Corona: ‘Al onze lessen, intervisie-, leertherapie- en supervisiebijeenkomsten gaan gewoon door, virusvrij Online.’

Elise Jeursen

Supervisor, Leertherapeut, Examinator, Integratieve Therapeut ECP, Hypnotherapeut ECP

Vanuit mijn functie als opleider word ik geïnspireerd door de mens in al zijn facetten. In een veilige setting begeleid ik de lerende mens en de lerende professional.

Mijn collega's