Hypnose en Hypnotherapie

Bezoek ons Open Huis

Hypnotherapie: voor de diepste verwerking

Wanneer jij je cliënt naar de diepste hypnotische trance hebt geleid, dan openbaren zich op dat innerlijke niveau de meest bijzondere therapeutische mogelijkheden. Bijvoorbeeld: heling van oude en acute trauma’s, het opheffen van dissociaties, verwerking van stress-ervaringen, reorganisatie van de interne delenstructuur en het beïnvloeden van lichamelijke processen.

Aan een Hypnotherapeut worden door cliënten vaak bijzondere eigenschappen toegekend. Echter, alleen met doorwrocht vakmanschap kun jij je cliënt echt helpen. Het is een gewoon beroep, en ja, wel met heel bijzondere mogelijkheden.

Opleidingen in Hypnotherapie

Hypnose en Trance

Trance komt van het Latijnse woord voor overgang. Oorspronkelijk verwees het woord naar de overgangstoestand tussen leven en de dood. Trance is een bepaalde bewustzijnstoestand die spontaan kan ontstaan, zoals tijdens dagdromen of tijdens het opgaan in een interessant idee of bezigheid. Bijvoorbeeld, je bent onderweg in het verkeer en plotseling bemerk je: “Hé, ben ik hier al?”. Het betreft dus eigenlijk een natuurlijk verschijnsel dat we allemaal meemaken, maar vaak niet bewust herkennen.

Lees: De voordelen van Trance to.v. de waakbewustzijn.

Lees: De 5 niveaus van bewustzijn.

Even voorstellen: Hypnos

 

Hypnos (Latijn: Somnus) is in de Griekse mythologie de personificatie van de Slaap. Hij wordt afgebeeld met vleugels aan hoofd ´omdat tijdens de slaap de ziel heenvliedt.´ Zijn moeder is Nyx, de godin van de Nacht. Thanatos, de god van de Dood, is zijn tweelingbroer. Zijn drie zonen zijn: Morpheus die in dromen verschijnt als mensengedaante, Phobetor (in dierenvermomming) en Phantasos, die de vorm aannam van alle levenloze zaken, zoals steen, hout of water. 

(Overigens: Hypnose en Hypnotherapie hebben niets met slaap te maken.)

Sinds 1979

In 1979 is het Instituut voor Toegepaste Hypnose opgericht door dr. Edgar Allen Ates, een tandarts uit Amsterdam en een van de beste Klassieke Hypnotherapeuten van zijn tijd. In 1984 werd het instituut overgenomen door zijn leerling en huidige directeur, Jan Rademaker, die het instituut doorontwikkelde tot de De Nederlandse Academie voor Psychotherapie.

De Academie is het meest innovatieve opleidingsinstituut in Hypnotherapie in Nederland.

 

 

hypnos

Hypnose en Hypnotherapie bij kinderen

Kinderen met hun levendige fantasie en creatieve verbeelding reageren positief op de suggesties en verbeeldingsoefeningen van de Hypnotherapie. Je kunt gebruik van metaforen en visualisatie, maar ook verhalen, avonturen of heldenfiguren uit het leven van het kind zelf om positieve verandering teweeg te brengen. De toepassingen zijn legio, vooral bij de behandeling van lichamelijke klachten wordt Hypnotherapie vaak toegepast. 

Klassieke Hypnotherapie

Dit is de werkwijze die de meeste mensen voor ogen hebben als ze denken aan ´Hypnose.´Je cliënt ligt met gesloten ogen in de relax-stoel en jij hebt je cliënt een 5-fasen Hypnose-inductie aangeboden waardoor je het kritische vermogen (censor) tijdelijk weet op te schuiven. Hierdoor is het onbewuste van je cliënt direct toegankelijk voor therapie. Je reikt je cliënt therapeutische suggesties en passieve imaginaties aan. Deze laatsten zijn beeldverhalen met geselecteerde symbolieken die tot doel hebben om het zelfgenezend en zelfhelend vermogen te activeren. Daarmee realiseer je (trauma)verwerking op onbewust niveau en de directe beïnvloeding van allerlei lichamelijke processen. 

Lees meer over de opleiding Klassieke Hypnotherapie. 

Neoklassieke Hypnotherapie

De Neoklassieke Hypnotherapie richt zich op reorganisatie op onbewust niveau, op het veranderen van de onbewuste  psychodynamiek, zoals bedekte traumaverwerking. In de Neoklassieke Hypnotherapie  wordt ook het onbewuste van de cliënt geëxploreerd maar nu specifiek  op het gebied van subpersoonlijkheden ook wel afweerdeel genoemd  (ES-1) en traumadeel (ES-2) en ideomotorisch reageren.

Lees meer over de opleiding Neoklassieke Hypnotherapie.

Moderne Hypnotherapie

In de Moderne Hypnotherapie (tegenwoordig ook bekend onder de naam Direct Deep Change) werk je met het bewuste ego. Met behulp van jouw inductie (hypnose) techniek richt de bewuste Ik-persoon de aandacht naar binnen om in contact te komen met beelden die uit het onbewuste omhoog komen. De Ik-persoon raakt zodanig betrokken bij deze innerlijke beeldenstroom dat dit na verloop van tijd leidt tot een spontane confrontatie met het onverwerkte complex dat zich in symbolische vorm bij de Ik-persoon aandient. Door middel van een directieve, procesgerichte sturing van de therapeut/counselor kan de cliënt hierin zodanig verandering aanbrengen dat er een veranderingsproces op gang komt.

Zie opleidingen Direct Deep Change DDC-1 en DDC-5.

Voordelen van trance ten opzichte van de waaktoestand

De gewone waaktoestand (deze bewustzijnstoestand wordt ook wel de ‘waaktrance’ genoemd) wordt in hoge mate bepaald door conditionering: gedachten volgen meestal vaste routes. Het associatieproces loopt dan langs bepaalde (geconditioneerde) patronen. Deze denkpatronen kunnen soms te beperkt zijn om creatieve oplossingen voor problemen te ontdekken. Mensen kunnen dit verbaal weergeven door uitspraken als: “ik zit (loop) vast, ik kom er niet uit, mijn gedachten blijven maar in hetzelfde kringetje ronddraaien, ik kom er niet uit, erover praten doe ik al zo lang en dat helpt niet, ik kom niet verder, nou weet ik het ook niet meer”, etc. Het gebruik van (cognitieve) gesprekstherapievormen kent dan ook naast de vele mogelijkheden ook zijn beperkingen.

In een trancetoestand is het gebruikelijke patroon van mentale associatie tijdelijk onderbroken of opgeschort. Hierdoor ontstaat er openheid, ruimte in je geest. Er zijn verschillende vormen van trance of bewustzijnstoestanden, waarbij de diepste vormen van trance ook de meeste openheid bieden waardoor de cliënt optimaal zijn eigen zelfhelend vermogen kan inschakelen.

Deze openheid maakt het mogelijk om nieuwe wegen te vinden, nieuwe dingen te ontdekken, andere bronnen aan te boren. Als je op een bewuste wijze trance weet te induceren en als beïnvloedingsprocedure kunt benutten, kun je gemakkelijker en sneller mensen begeleiden in het vinden van oorzaken en oplossingen voor hun probleem, in het aanboren van onbewuste hulpbronnen en in het stellen en behalen van nieuwe doelen.

 

Iedere therapie, counseling of coaching maakt bewust of onbewust gebruik van trance.

Toch wordt trance in de huidige literatuur over Integratieve Psychotherapie en Counseling niet genoemd als gemeenschappelijke therapiefactor. Geheel onbegrijpelijk is dit niet, want een ‘trancetoestand’ blijkt nog voor velen een te onbekend en ongrijpbaar fenomeen te zijn. Er zijn veel associaties die mensen maken bij trance en trancetoestand. Zoals het kennelijk verkeren in een andere staat van bewustzijn: “ik was als in een trance, ik deed het als in een droom, ik was er wel bij maar ik was toeschouwer, ik was het niet die handelde”. Hier wordt verwezen naar de gedachte dat trance ermee te maken heeft dat iemand buiten zichzelf staat, niet in staat is om zelf te oordelen en verantwoordelijkheid te nemen voor het handelen. Hij verkeerde in een trance toen hij die (slechte) dingen deed (zijn kind slaan, schreeuwend over straat, buiten zichzelf geraken). Er wordt hier verwezen naar een soort toestand van bezetenheid. Ook een religieuze extase wordt een trance genoemd. In sjamanisme en van oorsprong West-Afrikaanse tradities geraken mensen in trance (zoals bij Winti).

Ook direct na een schokkende gebeurtenis (auto-ongeluk, explosie, plotselinge verlies van een naaste) kunnen mensen geschokt als in een trancetoestand rondlopen. Hier is de trance meer een beschermende, dissociatieve toestand opdat de naakte werkelijkheid nog niet vol dreunend kan binnenkomen.

Er zijn ook positieve associaties, waaruit blijkt dat iemand in een trancetoestand de beschikking krijgt over juist meer mogelijkheden dan de waaktoestand toestaat. Een sporter die de belangrijke finale wint, weet vaak op te merken: “ik was helemaal als in een trance“. Hier verwijst trance naar een toestand van toegespitst bewustzijn op één taak in één bepaalde context.

Terug
Terug

5 niveaus van bewustzijn 

5 niveaus van bewustzijn 

Meditatieve trance is de meest overstijgende en heldere bewustzijnstoestand. Een bekende werkwijze is meditatie zoals in Mindfulness. 

De bewuste waaktoestand benut je in gesprekstherapie voor inzicht en het veranderen van gedachtepatronen. 

Alledaagse trance zoals in beleving van dagdromen, is bij uitstek geschikt om dieper gelegen hulpbronnen aan te spreken met behulp van metaforen en visualisaties.

Bij Absorptietrance bevindt de Ik-persoon zich als compleet persoon in zijn binnenwereld (droomwereld). Daardoor pakt hij de (oorzaken van de) problemen actief aan. 

Hypnotische trance is de meest diepe (complete) vorm van trance. In deze toestand van somnabulisme is het kritisch-rationele vermogen van de cliënt tijdelijk opgeschort. Daardoor is het onbewuste direct toegankelijk voor therapie. 

Terug
Terug