Hypnotherapie
Overview

Bezoek ons Open Huis

Voor de diepste verwerking

Wanneer jij je cliënt naar de diepste hypnotische trance hebt geleid, dan openbaren zich op dat innerlijke niveau de meest bijzondere therapeutische mogelijkheden. Bijvoorbeeld heling van oude of acute trauma’s, het opheffen van dissociatie, verwerking van stress-ervaringen en het beïnvloeden van lichamelijke processen.

Kies je opleiding in hypnotherapie

 

 

 

Opleiding tot Integratieve Hypnotherapeut

De 3-jarige post-hbo/wo beroepsopleiding.

In de eerste twee jaar krijg je de kennis, vaardigheden en attitude om een deskundige professional te zijn. Je krijgt daarbij de modulen Moderne Hypnotherapie waarbij je werkt met de volgende trance-niveaus: waakbewustzijn, meditatieve trance, alledaagse trance en absorptietrance

 

In het derde jaar krijg je de modulen Klassieke en de Neoklassieke Hypnotherapie: werken met de aller diepste hypnotische trance en Ego state therapieën.

 

Lees meer over de 3-jarige opleiding.

Module Klassieke Hypnotherapie

Dit is de werkwijze die de meeste mensen voor ogen hebben als ze denken aan ‘hypnose’. Je cliënt ligt met gesloten ogen in de relaxstoel en je hebt je cliënt een 5-fasen hypnose inductie aangeboden waardoor het kritische vermogen (censor) tijdelijk wordt opgeschoven. Hierdoor is het onbewuste van je cliënt direct toegankelijk voor therapie. Je reikt je cliënt therapeutische suggesties en passieve imaginaties aan. Dit zijn beeldverhalen met geselecteerde symbolieken die tot doel hebben om het zelfhelend vermogen te activeren. Daarmee realiseer je (trauma)verwerking op onbewust niveau en directe beïnvloeding van lichamelijke processen.

 

Lees meer over deze 8-daagse module. 

Module Neoklassieke Hypnotherapie

Neoklassieke Hypnotherapie richt zich op reorganisatie op onbewust niveau; het veranderen van de onbewuste psychodynamiek zoals bedekte traumaverwerking. Het onbewuste van de cliënt wordt geëxploreerd maar nu specifiek op het gebied van subpersoonlijkheden, ook wel afweerdeel genoemd (ES-1) en traumadeel (ES-2) en ideomotorisch reageren.

 

Lees meer over deze 10-daagse module.

Vijf niveaus van trance

Trance komt van het Latijnse woord voor overgang. Oorspronkelijk verwees het woord naar de overgangstoestand tussen leven en de dood. Trance is een bepaalde bewustzijnstoestand die spontaan kan ontstaan, zoals tijdens dagdromen of tijdens het opgaan in een interessant idee of bezigheid. Bijvoorbeeld, je bent onderweg in het verkeer en plotseling bemerk je: “Hé, ben ik hier al?”. Het betreft dus eigenlijk een natuurlijk verschijnsel dat we allemaal meemaken, maar vaak niet bewust herkennen. We onderscheiden vijf niveaus van trance. Welke vijf kun je hier verder lezen: 5 niveaus van trance.

 

Lees hier het artikel: Wat is het voordeel van trance t.o.v. het gewone cliëntgesprek?

Kom naar de open avond

Proef de sfeer en stel studenten en opleiders al je vragen. Bekijk de eerstvolgende open avond.

Wat is het voordeel van trance ten opzichte van het gewone cliëntgesprek?

Het gewone cliëntgesprek vindt plaats in de waaktoestand (deze bewustzijnstoestand wordt ook wel de ‘waaktrance’ genoemd). De waaktoestand wordt in hoge mate bepaald door conditionering: gedachten volgen meestal vaste routes. Het associatieproces loopt dan langs bepaalde (geconditioneerde) patronen. Deze denkpatronen kunnen soms te beperkt zijn om creatieve oplossingen voor problemen te ontdekken. Mensen kunnen dit verbaal weergeven door uitspraken als: “ik zit (loop) vast, ik kom er niet uit, mijn gedachten blijven maar in hetzelfde kringetje ronddraaien, ik kom er niet uit, erover praten doe ik al zo lang en dat helpt niet, ik kom niet verder, nou weet ik het ook niet meer”, etc. Het gebruik van (cognitieve) gesprekstherapievormen kent dan ook naast de vele mogelijkheden ook zijn beperkingen.

In een trancetoestand is het gebruikelijke patroon van mentale associatie tijdelijk onderbroken of opgeschort. Hierdoor ontstaat er openheid, ruimte in je geest. Er zijn verschillende vormen van trance of bewustzijnstoestanden, waarbij de diepste vormen van trance ook de meeste openheid bieden waardoor de cliënt optimaal zijn eigen zelfhelend vermogen kan inschakelen.

Deze openheid maakt het mogelijk om nieuwe wegen te vinden, nieuwe dingen te ontdekken, andere bronnen aan te boren. Als je op een bewuste wijze trance weet te induceren en als beïnvloedingsprocedure kunt benutten, kun je gemakkelijker en sneller mensen begeleiden in het vinden van oorzaken en oplossingen voor hun probleem, in het aanboren van onbewuste hulpbronnen en in het stellen en behalen van nieuwe doelen.

 

Iedere therapie, counseling of coaching maakt bewust of onbewust gebruik van trance.

Toch wordt trance in de huidige literatuur over Integratieve Psychotherapie en Counseling niet genoemd als gemeenschappelijke therapiefactor. Geheel onbegrijpelijk is dit niet, want een ‘trancetoestand’ blijkt nog voor velen een te onbekend en ongrijpbaar fenomeen te zijn. Er zijn veel associaties die mensen maken bij trance en trancetoestand. Zoals het kennelijk verkeren in een andere staat van bewustzijn: “ik was als in een trance, ik deed het als in een droom, ik was er wel bij maar ik was toeschouwer, ik was het niet die handelde”. Hier wordt verwezen naar de gedachte dat trance ermee te maken heeft dat iemand buiten zichzelf staat, niet in staat is om zelf te oordelen en verantwoordelijkheid te nemen voor het handelen. Hij verkeerde in een trance toen hij die (slechte) dingen deed (zijn kind slaan, schreeuwend over straat, buiten zichzelf geraken). Er wordt hier verwezen naar een soort toestand van bezetenheid. Ook een religieuze extase wordt een trance genoemd. In sjamanisme en van oorsprong West-Afrikaanse tradities geraken mensen in trance (zoals bij Winti).

Ook direct na een schokkende gebeurtenis (auto-ongeluk, explosie, plotselinge verlies van een naaste) kunnen mensen geschokt als in een trancetoestand rondlopen. Hier is de trance meer een beschermende, dissociatieve toestand opdat de naakte werkelijkheid nog niet vol dreunend kan binnenkomen.

Er zijn ook positieve associaties, waaruit blijkt dat iemand in een trancetoestand de beschikking krijgt over juist meer mogelijkheden dan de waaktoestand toestaat. Een sporter die de belangrijke finale wint, weet vaak op te merken: “ik was helemaal als in een trance“. Hier verwijst trance naar een toestand van toegespitst bewustzijn op één taak in één bepaalde context.

Terug
Terug

5 niveaus van Trance 

  1. Meditatieve trance is de meest overstijgende en heldere bewustzijnstoestand. Een bekende werkwijze is meditatie zoals in Mindfulness. 
  2. De Bewuste waaktoestand benut je in gesprekstherapie voor inzicht en het veranderen van gedachtepatronen. 
  3. Alledaagse trance zoals in beleving van dagdromen, is bij uitstek geschikt om dieper gelegen hulpbronnen aan te spreken met behulp van metaforen en visualisaties.
  4. Bij Absorptietrance bevindt de Ik-persoon zich als compleet persoon in zijn binnenwereld (droomwereld). Daardoor pakt hij de (oorzaken van de) problemen actief aan. 
  5. Hypnotische trance is de meest diepe (complete) vorm van trance. In deze toestand van somnabulisme is het kritisch-rationele vermogen van de cliënt tijdelijk opgeschort. Daardoor is het onbewuste direct toegankelijk voor therapie. 
Terug
Terug