Integratieve Kindertherapie ECP

4-jarige post-hbo/wo beroepsopleiding | ECP | Erkend EAP, EAIP, NAP, NFG.

Meesterlijk in de helende dialoog

 Je wilt kinderen helpen die het moeilijk hebben. Kinderen met complexe problematiek en innerlijke verdeeldheid hebben jou nodig. Innerlijke heling is dan de grondslag voor gedragsverandering. Daarbij heb je therapeutische interventies nodig zoals de ‘helende dialoog’ en fusietechnieken. Als Integratieve Kindertherapeut hef je dissociaties op en activeer je de natuurlijke zelfheling van een kind. 

 

Gratis reserveren?

Kijk verder, Kom verder Download de studiegids

Wat levert het je op?

 1. De beste therapie voor het kind

  Een kind heeft recht op de beste, snelste en meest effectieve begeleiding. Lees meer

 2. Het beste voor jezelf 

  Zelfinzicht als basis voor diepgaand contact met kind en ouders. Lees meer

 3. Al na 2 jaar vergoedingen èn btw-vrijstelling

  Dat vind je nergens anders! Lees meer. Je hebt al tijdens je studie een bloeiende praktijk. Lees meer over het terugverdienmodel.

 

Direct aan de slag als Kindertherapeut!

Vanaf de start van je opleiding ga je direct aan de slag met kinderen en ouders. Zo bouw je jouw praktijk op. 

 

 • je lost complexe problematiek op
 • je stimuleert zelfhelend vermogen
 • je bent scherp op vermoeden van verwaarlozing, mishandeling en seksueel misbruik

Een harmonieus programma met inhoud 

Opbouw

 • De 4-jarig opleiding (post-hbo/wo), erkend door de Europese Associatie voor Integratieve Psychotherapie (EAIP).
 • De 14-daagse opleiding Psychosociale en Medische Basiskennis (PSBK) is een aparte opleiding naast de opleiding tot Integratieve Kindertherapeut. 

Studiebelasting

De vakopleiding zonder PSBK (bij vrijstelling) vraagt ongeveer 16-18 uur per week. Volg je de vakopleiding met PSBK, dan ben je ongeveer 24 uur per week met de studie bezig. 

 

Vooral in het eerste jaar ervaar je de meeste studiedruk: alles is nieuw, het opnieuw studeren, het ontmoeten van nieuwe mensen en de intense nieuwe ervaringen. Wees gerust: het went snel, je komt vanzelf in een ‘ontwikkel-flow!’

 

Je agenda in jaar 1

 • Het academisch jaar loopt van eind september tot half juni
 • 18 dagen Integratieve KinderCounseling, 1x per 14 dagen van 10.00 – 17.00u.
 • 7 dagen PSBK deel 1 (Ontwikkelingspsychologie, Psychopathologie en Diagnostiek, Communicatie en interactie, Wet en Gezondheidsethiek), online, eens per maand les op zaterdag van 10.00 – 17.00u of via zelfstudie.
 • 1x per 14 dagen 6 uur intervisie.
 • 38 cliëntsessies
 • Supervisie (10x in drietallen) en leertherapie (10x in tweetallen).
 • Groepsleertherapie (5x).
 • Theorie en praktijktentamens (2x)

Hoe studeer je aan De Academie?

De power van ons leersysteem bestaat uit een krachtige wisselwerking tussen cliëntsessies, supervisie, intervisie en leertherapie. Lees hier meer over studeren aan De Academie.

Studiekosten & aftrek

Studiekosten

Voor onze opleiding betaal je € 7.275 per jaar, inclusief: lessen (18 dagen), supervisie (10x), leertherapie (15x) en syllabi. De PSBK-modulen zijn niet bij de studiekosten inbegrepen.
Hier lees je hoe deze studiekosten zijn opgebouwd.

Voor de opleiding betaal je éénmalig € 250 voor de intake. Lees hier meer over de intake-procedure.

 

In jaar 2 van de opleiding zijn de opleidingskosten vrijwel gelijk als die van jaar 1. In jaar 2 kun je de module Praktijkonderzoek doen om in aanmerking te komen voor het Integratieve KinderCounselor. Dit diploma geeft je toegang tot btw-vrijstelling en vergoedingen van zorgverzekeraars. Deze module is niet verplicht omdat sommigen al op grond van hun vooropleiding over deze mogelijkheden kunnen beschikken. Deze module is vanwege het niet verplichte karakter niet in de prijs inbegrepen. 

 

Aftrek

Benieuwd naar de fiscale aftrekmogelijkheden in jouw eigen praktijk? Kijk dan hier.

 

Terugverdienen

Na de eerste twee jaar heb je minimaal 100 cliënturen achter de rug. In het begin vraag je misschien nog niet zo veel, maar daarna loopt je gemiddelde sessieprijs naar € 45 tot € 65. Zo verdien je al snel een paar duizend euro terug.

Bekijk ook terugverdienmodel Integratieve Kindertherapie ECP.

Erkenning & vergoeding

De Academie en de opleidingen zijn nationaal en internationaal erkend door registrerende instanties en beroepsverenigingen. Hierdoor is de hoge kwaliteit van je opleiding gewaarborgd. Met deze topopleiding verkrijg je het hoogste Europese kwaliteitskeurmerk in de psychotherapie: het ECP. 
Lees hier meer over de erkenningen van De Academie.

 

Vergoedingen door zorgverzekeraars

Al na 2 jaar opleiding beschik je over de Vektis AGB-code 90, met het ECP kom je in aanmerking voor AGB code 9421 en kunnen je sessies door zorgverzekeraars worden vergoed (met een aanvullende verzekering). Bij andere opleidingsinstituten is dit pas na een opleiding van drie jaar.
Lees hier hoe dit bij ons al na twee jaar mogelijk is!

 

Vrijstelling voor de btw

Veel mensen realiseren het zich vaak niet, maar je dient als KinderCounselor of Kindertherapeut omzetbelasting af te dragen aan de Belastingdienst. Vrijstelling voor de btw verkrijg je pas nadat je een diploma hebt van een geaccrediteerde 4-jarige opleiding bij een door de overheid aangewezen accreditatieinstelling. Uniek: bij ons bereik je dit al na deze 2-jarige opleiding!
Lees hier meer over de btw-vrijstelling.

Vooropleiding & vrijstelling

Integratieve Kindertherapie ECP is een 4-jarige post-hbo/wo opleiding.

 

Vooropleiding

Wanneer je bachelor of master bent, of beschikt over een aantoonbaar equivalent niveau, dan kun je je inschrijven voor de opleiding. 

 

Vrijstelling voor de PSBK

Wellicht heb je op grond van je vooropleiding vrijstellingen voor de PSBK. De overkoepelende beroepsbelangen organisaties RBCZ en de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie geven aan welke vooropleidingen wel of niet zijn vrijgesteld van deze PSBK-opleiding. De Nederlandse Academie volgt het beleid van deze verenigingen. Je kunt altijd een bericht aan ons sturen om te vragen of je vrijstellingen hebt. De Nederlandse Academie conformeert zich aan de meest recente versie van dit document. 

 

Wat is de PSBK?

PSBK staat voor Algemene Psychosociale en medische BasisKennis. Je hebt een PSBK diploma nodig om voor vergoedingen van zorgverzekeraars in aanmerking te komen. De PSBK-opleiding is een traject dat in opdracht van de zorgverzekeraars is opgesteld door onderzoeksbureau PLATO (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie) van de Universiteit Leiden. Onze PSBK-opleiding is erkend door CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) en voldoet daarmee aan de eisen van de zorgverzekeraars. 

 

Geen vrijstelling voor de integratieve vakopleiding

Het integratieve denken en handelen en de professionele attitude van het client based werken in de 3e generatie integratieve ontwikkeling (het Nieuwe Paradigma in de Veranderkunde) wordt nergens anders aangeboden in Nederland. Voor deze onderdelen zijn dan ook geen vrijstellingen mogelijk. 

Het ECP is niet het BIG

EAP en het European Certificate of Psychotherapy (ECP)

In 1991 richten psychiaters, hoogleraren, psychotherapeuten en psychologen uit de verschillende Europese landen in Wenen de ‘European Association for Psychotherapy’ (EAP) op. Inmiddels verenigt de EAP meer dan 128 organisaties, waaronder de nationale delegaties en koepelorganisaties, die meer dan 120.000 beroepsbeoefenaars vertegenwoordigen. Doelstelling van de EAP is te komen tot een eenduidig standaard voor het beroep van psychotherapeut in alle landen van Europa. Naast het Europese competentieprofiel voor psychotherapie is er ook het kwaliteitskeurmerk voor de individuele therapeut: het ECP (European Certificate of Psychotherapy). Dit is van belang omdat cliënten recht hebben op gedegen hulpverlening en een eenduidige hoge kwaliteitsstandaard; psychotherapie is tot nu toe per land anders geregeld. In het ene Europese land kent de psychotherapie geen enkele kwaliteitsgarantie en oefenen ongeschoolde leken het vak uit. In het andere land is er sprake van een protectionistische situatie. Daar is de psychotherapie voorbehouden aan een beperkte groep van psychotherapeuten.

 

Een internationale standaard voor een psychotherapie opleiding

De EAP heeft de eisen geformuleerd waaraan een erkende opleiding in psychotherapie moet voldoen. Dit betreft het minimum aan studie-uren, de hoeveelheid supervisiebijeenkomsten, de leertherapiesessies, het aantal cliëntbehandelingen, etc. De Nederlandse Academie met haar Integratieve Psychotherapie opleidingen voldoet aan deze norm.

 

Onze ECP psychotherapie opleiding versus de RINO opleiding tot psychotherapeut

De bovengenoemde EAP-standaard is ondertussen ook door het RINO overgenomen. Beide opleidingen kennen een opleidingsduur van 4 jaar met hetzelfde aantal supervisie- en leertherapiesessies. Een van de verschillen met onze 4-jarige EAP-erkende Integratieve Psychotherapie opleiding is o.a. dat voor de studie aan het RINO een master level in psychologie, pedagogiek of geestelijke gezondheidskunde vereist is. Op onze Academie kun je ook met andere hbo of universitaire opleidingen de opleidingen volgen.
De RINO opleiding leidt op tot de BIG-registratie, RINO afgestudeerde psychotherapeuten richten zich in de regel op zwaardere psychische problematiek en de meer langdurige behandelingen binnen GGZ-klinieken. Onze afgestudeerden van de psychotherapieopleidingen kunnen zich NIET laten registreren in het BIG-register. Je richt je op de de zelfstandige praktijkvoering met Kortdurende Integratieve Psychotherapie als aanbod voor de cliënten. Cliënten kunnen vergoeding vanuit de aanvullende verzekering krijgen.
Het RINO is door de overheid aangewezen als opleidingsinstituut. De Nederlandse Academie voor Psychotherapie heeft vanaf 2010 de status van European Accredited Psychotherapy Training Institute verkregen (EAPTI). Deze EAPTI-status is de hoogste kwaliteitskeurmerk als opleidingsinstituut in psychotherapie in het veld.

 

De ECP-therapeut en het BIG-register

In veel Europese landen, o.a. Duitsland en Oostenrijk, kun je met het ECP aan de slag als erkend psychotherapeut. Echter niet in Nederland. In Nederland is de titel ‘psychotherapeut’ een beschermde titel. Zie ook het BIG-register. Een Nederlandse ECP-houder mag zich dan ook GEEN Kinderpsychotherapeut (of Child psychotherapist) noemen. Je wordt dan ook NIET geregistreerd in het BIG-register. Je mag je wel ‘ECP-therapeut’ noemen en een Praktijk voor Integratieve KinderCounseling en Kindertherapie voeren.

 

Om misinterpretatie en/of verkeerde verwachtingen voor te zijn wil de Academie expliciet aangeven dat zij niet beschikt over een NLQF 7 kwalificatie voor haar opleidingen en dat de opleiding tot MasterTherapeut niet leidt tot een officiële NVAO master degree.

Een vak met toekomst

Zelfstandige groeps- of multidisciplinaire praktijk

De mogelijkheden met dit beroep zijn legio. Allereerst kun je alleen of samen met anderen een zelfstandige ‘Praktijk voor KinderCoaching, KinderCounseling en Kindertherapie’ voeren. Ook een mogelijkheid: werken in een multidisciplinaire groepspraktijk waar je met collega’s uit de verschillende richtingen in de Gezondheidszorg samenwerkt. 

 

Je benut je verschillende beroepsidentiteiten: KinderCoach, KinderCounselor tot Kindertherapeut. 

Je biedt met je diploma’s tot KinderCoach en integratieve Counselor aan ouders en kinderen een laagdrempelige hulp. Met het diploma Integratieve KinderCounselor dat je al na twee verwerft, heb je een beroepsidentiteit die sterk in opkomst is. Daar waar coaching onvoldoende resultaat boekt en psychotherapie nog een stap te ver is voor ouders en kinderen, bied jij KinderCounseling aan. Je bent er natuurlijk ook als de schep dieper moet worden gestoken, want jij bent ook deskundig in psychotherapie. 

 

Kortdurende behandeling: een gewild ‘product’

Je bent een specialist in kortdurende KinderCoaching, integratieve KinderCounseling en Kindertherapie. Dat betekent dat je in 4 tot 8 sessies (max.15) je cliëntjes en hun ouders helpt om tot belangrijke veranderingen te komen. Dat is natuurlijk goed te overzien voor kind en ouders. De sessies worden door zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed uit de aanvullende verzekeringen.  NB. Zonder BIG-registratie kun je niet in dienst treden van een zorginstelling of vergoed worden uit de AWBZ. 

 

Directe praktijkopbouw: je toekomst begint nu

Omdat je vanaf dag één van de opleiding al aan de gang gaat met kinderen en ouders, breid jij je praktijk tijdens de opleiding steeds verder uit. Het is dus niet zo dat je pas na het eindexamen maar eens probeert om een Kindertherapiepraktijk te starten. Nee, je hebt al meer dan 300 cliëntpraktijkuren verricht waardoor je mond-tot-mond reclame zich al heeft opgebouwd. Uiteraard dien je je ook als serieuze praktijk te manifesteren: een goede website is daarin zeer behulpzaam. Net als het professionele contact met verwijzers zoals huisartsen, advocaten, intern begeleiders en leerkrachten. In de opleiding leer je hoe je dat moet doen.

 

Om misinterpretatie en/of verkeerde verwachtingen voor te zijn wil de Academie expliciet aangeven dat zij niet beschikt over een NLQF niveau 7 kwalificatie voor haar opleidingen en dat de opleiding tot MasterTherapeut niet leidt tot een officiële NVAO master degree.

Data & locatie

Data

Vakopleiding: de is op donderdag van 10.00 – 17.00. 

2024 | 26/9, 28/9 (zaterdag!), 10/10, 17/10, 14/11, 28/11, 12/12

2025 | 16/1, 30/1, 6/2, 13/2, 27/2, 6/3, 20/3, 3/4, 10/4, 24/4, 15/5, 22/5, 12/6, 19/6 

 

PSBK: de lesdag is op zaterdag (online) van 10.00 – 16.00.

Je kunt de PSBK voorafgaand of parallel aan jaar 1 en jaar 2 doen. De verplichte modulen voor jaar 1 zijn Psychopathologie en Psychodiagnostiek, Ontwikkelingspsychologie, Communicatie en Interactie, Wet en Gezondheidsethiek. voor data zie PSBK

 

Locatie

De lessen vinden plaats op De Nederlandse Academie voor Psychotherapie, Klaprozenweg 123, 1033 NN Amsterdam. De intervisiegroep doe je bij je medestudenten thuis. Supervisie en leertherapie vinden plaats in de praktijk van de opleider en na onderling overleg ook in Zoom. 

 

Terugkijken van de lessen
Kun je er een les niet bij zijn? Geen probleem, de lessen worden opgenomen zodat je de video van de les altijd op een later moment terug kunt kijken. Zo mis je niks en blijf je bij, zodat je geen achterstand oploopt en door kunt.

Een harmonieus programma met inhoud 

Opbouw

 • De 4-jarig opleiding (post-hbo/wo), erkend door de Europese Associatie voor Integratieve Psychotherapie (EAIP).
 • De 14-daagse opleiding Psychosociale en Medische Basiskennis (PSBK) is een aparte opleiding naast de opleiding tot Integratieve Kindertherapeut. 

Studiebelasting

De vakopleiding zonder PSBK (bij vrijstelling) vraagt ongeveer 16-18 uur per week. Volg je de vakopleiding met PSBK, dan ben je ongeveer 24 uur per week met de studie bezig. 

 

Vooral in het eerste jaar ervaar je de meeste studiedruk: alles is nieuw, het opnieuw studeren, het ontmoeten van nieuwe mensen en de intense nieuwe ervaringen. Wees gerust: het went snel, je komt vanzelf in een ‘ontwikkel-flow!’

 

Je agenda in jaar 1

 • Het academisch jaar loopt van eind september tot half juni
 • 18 dagen Integratieve KinderCounseling, 1x per 14 dagen van 10.00 – 17.00u.
 • 7 dagen PSBK deel 1 (Ontwikkelingspsychologie, Psychopathologie en Diagnostiek, Communicatie en interactie, Wet en Gezondheidsethiek), online, eens per maand les op zaterdag van 10.00 – 17.00u of via zelfstudie.
 • 1x per 14 dagen 6 uur intervisie.
 • 38 cliëntsessies
 • Supervisie (10x in drietallen) en leertherapie (10x in tweetallen).
 • Groepsleertherapie (5x).
 • Theorie en praktijktentamens (2x)

Hoe studeer je aan De Academie?

De power van ons leersysteem bestaat uit een krachtige wisselwerking tussen cliëntsessies, supervisie, intervisie en leertherapie. Lees hier meer over studeren aan De Academie.

Studiekosten & aftrek

Studiekosten

Voor onze opleiding betaal je € 7.275 per jaar, inclusief: lessen (18 dagen), supervisie (10x), leertherapie (15x) en syllabi. De PSBK-modulen zijn niet bij de studiekosten inbegrepen.
Hier lees je hoe deze studiekosten zijn opgebouwd.

Voor de opleiding betaal je éénmalig € 250 voor de intake. Lees hier meer over de intake-procedure.

 

In jaar 2 van de opleiding zijn de opleidingskosten vrijwel gelijk als die van jaar 1. In jaar 2 kun je de module Praktijkonderzoek doen om in aanmerking te komen voor het Integratieve KinderCounselor. Dit diploma geeft je toegang tot btw-vrijstelling en vergoedingen van zorgverzekeraars. Deze module is niet verplicht omdat sommigen al op grond van hun vooropleiding over deze mogelijkheden kunnen beschikken. Deze module is vanwege het niet verplichte karakter niet in de prijs inbegrepen. 

 

Aftrek

Benieuwd naar de fiscale aftrekmogelijkheden in jouw eigen praktijk? Kijk dan hier.

 

Terugverdienen

Na de eerste twee jaar heb je minimaal 100 cliënturen achter de rug. In het begin vraag je misschien nog niet zo veel, maar daarna loopt je gemiddelde sessieprijs naar € 45 tot € 65. Zo verdien je al snel een paar duizend euro terug.

Bekijk ook terugverdienmodel Integratieve Kindertherapie ECP.

Erkenning & vergoeding

De Academie en de opleidingen zijn nationaal en internationaal erkend door registrerende instanties en beroepsverenigingen. Hierdoor is de hoge kwaliteit van je opleiding gewaarborgd. Met deze topopleiding verkrijg je het hoogste Europese kwaliteitskeurmerk in de psychotherapie: het ECP. 
Lees hier meer over de erkenningen van De Academie.

 

Vergoedingen door zorgverzekeraars

Al na 2 jaar opleiding beschik je over de Vektis AGB-code 90, met het ECP kom je in aanmerking voor AGB code 9421 en kunnen je sessies door zorgverzekeraars worden vergoed (met een aanvullende verzekering). Bij andere opleidingsinstituten is dit pas na een opleiding van drie jaar.
Lees hier hoe dit bij ons al na twee jaar mogelijk is!

 

Vrijstelling voor de btw

Veel mensen realiseren het zich vaak niet, maar je dient als KinderCounselor of Kindertherapeut omzetbelasting af te dragen aan de Belastingdienst. Vrijstelling voor de btw verkrijg je pas nadat je een diploma hebt van een geaccrediteerde 4-jarige opleiding bij een door de overheid aangewezen accreditatieinstelling. Uniek: bij ons bereik je dit al na deze 2-jarige opleiding!
Lees hier meer over de btw-vrijstelling.

Vooropleiding & vrijstelling

Integratieve Kindertherapie ECP is een 4-jarige post-hbo/wo opleiding.

 

Vooropleiding

Wanneer je bachelor of master bent, of beschikt over een aantoonbaar equivalent niveau, dan kun je je inschrijven voor de opleiding. 

 

Vrijstelling voor de PSBK

Wellicht heb je op grond van je vooropleiding vrijstellingen voor de PSBK. De overkoepelende beroepsbelangen organisaties RBCZ en de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie geven aan welke vooropleidingen wel of niet zijn vrijgesteld van deze PSBK-opleiding. De Nederlandse Academie volgt het beleid van deze verenigingen. Je kunt altijd een bericht aan ons sturen om te vragen of je vrijstellingen hebt. De Nederlandse Academie conformeert zich aan de meest recente versie van dit document. 

 

Wat is de PSBK?

PSBK staat voor Algemene Psychosociale en medische BasisKennis. Je hebt een PSBK diploma nodig om voor vergoedingen van zorgverzekeraars in aanmerking te komen. De PSBK-opleiding is een traject dat in opdracht van de zorgverzekeraars is opgesteld door onderzoeksbureau PLATO (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie) van de Universiteit Leiden. Onze PSBK-opleiding is erkend door CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) en voldoet daarmee aan de eisen van de zorgverzekeraars. 

 

Geen vrijstelling voor de integratieve vakopleiding

Het integratieve denken en handelen en de professionele attitude van het client based werken in de 3e generatie integratieve ontwikkeling (het Nieuwe Paradigma in de Veranderkunde) wordt nergens anders aangeboden in Nederland. Voor deze onderdelen zijn dan ook geen vrijstellingen mogelijk. 

Het ECP is niet het BIG

EAP en het European Certificate of Psychotherapy (ECP)

In 1991 richten psychiaters, hoogleraren, psychotherapeuten en psychologen uit de verschillende Europese landen in Wenen de ‘European Association for Psychotherapy’ (EAP) op. Inmiddels verenigt de EAP meer dan 128 organisaties, waaronder de nationale delegaties en koepelorganisaties, die meer dan 120.000 beroepsbeoefenaars vertegenwoordigen. Doelstelling van de EAP is te komen tot een eenduidig standaard voor het beroep van psychotherapeut in alle landen van Europa. Naast het Europese competentieprofiel voor psychotherapie is er ook het kwaliteitskeurmerk voor de individuele therapeut: het ECP (European Certificate of Psychotherapy). Dit is van belang omdat cliënten recht hebben op gedegen hulpverlening en een eenduidige hoge kwaliteitsstandaard; psychotherapie is tot nu toe per land anders geregeld. In het ene Europese land kent de psychotherapie geen enkele kwaliteitsgarantie en oefenen ongeschoolde leken het vak uit. In het andere land is er sprake van een protectionistische situatie. Daar is de psychotherapie voorbehouden aan een beperkte groep van psychotherapeuten.

 

Een internationale standaard voor een psychotherapie opleiding

De EAP heeft de eisen geformuleerd waaraan een erkende opleiding in psychotherapie moet voldoen. Dit betreft het minimum aan studie-uren, de hoeveelheid supervisiebijeenkomsten, de leertherapiesessies, het aantal cliëntbehandelingen, etc. De Nederlandse Academie met haar Integratieve Psychotherapie opleidingen voldoet aan deze norm.

 

Onze ECP psychotherapie opleiding versus de RINO opleiding tot psychotherapeut

De bovengenoemde EAP-standaard is ondertussen ook door het RINO overgenomen. Beide opleidingen kennen een opleidingsduur van 4 jaar met hetzelfde aantal supervisie- en leertherapiesessies. Een van de verschillen met onze 4-jarige EAP-erkende Integratieve Psychotherapie opleiding is o.a. dat voor de studie aan het RINO een master level in psychologie, pedagogiek of geestelijke gezondheidskunde vereist is. Op onze Academie kun je ook met andere hbo of universitaire opleidingen de opleidingen volgen.
De RINO opleiding leidt op tot de BIG-registratie, RINO afgestudeerde psychotherapeuten richten zich in de regel op zwaardere psychische problematiek en de meer langdurige behandelingen binnen GGZ-klinieken. Onze afgestudeerden van de psychotherapieopleidingen kunnen zich NIET laten registreren in het BIG-register. Je richt je op de de zelfstandige praktijkvoering met Kortdurende Integratieve Psychotherapie als aanbod voor de cliënten. Cliënten kunnen vergoeding vanuit de aanvullende verzekering krijgen.
Het RINO is door de overheid aangewezen als opleidingsinstituut. De Nederlandse Academie voor Psychotherapie heeft vanaf 2010 de status van European Accredited Psychotherapy Training Institute verkregen (EAPTI). Deze EAPTI-status is de hoogste kwaliteitskeurmerk als opleidingsinstituut in psychotherapie in het veld.

 

De ECP-therapeut en het BIG-register

In veel Europese landen, o.a. Duitsland en Oostenrijk, kun je met het ECP aan de slag als erkend psychotherapeut. Echter niet in Nederland. In Nederland is de titel ‘psychotherapeut’ een beschermde titel. Zie ook het BIG-register. Een Nederlandse ECP-houder mag zich dan ook GEEN Kinderpsychotherapeut (of Child psychotherapist) noemen. Je wordt dan ook NIET geregistreerd in het BIG-register. Je mag je wel ‘ECP-therapeut’ noemen en een Praktijk voor Integratieve KinderCounseling en Kindertherapie voeren.

 

Om misinterpretatie en/of verkeerde verwachtingen voor te zijn wil de Academie expliciet aangeven dat zij niet beschikt over een NLQF 7 kwalificatie voor haar opleidingen en dat de opleiding tot MasterTherapeut niet leidt tot een officiële NVAO master degree.

Een vak met toekomst

Zelfstandige groeps- of multidisciplinaire praktijk

De mogelijkheden met dit beroep zijn legio. Allereerst kun je alleen of samen met anderen een zelfstandige ‘Praktijk voor KinderCoaching, KinderCounseling en Kindertherapie’ voeren. Ook een mogelijkheid: werken in een multidisciplinaire groepspraktijk waar je met collega’s uit de verschillende richtingen in de Gezondheidszorg samenwerkt. 

 

Je benut je verschillende beroepsidentiteiten: KinderCoach, KinderCounselor tot Kindertherapeut. 

Je biedt met je diploma’s tot KinderCoach en integratieve Counselor aan ouders en kinderen een laagdrempelige hulp. Met het diploma Integratieve KinderCounselor dat je al na twee verwerft, heb je een beroepsidentiteit die sterk in opkomst is. Daar waar coaching onvoldoende resultaat boekt en psychotherapie nog een stap te ver is voor ouders en kinderen, bied jij KinderCounseling aan. Je bent er natuurlijk ook als de schep dieper moet worden gestoken, want jij bent ook deskundig in psychotherapie. 

 

Kortdurende behandeling: een gewild ‘product’

Je bent een specialist in kortdurende KinderCoaching, integratieve KinderCounseling en Kindertherapie. Dat betekent dat je in 4 tot 8 sessies (max.15) je cliëntjes en hun ouders helpt om tot belangrijke veranderingen te komen. Dat is natuurlijk goed te overzien voor kind en ouders. De sessies worden door zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed uit de aanvullende verzekeringen.  NB. Zonder BIG-registratie kun je niet in dienst treden van een zorginstelling of vergoed worden uit de AWBZ. 

 

Directe praktijkopbouw: je toekomst begint nu

Omdat je vanaf dag één van de opleiding al aan de gang gaat met kinderen en ouders, breid jij je praktijk tijdens de opleiding steeds verder uit. Het is dus niet zo dat je pas na het eindexamen maar eens probeert om een Kindertherapiepraktijk te starten. Nee, je hebt al meer dan 300 cliëntpraktijkuren verricht waardoor je mond-tot-mond reclame zich al heeft opgebouwd. Uiteraard dien je je ook als serieuze praktijk te manifesteren: een goede website is daarin zeer behulpzaam. Net als het professionele contact met verwijzers zoals huisartsen, advocaten, intern begeleiders en leerkrachten. In de opleiding leer je hoe je dat moet doen.

 

Om misinterpretatie en/of verkeerde verwachtingen voor te zijn wil de Academie expliciet aangeven dat zij niet beschikt over een NLQF niveau 7 kwalificatie voor haar opleidingen en dat de opleiding tot MasterTherapeut niet leidt tot een officiële NVAO master degree.

Data & locatie

Data

Vakopleiding: de is op donderdag van 10.00 – 17.00. 

2024 | 26/9, 28/9 (zaterdag!), 10/10, 17/10, 14/11, 28/11, 12/12

2025 | 16/1, 30/1, 6/2, 13/2, 27/2, 6/3, 20/3, 3/4, 10/4, 24/4, 15/5, 22/5, 12/6, 19/6 

 

PSBK: de lesdag is op zaterdag (online) van 10.00 – 16.00.

Je kunt de PSBK voorafgaand of parallel aan jaar 1 en jaar 2 doen. De verplichte modulen voor jaar 1 zijn Psychopathologie en Psychodiagnostiek, Ontwikkelingspsychologie, Communicatie en Interactie, Wet en Gezondheidsethiek. voor data zie PSBK

 

Locatie

De lessen vinden plaats op De Nederlandse Academie voor Psychotherapie, Klaprozenweg 123, 1033 NN Amsterdam. De intervisiegroep doe je bij je medestudenten thuis. Supervisie en leertherapie vinden plaats in de praktijk van de opleider en na onderling overleg ook in Zoom. 

 

Terugkijken van de lessen
Kun je er een les niet bij zijn? Geen probleem, de lessen worden opgenomen zodat je de video van de les altijd op een later moment terug kunt kijken. Zo mis je niks en blijf je bij, zodat je geen achterstand oploopt en door kunt.

Kinderen na een sessie:

‘Bij jou durf ik alles te zeggen. Ook de slechte dingen.’  Abdel, 12 jaar

 

‘Er is iets raars met jou: je bent niet groot en niet klein.’  Marlies, 8 jaar

 

‘Ik wist niet dat opa dit niet mocht doen.’  Zoë, 5 jaar

 

‘Jij bent de moeder van Pipi Langkous’.  Karin, 6 jaar

Hoe werkt Integratieve Kindertherapie precies?

Wist je dat de therapie al in de wachtkamer begint? Kijk mee in de praktijkruimte van Charlotte Visch, ontwikkelaar van Integratieve Kindertherapie.

 

 

Kijkje in de praktijk? Kom naar de open avond of experience day, bekijk hier De Academie agenda

Hoe word je een goede Kindertherapeut?

Geef je nieuwsgierigheid de ruimte. Wees oprecht belangstellend naar de motieven van ouders. Geniet van de wonderlijke en bijzondere manieren waarop kinderen communiceren. Oefen en ontwikkel je vakmanschap om je cliëntje echt te helpen! Luister, leer en heb lol. Ga aan de slag met kinderen en hun ouders. Op De Academie ontwikkel je je als professional en groei je als liefdevol mens.

 

‘Kinderen zijn mensen’. Janusz Korczak

Janusz Korczak-erkenning

De Academie is het enige opleidingsinstituut in Nederland met een Janusz Korczak Award. Dit is een erkenning en waardering voor de unieke werkwijze op De Academie in professioneel begeleiden van kinderen.

 

Wil je meer weten over de visie van pedagoog Janusz Korczak en hoe wij deze methode doorvoeren in ons lesprogramma? Dat kun je hier lezen.

De beste opleiders

Je krijgt les van inspirerende professionals. Samen met jou geven zij deze opleiding vorm en inhoud, kwaliteit en spelvreugde.

Jantien van Zuilen, BSc

Docent, Integratieve Kindertherapeut ECP

Jan Rademaker, ECP

Founder/Owner, Docent, Ontwikkelaar
Integratieve therapeut ECP | Hypnotherapeut ECP

Alle opleiders van De Academie

De menselijke verandering

De Nederlandse Academie is een particuliere onderwijsstichting en verzorgt sinds 1979 mensgerichte opleidingen, trainingen en workshops in psychotherapie, counseling & coaching. 

 

Team-Nederlandse-Academie-voor-Psychotherapie

Erkenningen

Kindertherapie master opleiding

Janieke Duijf Integratieve Counselor

Wil je meer weten?

Ik beantwoord graag je vragen. Mail me of stuur me je tefefoonnummer. 

Wil je een persoonlijk advies-op-maat? Neem dan contact met me op! 

Sfeer proeven? Kom naar ons Open Huis.

"*" geeft vereiste velden aan

Welkom, we helpen je graag!

Vertel ons meer over jouw vraag of wens, zodat de juiste persoon jou kan helpen.

Naam*

Geef aan over welk gebied of opleiding je vraag gaat.
Wil je een persoonlijk advies?
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Terug
Terug

1. De beste therapie voor het kind (4-12 jr.)

Het kind heeft recht op de beste Integratieve Kindertherapeut van Nederland. Dat is iemand die oprecht nieuwsgierig is naar de wereld van het kind: zijn overtuigingen, mogelijkheden, belemmeringen, gevoelens, aanleidingen voor gedrag, klachten en wensen. Iemand die voor en met ieder kind een eigen unieke therapie wil creëren. Zo’n Integratieve Kindertherapeut kun jij zijn voor de kinderen die komen in jouw praktijk.  

Wij beschouwen het kind als deskundig op zichzelf. Het kind weet bewust of onbewust wat het echte probleem is, wat de oplossingen zijn en met welke middelen dat het beste kan. Kortom: ‘het kind weet het, kan het en doet het.’ Je aanpak is vraaggestuurd: de vraag van het kind is leidend. Je werkt procesgericht: je coacht het kind door de stappen van zijn eigen veranderingsproces. Van zijn ellende naar zijn geluk. Je maakt gebruik van het beeldend vermogen: trance, visualisatie, imaginatie en alle materialen die in je Integratieve Kindertherapiepraktijk hebt. Zoals verkleedkleren, zwaarden, pistolen, een tent, knuffels, (prenten)boeken, een winkeltje, (hand)poppen en poppenkast, etc. Alles wat nodig is om het zelfhelend vermogen te activeren. Je werkt met allerlei beïnvloedingsinterventies waaronder Speltherapie.

Je leert een beroep dat op wetenschappelijk onderzoek is gestoeld. De Nederlandse Academie is gespecialiseerd in kortdurende Integratieve Kindertherapie, een gewild ‘product’ bij verwijzers en ouders. Je werkt volgens de principes uit de 3e generatie integratieve ontwikkeling in Counseling en Psychotherapie. Dit Nieuwe Paradigma in de Veranderkunde is op De Nederlandse Academie ontwikkeld. Dit Nieuwe Paradigma heeft als kenmerk: volledig client based en outcome measured, positieve psychologie, sturend op het veranderingsproces met behulp van effectieve beïnvloedingstechnieken. Je ontwerpt een uniek actieplan samen met het kind. 

De laatste ontwikkelingen uit het vakgebied worden doorlopend opgenomen in het curriculum en omgezet naar de praktijk. Daarmee maak je voor ieder nieuw cliëntje een creatieve, behandeling-op-maat in plaats van het kind en ouders door een protocol te persen. 
In de studiegids Integratieve Kindertherapie lees je het voorbeeld van Bastiaan (10 jaar) die geholpen is bij zijn overgeven, bang voor harde stemmen, bang voor veranderingen, bang om alleen te zijn (zijn moeder moet regelmatig in de klas blijven), bang om te gaan slapen, bang om in de belangstelling te staan, bang om nieuwe dingen te ondernemen, met lichamelijke klachten als krampen, ontstekingen, buikpijn en hij geeft iedere dag wel eens over uit angst. Begonnen als twee dagen oude baby. Bastiaan is door de gezondheidszorg heengegaan: van huisarts, kinderarts, magnetiseur, diëtiste speltherapeut, lasertherapeut, Cesartherapeut, homeopaat kinderpsycholoog tot psychomotorisch therapeut: het had niet geholpen. In de studiegids Integratieve Kindertherapie lees je waarom, wat je beter niet en wat je beter wel kunt doen. 

Terug
Terug

2. Het beste voor jezelf

Kindertherapeut-zijn gaat natuurlijk ook over jezelf als mens. In de opleiding werk je ook aan je eigen geluk. Dat is ook nodig: vanuit jouw menskwaliteiten help je het kind met zijn ouders. Populair gezegd: je kunt iemand niet verder helpen dan je zelf ver bent. Zelfinzicht en zelfkennis is essentieel en de opleiding biedt je dan ook alle mogelijkheden om als mens te groeien en als professional te ontwikkelen.

Het gevoel kinderen écht te helpen, ouders (weer) te laten houden van hun kind: wat bijzonder toch om zo zonder voorwaarden toegelaten te worden in de wereld van het kind.

Het beroep van Kindertherapeut: bijzonder, belangrijk en blij-makend.

Terug
Terug

3. Erkenning, vergoeding en btw vrijstelling

Met deze top-opleiding verkrijg je het hoogste Europese kwaliteitskeurmerk in de psychotherapie: het European Certificate for Psychotherapy (ECP). Uniek is ook dat je al na het 2e jaar van de opleiding voor vergoedingen van zorgverzekeraars van je Integratieve Kindertherapie in aanmerking komt. Én je hebt dan ook btw vrijstelling. Doorstuderen in het 3e en 4e jaar in je eigen praktijk met een goed financieel fundament: voor iedere zelfstandige een prachtig vooruitzicht. Je vindt dat alleen op De Nederlandse Academie.

Vektis AGB-codes
Al na 2 jaar opleiding beschik je over Vektis AGB-code 90, met het ECP kom je in aanmerking voor Vektis AGB-code 9421. Je cliëntsessies worden niet vergoed vanuit de AWBZ maar wel uit de aanvullende zorgverzekeringen. 

Om misinterpretatie en/of verkeerde verwachtingen voor te zijn wil de Academie expliciet aangeven dat zij niet beschikt over een NLQF 6 of 7 kwalificatie voor haar opleidingen en dat de opleiding tot MasterTherapeut niet leidt tot een officiële NVAO master degree.

Terug
Terug

4. Studeren en verdienen 

Terugverdienen | Eigen praktijk en fiscale mogelijkheden

1. Terugverdienen: meer dan € 12.000 in 4 jaar
Je doet de opleiding Integratieve Kindertherapie. Dat betekent dat je direct aan de slag gaat in de praktijk. In de eerste 2 jaren doe je 100 en in de laatste twee jaren doe je 200 cliëntsessies. In het prille begin zul je nog weinig vergoeding vragen aan de ouders van je cliënt, maar dat loopt steeds meer op. Aan het eind van het 2e jaar ben je gediplomeerd Integratieve KinderCounselor. Je komt dan voor vergoedingen van de zorgverzekeraars in aanmerking én je hebt vrijstelling voor de btw. De berekening, rekening houdend met het laagste tarief, ziet er dus al volgt uit:
Jaar 1 Integratieve KinderCoaching: 38 sessies, € 420,-
Jaar 2 Integratieve KinderCounseling: 62 sessies, € 1450,-
Jaar 3 Integratieve Kindertherapie: 100 sessies, € 4.100
Jaar 4 Integratieve Kindertherapie: 100 sessies, € 6.400

Over 4 opleidingsjaren is het terugverdien totaal € 12.370

Bovenstaande zijn gemiddelde prijzen die Integratieve Kindertherapeuten in opleiding vragen aan de ouders van hun cliëntjes, gebaseerd op het verplicht aantal cliënturen. Uiteraard kun je, zoals veel Kindertherapeuten i.o. ook doen, meer cliëntsessies verrichten. Meer cliënten: meer verdiensten!

NB. Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend: het geeft slechts een indicatie. 

2. Eigen praktijk en fiscale mogelijkheden
Voor deze opleiding is het uitvoeren van cliëntbehandelingen in de (eigen) praktijk een voorwaarde voor diplomering. Dit is gunstig, want kosten voor studie/deskundigheidsbevinding kun je aftrekken als zakelijke kosten van jouw praktijk.
Voorts is in bepaalde gevallen naast ‘zelfstandigenaftrek’ ook ‘startersaftrek’ mogelijk. Het is dus voor je aftrekmogelijkheden van belang om je op te stellen als ondernemer en je in te schrijven met de naam van je praktijk/bedrijf en KvK-inschrijving te regelen.

Let wel: de Belastingdienst vaardigt steeds nieuwe richtlijnen uit. Daarom kan aan het bovenstaande geen rechten worden ontleend.

Terug
Terug

De visie van pedagoog Janusz Korczak

“Aan de basis van het pedagogisch handelen, ligt het zien met je hart”
Janusz Korczak (1878-1942), één van de belangrijkste grondleggers van de Rechten van Kind.

Het werk van Janusz Korczak is een belangrijke bron van inspiratie op de Nederlandse Academie voor Psychotherapie. In de opleidingen tot KinderCoach Practitioner, Integratieve KinderCounselor en MasterKindertherapeut ECP in Integratieve Psychotherapie staan de Rechten van het Kind en het gedachtegoed van Korczak centraal.

De Academie is het enige opleidingsinstituut in Nederland met een Janusz Korczak Award. Dit is een erkenning en waardering voor de unieke werkwijze op De Academie in professioneel begeleiden van kinderen. Deze werkwijze is geheel Child-Based en gegrond in de 3e generatie integratieve benadering in Coaching, Counseling en Psychotherapie. Naast deze basisattitude in het werken met kinderen leer je in onze opleidingen ook de theoretische concepten en de technieken om dit gedachtegoed op een professionele wijze in de praktijk te brengen. 

Het gedachtegoed van Korczak wordt gekenmerkt door de volgende vijf principes:

 1. Respect voor het kind (als mens) in iedere levensfase.
 2. Een gelijkwaardige relatie tussen volwassene en kind.
 3. Het recht van het kind te zijn zoals het is.
 4. Het recht van het kind op de dag van vandaag.
 5. Het recht van het kind op zijn eigen ontwikkeling.

 

Geen theorie, maar idealen!

Janusz Korczak

Korczak heeft nooit een systematische pedagogiek geformuleerd. Hij heeft zijn gedachten over kinderen vooral tot uiting gebracht in sterk beeldende beschrijvingen van wat er tussen volwassenen en kinderen gebeurt. Zo bevat zijn boek “Hoe houd je van een kind?” veel pedagogische ideeën, die gebaseerd zijn op de talloze ervaringen die Korczak als arts had opgedaan tijdens de vele bezoeken aan gezinnen. Het boek appelleert aan onze eigen waarneming, intuïtie en fantasie. Beter dan via de wetenschap kunnen wij langs deze weg het onbekende kind op het spoor komen, en ontdekken dat het “een perkament” is, dicht beschreven met hele kleine hiërogliefen, die je slechts gedeeltelijk kunt ontcijferen”.
De praktijk en de daarop gebaseerde gevoelens en niet de kennis van theoretische stelsels bepaalden Korczaks omgang met het kind: “vaak schuif ik een theorie terzijde, zelden mijzelf”. Als er één punt uit zijn denken over opvoeding naar voren gehaald moet worden is dat wel het idee van “respect” voor het kind. Korczak geeft aan: 

 • Leer eerst jezelf kennen, voordat je kinderen wilt leren kennen.
 • Kijk eerst wat je zelf kunt, voordat je begint de rechten en plichten van kinderen af te bakenen.
 • Je bent zelf het kind onder al die kinderen dat je vóór alles moet leren kennen, opvoeden en opleiden. Het is een van de meest kwalijke fouten te denken dat pedagogie een wetenschap is die het kind betreft en niet de mens.
 • De opvoeder heeft niet de plicht de verantwoording voor een verre toekomst op zich te nemen, maar hij is wel volledig verantwoordelijk voor de huidige dag.
 • Laten we ervan uitgaan dat we van een krachtige jonge eik een poëtische berk willen maken of van een fragiele berk een robuuste eik. We beginnen te snoeien, te zagen, te breken, te verbuigen – totdat de boom afsterft. Nee… zo’n belachelijke vergissing zouden we bij een boom nooit maken, maar wel bij een kind.

 

Interessante boeken:

• Korczak, J. Het recht van het kind op respect. (vertaling en bewerking R. Görtzen) Amsterdam 2007
• Korczak, J. Hoe houd je van een kind. (vertaling en bewerking R. Görtzen), Amsterdam 2010
• Korczak, J. De republiek der kinderen. (vertaling en bewerking R. Görtzen), Amsterdam 2012

Zie ook de website van de Janusz Korczak Stichting: www.korczak.nl

Terug
Terug

Vergoedingen en btw-vrijstelling

Alleen bij De Academie: al na 2 jaar komen je sessies in aanmerking voor vergoeding door zorgverzekeraars én je hebt vrijstelling voor de btw. Dit kan omdat je ook een registratie verkrijgt met een diploma van de 4-jarige opleiding die op NLQF niveau 6 is ingeschaald.

Hoe werkt het precies, hoe kom je aan dit 4-jarige diploma met de inschaling NLQF niveau 6?
Dat gaat als volgt. Onze post hbo/wo opleiding, inclusief de PSBK, vormt hiervoor de basis. Je hebt alleen nog een module praktijkonderzoek af te ronden en dan verkrijg je het 4-jarige diploma tot Integratieve Counselor met NLQF niveau 6. De reden dat je deze module praktijkonderzoek apart kunt doen, is dat op grond van de vooropleiding (bijvoorbeeld die van psycholoog) je nu al voor vergoeding en btw-vrijstelling in aanmerking komt.
NB. Je kunt zelf bepalen wanneer je deze Module Praktijkonderzoek-NLQF wil doen.

Je kunt dus binnen twee jaar het diploma tot Counselor, PSBK-diploma én de module Praktijkonderzoek doen. Dat is stevig aanpoten, maar dan heb je ook wat. Uiteraard kun je een rustiger tempo aanhouden, daar ben je vrij in.

Terug
Terug

"*" geeft vereiste velden aan

Welkom, we helpen je graag!

Vertel ons meer over jouw vraag of wens, zodat de juiste persoon jou kan helpen.

Naam*

Geef aan over welk gebied of opleiding je vraag gaat.
Wil je een persoonlijk advies?
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Terug
Terug

Specificatie studiekosten

Het studiegeld bedraagt € 7.275 per jaar.
Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Lesdagen

€ 3.610,-

Syllabimateriaal

€ 1.250,-

Leertherapie

€ 1.450,-

Supervisie

€ 990,-

Kom je niet in aanmerking voor vrijstelling van de PSBK opleiding? Dan dien je deze voorafgaand of parallel aan de opleiding te doen. De PSBK modulen zijn niet bij de studiekosten inbegrepen. Zie hier de PSBK opleiding

Voorafgaand aan de opleiding doe je een uitgebreide intake-opdracht en een persoonlijk gesprek met de intaker. Hier lees je alle ins en outs over de procedure: intake. Voor deze intake betaal je € 250.

Terug
Terug

Studiegids downloaden

Integratieve Kindertherapie ECP

Terug
Terug

Inschrijving en intake

Terug
Terug

Reserveren

Integratieve Kindertherapie ECP

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden

Waarom je een opleidingsplaats reserveert
Je reserveert een plaats in de opleiding of training omdat je serieus geïnteresseerd bent en niet het risico wil lopen dat de opleiding al vol is wanneer je inschrijft. Je hebt nu nog even de tijd om e.e.a. uit te zoeken of te regelen. De reservering is gratis en vrijblijvend. We sturen je bijtijds een e-mailbericht om te vragen of je nog van je reservering gebruik wil maken. Zodra je hebt besloten om echt mee te doen, laat het ons zo spoedig mogelijk weten door middel van je inschrijving via de website. Zorg dat je ieder geval tot een maand voor de eerste lesdag weet of je het wel of niet gaat doen. Daarna kunnen we helaas je plaats in de opleiding niet meer garanderen.

Naam*
Adres*
Hidden
Hidden

Terug
Terug

Schrijf je in voor

Integratieve Kindertherapie ECP

Start: donderdag 26 september 2024 |

Terug
Terug