Integratieve Counselor

2-jarige beroepsopleiding
Erkend door EAIP

Kort en krachtig voor de innerlijke verandering

Met Integratieve Counseling bied je een kortdurende vorm van individuele psychosociale begeleiding aan. Integratieve Counseling is op te vatten als ‘Psychotherapie light.’ Je neemt daarmee het gebied in tussen Coaching en Psychotherapie. Je helpt mensen met stress- en psychosomatiche klachten; aangeleerd gedrag en verwerking van emotionele problemen; bij zingeving en spirituele vraagstukken.

Het is een vak dat sterk in opkomst is.

 

Gratis reserveren?

Kijk verder, Kom verder Download de studiegids

Wat levert het je op?

 1. Maatwerk voor je cliënt

  Voor iedere cliënt maak je een individuele aanpak. Lees meer

 2. Persoonlijke en professionele groei

  Groeien als mens en daardoor een warme, deskundige praktijkprofessional worden. Lees meer

 3. Erkenning, vergoeding en btw vrijstelling

  Uniek 1: je komt in aanmerking voor vergoedingen door zorgverzekeraars (Vektis AGB-code 90). 
  Uniek 2: je hebt ook vrijstelling voor de btw.

 4. Toegang tot jaar 3 van de MasterTherapeut ECP

  Als gediplomeerd Integratieve Counselor stroom je bij ons direct door naar het 3e jaar van de internationaal erkende 4-jarige post-hbo/wo psychotherapie opleiding.

De opleiding

 • Erkend 2-jarig post-hbo/wo wetenschappelijk onderbouwd opleidingsprogramma conform de voorwaarden van de Europese Associatie voor Psychotherapie (EAP) en de Europese Associatie voor Integratieve Psychotherapie (EAIP).
 • Erkende 14-daagse opleiding Psychosociale en Medische Basiskennis (PSBK) conform de eisen van de zorgverzekeraars. De PSBK is een aparte opleiding naast de beroepsopleiding tot Integratieve Counselor. Erkend CPION.

Programma & opbouw

Het 1e jaar: CounselorCoach
Je werkt procesgestuurd, zodat je cliënt zonder verdere omwegen zijn doel behaalt. Je benut de werkzame factoren uit alle verschillende therapierichtingen. Vanuit een diepgaande relatie met je cliënt vergroot je de zelfverantwoordelijkheid en het zelfhelende vermogen van de cliënt. Hierdoor pakt je cliënt zelf het probleem aan zodat hij de gestelde doelen behaalt.
Het gaat niet alleen over het groeiproces van je cliënt, maar ook over jouw groeiproces als mens en als professional. Uniek aan deze opleiding is dat je leert werken met verschillende bewustzijnstoestanden waardoor je gedrags- en cognitieve patronen doorbreekt en verandert. Je hanteert de waaktoestand, de meditatieve trance (mindfulness) en absorptietrance (Direct Deep Change) voor een gericht effect. 

 

Het 2e Jaar: Integratieve Counselor
In jaar 2 van de opleiding ligt het accent ligt op de verdere toepassing van de Integratieve Counseling in de praktijk. Je verdiept en verbreedt je kennis en vaardigheden naar het vak van Integratieve Counselor en je leert de schep dieper steken. Innerlijke belemmeringen en blokkades in de vorm van conflicterende persoonlijkheidsdelen ga je herkennen en aanpakken. Uniek aan onze opleiding is dat je leert hoe je deze persoonlijkheidsdelen kunt integreren. 

 

Je diagnosticeert in welke fase van het veranderingsproces je cliënt zich bevindt. Daardoor maak je je behandeling effectief: kortdurend en oplossingsgericht. Je verdiept het werken met de verschillende bewustzijnstoestanden. Hierdoor bereik je de gewenste verandering van emotionele en fysieke processen. Kortom: je weet precies waar je mee bezig bent en je wordt daardoor steeds efficiënter. Je bent startbekwaam, met vergoedingen en btw vrijstelling in je eigen Praktijk voor Integratieve Counseling. 

 

Direct Deep Change

Je ontdekt de effectiviteit van strategisch en procesgericht werken. Hierdoor stel je de cliënt in staat zelf de verantwoordelijkheid voor zijn zelfhelende houding en groei te versterken en zijn doelen te behalen. Onderdeel van de ‘integratieve toolkit’ is de zogenoemde ‘Direct Deep Change’. Hiermee schakel je het beeldend vermogen van de cliënt in ter verdieping en versnelling van het veranderingsproces.

 

Behandeling op maat

Ook leer je hoe je doeltreffend een totaalbeeld kunt vormen voor deze unieke cliënt om tot een integratieve diagnose te komen en hoe je je begeleiding gaat inzetten. In samenspraak met de cliënt stel je het op maat gemaakte actieplan op.

 

Werkvormen

Theoretische inleidingen, demonstraties van technieken en beïnvloedingsprocedures, interventies, praktijkoefeningen, intervisiegroepen, praktijkobservaties, video- en casuïstiekbesprekingen, supervisie bij de uitvoering van je cliëntpraktijk, individuele leertherapie en zelfstudie.

 

Download de gratis studiegids voor het curriculum:

Kijk verder, Kom verder Download de Studiegids

Erkenningen, vergoedingen en btw

Je kunt in 2 jaar tijd gediplomeerd Integratieve Counselor worden die vergoedingen kan aanvragen bij zorgverzekeraars en die ook nog eens btw-vrijstelling verkrijgt. 

 

Diploma

Wanneer je dit 2e jaar inclusief alle PSBK-modulen succesvol hebt afgesloten verkrijg je het diploma Integratieve Counselor als bewijs van het niveau waarop je bent aanbeland.

 

Vergoedingen, btw vrijstelling en het praktijkonderzoek

Op grond van de vooropleiding kunnen sommigen nu al voor vergoeding en btw-vrijstelling in aanmerking komen. Anderen kunnen dat verkrijgen door het doen van een 4-jarige 240 EC SNRO erkende hbo-conform therapieopleiding. Met het post-hbo/wo diploma van de 2-jarige opleiding tot Integratieve Counselor én door het afronden van het apart uit te voeren praktijkonderzoek (niet in de studiekosten inbegrepen) kom je op genoegzaam niveau en verkrijg je via de Nederlandse Academie dit SNRO-diploma. Je kunt zelf bepalen wanneer je deze Module Praktijkonderzoek-SNRO wil doen.

Je kunt het diploma, de PSBK en de module Praktijkonderzoek binnen het tijdsbestek van 2 jaren behalen. Dat is uiteraard stevig aanpoten, maar dan heb je ook wel wat. Uiteraard kun je een rustiger tempo aanhouden, daar ben je vrij in.

 

En daarna…..

Met het diploma Integratieve Counselor kun je doorstromen naar het 3e jaar van opleiding tot Integratieve Hypnotherapeut en/of naar het 3e jaar van de opleiding tot MasterTherapeut ECP in Integratieve Psychotherapie. 

Beroepsmogelijkheden

 1.  Je werkt full time vanuit een eigen praktijk:
  Eigen tijd indelen als zelfstandig Counselor, je eigen product in de markt zetten.
 2. Je combineert een praktijk met een huidige functie:
  De Counselors die kiezen voor deze constructie werken veelal 24 uur bij de werkgever en daarnaast met individuele personen. Hierdoor zijn ze verzekerd van een basisinkomen en hebben ze toch de mogelijkheid veel voor anderen te betekenen.
 3. Je integreert of combineert Counseling&Coaching binnen je huidige functie:
  – Managers die gaan Coachen/Counselen.
  – Een functie als Counselor/Coach binnen grotere ondernemingen.
  – Een functie als Bedrijfsmaatschappelijk werker.
  – Werknemers die als vertrouwenspersonen een aparte status krijgen en naast hun eigen functie een neventaak krijgen.

 

Zelfstandige groeps- of multidisciplinaire praktijk

De mogelijkheden met dit beroep zijn legio. Allereerst kun je alleen of samen met anderen een zelfstandige ‘Praktijk voor Integratieve Counseling en Psychotherapie’ voeren. Je kunt ook in een multidisciplinaire groepspraktijk werken waar je met collega’s uit de verschillende richtingen in de Gezondheidszorg kunt overleggen en uitwisselen. 

 

Werken in de instelling waar je al werkt

Wanneer je werkzaam bent in een GZ-instelling, een bedrijf voor training, coaching en advies, of op een school: ook daar kun je in overleg met je leidinggevende je vak in de praktijk uitoefenen. Vaak gaat dit gepaard met een nieuwe naam of discipline: Schoolcoach of Schoolcounselor, Personal Facilitator of een nieuw product als bijvoorbeeld ‘Personal Counseling.’ Wat je in de praktijk ziet is dat onze afgestudeerden worden gevraagd in meer leidinggevende functies. Dat komt omdat je een deskundige bent in de menselijke communicatie, in wat mensen beweegt, in wat ze zeggen en wat ze echt bedoelen, in het naar boven halen van wat mensen nu eigenlijk echt willen. En ook omdat je een betrouwbaar en veilig persoon bent die andere mensen kan motiveren en stimuleren en kan sturen naar de gewenste doelen.

 

Je werkt in de GZ én in het bedrijfsleven

Je werkt niet alleen in je eigen praktijk in de Geestelijke Gezondheidszorg, maar je staat ook met één been in het bedrijfsleven. Ook daar is Counseling sterk in opkomst. Werkgevers onderkennen steeds meer de noodzaak van het psychische welzijn van hun werknemers.  Een burn-out moet voorkomen worden of zo effectief  mogelijk verholpen worden. Ook hier wordt Counseling ervaren als laagdrempeliger dan psychotherapie. Voor jou maakt het natuurlijk niet uit: je doet immers wat nodig is, of het nu met counseling is of met coaching of therapie: je cliënt heeft recht op de beste behandeling.

 

Kortdurende behandeling: een gewild ‘product’

Je bent een specialist in kortdurende Counseling, dat betekent dat je in 4 tot 8 sessies je cliënten helpt om tot belangrijke veranderingen te komen. Dat is een aantal dat door zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk wordt vergoed uit de aanvullende verzekeringen en is ook goed te overzien voor je cliënten. N.B. Zonder BIG-registratie kun je niet in dienst treden van een zorginstelling of vergoed worden uit de AWBZ. 

 

Directe praktijkopbouw: je toekomst begint nu

Omdat je je cliëntenkring al vanaf dag één opbouwt, breidt je praktijk zich al tijdens de opleiding steeds verder uit. Het is dus niet zo dat je pas na de opleiding maar eens probeert om een praktijk te starten. Nee, je hebt al meer dan 100 cliëntpraktijkuren verricht waardoor je mond-tot-mond reclame zich al heeft opgebouwd. Uiteraard dien je je ook als serieuze praktijk te manifesteren: een goede website is daarin zeer behulpzaam. Net als het professionele contact met verwijzers zoals huisartsen. In de opleiding leer je hoe je dat moet doen. 

De Integratieve Counselor is een post-hbo/wo opleiding

Vooropleiding

Wanneer je bachelor of master bent, of beschikt over een aantoonbaar equivalent niveau, dan kun je je inschrijven voor de opleiding. 

 

Vrijstellingen PSBK

 

Wat is de PSBK?
PSBK staat voor Psychosociale en Medische BasisKennis. Je hebt een PSBK diploma nodig om voor vergoedingen van zorgverzekeraars in aanmerking te komen. De PSBK-opleiding is een traject dat in opdracht van de zorgverzekeraars is opgesteld door onderzoeksbureau PLATO (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie) van de Universiteit Leiden. Onze PSBK-opleiding is erkend door CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) en voldoet daarmee aan de eisen van de zorgverzekeraars. 

 

Vrijstelling voor de PSBK

Wellicht heb je op grond van je vooropleiding vrijstellingen voor de PSBK. De overkoepelende beroepsbelangen organisaties RBCZ en de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie geven aan welke vooropleidingen wel of niet zijn vrijgesteld van deze PSBK-opleiding. De Nederlandse Academie volgt het beleid van deze verenigingen. Je kunt altijd een bericht aan ons sturen om te vragen of je vrijstellingen hebt. De Nederlandse Academie conformeert zich aan de meest recente versie van dit document. 

 

Geen vrijstelling voor de integratieve vakopleiding

Het integratieve denken en handelen en de professionele attitude van het client based werken in de 3e generatie integratieve ontwikkeling (het Nieuwe Paradigma in de Veranderkunde) wordt nergens anders aangeboden in Nederland. Voor deze onderdelen zijn dan ook geen vrijstellingen mogelijk. 

Studiekosten en data

Studiekosten

Totaal jaar 1: € 6.835, bestaande uit:
Lesgeld: € 4.420
Supervisie: € 990
Leertherapie: € 1.425

Het totaalbedrag van € 6.835 is dus inclusief het lesgeld, de leertherapie en supervisie.

 

Het lesgeld is exclusief de PSBK-modulen. Wanneer je geen vrijstelling hebt voor de PSBK-modulen behorende bij deze opleiding, zie dan verder bij opleiding PSBK.

Er zijn een aantal verplichte boeken die je dient aan te schaffen. We werken voornamelijk met eigen syllabi. Die zijn inbegrepen in het studiegeld. De kosten blijven per studiejaar min of meer hetzelfde, afhankelijk van het aantal supervisie- en leertherapiesessies.

 

Eigen praktijk en fiscale mogelijkheden

Voor deze opleiding is het uitvoeren van cliëntbehandelingen in de (eigen) praktijk een voorwaarde voor diplomering. Dit is gunstig, want kosten voor studie/deskundigheidsbevinding kun je aftrekken als zakelijke kosten van jouw praktijk.
Voorts is in bepaalde gevallen naast ‘zelfstandigenaftrek’ ook ‘startersaftrek’ mogelijk. Het is dus voor je aftrekmogelijkheden van belang om je op te stellen als ondernemer en je in te schrijven met de naam van je praktijk/bedrijf en KvK-inschrijving te regelen.

 

Let wel: de Belastingdienst vaardigt steeds nieuwe richtlijnen uit. Daarom kan aan het bovenstaande geen rechten worden ontleend.

 

Terugverdienen

In de eerste twee jaren doe je minimaal 100 cliënturen. In het begin vraag je daar in de regel nog niet zo veel voor, maar als gediplomeerd CounselorCoach vraag je in het 2e jaar een gemiddelde prijs van € 45 tot € 65. Dat betekent dat je in de eerste twee jaar al een paar duizend euro terugverdient. 

 

Tijdsinvestering en ontwikkel-flow

De eerste twee jaren is stevig doorpakken: 60 EC per jaar. Dat betekent dat je zo’n 16 tot 24 uur per week bezig bent met PSBK, de lessen, supervisie en leertherapie, de opdrachten voor de intervisiegroep en wat we noemen: suddertijd. Dat is de tijd die nodig is om alle nieuwe ervaringen te integreren in jezelf tijdens je persoonlijke groeiproces. Vooral in het eerste jaar ervaar je de meeste studiedruk: alles is nieuw, het opnieuw studeren, het ontmoeten van nieuwe mensen, de emotionele contacten en de intense nieuwe ervaringen. Wees gerust: het went snel, je komt vanzelf in een ‘ontwikkel-flow!’.

 

Studieduur

Dit is de (gemiddelde) indeling in een studiejaar van 9 maanden: 

 • het academisch jaar loopt van september tot half juni
 • 18 dagen Vakopleiding Integratieve Counseling, 1x per 14 dagen les op woensdag of vrijdag van 10.00 – 17.00.
 • 7 dagen PSBK deel 1 in jaar 1 en 7 dagen PSBK deel 2 in jaar 2, eens per maand les op zaterdag van 10.00 – 17.00. Wil je weten of je hiervoor vrijstelling hebt, mail ons.
 • 1x per 14 dagen intervisie (thuis bij medestudenten)
 • 38 cliëntsessies in jaar 1 en 62 cliëntsessies in jaar 2.
 • supervisie (10x) en leertherapie (10x) bij de supervisor en leertherapeut
 • groepsleertherapie (5x)
 • assessments en praktijktentamens

 

Lesdata en -tijden: woensdag of vrijdag

(Wijzigingen onder voorbehoud)

Je hebt in jaar 1 de keuze tussen de vaste lesdag op woensdag of op vrijdag (10.00-17.00). Geef bij inschrijving je wens aan. Wij houden zo veel als mogelijk rekening met je voorkeur. De PSBK lesdagen zijn op zaterdag (10.00-17.00).

 

Jaar 1 – 2022/2023

 • Vakopleiding en groepsleertherapie: 

  Woensdag-groep
  21/9, 28/9, 5/10, 26/10, 9/11, 23/11, 7/12, 21/12, 11/1, 25/1, 8/2, 15/2, 22/2, 15/3, 29/3, 12/4, 19/4, 10/5, 31/5, 7/6, 21/6

  Vrijdag-groep
  23/9, 30/9, 7/10, 28/10, 11/11, 25/11, 9/12, 23/12, 13/1, 27/1, 10/2, 17/2, 24/2, 17/3, 31/3, 14/4, 21/4, 12/5, 2/6, 9/6, 23/6

 • PSBK: zie de opleiding PSBK. Het betreft de modulen Ontwikkelingspsychologie, Communicatie en Interactie, Psychopathologie en Psychodiagnostiek, Wet en Gezondheidsethiek.

 

Jaar 2 – 2022/2023

 • Vakopleiding en groepsleertherapie: 

  Woensdag-groep
  7/9, 10/9, 14/9, 28/9, 12/10, 2/11, 16/11, 30/11, 14/12, 11/1, 18/1, 1/2, 15/2, 8/3, 22/3, 29/3, 19/4, 10/5, 24/5, 31/5, 14/6

  Vrijdag-groep
  9/9, 10/9, 16/9, 30/9, 14/10, 4/11, 18/11, 2/12, 16/12, 13/1, 20/1, 3/2, 17/2, 10/3, 24/3, 31/3, 21/4, 12/5, 26/5, 2/6, 16/6

 • PSBK: zie de opleiding PSBK. Het betreft de modulen Grondslagen van de psychologie en Medische Basiskennis.

 

Diploma

Diploma Integratieve Counselor en diploma PSBK (Psychosociale en Medische Basiskennis)

 

Locatie

De lessen vinden plaats op de Nederlandse Academie, Klaprozenweg 123, 1033 NN Amsterdam. De intervisiegroep doe je bij je medestudenten thuis. Supervisie en leertherapie vinden plaats in de praktijk van de opleider. 

 

Kijk verder, Kom verder Download de Studiegids

Veelgestelde vragen

Hoe gaat de intakeprocedure in zijn werk?

Nadat je je via de website hebt ingeschreven voor een opleiding, gaat de intakeprocedure van start. Je ontvangt een uitgebreide intake-opdracht en je hebt een gesprek met een intaker. Na het gesprek ontvang je van de toelatingscommissie de definitieve beslissing voor toelating van de opleiding.

Kan ik gebruik maken van het STAP-budget?

Beste aanstaande collega(s),

De STAP (Stimulering Arbeidsmarkt Positie) vervangt de fiscale aftrek scholingskosten. Per kalenderjaar gaat het om een bedrag van € 1000. De opleidingen van De Academie voldoen aan de hoogste kwalificaties en zijn of zullen voor de STAP-regeling in aanmerking komen. Daarin zijn we afhankelijk van (het tempo) van de erkennende instanties en van DUO in Groningen, het beheer en onderhoud van het STAP-scholingsregister is ondergebracht. CPION loopt daarin voorop, vandaar dat onze PSBK-opleiding al is toegelaten tot het scholingsregister van de STAP. Helaas blijkt dat DUO niet in staat is om voor 1 maart a.s. de IT-infrastructuur gereed te hebben zodat CPION onze opleidingen kan aanmelden.

Paul Esveld, directeur CPION, vertelt hierover het volgende: ‘Helaas zijn wij niet in de positie om het proces bij DUO te versnellen. Wél hebben wij in onze contacten met het Ministerie en met DUO telkens ons ongenoegen over deze situatie kenbaar gemaakt en aangedrongen op het zo spoedig mogelijk faciliteren van invoermogelijkheden.’

Uiteraard houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen en zullen je berichten wanneer je het STAP-budget kunt aanvragen bij DUO.

Kan ik vrijstellingen krijgen voor de opleiding?

Vrijstellingen kunnen alleen verkregen worden voor de PSBK, dit hangt van je vooropleiding af (een Bachelor of Master in het sociale domein). We hanteren de lijst van VGZ. Klik hier om te checken of jouw opleiding hier bij staat.

Is de opleiding in deeltijd te volgen en wat is de studiebelasting?

De studiebelasting is circa 16 uur per week. Voor de opleiding moeten ook de modulen van de PSBK gevolgd worden en komt er een studiebelasting van circa 8 uur per week bij. Je kunt de PSBK ook voorafgaand aan de opleiding volgen zodat je de studiebelasting kunt verdelen.

Kan de opleiding aan De Academie ook gecombineerd worden met een baan?

Ja, de opleiding is in principe te combineren met een 32-urige werkweek. Je moet er rekening mee houden dat je circa 1 dag in de week op een vaste dag les hebt en deze dag besteedt aan supervisie, leertherapie en  intervisie. Daarnaast moet je nog rekening houden met uren voor zelfstudie en het werken met je cliënten in de weekenden en/of avonduren.

Hoe is de balans tussen theorie en praktijk?

De opleiding is praktijkgericht. Gedurende de lesdagen wordt gewerkt met casuïstiek en eigen inbrengen, je oefent in de intervisiegroep en je werkt in je praktijk met cliënten. Tijdens de lesdagen leer je de theorie en wordt deze gekoppeld aan leerervaringen. Naast de lesdagen ben je ook bezig met het maken van reflecties, het bestuderen van syllabi, het bijhouden van je persoonlijk ontwikkelplan, het maken van cliëntverslagen etc. Wanneer je ook de PSBK volgt, ligt de nadruk op theorie en wordt iedere module met een theorietentamen afgesloten.

Is het werk als Counselor iets voor mij?

Om erachter te komen of het vak van counselor bij jou past, organiseren we open avonden en Experience Days. Je kunt dan ervaring opdoen, met studenten spreken die in de opleiding zitten, kennismaken met het vak en de opleiders die allemaal een eigen praktijk hebben. Ook kun je een studieadviesgesprek aanvragen om deze vraag voor jezelf helder te krijgen.

Wat doet een Counselor eigenlijk en wat niet?

Counseling is het begeleiden van emotionele, psychosociale en psychosomatische problemen om het welzijn te vergroten. Het onderscheid tussen Coach, Counselor en Therapeut is hier terug te vinden.

Welke titel voer ik na de opleiding Integratieve Counselor?

Wanneer je onze 2-jarige opleiding hebt afgerond, ben je Integratieve Counselor.

Welke achtergrond hebben de studenten?

Studenten komen uit alle sectoren: zowel uit de sociale sector, de gezondheidszorg, het onderwijs en het bedrijfsleven.

Wat is de gemiddelde leeftijd van de studenten?

Omdat wij volwassenenonderwijs aanbieden, is de leeftijd van de studenten zeer divers. Deze varieert van 23 tot 60-plus, het merendeel van de studenten valt in de leeftijd van 30 tot 45 jaar.

Is er verplichte literatuur voor de opleiding?

Voor de opleiding werken we voornamelijk met syllabi die je kunt downloaden van onze studentenportal. Je ontvangt daarvoor een studenten-inlogcode. Wanneer je parallel aan de opleiding de modules van de PSBK moet volgen, geldt daar wel verplichte literatuur. Op de website staat per PSBK-module aangegeven welke meest recente literatuur gebruikt wordt.

Wat gaan afgestudeerde studenten met hun opleiding doen?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • een eigen praktijk, al of niet met medestudenten.
 • je gaat verder in je eigen zelfstandige, particuliere praktijk die je al tijdens de opleiding hebt gestart.
 • je sluit je aan in een groepspraktijk met collega’s uit de beroepsgroep.
 • je sluit je aan in een gezondheidscentrum met meerdere disciplines.
 • een eigen praktijk, gecombineerd met een aantal uren in loondienst bij een werkgever.
 • binnen het kader van de reeds bestaande werksituatie een nieuwe functie creëren.
 • de studie wordt gebruikt om verdieping te geven aan een huidige functie en/of de eigen mogelijkheden daarin uit te breiden.

Kan ik een eigen praktijk starten wanneer ik deze opleiding heb afgerond?

Ja, direct na aanvang word je geacht om cliënten te begeleiden. Daar heb je een praktijkplek en een praktijknaam voor nodig. Vanaf het eerste begin start je dus met je eigen praktijk. Na diplomering kun je deze verder uitbouwen.

Wat voor diploma behaal ik na de opleiding Integratieve Counselor?

Na afronding van de opleiding ontvang je het diploma voor Integratieve Counselor . Met dit diploma en het diploma Medische en Psychosociale Basiskennis (PSBK) kun je je registreren bij een beroepsvereniging. Je kunt als Integratieve Counselor al een AGB praktijkcode 90 aanvragen en kunnen jouw cliënten de consulten geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen vanuit hun aanvullende ziektekostenverzekering.

Ik ben al Counselor, krijg ik dan vrijstellingen?

De Academie leidt op tot integratieve Counselors vanuit een integratieve visie en modellen. We werken met eigen syllabi en lesmateriaal en het integratieve model wordt vanaf dag 1 in de opleiding opgebouwd en gedurende de opleiding verdiept. Er is dan ook geen vrijstelling mogelijk als je al counselor bent.

Is het mogelijk om verkort de opleiding te doen?

De opleiding is dusdanig opgebouwd dat je een vaste leerroute volgt. Het programma is compact en intensief. We bieden geen mogelijkheid om de opleiding verkort te doen.

Kan ik deelnemen wanneer ik geen hbo- of wo-diploma heb?

Ja dat kan, daarvoor hebben wij een speciaal instroomtraject. Hiervoor kun je contact opnemen met de studieadviseur. Je vindt de contactgegevens onderaan de pagina.

Ik heb wel een hbo of master maar mijn vooropleiding is niet gericht op het sociale domein of menswetenschappen. Kan ik toch deelnemen?

Ja, dat kan wanneer je de opleiding Medische en Psychosociale Basiskennis (PSBK) erbij doet.

Kan ik deelnemen als ik niet helemaal aan de toelatingseisen voldoe?

Als je niet geheel aan de toelatingseisen voldoet, neem dan contact op met de studieadviseur om jouw instroommogelijkheden te bespreken. Toelating tot de opleiding geschiedt altijd op basis van een intake, ook als je wel aan de vooropleidingseisen voldoet.

Kan ik ook deelnemen als ik een persoonlijk therapeutisch traject volg of heb gevolgd?

Het gaat er niet om wat je hebt meegemaakt, maar hoe je de dingen hebt verwerkt en wat je er van geleerd hebt. Afhankelijk van het traject dat je doorloopt en hoe jouw proces zich ontwikkelt dan wel heeft ontwikkeld, zal tijdens de intake hier verder op in gegaan worden. Hier wordt bepaald of de start van de opleiding het juiste moment voor jou is. Werken aan jezelf zien wij als een positieve ontwikkeling en wordt ook tijdens de opleiding gestimuleerd. Tijdens alle lessen zal 'leren door ervaren' een integraal onderdeel zijn van de opbouw, waardoor juist je persoonlijke doelen en je attitude op praktische wijze kunnen worden verkend en verder ontwikkeld.

De opleiding

 • Erkend 2-jarig post-hbo/wo wetenschappelijk onderbouwd opleidingsprogramma conform de voorwaarden van de Europese Associatie voor Psychotherapie (EAP) en de Europese Associatie voor Integratieve Psychotherapie (EAIP).
 • Erkende 14-daagse opleiding Psychosociale en Medische Basiskennis (PSBK) conform de eisen van de zorgverzekeraars. De PSBK is een aparte opleiding naast de beroepsopleiding tot Integratieve Counselor. Erkend CPION.

Programma & opbouw

Het 1e jaar: CounselorCoach
Je werkt procesgestuurd, zodat je cliënt zonder verdere omwegen zijn doel behaalt. Je benut de werkzame factoren uit alle verschillende therapierichtingen. Vanuit een diepgaande relatie met je cliënt vergroot je de zelfverantwoordelijkheid en het zelfhelende vermogen van de cliënt. Hierdoor pakt je cliënt zelf het probleem aan zodat hij de gestelde doelen behaalt.
Het gaat niet alleen over het groeiproces van je cliënt, maar ook over jouw groeiproces als mens en als professional. Uniek aan deze opleiding is dat je leert werken met verschillende bewustzijnstoestanden waardoor je gedrags- en cognitieve patronen doorbreekt en verandert. Je hanteert de waaktoestand, de meditatieve trance (mindfulness) en absorptietrance (Direct Deep Change) voor een gericht effect. 

 

Het 2e Jaar: Integratieve Counselor
In jaar 2 van de opleiding ligt het accent ligt op de verdere toepassing van de Integratieve Counseling in de praktijk. Je verdiept en verbreedt je kennis en vaardigheden naar het vak van Integratieve Counselor en je leert de schep dieper steken. Innerlijke belemmeringen en blokkades in de vorm van conflicterende persoonlijkheidsdelen ga je herkennen en aanpakken. Uniek aan onze opleiding is dat je leert hoe je deze persoonlijkheidsdelen kunt integreren. 

 

Je diagnosticeert in welke fase van het veranderingsproces je cliënt zich bevindt. Daardoor maak je je behandeling effectief: kortdurend en oplossingsgericht. Je verdiept het werken met de verschillende bewustzijnstoestanden. Hierdoor bereik je de gewenste verandering van emotionele en fysieke processen. Kortom: je weet precies waar je mee bezig bent en je wordt daardoor steeds efficiënter. Je bent startbekwaam, met vergoedingen en btw vrijstelling in je eigen Praktijk voor Integratieve Counseling. 

 

Direct Deep Change

Je ontdekt de effectiviteit van strategisch en procesgericht werken. Hierdoor stel je de cliënt in staat zelf de verantwoordelijkheid voor zijn zelfhelende houding en groei te versterken en zijn doelen te behalen. Onderdeel van de ‘integratieve toolkit’ is de zogenoemde ‘Direct Deep Change’. Hiermee schakel je het beeldend vermogen van de cliënt in ter verdieping en versnelling van het veranderingsproces.

 

Behandeling op maat

Ook leer je hoe je doeltreffend een totaalbeeld kunt vormen voor deze unieke cliënt om tot een integratieve diagnose te komen en hoe je je begeleiding gaat inzetten. In samenspraak met de cliënt stel je het op maat gemaakte actieplan op.

 

Werkvormen

Theoretische inleidingen, demonstraties van technieken en beïnvloedingsprocedures, interventies, praktijkoefeningen, intervisiegroepen, praktijkobservaties, video- en casuïstiekbesprekingen, supervisie bij de uitvoering van je cliëntpraktijk, individuele leertherapie en zelfstudie.

 

Download de gratis studiegids voor het curriculum:

Kijk verder, Kom verder Download de Studiegids

Erkenningen, vergoedingen en btw

Je kunt in 2 jaar tijd gediplomeerd Integratieve Counselor worden die vergoedingen kan aanvragen bij zorgverzekeraars en die ook nog eens btw-vrijstelling verkrijgt. 

 

Diploma

Wanneer je dit 2e jaar inclusief alle PSBK-modulen succesvol hebt afgesloten verkrijg je het diploma Integratieve Counselor als bewijs van het niveau waarop je bent aanbeland.

 

Vergoedingen, btw vrijstelling en het praktijkonderzoek

Op grond van de vooropleiding kunnen sommigen nu al voor vergoeding en btw-vrijstelling in aanmerking komen. Anderen kunnen dat verkrijgen door het doen van een 4-jarige 240 EC SNRO erkende hbo-conform therapieopleiding. Met het post-hbo/wo diploma van de 2-jarige opleiding tot Integratieve Counselor én door het afronden van het apart uit te voeren praktijkonderzoek (niet in de studiekosten inbegrepen) kom je op genoegzaam niveau en verkrijg je via de Nederlandse Academie dit SNRO-diploma. Je kunt zelf bepalen wanneer je deze Module Praktijkonderzoek-SNRO wil doen.

Je kunt het diploma, de PSBK en de module Praktijkonderzoek binnen het tijdsbestek van 2 jaren behalen. Dat is uiteraard stevig aanpoten, maar dan heb je ook wel wat. Uiteraard kun je een rustiger tempo aanhouden, daar ben je vrij in.

 

En daarna…..

Met het diploma Integratieve Counselor kun je doorstromen naar het 3e jaar van opleiding tot Integratieve Hypnotherapeut en/of naar het 3e jaar van de opleiding tot MasterTherapeut ECP in Integratieve Psychotherapie. 

Beroepsmogelijkheden

 1.  Je werkt full time vanuit een eigen praktijk:
  Eigen tijd indelen als zelfstandig Counselor, je eigen product in de markt zetten.
 2. Je combineert een praktijk met een huidige functie:
  De Counselors die kiezen voor deze constructie werken veelal 24 uur bij de werkgever en daarnaast met individuele personen. Hierdoor zijn ze verzekerd van een basisinkomen en hebben ze toch de mogelijkheid veel voor anderen te betekenen.
 3. Je integreert of combineert Counseling&Coaching binnen je huidige functie:
  – Managers die gaan Coachen/Counselen.
  – Een functie als Counselor/Coach binnen grotere ondernemingen.
  – Een functie als Bedrijfsmaatschappelijk werker.
  – Werknemers die als vertrouwenspersonen een aparte status krijgen en naast hun eigen functie een neventaak krijgen.

 

Zelfstandige groeps- of multidisciplinaire praktijk

De mogelijkheden met dit beroep zijn legio. Allereerst kun je alleen of samen met anderen een zelfstandige ‘Praktijk voor Integratieve Counseling en Psychotherapie’ voeren. Je kunt ook in een multidisciplinaire groepspraktijk werken waar je met collega’s uit de verschillende richtingen in de Gezondheidszorg kunt overleggen en uitwisselen. 

 

Werken in de instelling waar je al werkt

Wanneer je werkzaam bent in een GZ-instelling, een bedrijf voor training, coaching en advies, of op een school: ook daar kun je in overleg met je leidinggevende je vak in de praktijk uitoefenen. Vaak gaat dit gepaard met een nieuwe naam of discipline: Schoolcoach of Schoolcounselor, Personal Facilitator of een nieuw product als bijvoorbeeld ‘Personal Counseling.’ Wat je in de praktijk ziet is dat onze afgestudeerden worden gevraagd in meer leidinggevende functies. Dat komt omdat je een deskundige bent in de menselijke communicatie, in wat mensen beweegt, in wat ze zeggen en wat ze echt bedoelen, in het naar boven halen van wat mensen nu eigenlijk echt willen. En ook omdat je een betrouwbaar en veilig persoon bent die andere mensen kan motiveren en stimuleren en kan sturen naar de gewenste doelen.

 

Je werkt in de GZ én in het bedrijfsleven

Je werkt niet alleen in je eigen praktijk in de Geestelijke Gezondheidszorg, maar je staat ook met één been in het bedrijfsleven. Ook daar is Counseling sterk in opkomst. Werkgevers onderkennen steeds meer de noodzaak van het psychische welzijn van hun werknemers.  Een burn-out moet voorkomen worden of zo effectief  mogelijk verholpen worden. Ook hier wordt Counseling ervaren als laagdrempeliger dan psychotherapie. Voor jou maakt het natuurlijk niet uit: je doet immers wat nodig is, of het nu met counseling is of met coaching of therapie: je cliënt heeft recht op de beste behandeling.

 

Kortdurende behandeling: een gewild ‘product’

Je bent een specialist in kortdurende Counseling, dat betekent dat je in 4 tot 8 sessies je cliënten helpt om tot belangrijke veranderingen te komen. Dat is een aantal dat door zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk wordt vergoed uit de aanvullende verzekeringen en is ook goed te overzien voor je cliënten. N.B. Zonder BIG-registratie kun je niet in dienst treden van een zorginstelling of vergoed worden uit de AWBZ. 

 

Directe praktijkopbouw: je toekomst begint nu

Omdat je je cliëntenkring al vanaf dag één opbouwt, breidt je praktijk zich al tijdens de opleiding steeds verder uit. Het is dus niet zo dat je pas na de opleiding maar eens probeert om een praktijk te starten. Nee, je hebt al meer dan 100 cliëntpraktijkuren verricht waardoor je mond-tot-mond reclame zich al heeft opgebouwd. Uiteraard dien je je ook als serieuze praktijk te manifesteren: een goede website is daarin zeer behulpzaam. Net als het professionele contact met verwijzers zoals huisartsen. In de opleiding leer je hoe je dat moet doen. 

De Integratieve Counselor is een post-hbo/wo opleiding

Vooropleiding

Wanneer je bachelor of master bent, of beschikt over een aantoonbaar equivalent niveau, dan kun je je inschrijven voor de opleiding. 

 

Vrijstellingen PSBK

 

Wat is de PSBK?
PSBK staat voor Psychosociale en Medische BasisKennis. Je hebt een PSBK diploma nodig om voor vergoedingen van zorgverzekeraars in aanmerking te komen. De PSBK-opleiding is een traject dat in opdracht van de zorgverzekeraars is opgesteld door onderzoeksbureau PLATO (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie) van de Universiteit Leiden. Onze PSBK-opleiding is erkend door CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) en voldoet daarmee aan de eisen van de zorgverzekeraars. 

 

Vrijstelling voor de PSBK

Wellicht heb je op grond van je vooropleiding vrijstellingen voor de PSBK. De overkoepelende beroepsbelangen organisaties RBCZ en de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie geven aan welke vooropleidingen wel of niet zijn vrijgesteld van deze PSBK-opleiding. De Nederlandse Academie volgt het beleid van deze verenigingen. Je kunt altijd een bericht aan ons sturen om te vragen of je vrijstellingen hebt. De Nederlandse Academie conformeert zich aan de meest recente versie van dit document. 

 

Geen vrijstelling voor de integratieve vakopleiding

Het integratieve denken en handelen en de professionele attitude van het client based werken in de 3e generatie integratieve ontwikkeling (het Nieuwe Paradigma in de Veranderkunde) wordt nergens anders aangeboden in Nederland. Voor deze onderdelen zijn dan ook geen vrijstellingen mogelijk. 

Studiekosten en data

Studiekosten

Totaal jaar 1: € 6.835, bestaande uit:
Lesgeld: € 4.420
Supervisie: € 990
Leertherapie: € 1.425

Het totaalbedrag van € 6.835 is dus inclusief het lesgeld, de leertherapie en supervisie.

 

Het lesgeld is exclusief de PSBK-modulen. Wanneer je geen vrijstelling hebt voor de PSBK-modulen behorende bij deze opleiding, zie dan verder bij opleiding PSBK.

Er zijn een aantal verplichte boeken die je dient aan te schaffen. We werken voornamelijk met eigen syllabi. Die zijn inbegrepen in het studiegeld. De kosten blijven per studiejaar min of meer hetzelfde, afhankelijk van het aantal supervisie- en leertherapiesessies.

 

Eigen praktijk en fiscale mogelijkheden

Voor deze opleiding is het uitvoeren van cliëntbehandelingen in de (eigen) praktijk een voorwaarde voor diplomering. Dit is gunstig, want kosten voor studie/deskundigheidsbevinding kun je aftrekken als zakelijke kosten van jouw praktijk.
Voorts is in bepaalde gevallen naast ‘zelfstandigenaftrek’ ook ‘startersaftrek’ mogelijk. Het is dus voor je aftrekmogelijkheden van belang om je op te stellen als ondernemer en je in te schrijven met de naam van je praktijk/bedrijf en KvK-inschrijving te regelen.

 

Let wel: de Belastingdienst vaardigt steeds nieuwe richtlijnen uit. Daarom kan aan het bovenstaande geen rechten worden ontleend.

 

Terugverdienen

In de eerste twee jaren doe je minimaal 100 cliënturen. In het begin vraag je daar in de regel nog niet zo veel voor, maar als gediplomeerd CounselorCoach vraag je in het 2e jaar een gemiddelde prijs van € 45 tot € 65. Dat betekent dat je in de eerste twee jaar al een paar duizend euro terugverdient. 

 

Tijdsinvestering en ontwikkel-flow

De eerste twee jaren is stevig doorpakken: 60 EC per jaar. Dat betekent dat je zo’n 16 tot 24 uur per week bezig bent met PSBK, de lessen, supervisie en leertherapie, de opdrachten voor de intervisiegroep en wat we noemen: suddertijd. Dat is de tijd die nodig is om alle nieuwe ervaringen te integreren in jezelf tijdens je persoonlijke groeiproces. Vooral in het eerste jaar ervaar je de meeste studiedruk: alles is nieuw, het opnieuw studeren, het ontmoeten van nieuwe mensen, de emotionele contacten en de intense nieuwe ervaringen. Wees gerust: het went snel, je komt vanzelf in een ‘ontwikkel-flow!’.

 

Studieduur

Dit is de (gemiddelde) indeling in een studiejaar van 9 maanden: 

 • het academisch jaar loopt van september tot half juni
 • 18 dagen Vakopleiding Integratieve Counseling, 1x per 14 dagen les op woensdag of vrijdag van 10.00 – 17.00.
 • 7 dagen PSBK deel 1 in jaar 1 en 7 dagen PSBK deel 2 in jaar 2, eens per maand les op zaterdag van 10.00 – 17.00. Wil je weten of je hiervoor vrijstelling hebt, mail ons.
 • 1x per 14 dagen intervisie (thuis bij medestudenten)
 • 38 cliëntsessies in jaar 1 en 62 cliëntsessies in jaar 2.
 • supervisie (10x) en leertherapie (10x) bij de supervisor en leertherapeut
 • groepsleertherapie (5x)
 • assessments en praktijktentamens

 

Lesdata en -tijden: woensdag of vrijdag

(Wijzigingen onder voorbehoud)

Je hebt in jaar 1 de keuze tussen de vaste lesdag op woensdag of op vrijdag (10.00-17.00). Geef bij inschrijving je wens aan. Wij houden zo veel als mogelijk rekening met je voorkeur. De PSBK lesdagen zijn op zaterdag (10.00-17.00).

 

Jaar 1 – 2022/2023

 • Vakopleiding en groepsleertherapie: 

  Woensdag-groep
  21/9, 28/9, 5/10, 26/10, 9/11, 23/11, 7/12, 21/12, 11/1, 25/1, 8/2, 15/2, 22/2, 15/3, 29/3, 12/4, 19/4, 10/5, 31/5, 7/6, 21/6

  Vrijdag-groep
  23/9, 30/9, 7/10, 28/10, 11/11, 25/11, 9/12, 23/12, 13/1, 27/1, 10/2, 17/2, 24/2, 17/3, 31/3, 14/4, 21/4, 12/5, 2/6, 9/6, 23/6

 • PSBK: zie de opleiding PSBK. Het betreft de modulen Ontwikkelingspsychologie, Communicatie en Interactie, Psychopathologie en Psychodiagnostiek, Wet en Gezondheidsethiek.

 

Jaar 2 – 2022/2023

 • Vakopleiding en groepsleertherapie: 

  Woensdag-groep
  7/9, 10/9, 14/9, 28/9, 12/10, 2/11, 16/11, 30/11, 14/12, 11/1, 18/1, 1/2, 15/2, 8/3, 22/3, 29/3, 19/4, 10/5, 24/5, 31/5, 14/6

  Vrijdag-groep
  9/9, 10/9, 16/9, 30/9, 14/10, 4/11, 18/11, 2/12, 16/12, 13/1, 20/1, 3/2, 17/2, 10/3, 24/3, 31/3, 21/4, 12/5, 26/5, 2/6, 16/6

 • PSBK: zie de opleiding PSBK. Het betreft de modulen Grondslagen van de psychologie en Medische Basiskennis.

 

Diploma

Diploma Integratieve Counselor en diploma PSBK (Psychosociale en Medische Basiskennis)

 

Locatie

De lessen vinden plaats op de Nederlandse Academie, Klaprozenweg 123, 1033 NN Amsterdam. De intervisiegroep doe je bij je medestudenten thuis. Supervisie en leertherapie vinden plaats in de praktijk van de opleider. 

 

Kijk verder, Kom verder Download de Studiegids

Veelgestelde vragen

Hoe gaat de intakeprocedure in zijn werk?

Nadat je je via de website hebt ingeschreven voor een opleiding, gaat de intakeprocedure van start. Je ontvangt een uitgebreide intake-opdracht en je hebt een gesprek met een intaker. Na het gesprek ontvang je van de toelatingscommissie de definitieve beslissing voor toelating van de opleiding.

Kan ik gebruik maken van het STAP-budget?

Beste aanstaande collega(s),

De STAP (Stimulering Arbeidsmarkt Positie) vervangt de fiscale aftrek scholingskosten. Per kalenderjaar gaat het om een bedrag van € 1000. De opleidingen van De Academie voldoen aan de hoogste kwalificaties en zijn of zullen voor de STAP-regeling in aanmerking komen. Daarin zijn we afhankelijk van (het tempo) van de erkennende instanties en van DUO in Groningen, het beheer en onderhoud van het STAP-scholingsregister is ondergebracht. CPION loopt daarin voorop, vandaar dat onze PSBK-opleiding al is toegelaten tot het scholingsregister van de STAP. Helaas blijkt dat DUO niet in staat is om voor 1 maart a.s. de IT-infrastructuur gereed te hebben zodat CPION onze opleidingen kan aanmelden.

Paul Esveld, directeur CPION, vertelt hierover het volgende: ‘Helaas zijn wij niet in de positie om het proces bij DUO te versnellen. Wél hebben wij in onze contacten met het Ministerie en met DUO telkens ons ongenoegen over deze situatie kenbaar gemaakt en aangedrongen op het zo spoedig mogelijk faciliteren van invoermogelijkheden.’

Uiteraard houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen en zullen je berichten wanneer je het STAP-budget kunt aanvragen bij DUO.

Kan ik vrijstellingen krijgen voor de opleiding?

Vrijstellingen kunnen alleen verkregen worden voor de PSBK, dit hangt van je vooropleiding af (een Bachelor of Master in het sociale domein). We hanteren de lijst van VGZ. Klik hier om te checken of jouw opleiding hier bij staat.

Is de opleiding in deeltijd te volgen en wat is de studiebelasting?

De studiebelasting is circa 16 uur per week. Voor de opleiding moeten ook de modulen van de PSBK gevolgd worden en komt er een studiebelasting van circa 8 uur per week bij. Je kunt de PSBK ook voorafgaand aan de opleiding volgen zodat je de studiebelasting kunt verdelen.

Kan de opleiding aan De Academie ook gecombineerd worden met een baan?

Ja, de opleiding is in principe te combineren met een 32-urige werkweek. Je moet er rekening mee houden dat je circa 1 dag in de week op een vaste dag les hebt en deze dag besteedt aan supervisie, leertherapie en  intervisie. Daarnaast moet je nog rekening houden met uren voor zelfstudie en het werken met je cliënten in de weekenden en/of avonduren.

Hoe is de balans tussen theorie en praktijk?

De opleiding is praktijkgericht. Gedurende de lesdagen wordt gewerkt met casuïstiek en eigen inbrengen, je oefent in de intervisiegroep en je werkt in je praktijk met cliënten. Tijdens de lesdagen leer je de theorie en wordt deze gekoppeld aan leerervaringen. Naast de lesdagen ben je ook bezig met het maken van reflecties, het bestuderen van syllabi, het bijhouden van je persoonlijk ontwikkelplan, het maken van cliëntverslagen etc. Wanneer je ook de PSBK volgt, ligt de nadruk op theorie en wordt iedere module met een theorietentamen afgesloten.

Is het werk als Counselor iets voor mij?

Om erachter te komen of het vak van counselor bij jou past, organiseren we open avonden en Experience Days. Je kunt dan ervaring opdoen, met studenten spreken die in de opleiding zitten, kennismaken met het vak en de opleiders die allemaal een eigen praktijk hebben. Ook kun je een studieadviesgesprek aanvragen om deze vraag voor jezelf helder te krijgen.

Wat doet een Counselor eigenlijk en wat niet?

Counseling is het begeleiden van emotionele, psychosociale en psychosomatische problemen om het welzijn te vergroten. Het onderscheid tussen Coach, Counselor en Therapeut is hier terug te vinden.

Welke titel voer ik na de opleiding Integratieve Counselor?

Wanneer je onze 2-jarige opleiding hebt afgerond, ben je Integratieve Counselor.

Welke achtergrond hebben de studenten?

Studenten komen uit alle sectoren: zowel uit de sociale sector, de gezondheidszorg, het onderwijs en het bedrijfsleven.

Wat is de gemiddelde leeftijd van de studenten?

Omdat wij volwassenenonderwijs aanbieden, is de leeftijd van de studenten zeer divers. Deze varieert van 23 tot 60-plus, het merendeel van de studenten valt in de leeftijd van 30 tot 45 jaar.

Is er verplichte literatuur voor de opleiding?

Voor de opleiding werken we voornamelijk met syllabi die je kunt downloaden van onze studentenportal. Je ontvangt daarvoor een studenten-inlogcode. Wanneer je parallel aan de opleiding de modules van de PSBK moet volgen, geldt daar wel verplichte literatuur. Op de website staat per PSBK-module aangegeven welke meest recente literatuur gebruikt wordt.

Wat gaan afgestudeerde studenten met hun opleiding doen?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • een eigen praktijk, al of niet met medestudenten.
 • je gaat verder in je eigen zelfstandige, particuliere praktijk die je al tijdens de opleiding hebt gestart.
 • je sluit je aan in een groepspraktijk met collega’s uit de beroepsgroep.
 • je sluit je aan in een gezondheidscentrum met meerdere disciplines.
 • een eigen praktijk, gecombineerd met een aantal uren in loondienst bij een werkgever.
 • binnen het kader van de reeds bestaande werksituatie een nieuwe functie creëren.
 • de studie wordt gebruikt om verdieping te geven aan een huidige functie en/of de eigen mogelijkheden daarin uit te breiden.

Kan ik een eigen praktijk starten wanneer ik deze opleiding heb afgerond?

Ja, direct na aanvang word je geacht om cliënten te begeleiden. Daar heb je een praktijkplek en een praktijknaam voor nodig. Vanaf het eerste begin start je dus met je eigen praktijk. Na diplomering kun je deze verder uitbouwen.

Wat voor diploma behaal ik na de opleiding Integratieve Counselor?

Na afronding van de opleiding ontvang je het diploma voor Integratieve Counselor . Met dit diploma en het diploma Medische en Psychosociale Basiskennis (PSBK) kun je je registreren bij een beroepsvereniging. Je kunt als Integratieve Counselor al een AGB praktijkcode 90 aanvragen en kunnen jouw cliënten de consulten geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen vanuit hun aanvullende ziektekostenverzekering.

Ik ben al Counselor, krijg ik dan vrijstellingen?

De Academie leidt op tot integratieve Counselors vanuit een integratieve visie en modellen. We werken met eigen syllabi en lesmateriaal en het integratieve model wordt vanaf dag 1 in de opleiding opgebouwd en gedurende de opleiding verdiept. Er is dan ook geen vrijstelling mogelijk als je al counselor bent.

Is het mogelijk om verkort de opleiding te doen?

De opleiding is dusdanig opgebouwd dat je een vaste leerroute volgt. Het programma is compact en intensief. We bieden geen mogelijkheid om de opleiding verkort te doen.

Kan ik deelnemen wanneer ik geen hbo- of wo-diploma heb?

Ja dat kan, daarvoor hebben wij een speciaal instroomtraject. Hiervoor kun je contact opnemen met de studieadviseur. Je vindt de contactgegevens onderaan de pagina.

Ik heb wel een hbo of master maar mijn vooropleiding is niet gericht op het sociale domein of menswetenschappen. Kan ik toch deelnemen?

Ja, dat kan wanneer je de opleiding Medische en Psychosociale Basiskennis (PSBK) erbij doet.

Kan ik deelnemen als ik niet helemaal aan de toelatingseisen voldoe?

Als je niet geheel aan de toelatingseisen voldoet, neem dan contact op met de studieadviseur om jouw instroommogelijkheden te bespreken. Toelating tot de opleiding geschiedt altijd op basis van een intake, ook als je wel aan de vooropleidingseisen voldoet.

Kan ik ook deelnemen als ik een persoonlijk therapeutisch traject volg of heb gevolgd?

Het gaat er niet om wat je hebt meegemaakt, maar hoe je de dingen hebt verwerkt en wat je er van geleerd hebt. Afhankelijk van het traject dat je doorloopt en hoe jouw proces zich ontwikkelt dan wel heeft ontwikkeld, zal tijdens de intake hier verder op in gegaan worden. Hier wordt bepaald of de start van de opleiding het juiste moment voor jou is. Werken aan jezelf zien wij als een positieve ontwikkeling en wordt ook tijdens de opleiding gestimuleerd. Tijdens alle lessen zal 'leren door ervaren' een integraal onderdeel zijn van de opbouw, waardoor juist je persoonlijke doelen en je attitude op praktische wijze kunnen worden verkend en verder ontwikkeld.

De beste opleiders

Je krijgt les van inspirerende docenten, praktijktrainers, supervisoren, leertherapeuten en assessoren. Samen met jou geven zij deze opleiding Integratieve Counselor vorm en inhoud, kwaliteit en spelvreugde.

Ine Bos

Docent, Supervisor, MasterTherapeut ECP, Psycholoog NIP

Erik Ivo Homan

Docent, Supervisor,
MasterTherapeut ECP, Integratieve Hypnotherapeut ECP

Alle opleiders van De Academie

PersoonlijkProfessioneel

‘Het grote plezier tijdens het oefenen op De Academie: dat je meer ontdekt over jezelf en ook nog leert hoe je die ander echt kunt helpen.’

 

Thomas Swaak, Integratieve Counselor

Europees erkende opleidingen

De Nederlandse Academie is een particuliere onderwijsstichting en verzorgt sinds 1979 mensgerichte opleidingen, trainingen en workshops in Psychotherapie, Counseling & Coaching. Wij hebben de hoogste Europese onderscheiding als opleidingsinstituut in psychotherapie in Europa: de EAPTI-status.

 

EAPTI instituut

 

Erkenningen

 
CPION-erkende PsychoSociale en Medische Basiskennis (PSBK-opleiding).

 

De post-hbo/wo opleidingen hebben al na twee jaar AGB-code 90 vergoedingen i.p.v. na de gebruikelijke 3 jaar. Alléén op De Academie!

 

 
De post-hbo/wo opleidingen hebben al na twee jaar btw vrijstelling i.p.v. na de gebruikelijke na 4 jaar. Alléén op De Academie!

 

De Nederlandse Academie is member van de EAC.

 

De 2-jarige post-hbo/wo opleiding Integratieve Counselor geeft tevens toegang tot de 2-jarige opleiding tot MasterTherapeut ECP in Integratieve Psychotherapie. Met deze internationaal erkende vervolgopleiding verkrijg je het Europese Certificaat Psychotherapie (ECP).

 

De Nederlandse Academie is ingeschreven bij de CRKBO en voldoet daarmee aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Ook onze opleiders zijn CRBKO geregistreerd en voldoen daarmee aan de Kwaliteitscode voor Docenten.

Margot de Cock Opleidingsadviseur | Leertherapeut Integratieve Therapeut ECP

Wil je meer weten?

Bel mij voor meer informatie of mail me voor een persoonlijk adviesgesprek.

Sfeer proeven? Kom naar ons Open Huis.

2. Het beste voor jezelf

Counselor zijn gaat natuurlijk ook over jezelf. Dat is ook nodig: vanuit jouw menskwaliteiten help je die andere mens. Populair gezegd: je kunt iemand niet verder helpen dan je zelf ver bent. Zelfinzicht en zelfkennis is essentieel en met 30 sessies leertherapie biedt de opleiding je dan ook alle mogelijkheden om als mens te groeien. Ieder opleidingsjaar kom je verder en dieper in jezelf. In de gelijkwaardige uitwisseling met collega’s en het diepgaande contact met je cliënten leer je steeds meer hoe het is om mens te zijn tussen de mensen. Je leert waar het in een mensenleven echt om gaat. Waar het in JOUW leven omgaat. Hoe JIJ jouw eigen geluk vorm en inhoud geeft. En ook met wie wel en wie niet!

Het vak van counselor: verrijkend voor jezelf en voor de ander. 

Terug
Terug

1. De beste counseling voor je cliënt

Je cliënt heeft recht op de beste behandeling. Je leert hoe je voor iedere nieuwe cliënt een nieuwe aanpak kunt componeren. Je leert een vak dat wetenschappelijk is gestoeld. De Nederlandse Academie is gespecialiseerd in kortdurende Integratieve Counseling, een gewild ‘product’, zowel bij de zorgverzekeraars als bij de cliënten.
In je aanpak plaats je je cliënt centraal. Dat doe je door te werken volgens de 3e generatie integratieve ontwikkeling in Counseling en Psychotherapie dat op de Nederlandse Academie is ontwikkeld en een geheel nieuw paradigma in de veranderkunde vormt. Dit Nieuwe Paradigma heeft als kenmerken: volledig client based en outcome measured, positieve psychologie, sturen op het veranderingsproces met behulp van effectieve beïnvloedingstechnieken, ontwerpen van therapie in plaats van de cliënt door een procedure willen persen. De laatste ontwikkelingen worden steeds geïntegreerd. Daarmee maak je voor iedere nieuwe cliënt een creatieve, behandeling-op-maat. 

Terug
Terug

Kostenoverzicht & Studiecalculator
Integratieve Counselor

De kosten voor het eerste jaar van deze 2-jarige opleiding bedragen € 6.835. De kosten blijven jaarlijks vrijwel hetzelfde, het aantal supervisie- en leertherapiesessies kunnen per jaar wat verschillen.

Maar de werkelijke studiekosten liggen aanzienlijk lager, want je hebt de nodige belastingvoordelen. En daarbij genereer je ook nog eens omzet met cliëntsessies.
Het lesgeld 1e jaar is inclusief lesdagen (18), supervisie (10) en leertherapie (15). 
Het lesgeld is exclusief de PSBK-modulen (zie onderstaande toelichting) en de éénmalige kosten van € 250 voor het intakegesprek.

Kies in onderstaande studiecalculator je belastingschaal en bereken je voordeel:

Lesgeld
Assessment
Supervisie
Leertherapie
Kies je belastingschaal
Inschrijven
Subtotaal studiekosten
 
Jaarlijkse eenmalige drempel volgens fiscus*
 
Belastingvoordeel. Je krijgt retour van de fiscus*  
 
Dus je werkelijke studiekosten in jaar 1 zijn
 

Verspreid over een jaar (52 weken) zijn de kosten € xx,xx per week.

Toelichting PSBK
Bovenstaand rekenvoorbeeld is exclusief kosten voor eventuele PSBK-modulen (Psychosociale en Medische Basiskennis). Wanneer je geen vrijstelling hebt voor de PSBK-modulen behorende bij deze opleiding, zie dan verder bij opleiding PSBK.

Overige fiscale mogelijkheden
Voor deze opleiding is het uitvoeren van cliëntbehandelingen in de (eigen) praktijk een voorwaarde voor diplomering. Dit is gunstig: hierdoor zijn de kosten voor het oprichten en inrichten van je praktijk ook fiscaal aftrekbaar, omdat zij binnen de studiekosten vallen. Voorts is in bepaalde gevallen naast ‘zelfstandigen aftrek’ ook ‘startersaftrek’ mogelijk.

* Peildatum 2020. Dit rekenvoorbeeld geldt als indicatie bij ineens betaling van je (jaarlijkse) studiekosten. Als de regels van de Belastingdienst gelijk blijven, geldt voor het vervolg van een meerjarige opleiding een soortgelijk bedrag per fiscaal jaar. Mocht de overheid de aftrekmogelijkheden veranderen, zijn wij niet aansprakelijk voor bovenstaande informatie. Blijf dus zelf goed op de hoogte welke mogelijkheden er voor jou zijn. Je vindt hier de uitgebreide voorwaarden van de Belastingdienst.

Terug
Terug

Onderwijssysteem

Gedurende de opleiding krijg je ruimschoots de gelegenheid om aan je eigen groeiproces als professional te werken. Essentieel is het besef dat jezelf het belangrijkste middel bent in het contact met de cliënt. Je wordt aangemoedigd om jezelf te verkennen om zo jezelf als instrument in te zetten en te leren vertrouwen op je ontwikkelde vakmanschap.

Niet alleen in de intervisiegroep met medestudenten aan de hand van gerichte oefeningen, maar ook door het volgen van supervisie en leertherapie.

Intervisie: alleen in samenwerking met elkaar

Je vormt gedurende de opleiding wekelijks een intervisiegroep met minimaal drie collega’s. In de intervisie-groepen oefen je wekelijks 3 uur de coachingstechnieken- en –interventies bediscussieer je de theorie. Je krijgt systematische feedback op je professioneel handelen. Inhoudelijke knelpunten die je in deze wekelijkse intervisiegroep ontdekt, kun je binnen de lessen weer bespreken waardoor de vakdocent je adviezen kan geven. Hierdoor krijgt je veel aanknopingspunten aangereikt om in uw eigen groeiproces verder te komen.

De studenten Beroepscoach Practitioner volgen naast de intervisie ook supervisie en leertherapie.

Supervisie: wijsheid in ambacht

In de opleiding begin je direct met het begeleiden van coachees. Je gaat onder supervisie mensen begeleiden met coachingsvragen. Coaching is een ambacht. Om het vak onder de knie te krijgen is ervaring nodig. Ervaren staat voor ‘het andere leren’, het levend leren. Het gaat niet alleen om datgene wat de theorie tot leven kan brengen, maar ook kan overstijgen.

Ervaring op zich is dus geen garantie voor wijsheid en vakbekwaamheid. Ervaring dient bewerkt en verwerkt te worden in een leerproces. De leraar die dit proces begeleidt is de supervisor. Je volgt vijf supervisiezittingen.

Leertherapie

Leertherapie is een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van de professionele beroepshouding die de coach tijdens de opleiding ontwikkelt. Naast de training in cognitieve en praktische vaardigheden dienen de studenten in hun opleiding ook een hoog niveau op het gebied van professionele attitude te ontwikkelen. Deze professionele attitude bepaalt voor een belangrijk deel de resultaten van de Coaching.

In vier consultaties onderzoek je je eigen triggers en eigen ‘rugzak’ met oude boodschappen, socialisatie en persoonlijk raster. Op het moment dat je met cliënten gaat werken wordt de leertherapie gestart.

Terug
Terug

Studiegids downloaden

Integratieve Counselor

Terug
Terug

Inschrijven en intake boeken

Hiermee schrijf je je in voor de opleiding en boek je direct je intake (€ 250). Je kunt dan gelijk met de voorbereiding voor het intakegesprek beginnen.

Terug
Terug

Reserveren

Integratieve Counselor

Hidden

Waarom je een opleidingsplaats reserveert
Je reserveert wanneer je serieus overweegt om deze training of opleiding te doen. Dan ben je verzekerd van een opleidingsplaats. Je hebt dan nog tijd om e.e.a. uit te zoeken of te regelen. De reservering is gratis en vrijblijvend. Wanneer de opleiding vol raakt, vragen we je of je nog van je reservering gebruik wilt maken.

Naam*
Adres*
Hidden
Hidden

Terug
Terug

Schrijf je in voor

Integratieve Counselor

Start: woensdag 21 september 2022 |

Stap 1 van 2

Naam*
Adres*

Terug
Terug