. Deze informatie gebruiken we voor rapporten over internetgebruik.
 • Bing-cookie
  Het Bing-cookie meet of en via welke advertentie je binnenkomt op onze website.
 • Doubleclick-search-cookie
  Het Doubleclick-search-cookie meet of en via welke advertentie je binnenkomt op onze website.
 • Affiliate-cookies
  Affiliate cookies meten of en via welke andere sites je binnenkomt op onze website.

Wijzigingen Privacy- en Cookieverklaring 

Wij kunnen deze Privacy- en Cookieverklaring wijzigen. Als je graag wilt weten hoe we jouw gegevens beschermen en gebruiken en welke cookies we gebruiken voor welke doelen, raden we je aan deze Privacy- en Cookieverklaring regelmatig te lezen. We hebben deze Privacy- en Cookieverklaring voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

Vragen over deze Privacy verklaring?

Indien je vragen hebt over deze Privacy verklaring kun je contact opnemen met drs. E. Buijs via ebuijs@academie-psychotherapie.nl.