Elise Jeursen, BA

Supervisor, Intaker, Leertherapeut, Examinator,
Integratieve Therapeut ECP, Hypnotherapeut

Vanuit mijn functie als opleider word ik geïnspireerd door de mens in al zijn facetten. In een veilige setting begeleid ik de lerende mens en de lerende professional.

Elise Jeursen, BA

Wat heb ik gedaan?

Na 22 jaar als therapeut, coach, counselor en supervisor werkzaam te zijn is deze geschiedenis eigenlijk niet meer zo relevant. Inmiddels is er alweer zoveel bijgekomen. Eigenlijk te veel om uit te pakken hier, dus even een kleine greep.

 

  • KV/JV Kinderverzorging jeugdverzorging met allerlei omzwervingen binnen scholen, dag verblijven en instellingen;
  • Z verpleegkundige, werken met volwassenen en bij kinderen met een lichamelijke en geestelijke beperkingen, gedragsproblematieken en psychiatrische problemen met veel agressie en geweld;
  • Somatische verpleegkundige waarbij medische verpleegkundige handelingen en psychosomatische klachten centraal stonden;
  • B-verpleegkundige psychiatrie waarbij ik, na verschillende afdelingen Kort en Langdurig verblijf, ben beland op de afdeling Acute opname;
  • Re-integratie bureau Keerpunt waar ik coaching en begeleiding geef aan mensen met een uitkering om terug te keren naar werk of studie;
  • Gezinsouder van kinderen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problemen die niet meer thuis konden wonen en in ons gezin woonden.

Cadeautjes uitpakken

Mijn therapeut- zijn ervaar ik als een cadeautje dat ik elke dag kan uitpakken om te mogen ervaren en leren hoe uniek een ieder is. Naast mijn therapeut schap werk ik als freelancer op De Academie en mag daar samen met collega’s, studenten en cliënten cadeautjes uitpakken. Dit vanuit de verschillende rollen die ik heb binnen De Academie en als therapeut in mijn praktijk.

Aan De Academie heb ik de volgende opleidingen gedaan: Hypnotherapie, Integratieve psychotherapie opleiding met ECP, Opleiding Prikkelbare Darmsyndroom, Modaliteiten integratieve kindertherapie, GGZ Supervisie opleiding, EMDR therapeut Relatie therapeut Praktijk trainer Academie.

 

Meer informatie over mijn praktijk vind je op mijn website.

Wie ben ik?

Ik ben een positief in het leven staand mens, met een brede interesse en betrokkenheid. Genietend omdat ik word uitgenodigd om samen een ieders pad te bewandelen.

Privé is er nog ruimte om leuke afwisselende inspirerende dingen te doen, waarbij ik mezelf trakteer op een…

Als supervisor…

…zal ik samen met de supervisant een blik richten op zijn of haar eigen kwaliteiten en mogelijkheden, waardoor er een gezonde leeromgeving ontstaat. Een leeromgeving, die ten goede komt aan het vergroten en versterken van de menskwaliteiten, kennis, vaardigheden en therapeutische attitude waardoor professionaliteit wordt ontwikkeld.
Binnen een supervisiebijeenkomst staat een ieder zijn eigen leerproces centraal. Door middel van werkinbreng en reflectie ontstaat er een ontwikkelingsreis die in hoge mate ondersteunend kan werken in het verkrijgen van inzichten. Dit leidt tot innerlijke processen, die het ervaringsgerichte leren  activeren.
Door middel van exploratie en bewustwording van de eigen mogelijkheden worden zijn of haar besluitvaardigheden vergroot. Hierdoor wordt er een krachtige werkuitvoering gecreëerd. 
Het gaat dus in essentie om het ontwikkelen van ‘jouw interne supervisor’, zodat je aan het einde van elke fase, zelfstandiger en steviger in je beroepsuitvoering staat.

Als leertherapeut…

…werk ik volgens de richtlijnen van De Academie, waarbij ik op mijn eigen wijze de interventies en de aangeboden theorie van De Academie inzet. Zodat een ieder zijn eigen cadeautje(s) uit kan pakken. In de leertherapie zal ik samen met de student  een blik richten op een ieder zijn of haar eigen kwaliteiten en mogelijkheden waardoor er een krachtige leeromgeving ontstaat. Door zelfervaring en hierop terug te kijken (reflecteren) ontstaat er een leerproces dat ten goede komt aan het vergroten en versterken van de persoonlijke en professionele beroepskwaliteiten. Zodat jij als student door het kennen van jouw eigen (on)mogelijkheden een grotere autonomie kan ontwikkelen als mens en als therapeut.

Mijn collega's