Integratieve Hypnotherapeut

3-jarige post-hbo/wo beroepsopleiding
Erkend EAP, EAIP, NLQF-6, NFG, NBVH

Hypnotherapie: voor de diepste verwerking

Wanneer jij je cliënt naar de diepste hypnotische trance hebt geleid, dan openbaren zich op dat innerlijke niveau de meest bijzondere therapeutische mogelijkheden. Bijvoorbeeld: heling van oude en acute trauma's, het opheffen van dissociaties, verwerking van stress-ervaringen, reorganisatie van de interne delenstructuur en het beïnvloeden van lichamelijke processen. Aan een Hypnotherapeut worden door cliënten vaak bijzondere eigenschappen toegekend. Echter, alleen met doorwrocht vakmanschap kun jij je cliënt echt helpen. Het is een gewoon beroep, en ja, wel met heel bijzondere mogelijkheden.

 

Gratis reserveren?

Kijk verder, Kom verder Download de studiegids

Wat levert het je op?

 1. Je cliënt komt bij de diepste mogelijkheden voor zelfgenezing

  Met een duikboot kom je immers dieper dan met een roeibootje. Lees meer

 2. Het beste voor jezelf 

  Zelfinzicht als fundament voor het diepgaande contact met je cliënt. Lees meer

 3. Erkenning, vergoeding en btw vrijstelling 

  Uniek: al na het 2e jaar kom je in aanmerking voor vergoedingen door zorgverzekeraars (Vektis AGB code 90). Ook uniek: je hebt dan ook ook vrijstelling voor de btw. Een belangrijke basis voor de doorgroei van je praktijk in het 3e opleidingsjaar. Zie ook het terugverdienmodel.

Waarom ik Integratieve Hypnotherapie doe

 

 

Ole Buschman, GZ-psycholoog.

Klassieke Hypnotherapie

De Klassieke Hypnotherapie is de werkwijze die de meeste mensen voor ogen hebben als ze denken aan ‘hypnose’.

Je cliënt ligt met gesloten ogen in de relax-stoel en jij hebt je cliënt een 5-fasen hypnose-inductie aangeboden waardoor je het kritische vermogen (censor) tijdelijk weet op te schuiven. Hierdoor is het onbewuste van je cliënt direct toegankelijk voor therapie.

Je reikt je cliënt therapeutische suggesties en passieve imaginaties aan. Deze laatsten zijn beeldverhalen met geselecteerde symbolieken die tot doel hebben om het zelf genezend en zelfhelend vermogen te activeren. Daarmee realiseer je (trauma)verwerking op onbewust niveau en de directe beïnvloeding van allerlei lichamelijke processen.

Lees meer over Klassieke Hypnotherapie. 

Vooropleiding

De opleiding tot Integratieve Hypnotherapeut is een post-hbo/wo opleiding. Wanneer je bachelor of master bent, of beschikt over een aantoonbaar equivalent niveau, dan kun je je inschrijven voor de opleiding.

Studiekosten & aftrek

Studiekosten

Wil jij jezelf verder ontwikkelen en ben je benieuwd naar de kosten van een studie? Voor onze opleiding betaal je éénmalig € 250 voor de intake. Het studiegeld is € 6.835 per jaar, hierin zijn inbegrepen: de lessen (18 dagen), supervisie (10x), leertherapie (15x) en eigen materiaal.

De PSBK-modulen zijn niet bij de studiekosten inbegrepen. Geen vrijstelling voor PSBK? Check dan onze opleiding PSBK.

 

Aftrek

Benieuwd naar de fiscale aftrekmogelijkheden in jouw eigen praktijk? Kijk dan hier.

 

Terugverdienen

Jij gaat direct in de praktijk met cliënten aan de slag. Na 2 jaar ben je al gediplomeerd Integratieve (Hypno)Counselor met vergoedingsmogelijkheden bij zorgverzekeraars en je hebt al btw vrijstelling. Gemiddeld verdien je € 7.500 terug. Tel uit je winst. En dat alleen al tijdens je studie. Zie hier het Terugverdienmodel Integratieve Hypnotherapeut.

Een harmonieus programma met inhoud 

 

Programma

 • 3-jarig post-hbo/wo wetenschappelijk onderbouwd opleidingsprogramma conform de voorwaarden van de Europese Associatie voor Psychotherapie (EAP) en de Europese Associatie voor Integratieve Hypno Psychotherapie (EAHP).
 • CPION-erkende 14-daagse opleiding Psychosociale en Medische Basiskennis (PSBK) conform de eisen van de zorgverzekeraars.

 

Tijdsinvestering en ontwikkel-flow

De eerste twee jaren is stevig doorpakken: 60 EC per jaar. Dat betekent dat je zo’n 16 tot 24 uur per week bezig bent met PSBK, de lessen, supervisie en leertherapie, de opdrachten voor de intervisiegroep en wat we noemen: suddertijd. Dat is de tijd die nodig is om alle nieuwe ervaringen te integreren in jezelf tijdens je persoonlijke groeiproces. Vooral in het eerste jaar ervaar je de meeste studiedruk: alles is nieuw, het opnieuw studeren, het ontmoeten van nieuwe mensen, de emotionele contacten en de intense nieuwe ervaringen. Wees gerust: het went snel, je komt vanzelf in een ‘ontwikkel-flow!’ Dit is de (gemiddelde) indeling in een studiejaar: 

 

Studieduur

 1. het academisch jaar loopt van oktober tot half juni
 2. je hebt 1 dag in de 14 dagen les op de Academie
 3. 7 zaterdagen PSBK verspreid over het jaar (tenzij je vrijstelling hebt)
 4. (twee)wekelijks doe je met elkaar intervisie
 5. je gaat 1x per 14 dagen naar je leertherapeut en naar je supervisor 
 6. praktijkvoering: cliënturen in de (eigen) praktijk 

 

Wat leer je?

 

Jaar 1 en 2 (120 EC): Moderne Hypnotherapie

Je leert in deze eerste twee jaar de therapeutische relatie bewerkstelligen om te werken met de verschillende bewustzijnstoestanden (trance). De waaktoestand gebruik je in de intake om het rapport op te bouwen en het probleem af te bakenen. Ook het delenwerk op bewust niveau en de dilemma coaching doe je met gebruikmaking van de Waaktrance. Je maakt gebruik van visualisaties (in de Alledaagse trance) om de probleemtoestand en en gewenste toestand (doel) in beeld te brengen. Daarmee kun je allerlei gedrags- en cognitieve patronen doorbreken en veranderen. De Meditatieve trance benut je voor stressreductie, zoals met mindfulness, en voor spirituele groei. In de Absorptietrance (Direct Deep Change 1, 2 en 3) laat je je cliënt afdalen in zijn of haar eigen onbewuste binnenwereld om daar het probleem te vinden, aan te pakken en te veranderen. 

Je werkt procesgestuurd, zodat je cliënt zonder verdere omwegen zijn doel behaalt. Je benut de werkzame factoren uit alle verschillende therapierichtingen. Vanuit een diepgaande relatie met je cliënt vergroot je de zelfverantwoordelijkheid en het zelfhelende vermogen van de cliënt. Hierdoor pakt je cliënt zelf het probleem aan zodat hij de gestelde doelen behaalt.
Het gaat niet alleen over het groeiproces van je cliënt, maar ook over jouw groeiproces als mens en als professional.   
Je diagnosticeert in welke fase van het veranderingsproces je cliënt zich bevindt. Daardoor maak je je behandeling effectief: kortdurend en oplossingsgericht. Je verdiept het werken met de verschillende bewustzijnstoestanden. Hierdoor bereik je de gewenste verandering van emotionele en fysieke processen. 

Bekijk het gedetailleerde vakkenoverzicht in de gratis studiegids.

 

Het 3e jaar: Klassieke en Neoklassieke Hypnotherapie

De opleiding spitst zich nu geheel toe op de Onderbrekingstrance,’ de vorm van Hypnotherapie waarbij de volwassen Ik-persoon in een volledige hypnose gebracht is. Jij als Hypnotherapeut communiceert rechtstreeks met het onbewuste van je cliënt, zonder verstorende tussenkomst van de rationele ik.

In de 8-daagse opleiding Klassieke Hypnotherapie begeleid jij je cliënt naar het somnambule stadium, het meest volledige stadium van de Hypnose. Je richt je ‘breed’ tot het onbewuste met behulp van suggestietherapie en  de therapeutische passieve imaginaties. Het is dit stadium waarin de lichamelijke processen op directe wijze beïnvloed kunnen worden. Ook de innerlijke traumaverwerking vindt op dit niveau plaats.

In de 10-daagse opleiding Neoklassieke Hypnotherapie werk je gefocust met het onbewuste: met behulp van Ego State Therapie maak je contact met die innerlijke delen die de oorzaak zijn van de problemen en symptomen. Met behulp van de exploratietechniek Ideomotorisch reageren (Lecron, Ericksoniaanse hypnotherapie) vraag je rechtstreeks het onbewuste om aan te geven wat de oorzaken van de problemen zijn zodat je daar gericht op inspelen. 

Met Regressietherapie passeer je ook de kritische Ik-functies en voer je de cliënt terug naar een moment van traumatisering in het verleden. Afhankelijk van het wereldmodel van je cliënt kan dat inhouden: de jeugd, de bevalling, de intra-uterale periode, het moment van conceptie, een vorige leven, een stervensmoment of  een zgn. tussenbestaan. Als privé-persoon hoef je natuurlijk niet zelf in deze verklaringsmodelen te geloven, maar als Hypnotherapeut kunnen mensen hier voor bij jou komen en dan dien je de techniek in huis te hebben om ze hierin professioneel te begeleiden. 

Bekijk het gedetailleerde vakkenoverzicht in de gratis studiegids.

 

Hoe leer je?

Doen, doen, doen. Want het is een ambacht, een professioneel praktijkvak. Dat is de reden waarom je direct na aanvang van de opleiding al begint met het werken met cliënten. Alles wat je leert kun je direct toepassen. Je supervisor ondersteunt je met de diagnose en de behandeling. Met je intervisiegenoten oefen je de technieken en interventies en neem je de theorie door. Bij je leertherapeut ontdek je jezelf op een steeds dieper niveau en ervaar je de therapeutische interventies aan den lijve. Hierdoor word je een echte ervaringsdeskundige professional die weet waar ‘ie het over heeft. Je pakt ook persoonlijke belemmeringen bij jezelf aan zodat je met kracht, rust en zelfvertrouwen het werk doet. 
Lees meer over ´Studeren aan De Academie´

Absorptietrance & imaginatie

Bij Absorptietrance bevind de Ik-persoon zich als compleet persoon in zijn binnenwereld (droomwereld). Daardoor pakt hij de (oorzaken van de) problemen actief aan. 

 

Voor de directe verandering de diepte in: Direct Deep Change

De verschillende Direct Deep Change interventies uit de Humagination zijn de meest recente afstammelingen van de vrije imaginatie methode van Jung. Zijn Actieve Imaginatie was vooral ter aanvulling op het vrije associëren van Freud. Op De Academie is zijn oorspronkelijke methode doorontwikkeld tot een directe, proces gestuurde aanpak die de integrerende en helende kracht van de innerlijke, bewustgemaakte beelden therapeutisch weet te benutten. Daarbij is de State of Mind van absorptiebewustzijn een voorwaarde om op een voldoende diep niveau te kunnen werken.

Met Direct Deep Change (DDC) stuur je je cliënt rechtstreeks naar het innerlijke gebied waar de antwoorden liggen en waar de verandering plaatsvindt. Het stappenplan is: Motiveren, Instrueren, Induceren, Confronteren, Verifiëren, Mediëren, Integreren, Afronden en Realiseren. Dit zijn de stappen van de Humagination, een overstijgende werkwijze voor alle interventies die het beeldend vermogen van de mens willen benutten voor grip, integratie en heling, verbetering, ontwikkeling en transformatie.

 

Levels in Direct Deep Change

Direct Deep Change 1: Ontdekkings- en Ontwikkelingstocht 
(Actieve Imaginatie Wandeltocht, Maas (1982); Rademaker (1984))

Symbolische wandeling door de -vaak magische- binnenwereld met al dan niet de volwassen Ik-persoon. De Ik-figuur komt zijn probleem of thema stap-voor-stap tegen. Dat wat de Ik-persoon dient tegen te komen wordt bepaald door de innerlijke regisseur (kern van het Zelf). Toepassing: contact hervinden met jezelf, aarden in het lichaam, het bestaan van een innerlijke wereld met gevoelens ontdekken, existentiële vragen. Aantal sessies is beperkt, 4-6. Ook bedoeld voor persoonlijke groei bij ontwikkelingsstoornissen, sessies verspreid over een langere periode (1,5 jaar, tot 30 sessies).

 

Direct Deep Change 2: Lichaamstocht (Rademaker, 1984, 2010)

De lichaamstocht kan worden gezien als een variant op de Ontdekkings- en Ontwikkelingstocht. De Ik-persoon reist door het lichaam naar daar waar de aangedane plek is, daar waar het pijn doet, daar waar het probleem zit. Aldaar aangekomen neemt de Ik-persoon het probleem waar op een symbolische manier ‘ik zie een grote, gladde steen die daar in de weg zit’ tot een meer concreet beeld ‘ik zie dat het weefsel daar er samengeknepen uitziet, het is een stuk donkerder dan de rest. De cliënt gaat het gebied aanpakken (met alle natuurlijke hulpmiddelen die daar in de omgeving aanwezig zijn).

 

Direct Deep Change 3: Confrontatietocht (Rademaker, 1984, 2015)

Kortdurende therapie (3-15 sessies). Altijd met het grootste en sterkste deel, met de biologische leeftijd (volwassen Ik-persoon). Directe confrontatie mogelijk met Klachtgebied, dat in een magische of meer concrete vorm zich kan presenteren aan de Ik-persoon. Gericht op de vergroting van de doorlaatbaarheid tussen en de integratie van de verschillende persoonlijkheidsdelen. Speciaal ontwikkeld voor kortdurende therapie (5-15 sessies).

 

Direct Deep Change 4: Grote-Kleine model (Rademaker, 1986, 2018)

Direct de helende dialoog tussen de volwassen Ik-persoon en afgezonderd GVDIS in de gedaante van een jongere uitvoering van de Ik-persoon (innerlijk kind), geprojecteerd in de buitenwereld waarbij de cliënt de ogen open heeft. Gericht op fusie, tussen volwassen Ik-persoon en deel.

 

Direct Deep Change 5: Schouwburg imaginatie: bij innerlijk conflict in het klachtgebied (Rademaker, 1986, 2018).

In deze vorm worden twee conflicterende delen, bijvoorbeeld een deel dat wil studeren en een deel dat wil spelen op een podium in een schouwburg geplaatst waarbij de volwassen Ik-persoon vanuit de zaal de situatie exploreert, de confrontatie aangaat en de situatie en de figuren op het podium aanspreekt en aanpakt.

 

Direct Deep Change 6: Mediatieve Imaginatie (Rademaker, 1987)

In deze vorm spreekt de Therapeut/Counselor rechtstreeks het deel aan. Dit betreft een variant binnen de Confrontatietocht in het geval dat de volwassen Ik-persoon geen of te weinig contact met het deel kan maken. (Vroeger Actieve Imaginatie-2 genoemd.)

 

Direct Deep Change 7: Regressie/Reïncarnatie Imaginatie (Rademaker, 1987)

De Therapeut/Counselor gaat met de cliënt een zogenaamde regressieve overdrachtsrelatie aan: hij richt zich op het deel, niet op de volwassen Ik-persoon. Dat is geïndiceerd wanneer de volwassen Ik-persoon over te weinig mogelijkheden beschikt. Het primaire doel is reorganisatie op onbewust niveau, ladingsvermindering en het vergroten van de lokale Ik-sterkte. In regressie presenteert het deel zich als een jongere uitvoering van de Ik-persoon in het huidige leven. Een variatie hierin is dat het deel zich nog in de baarmoeder bevindt of tijdens of vlak na de geboorte.
In een reïncarnatie-setting presenteert het deel zich als een figuur uit de historie van voor de geboorte van de Ik-persoon in het huidige leven. Uiteraard is er ook een tussenvorm: het deel manifesteert zich als een aangehaakte spirit of als een figuur die in een tussenbestaan leeft, tussen het leven en de dood in. Wanneer het deel voldoende is bewerkt door de therapeut wordt volgens de zienswijze ‘elliptisch bewustzijn’ de volwassen Ik-persoon erbij gehaald en gaat deze laatste een integrerende dialoog aan met het deel, analoog aan het Grote-Kleine model.
 

Direct Deep Change 8: Operatieve Imaginatie (Rademaker, 1989, 2015)

De therapeut projecteert zichzelf in de binnenwereld van de cliënt en wordt door de aldaar aanwezige figuren gezien als een van de bewoners van de binnenwereld. Dit is vooral van toepassing indien de cliënt zelf vrijwel geen mogelijkheden heeft of grote angst heeft om in de binnenwereld op pad te gaan of om een bepaald figuur onder ogen te komen. Bedoeld voor reorganisatie op onbewust niveau. Zodra de cliënt het weer op enigerlei wijze weer meer zelf kan, vaak na zo’n 5 tot 10 sessies, wordt er ‘terug’geschakeld naar Direct Deep Change 1: de actieve imaginatie Ontdekkings- en Ontwikkelingstocht.

Een vak met toekomst

 

Zelfstandige groeps- of multidisciplinaire praktijk

De mogelijkheden met dit beroep zijn legio. Allereerst kun je alleen of samen met anderen een zelfstandige ‘Praktijk voor Integratieve Hypnotherapie’ voeren. Je kunt ook in een multidisciplinaire groepspraktijk werken waar je met collega’s uit de verschillende richtingen in de Gezondheidszorg samenwerkt. 

 

Je benut je verschillende beroepsidentiteiten

Je hebt niet alleen een gediplomeerd Hypnotherapeut, maar je hebt ook diploma in Integratieve Counseling. Op deze wijze zet je twee ‘producten’ in de markt. Niet alleen Hypnotherapie is (weer) sterk in opkomst, ook weten steeds meer cliëntende weg te vinden naar Counseling. In de ons omringende landen is Counseling al sterk ingeburgerd. Je benut deze status naast je status van Hypnotherapeut. 

 

Kortdurende behandeling: een gewild ‘product’

Je bent een specialist in kortdurende (Hypno)therapie, dat betekent dat je in 4 tot 8 sessies je cliënten helpt om tot belangrijke veranderingen te komen. Dat is een aantal dat door zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk wordt vergoed uit de aanvullende verzekeringen en is ook goed te overzien voor je cliënten. N.B. Zonder BIG-registratie kun je niet in dienst treden van een zorginstelling of vergoed worden uit de AWBZ. 

 

Directe praktijkopbouw: je toekomst begint nu

Omdat je je cliëntenkring al vanaf dag één opbouwt, breidt je praktijk zich al tijdens de opleiding steeds verder uit. Het is dus niet zo dat je pas na de opleiding maar eens probeert om een praktijk te starten. Nee, je hebt al meer dan 200 cliëntpraktijkuren verricht waardoor je mond-tot-mond reclame zich al heeft opgebouwd. Uiteraard dien je je ook als serieuze praktijk te manifesteren: een goede website is daarin zeer behulpzaam. Net als het professionele contact met verwijzers zoals huisartsen. In de opleiding leer je hoe je dat moet doen. 

Data & locatie

Je hebt de keuze tussen de vaste lesdag op woensdag of vrijdag (10.00-17.00).

Jaar 1 – 2023 – 2024. De vaste lesdag is op vrijdag (10.00-17.00 uur).

 • Vrijdag-groep start op 27/9. Overige data volgen. 

 

Psychosociale en Medische Basiskennis (PSBK)

Lesdag van de PSBK is op zaterdag (Online). Je kunt de PSBK voorafgaand of parallel aan jaar 1 en jaar 2 doen. Voor jaar 1 zijn de volgende modulen verplicht: Ontwikkelingspsychologie | Communicatie en Interactie |  Psychopathologie en Psychodiagnostiek | Wet en Gezondheidsethiek. 
Zie de opleiding PSBK

 

Locatie

De lessen vinden plaats op De Nederlandse Academie voor Psychotherapie, Klaprozenweg 123, 1033 NN Amsterdam. In geval van een pandemie zoals Corona schakelen we direct door naar Zoom. De intervisiegroep doe je bij je medestudenten thuis. Supervisie en leertherapie vinden plaats in de praktijk van de opleider en na onderling overleg ook in Zoom. 

 

Terugkijken van de lessen
Kun je er een les niet bij zijn? Geen probleem, de lessen worden opgenomen zodat je de video van de les altijd op een later moment terug kunt kijken. Zo mis je niks en blijf je bij, zodat je geen achterstand oploopt en door kunt.

Veelgestelde vragen

Hoe gaat de intakeprocedure in zijn werk?

Nadat je je via de website hebt ingeschreven voor een opleiding, gaat de intakeprocedure van start. Je ontvangt een uitgebreide intake-opdracht en je hebt een gesprek met een intaker. Na het gesprek ontvang je van de toelatingscommissie de definitieve beslissing voor toelating van de opleiding.

Kan ik vrijstellingen krijgen voor de opleiding?

Vrijstellingen kunnen alleen verkregen worden voor de PSBK, dit hangt van je vooropleiding af (een Bachelor of Master in het sociale domein). We hanteren de lijst van VGZ. Klik hier om te checken of jouw opleiding hier bij staat.

Is de opleiding in deeltijd te volgen en wat is de studiebelasting?

De studiebelasting is circa 16 uur per week. Voor de opleiding moeten ook de modulen van de PSBK gevolgd worden en komt er een studiebelasting van circa 8 uur per week bij. Je kunt de PSBK ook voorafgaand aan de opleiding volgen zodat je de studiebelasting kunt verdelen.

Kan de opleiding aan De Academie ook gecombineerd worden met een baan?

Ja, de opleiding is in principe te combineren met een 32-urige werkweek. Je moet er rekening mee houden dat je circa 1 dag in de week op een vaste dag les hebt en deze dag besteedt aan supervisie, leertherapie en  intervisie. Daarnaast moet je nog rekening houden met uren voor zelfstudie en het werken met je cliënten in de weekenden en/of avonduren.

Hoe is de balans tussen theorie en praktijk?

De opleiding is praktijkgericht. Gedurende de lesdagen wordt gewerkt met casuïstiek en eigen inbrengen, je oefent in de intervisiegroep en je werkt in je praktijk met cliënten. Tijdens de lesdagen leer je de theorie en wordt deze gekoppeld aan leerervaringen. Naast de lesdagen ben je ook bezig met het maken van reflecties, het bestuderen van syllabi, het bijhouden van je persoonlijk ontwikkelplan, het maken van cliëntverslagen etc. Wanneer je ook de PSBK volgt, ligt de nadruk op theorie en wordt iedere module met een theorietentamen afgesloten.

Is het werk als hypnotherapeut iets voor mij?

Om erachter te komen of het vak van hypnotherapeut bij jou past, organiseren we open avonden en Experience Days. Je kunt dan ervaring opdoen, met studenten spreken die in de opleiding zitten, kennismaken met het vak en de opleiders die allemaal een eigen praktijk hebben. Ook kun je een studieadviesgesprek aanvragen om deze vraag voor jezelf helder te krijgen.

Welke achtergrond hebben de studenten?

Studenten komen uit alle sectoren: zowel uit de sociale sector, de gezondheidszorg, het onderwijs en het bedrijfsleven.

Wat is de gemiddelde leeftijd van de studenten?

Omdat wij volwassenenonderwijs aanbieden, is de leeftijd van de studenten zeer divers. Deze varieert van 23 tot 60-plus, het merendeel van de studenten valt in de leeftijd van 30 tot 45 jaar.

Is er verplichte literatuur voor de opleiding?

Voor de opleiding werken we voornamelijk met syllabi die je kunt downloaden van onze studentenportal. Je ontvangt daarvoor een studenten-inlogcode. Wanneer je parallel aan de opleiding de modules van de PSBK moet volgen, geldt daar wel verplichte literatuur. Op de website staat per PSBK-module aangegeven welke meest recente literatuur gebruikt wordt.

Wat gaan afgestudeerde studenten met hun opleiding doen?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • een eigen praktijk, al of niet met medestudenten.
 • je gaat verder in je eigen zelfstandige, particuliere praktijk die je al tijdens de opleiding hebt gestart.
 • je sluit je aan in een groepspraktijk met collega’s uit de beroepsgroep.
 • je sluit je aan in een gezondheidscentrum met meerdere disciplines.
 • een eigen praktijk, gecombineerd met een aantal uren in loondienst bij een werkgever.
 • binnen het kader van de reeds bestaande werksituatie een nieuwe functie creëren.
 • de studie wordt gebruikt om verdieping te geven aan een huidige functie en/of de eigen mogelijkheden daarin uit te breiden.

Kan ik een eigen praktijk starten wanneer ik deze opleiding heb afgerond?

Ja, direct na aanvang word je geacht om cliënten te begeleiden. Daar heb je een praktijkplek en een praktijknaam voor nodig. Vanaf het eerste begin start je dus met je eigen praktijk. Na diplomering kun je deze verder uitbouwen.

Is het mogelijk om verkort de opleiding te doen?

De opleiding is dusdanig opgebouwd dat je een vaste leerroute volgt. Het programma is compact en intensief. We bieden geen mogelijkheid om de opleiding verkort te doen.

Kan ik deelnemen wanneer ik geen hbo- of wo-diploma heb?

Ja dat kan, daarvoor hebben wij een speciaal instroomtraject. Hiervoor kun je contact opnemen met de studieadviseur. Je vindt de contactgegevens onderaan de pagina.

Ik heb wel een hbo of master maar mijn vooropleiding is niet gericht op het sociale domein of menswetenschappen. Kan ik toch deelnemen?

Ja, dat kan wanneer je de opleiding Medische en Psychosociale Basiskennis (PSBK) erbij doet.

Kan ik deelnemen als ik niet helemaal aan de toelatingseisen voldoe?

Als je niet geheel aan de toelatingseisen voldoet, neem dan contact op met de studieadviseur om jouw instroommogelijkheden te bespreken. Toelating tot de opleiding geschiedt altijd op basis van een intake, ook als je wel aan de vooropleidingseisen voldoet.

Kan ik ook deelnemen als ik een persoonlijk therapeutisch traject volg of heb gevolgd?

Het gaat er niet om wat je hebt meegemaakt, maar hoe je de dingen hebt verwerkt en wat je er van geleerd hebt. Afhankelijk van het traject dat je doorloopt en hoe jouw proces zich ontwikkelt dan wel heeft ontwikkeld, zal tijdens de intake hier verder op in gegaan worden. Hier wordt bepaald of de start van de opleiding het juiste moment voor jou is. Werken aan jezelf zien wij als een positieve ontwikkeling en wordt ook tijdens de opleiding gestimuleerd. Tijdens alle lessen zal 'leren door ervaren' een integraal onderdeel zijn van de opbouw, waardoor juist je persoonlijke doelen en je attitude op praktische wijze kunnen worden verkend en verder ontwikkeld.

Vooropleiding

De opleiding tot Integratieve Hypnotherapeut is een post-hbo/wo opleiding. Wanneer je bachelor of master bent, of beschikt over een aantoonbaar equivalent niveau, dan kun je je inschrijven voor de opleiding.

Studiekosten & aftrek

Studiekosten

Wil jij jezelf verder ontwikkelen en ben je benieuwd naar de kosten van een studie? Voor onze opleiding betaal je éénmalig € 250 voor de intake. Het studiegeld is € 6.835 per jaar, hierin zijn inbegrepen: de lessen (18 dagen), supervisie (10x), leertherapie (15x) en eigen materiaal.

De PSBK-modulen zijn niet bij de studiekosten inbegrepen. Geen vrijstelling voor PSBK? Check dan onze opleiding PSBK.

 

Aftrek

Benieuwd naar de fiscale aftrekmogelijkheden in jouw eigen praktijk? Kijk dan hier.

 

Terugverdienen

Jij gaat direct in de praktijk met cliënten aan de slag. Na 2 jaar ben je al gediplomeerd Integratieve (Hypno)Counselor met vergoedingsmogelijkheden bij zorgverzekeraars en je hebt al btw vrijstelling. Gemiddeld verdien je € 7.500 terug. Tel uit je winst. En dat alleen al tijdens je studie. Zie hier het Terugverdienmodel Integratieve Hypnotherapeut.

Een harmonieus programma met inhoud 

 

Programma

 • 3-jarig post-hbo/wo wetenschappelijk onderbouwd opleidingsprogramma conform de voorwaarden van de Europese Associatie voor Psychotherapie (EAP) en de Europese Associatie voor Integratieve Hypno Psychotherapie (EAHP).
 • CPION-erkende 14-daagse opleiding Psychosociale en Medische Basiskennis (PSBK) conform de eisen van de zorgverzekeraars.

 

Tijdsinvestering en ontwikkel-flow

De eerste twee jaren is stevig doorpakken: 60 EC per jaar. Dat betekent dat je zo’n 16 tot 24 uur per week bezig bent met PSBK, de lessen, supervisie en leertherapie, de opdrachten voor de intervisiegroep en wat we noemen: suddertijd. Dat is de tijd die nodig is om alle nieuwe ervaringen te integreren in jezelf tijdens je persoonlijke groeiproces. Vooral in het eerste jaar ervaar je de meeste studiedruk: alles is nieuw, het opnieuw studeren, het ontmoeten van nieuwe mensen, de emotionele contacten en de intense nieuwe ervaringen. Wees gerust: het went snel, je komt vanzelf in een ‘ontwikkel-flow!’ Dit is de (gemiddelde) indeling in een studiejaar: 

 

Studieduur

 1. het academisch jaar loopt van oktober tot half juni
 2. je hebt 1 dag in de 14 dagen les op de Academie
 3. 7 zaterdagen PSBK verspreid over het jaar (tenzij je vrijstelling hebt)
 4. (twee)wekelijks doe je met elkaar intervisie
 5. je gaat 1x per 14 dagen naar je leertherapeut en naar je supervisor 
 6. praktijkvoering: cliënturen in de (eigen) praktijk 

 

Wat leer je?

 

Jaar 1 en 2 (120 EC): Moderne Hypnotherapie

Je leert in deze eerste twee jaar de therapeutische relatie bewerkstelligen om te werken met de verschillende bewustzijnstoestanden (trance). De waaktoestand gebruik je in de intake om het rapport op te bouwen en het probleem af te bakenen. Ook het delenwerk op bewust niveau en de dilemma coaching doe je met gebruikmaking van de Waaktrance. Je maakt gebruik van visualisaties (in de Alledaagse trance) om de probleemtoestand en en gewenste toestand (doel) in beeld te brengen. Daarmee kun je allerlei gedrags- en cognitieve patronen doorbreken en veranderen. De Meditatieve trance benut je voor stressreductie, zoals met mindfulness, en voor spirituele groei. In de Absorptietrance (Direct Deep Change 1, 2 en 3) laat je je cliënt afdalen in zijn of haar eigen onbewuste binnenwereld om daar het probleem te vinden, aan te pakken en te veranderen. 

Je werkt procesgestuurd, zodat je cliënt zonder verdere omwegen zijn doel behaalt. Je benut de werkzame factoren uit alle verschillende therapierichtingen. Vanuit een diepgaande relatie met je cliënt vergroot je de zelfverantwoordelijkheid en het zelfhelende vermogen van de cliënt. Hierdoor pakt je cliënt zelf het probleem aan zodat hij de gestelde doelen behaalt.
Het gaat niet alleen over het groeiproces van je cliënt, maar ook over jouw groeiproces als mens en als professional.   
Je diagnosticeert in welke fase van het veranderingsproces je cliënt zich bevindt. Daardoor maak je je behandeling effectief: kortdurend en oplossingsgericht. Je verdiept het werken met de verschillende bewustzijnstoestanden. Hierdoor bereik je de gewenste verandering van emotionele en fysieke processen. 

Bekijk het gedetailleerde vakkenoverzicht in de gratis studiegids.

 

Het 3e jaar: Klassieke en Neoklassieke Hypnotherapie

De opleiding spitst zich nu geheel toe op de Onderbrekingstrance,’ de vorm van Hypnotherapie waarbij de volwassen Ik-persoon in een volledige hypnose gebracht is. Jij als Hypnotherapeut communiceert rechtstreeks met het onbewuste van je cliënt, zonder verstorende tussenkomst van de rationele ik.

In de 8-daagse opleiding Klassieke Hypnotherapie begeleid jij je cliënt naar het somnambule stadium, het meest volledige stadium van de Hypnose. Je richt je ‘breed’ tot het onbewuste met behulp van suggestietherapie en  de therapeutische passieve imaginaties. Het is dit stadium waarin de lichamelijke processen op directe wijze beïnvloed kunnen worden. Ook de innerlijke traumaverwerking vindt op dit niveau plaats.

In de 10-daagse opleiding Neoklassieke Hypnotherapie werk je gefocust met het onbewuste: met behulp van Ego State Therapie maak je contact met die innerlijke delen die de oorzaak zijn van de problemen en symptomen. Met behulp van de exploratietechniek Ideomotorisch reageren (Lecron, Ericksoniaanse hypnotherapie) vraag je rechtstreeks het onbewuste om aan te geven wat de oorzaken van de problemen zijn zodat je daar gericht op inspelen. 

Met Regressietherapie passeer je ook de kritische Ik-functies en voer je de cliënt terug naar een moment van traumatisering in het verleden. Afhankelijk van het wereldmodel van je cliënt kan dat inhouden: de jeugd, de bevalling, de intra-uterale periode, het moment van conceptie, een vorige leven, een stervensmoment of  een zgn. tussenbestaan. Als privé-persoon hoef je natuurlijk niet zelf in deze verklaringsmodelen te geloven, maar als Hypnotherapeut kunnen mensen hier voor bij jou komen en dan dien je de techniek in huis te hebben om ze hierin professioneel te begeleiden. 

Bekijk het gedetailleerde vakkenoverzicht in de gratis studiegids.

 

Hoe leer je?

Doen, doen, doen. Want het is een ambacht, een professioneel praktijkvak. Dat is de reden waarom je direct na aanvang van de opleiding al begint met het werken met cliënten. Alles wat je leert kun je direct toepassen. Je supervisor ondersteunt je met de diagnose en de behandeling. Met je intervisiegenoten oefen je de technieken en interventies en neem je de theorie door. Bij je leertherapeut ontdek je jezelf op een steeds dieper niveau en ervaar je de therapeutische interventies aan den lijve. Hierdoor word je een echte ervaringsdeskundige professional die weet waar ‘ie het over heeft. Je pakt ook persoonlijke belemmeringen bij jezelf aan zodat je met kracht, rust en zelfvertrouwen het werk doet. 
Lees meer over ´Studeren aan De Academie´

Absorptietrance & imaginatie

Bij Absorptietrance bevind de Ik-persoon zich als compleet persoon in zijn binnenwereld (droomwereld). Daardoor pakt hij de (oorzaken van de) problemen actief aan. 

 

Voor de directe verandering de diepte in: Direct Deep Change

De verschillende Direct Deep Change interventies uit de Humagination zijn de meest recente afstammelingen van de vrije imaginatie methode van Jung. Zijn Actieve Imaginatie was vooral ter aanvulling op het vrije associëren van Freud. Op De Academie is zijn oorspronkelijke methode doorontwikkeld tot een directe, proces gestuurde aanpak die de integrerende en helende kracht van de innerlijke, bewustgemaakte beelden therapeutisch weet te benutten. Daarbij is de State of Mind van absorptiebewustzijn een voorwaarde om op een voldoende diep niveau te kunnen werken.

Met Direct Deep Change (DDC) stuur je je cliënt rechtstreeks naar het innerlijke gebied waar de antwoorden liggen en waar de verandering plaatsvindt. Het stappenplan is: Motiveren, Instrueren, Induceren, Confronteren, Verifiëren, Mediëren, Integreren, Afronden en Realiseren. Dit zijn de stappen van de Humagination, een overstijgende werkwijze voor alle interventies die het beeldend vermogen van de mens willen benutten voor grip, integratie en heling, verbetering, ontwikkeling en transformatie.

 

Levels in Direct Deep Change

Direct Deep Change 1: Ontdekkings- en Ontwikkelingstocht 
(Actieve Imaginatie Wandeltocht, Maas (1982); Rademaker (1984))

Symbolische wandeling door de -vaak magische- binnenwereld met al dan niet de volwassen Ik-persoon. De Ik-figuur komt zijn probleem of thema stap-voor-stap tegen. Dat wat de Ik-persoon dient tegen te komen wordt bepaald door de innerlijke regisseur (kern van het Zelf). Toepassing: contact hervinden met jezelf, aarden in het lichaam, het bestaan van een innerlijke wereld met gevoelens ontdekken, existentiële vragen. Aantal sessies is beperkt, 4-6. Ook bedoeld voor persoonlijke groei bij ontwikkelingsstoornissen, sessies verspreid over een langere periode (1,5 jaar, tot 30 sessies).

 

Direct Deep Change 2: Lichaamstocht (Rademaker, 1984, 2010)

De lichaamstocht kan worden gezien als een variant op de Ontdekkings- en Ontwikkelingstocht. De Ik-persoon reist door het lichaam naar daar waar de aangedane plek is, daar waar het pijn doet, daar waar het probleem zit. Aldaar aangekomen neemt de Ik-persoon het probleem waar op een symbolische manier ‘ik zie een grote, gladde steen die daar in de weg zit’ tot een meer concreet beeld ‘ik zie dat het weefsel daar er samengeknepen uitziet, het is een stuk donkerder dan de rest. De cliënt gaat het gebied aanpakken (met alle natuurlijke hulpmiddelen die daar in de omgeving aanwezig zijn).

 

Direct Deep Change 3: Confrontatietocht (Rademaker, 1984, 2015)

Kortdurende therapie (3-15 sessies). Altijd met het grootste en sterkste deel, met de biologische leeftijd (volwassen Ik-persoon). Directe confrontatie mogelijk met Klachtgebied, dat in een magische of meer concrete vorm zich kan presenteren aan de Ik-persoon. Gericht op de vergroting van de doorlaatbaarheid tussen en de integratie van de verschillende persoonlijkheidsdelen. Speciaal ontwikkeld voor kortdurende therapie (5-15 sessies).

 

Direct Deep Change 4: Grote-Kleine model (Rademaker, 1986, 2018)

Direct de helende dialoog tussen de volwassen Ik-persoon en afgezonderd GVDIS in de gedaante van een jongere uitvoering van de Ik-persoon (innerlijk kind), geprojecteerd in de buitenwereld waarbij de cliënt de ogen open heeft. Gericht op fusie, tussen volwassen Ik-persoon en deel.

 

Direct Deep Change 5: Schouwburg imaginatie: bij innerlijk conflict in het klachtgebied (Rademaker, 1986, 2018).

In deze vorm worden twee conflicterende delen, bijvoorbeeld een deel dat wil studeren en een deel dat wil spelen op een podium in een schouwburg geplaatst waarbij de volwassen Ik-persoon vanuit de zaal de situatie exploreert, de confrontatie aangaat en de situatie en de figuren op het podium aanspreekt en aanpakt.

 

Direct Deep Change 6: Mediatieve Imaginatie (Rademaker, 1987)

In deze vorm spreekt de Therapeut/Counselor rechtstreeks het deel aan. Dit betreft een variant binnen de Confrontatietocht in het geval dat de volwassen Ik-persoon geen of te weinig contact met het deel kan maken. (Vroeger Actieve Imaginatie-2 genoemd.)

 

Direct Deep Change 7: Regressie/Reïncarnatie Imaginatie (Rademaker, 1987)

De Therapeut/Counselor gaat met de cliënt een zogenaamde regressieve overdrachtsrelatie aan: hij richt zich op het deel, niet op de volwassen Ik-persoon. Dat is geïndiceerd wanneer de volwassen Ik-persoon over te weinig mogelijkheden beschikt. Het primaire doel is reorganisatie op onbewust niveau, ladingsvermindering en het vergroten van de lokale Ik-sterkte. In regressie presenteert het deel zich als een jongere uitvoering van de Ik-persoon in het huidige leven. Een variatie hierin is dat het deel zich nog in de baarmoeder bevindt of tijdens of vlak na de geboorte.
In een reïncarnatie-setting presenteert het deel zich als een figuur uit de historie van voor de geboorte van de Ik-persoon in het huidige leven. Uiteraard is er ook een tussenvorm: het deel manifesteert zich als een aangehaakte spirit of als een figuur die in een tussenbestaan leeft, tussen het leven en de dood in. Wanneer het deel voldoende is bewerkt door de therapeut wordt volgens de zienswijze ‘elliptisch bewustzijn’ de volwassen Ik-persoon erbij gehaald en gaat deze laatste een integrerende dialoog aan met het deel, analoog aan het Grote-Kleine model.
 

Direct Deep Change 8: Operatieve Imaginatie (Rademaker, 1989, 2015)

De therapeut projecteert zichzelf in de binnenwereld van de cliënt en wordt door de aldaar aanwezige figuren gezien als een van de bewoners van de binnenwereld. Dit is vooral van toepassing indien de cliënt zelf vrijwel geen mogelijkheden heeft of grote angst heeft om in de binnenwereld op pad te gaan of om een bepaald figuur onder ogen te komen. Bedoeld voor reorganisatie op onbewust niveau. Zodra de cliënt het weer op enigerlei wijze weer meer zelf kan, vaak na zo’n 5 tot 10 sessies, wordt er ‘terug’geschakeld naar Direct Deep Change 1: de actieve imaginatie Ontdekkings- en Ontwikkelingstocht.

Een vak met toekomst

 

Zelfstandige groeps- of multidisciplinaire praktijk

De mogelijkheden met dit beroep zijn legio. Allereerst kun je alleen of samen met anderen een zelfstandige ‘Praktijk voor Integratieve Hypnotherapie’ voeren. Je kunt ook in een multidisciplinaire groepspraktijk werken waar je met collega’s uit de verschillende richtingen in de Gezondheidszorg samenwerkt. 

 

Je benut je verschillende beroepsidentiteiten

Je hebt niet alleen een gediplomeerd Hypnotherapeut, maar je hebt ook diploma in Integratieve Counseling. Op deze wijze zet je twee ‘producten’ in de markt. Niet alleen Hypnotherapie is (weer) sterk in opkomst, ook weten steeds meer cliëntende weg te vinden naar Counseling. In de ons omringende landen is Counseling al sterk ingeburgerd. Je benut deze status naast je status van Hypnotherapeut. 

 

Kortdurende behandeling: een gewild ‘product’

Je bent een specialist in kortdurende (Hypno)therapie, dat betekent dat je in 4 tot 8 sessies je cliënten helpt om tot belangrijke veranderingen te komen. Dat is een aantal dat door zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk wordt vergoed uit de aanvullende verzekeringen en is ook goed te overzien voor je cliënten. N.B. Zonder BIG-registratie kun je niet in dienst treden van een zorginstelling of vergoed worden uit de AWBZ. 

 

Directe praktijkopbouw: je toekomst begint nu

Omdat je je cliëntenkring al vanaf dag één opbouwt, breidt je praktijk zich al tijdens de opleiding steeds verder uit. Het is dus niet zo dat je pas na de opleiding maar eens probeert om een praktijk te starten. Nee, je hebt al meer dan 200 cliëntpraktijkuren verricht waardoor je mond-tot-mond reclame zich al heeft opgebouwd. Uiteraard dien je je ook als serieuze praktijk te manifesteren: een goede website is daarin zeer behulpzaam. Net als het professionele contact met verwijzers zoals huisartsen. In de opleiding leer je hoe je dat moet doen. 

Data & locatie

Je hebt de keuze tussen de vaste lesdag op woensdag of vrijdag (10.00-17.00).

Jaar 1 – 2023 – 2024. De vaste lesdag is op vrijdag (10.00-17.00 uur).

 • Vrijdag-groep start op 27/9. Overige data volgen. 

 

Psychosociale en Medische Basiskennis (PSBK)

Lesdag van de PSBK is op zaterdag (Online). Je kunt de PSBK voorafgaand of parallel aan jaar 1 en jaar 2 doen. Voor jaar 1 zijn de volgende modulen verplicht: Ontwikkelingspsychologie | Communicatie en Interactie |  Psychopathologie en Psychodiagnostiek | Wet en Gezondheidsethiek. 
Zie de opleiding PSBK

 

Locatie

De lessen vinden plaats op De Nederlandse Academie voor Psychotherapie, Klaprozenweg 123, 1033 NN Amsterdam. In geval van een pandemie zoals Corona schakelen we direct door naar Zoom. De intervisiegroep doe je bij je medestudenten thuis. Supervisie en leertherapie vinden plaats in de praktijk van de opleider en na onderling overleg ook in Zoom. 

 

Terugkijken van de lessen
Kun je er een les niet bij zijn? Geen probleem, de lessen worden opgenomen zodat je de video van de les altijd op een later moment terug kunt kijken. Zo mis je niks en blijf je bij, zodat je geen achterstand oploopt en door kunt.

Veelgestelde vragen

Hoe gaat de intakeprocedure in zijn werk?

Nadat je je via de website hebt ingeschreven voor een opleiding, gaat de intakeprocedure van start. Je ontvangt een uitgebreide intake-opdracht en je hebt een gesprek met een intaker. Na het gesprek ontvang je van de toelatingscommissie de definitieve beslissing voor toelating van de opleiding.

Kan ik vrijstellingen krijgen voor de opleiding?

Vrijstellingen kunnen alleen verkregen worden voor de PSBK, dit hangt van je vooropleiding af (een Bachelor of Master in het sociale domein). We hanteren de lijst van VGZ. Klik hier om te checken of jouw opleiding hier bij staat.

Is de opleiding in deeltijd te volgen en wat is de studiebelasting?

De studiebelasting is circa 16 uur per week. Voor de opleiding moeten ook de modulen van de PSBK gevolgd worden en komt er een studiebelasting van circa 8 uur per week bij. Je kunt de PSBK ook voorafgaand aan de opleiding volgen zodat je de studiebelasting kunt verdelen.

Kan de opleiding aan De Academie ook gecombineerd worden met een baan?

Ja, de opleiding is in principe te combineren met een 32-urige werkweek. Je moet er rekening mee houden dat je circa 1 dag in de week op een vaste dag les hebt en deze dag besteedt aan supervisie, leertherapie en  intervisie. Daarnaast moet je nog rekening houden met uren voor zelfstudie en het werken met je cliënten in de weekenden en/of avonduren.

Hoe is de balans tussen theorie en praktijk?

De opleiding is praktijkgericht. Gedurende de lesdagen wordt gewerkt met casuïstiek en eigen inbrengen, je oefent in de intervisiegroep en je werkt in je praktijk met cliënten. Tijdens de lesdagen leer je de theorie en wordt deze gekoppeld aan leerervaringen. Naast de lesdagen ben je ook bezig met het maken van reflecties, het bestuderen van syllabi, het bijhouden van je persoonlijk ontwikkelplan, het maken van cliëntverslagen etc. Wanneer je ook de PSBK volgt, ligt de nadruk op theorie en wordt iedere module met een theorietentamen afgesloten.

Is het werk als hypnotherapeut iets voor mij?

Om erachter te komen of het vak van hypnotherapeut bij jou past, organiseren we open avonden en Experience Days. Je kunt dan ervaring opdoen, met studenten spreken die in de opleiding zitten, kennismaken met het vak en de opleiders die allemaal een eigen praktijk hebben. Ook kun je een studieadviesgesprek aanvragen om deze vraag voor jezelf helder te krijgen.

Welke achtergrond hebben de studenten?

Studenten komen uit alle sectoren: zowel uit de sociale sector, de gezondheidszorg, het onderwijs en het bedrijfsleven.

Wat is de gemiddelde leeftijd van de studenten?

Omdat wij volwassenenonderwijs aanbieden, is de leeftijd van de studenten zeer divers. Deze varieert van 23 tot 60-plus, het merendeel van de studenten valt in de leeftijd van 30 tot 45 jaar.

Is er verplichte literatuur voor de opleiding?

Voor de opleiding werken we voornamelijk met syllabi die je kunt downloaden van onze studentenportal. Je ontvangt daarvoor een studenten-inlogcode. Wanneer je parallel aan de opleiding de modules van de PSBK moet volgen, geldt daar wel verplichte literatuur. Op de website staat per PSBK-module aangegeven welke meest recente literatuur gebruikt wordt.

Wat gaan afgestudeerde studenten met hun opleiding doen?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • een eigen praktijk, al of niet met medestudenten.
 • je gaat verder in je eigen zelfstandige, particuliere praktijk die je al tijdens de opleiding hebt gestart.
 • je sluit je aan in een groepspraktijk met collega’s uit de beroepsgroep.
 • je sluit je aan in een gezondheidscentrum met meerdere disciplines.
 • een eigen praktijk, gecombineerd met een aantal uren in loondienst bij een werkgever.
 • binnen het kader van de reeds bestaande werksituatie een nieuwe functie creëren.
 • de studie wordt gebruikt om verdieping te geven aan een huidige functie en/of de eigen mogelijkheden daarin uit te breiden.

Kan ik een eigen praktijk starten wanneer ik deze opleiding heb afgerond?

Ja, direct na aanvang word je geacht om cliënten te begeleiden. Daar heb je een praktijkplek en een praktijknaam voor nodig. Vanaf het eerste begin start je dus met je eigen praktijk. Na diplomering kun je deze verder uitbouwen.

Is het mogelijk om verkort de opleiding te doen?

De opleiding is dusdanig opgebouwd dat je een vaste leerroute volgt. Het programma is compact en intensief. We bieden geen mogelijkheid om de opleiding verkort te doen.

Kan ik deelnemen wanneer ik geen hbo- of wo-diploma heb?

Ja dat kan, daarvoor hebben wij een speciaal instroomtraject. Hiervoor kun je contact opnemen met de studieadviseur. Je vindt de contactgegevens onderaan de pagina.

Ik heb wel een hbo of master maar mijn vooropleiding is niet gericht op het sociale domein of menswetenschappen. Kan ik toch deelnemen?

Ja, dat kan wanneer je de opleiding Medische en Psychosociale Basiskennis (PSBK) erbij doet.

Kan ik deelnemen als ik niet helemaal aan de toelatingseisen voldoe?

Als je niet geheel aan de toelatingseisen voldoet, neem dan contact op met de studieadviseur om jouw instroommogelijkheden te bespreken. Toelating tot de opleiding geschiedt altijd op basis van een intake, ook als je wel aan de vooropleidingseisen voldoet.

Kan ik ook deelnemen als ik een persoonlijk therapeutisch traject volg of heb gevolgd?

Het gaat er niet om wat je hebt meegemaakt, maar hoe je de dingen hebt verwerkt en wat je er van geleerd hebt. Afhankelijk van het traject dat je doorloopt en hoe jouw proces zich ontwikkelt dan wel heeft ontwikkeld, zal tijdens de intake hier verder op in gegaan worden. Hier wordt bepaald of de start van de opleiding het juiste moment voor jou is. Werken aan jezelf zien wij als een positieve ontwikkeling en wordt ook tijdens de opleiding gestimuleerd. Tijdens alle lessen zal 'leren door ervaren' een integraal onderdeel zijn van de opbouw, waardoor juist je persoonlijke doelen en je attitude op praktische wijze kunnen worden verkend en verder ontwikkeld.

De opleiding in beeld

In de eerste twee jaar krijg je de kennis, vaardigheden en attitude om een deskundige professional te zijn. Deze twee jaar zijn hetzelfde als de opleiding tot Integratieve Counselor. Je krijgt daarbij de modulen Moderne Hypnotherapie waarbij je werkt met de volgende trance-niveau’s: Waakbewustzijn | Meditatieve trance |  Alledaagse trance | Absorptietrance. 

 

In jaar 3 krijg je de Klassieke en de Neoklassieke Hypnotherapie: werken met de allerdiepste hypnotische trance en Ego-state therapieën.

Introductie in Integratieve Hypnotherapie

 

 

Marianna Racz, Integratieve Therapeut ECP, Hypnotherapeut, Opleider en Leertherapeut.

Trance & Change

Trance komt van het Latijnse woord voor overgang. In een trancetoestand is het gebruikelijke patroon van mentale associatie tijdelijk onderbroken of opgeschort. Hierdoor ontstaat er openheid, ruimte in je geest. Er zijn verschillende vormen van trance of bewustzijnstoestanden, waarbij de diepste vormen van trance ook de meeste openheid bieden waardoor de cliënt optimaal zijn eigen zelfhelend vermogen kan inschakelen.

Deze openheid maakt het mogelijk om nieuwe wegen te vinden, nieuwe dingen te ontdekken, innerlijke hulpbronnen aan te boren. Mensen vinden hierdoor sneller de oorzaken en oplossingen voor hun probleem. 

De beste opleiders

Je krijgt les van inspirerende professionals. Samen met jou geven zij deze opleiding tot Integratieve Hypnotherapeut vorm en inhoud, kwaliteit en spelvreugde.

 

Angenieta de Bie, BA

Leertherapeut, Examinator, Intaker, Examentrainer,
MasterTherapeut ECP, Integratieve Hypnotherapeut

Jan Rademaker, ECP

Founder/Owner, Docent, Ontwikkelaar
MasterTherapeut | Hypnotherapeut

Alle opleiders van De Academie

De menselijke verandering

Je wilt een gedegen en innovatieve opleiding doen. En van een erkende kwaliteit. De Nederlandse Academie voor Psychotherapie is vanaf 1979 een betrouwbare partner voor iedereen die zich persoonlijk en professioneel wil ontplooien.

 

Team-Nederlandse-Academie-voor-Psychotherapie

Kom naar een Open Avond of Experience Day

Kom proeven aan het vak en ontmoet je aanstaande collega’s en opleiders. Je kunt kiezen voor een Open Avond of Experience Day. Nog niet zeker of de opleiding bij je past? Stel je vragen tijdens een van onze events. Je bent van harte welkom.

 

Bekijk hier de Agenda.

Janieke Duijf, Opleidingsadviseur Integratieve Counselor, Coach, Leertherapeut

Wil je meer weten?

Ik beantwoord graag je vragen. Stuur me een e-mail. Als je ook je telefoonnummer geeft bel ik je terug.

Wil je uitgebreider advies op maat? Maak dan een afspraak voor een persoonlijk adviesgesprek via ons contactformulier.

Sfeer proeven? Kom naar ons Open Huis.

1. Je cliënt komt bij de diepste mogelijkheden voor zelfgenezing

Hypnotherapie is enige vorm van psychotherapie waarmee je een directe invloed kunt uitoefenen op de fysiologie van het lichaam (neuro-endocriene systeem). Als Integratieve Hypnotherapeut kun je dus optimaal de Psychosomatische klachten behandelen. Net als bij Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK). (Voorheen: de Somatische Onvoldoende Verklaarde Klachten (SOLK).) De werking en het therapeutische effect van Hypnotherapie is met name in de medische toepassing wetenschappelijk bewezen, zoals bij Prikkelbare Darm Syndroom (PDS). 

Traumaverwerking
Met Hypnotherapie beschik je over een unieke vorm van verwerken en helen van oude en van acute trauma’s. Het mooie is, is dat je cliënt trauma’s niet bewust hoeft te weten, te herinneren of te herbeleven om ze toch te kunnen verwerken. Want laten we wel zijn: het is gewoon niet ethisch om je cliënt weer terug te stoppen in de oude ellende. Zeker wanneer je weet dat het ook anders kan!

Hypnotherapie heet niet voor niets de ‘Koningin van het onbewuste helen en genezen.’

Terug
Terug

2. Het beste voor jezelf

Therapeut-Zijn gaat natuurlijk ook over jezelf. Dat is ook nodig: vanuit jouw menskwaliteiten help je die andere mens. Populair gezegd: je kunt iemand niet verder helpen dan je zelf ver bent. Zelfinzicht en zelfkennis is essentieel en met 30 sessies leertherapie in 3 jaar biedt de opleiding Integratieve Hypnotherapie je dan ook alle mogelijkheden om als mens te groeien. In de gelijkwaardige uitwisseling met collega’s en het diepgaande contact met je cliënten leer je steeds meer hoe het is om mens te zijn tussen de mensen. Je leert waar het in een mensenleven echt om gaat. Waar het in JOUW leven omgaat. Hoe JIJ jouw eigen geluk vorm en inhoud geeft. En ook met wie wel en wie niet!

Hypnotherapeut zijn: verrijkend voor jezelf en voor de ander. 

Terug
Terug

Studeren en verdienen 

Terugverdienen | Fiscaal voordeel | Zelfstandigenaftrek  

1. Terugverdienen: € 7.400 in 3 jaar
Je doet de opleiding tot Integratieve Hypnotherapeut. Dat betekent dat je direct aan de slag gaat in de praktijk. Over de eerste 2 jaren doe je 100 en in het derde jaar verricht je 100 cliëntsessies. In het prille begin zul je nog weinig vergoeding vragen aan je cliënt, maar halverwege het 1e jaar vragen studenten gemiddeld 15-30 euro per sessie. In jaar 2 is dat 30-45 euro per sessie. Aan het eind van het 2e jaar word je gediplomeerd Integratieve Counselor. Je komt dan voor vergoedingen van de zorgverzekeraars in aanmerking én je hebt vrijstelling voor de btw.  In het 3e jaar is de gemiddelde vraagprijs van studenten € 50 tot 65 euro per sessie. En na de opleiding vragen de gediplomeerde Hypnotherapeuten gemiddeld € 85. De berekening, rekening houdend met het laagste tarief, ziet er dus al volgt uit:
Jaar 1: 38 sessies à  € 15  = €   570
Jaar 2: 62 sessies à € 30   = € 1.860
Jaar 3: 100 sessies à € 50 = € 5.000
In totaal is het terugverdienbedrag volgens het laagste tarifering € 7.430. Uiteraard kun je meer cliënten doen en hogere bedragen vragen. 
NB. Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend: het geeft slechts een indicatie. 

2. Fiscaal voordeel
De prijs van de opleiding is gemiddeld € 6.345 per jaar, afhankelijk van het aantal leertherapie- en supervisiebijeenkomsten. Dit is exclusief € 980 per jaar voor de PSBK (alleen in de eerste twee opleidingsjaren). Maar je werkelijke kosten liggen 36% tot 50% lager. Dat komt omdat de studiekosten fiscaal aftrekbaar zijn. 

3. Zelfstandigenaftrek
Je doet de opleiding vanuit je eigen Praktijk voor Integratieve Counseling & Psychotherapie. Kosten voor het oprichten en inrichten van je praktijk zijn fiscaal aftrekbaar, omdat zij zo binnen de studiekosten vallen. Voorts is in bepaalde gevallen naast ‘zelfstandigen aftrek’ ook ‘startersaftrek’ mogelijk. 

Let wel: de belastingdienst vaardigt steeds nieuwe richtlijnen uit. Daarom kan aan het bovenstaande geen rechten worden ontleend. Zorg dat je op de hoogte bent van de bepalingen van de belastingdienst die voor jou van toepassing zijn.  

Terug
Terug

"*" geeft vereiste velden aan

Welkom, we helpen je graag!

Vertel ons meer over jouw vraag of wens, zodat we de juiste persoon kunnen inschakelen om je te helpen. Laat ons ook weten wanneer het voor jou het beste uitkomt om contact te hebben.

Naam*

Geef aan over welk gebied of opleiding het gaat.
Wil je een persoonlijk advies?
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Terug
Terug

Studiegids downloaden

Integratieve Hypnotherapeut

Terug
Terug

Inschrijving en intake

Terug
Terug

Reserveren

Integratieve Hypnotherapeut

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden

Waarom je een opleidingsplaats reserveert
Je reserveert een plaats in de opleiding of training omdat je serieus geïnteresseerd bent en niet het risico wil lopen dat de opleiding al vol is wanneer je inschrijft. Je hebt nu nog even de tijd om e.e.a. uit te zoeken of te regelen. De reservering is gratis en vrijblijvend. We sturen je bijtijds een e-mailbericht om te vragen of je nog van je reservering gebruik wil maken. Zodra je hebt besloten om echt mee te doen, laat het ons zo spoedig mogelijk weten door middel van je inschrijving via de website. Zorg dat je ieder geval tot een maand voor de eerste lesdag weet of je het wel of niet gaat doen. Daarna kunnen we helaas je plaats in de opleiding niet meer garanderen.

Naam*
Adres*
Hidden
Hidden

Terug
Terug

Schrijf je in voor

Integratieve Hypnotherapeut

Start: vrijdag 27 september 2024 |

Terug
Terug