Studie en belastingaftrek: goed geregeld

Genieten van slim investeren in jezelf!

Studiekosten aftrekken

Je studiekosten aftrekken van de belasting. Dat kun je doen als zzp’er in je eigen praktijk. Denk aan: lesgeld, literatuur, vervoer, reis en verblijf, congressen, studiereizen, etc.

Zelf je tijd en agenda bepalen in een eigen, vrije praktijk: uitdagend en leuk! 

 

De studiekosten per opleiding

De prijzen per opleiding staan aangegeven op de betreffende opleidingspagina onder de rubriek: studiekosten.

Direct beginnen in je eigen praktijk

Opdat jij je studiekosten kunt aftrekken vragen we je al bij inschrijving om de naam van je praktijk. Bijvoorbeeld: Praktijk voor Integratieve Counseling ‘Mariëlla de Koning.’ Je bent daar helemaal vrij in. Natuurlijk kun je die naam altijd weer veranderen. 
Je begint je opleiding dus direct met het begeleiden van cliënten in een eigen praktijk.

 

Voor meer informatie:

  1. Een naam voor je Praktijk (KvK)
  2. Acht inspirende tips voor je bedrijfsnaam (KVK)

Op kosten van de zaak

Het starten van een eigen praktijk doe je in samenwerking met de Kamer van Koophandel (KvK). De KvK heeft veel informatie op zijn website over de hoe, en waar je rekening mee dient te houden. 

We adviseren je hier zeker in te verdiepen. Op deze manier neem je zowel jezelf als je praktijk serieus. En dat is wat je cliënten graag van je zien.

 

Ter inspiratie: 

1. Starten als zzp’er: 7 belangrijke stappen

2. Inschrijven bij de KvK: video

Aanloopkosten onderneming

Direct studeren vanuit een eigen zaak heeft nog een zeer gunstige financiële reden. Wanneer je begint met een eigen zaak heb je aanloopkosten zoals voor een laptop, website en praktijkinrichting. Deze kosten kun je aftrekken van de winst. Maak je niet direct winst het eerste jaar, dan kun je de kosten ook later opvoeren als aftrekpost. De laatste informatie hierover: Kosten gemaakt in de aanloopfase.

Disclaimer

Let wel: de Belastingdienst vaardigt regelmatig nieuwe richtlijnen uit. Daarom kan aan het bovenstaande geen rechten worden ontleend. Zorg dat je je hierover goed laat informeren.

Aanvraag voor het STAP aanmeldingsbewijs PSBK

Terug
Terug

STAP budget en PSBK

Je kunt per jaar maximaal €1.000 subsidie van de overheid krijgen voor je PSBK-opleiding. Dat klinkt prachtig! Maar uiteraard krijg je het niet cadeau. Het is een forse inspanning om het te verkrijgen en je moet wel je PSBK-opleiding afmaken, anders trekt het UWV deze subsidie weer in. 
Er even van uit gaande dat je in aanmerking komt (zie https://www.stapuwv.nl/p/pre-check) dien je het volgende te doen: 

  1. Bij De Academie vraag je het STAP-aanmeldingsbewijs aan voor de PSBK-opleiding. Dat doe je op deze webpagina. Je krijgt van ons per e-mail de vereiste gegevens in een PDF.  
  2. Bij het UWV vraag je vervolgens met dit STAP-aanmeldingsbewijs het STAP-budget voor je PSBK-opleiding aan. 

En dan begint de hindernisbaan. Per twee maanden is er openingstijdstip. De eerstvolgende mogelijkheid is 4 september, klokslag 10.00 (en geen seconde eerder…). Er is per periode een beperkt budget. Dat budget blijkt binnen een paar uur al helemaal op. Iedereen staat te dringen, je moet er dus echt klaar voor zitten, hand op de verzendknop! Maar dan nog. Het UWV stelt:  Let op: bij drukte kan er een wachtrij zijn om STAP-budget aan te vragen. Sluit uw browser of tabblad niet. Anders bent u uw plek in de wachtrij kwijt en moet u opnieuw beginnen. 
Het UWV geeft aan: ‘Er zijn ook klachten binnengekomen van mensen die lang in de wachtrij hebben gestaan en er niet doorheen kwamen, of mensen bij wie de aanvraag afgebroken werd. Die visten in dit geval dus achter het net.’
Ondanks dat iedereen recht heeft op het STAP-budget lukt het dus maar enkelen om dit ook binnen te halen… nogal onrechtvaardig vinden we.
De Academie kan aan deze situatie helaas niets doen of aan veranderen. Voor vragen en klachten: het UWV STAP klant contact centrum is bereikbaar via 088 898 22 02 op werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 8.00 tot 17.00 uur.

De procedure en de praktijk

Die lopen natuurlijk niet synchroon. Voorwaarde van het UWV is namelijk dat je aanvraag minimaal 4 weken voor de start van de opleiding is aangevraagd en dat de opleiding moet starten binnen 3 maanden na afloop van het betreffende aanvraagtijdvak.
Echter, omdat de verschillende PSBK-modulen verplicht zijn voor je initiële opleiding, dien je daar echter direct mee te beginnen (ook al heb je de voorlopige toekenning voor 1 september of 1 november nog niet binnen). Hoe nu? Omdat de PSBK-opleiding een cyclische opleiding is die het hele jaar door startmomenten kent, maken we de startdata synchroon aan de vijf vastgestelde aanvraagdata, dus formeel kun je hieraan voldoen.  

De praktijk
Wanneer je het voorgestelde model zou volgen dien je te wachten met je studie totdat het UWV je groen licht geeft voor de STAP-subsidie. Daarna dien je de gehele PSBK-opleiding vooraf te betalen (kosten € 2.240), verminderd met de STAP-subsidie (€ 1.000). Dus dan zou je vooraf direct een bedrag van € 1.240 dienen te betalen voordat je opleiding begint.
Ons systeem biedt een gunstiger model: je hoeft geen € 1.240 vooraf te betalen maar je betaalt per module. Zodra je daarmee de € 1.000 grens aan ingekochte modulen hebt gepasseerd, dan maken wij het door ons ontvangen en aan jou toegekende UWV STAP-budget van € 1.000, rechtstreeks aan je over. Daarmee heb je de gedane modulen geheel gratis verkregen.
Voordeel van ons model is dat je direct aan de gang kunt en je geen vertraging in je studie oploopt wanneer het UWV akkoord (te) lang op zich laat wachten. Let wel, het UWV kan bij je aankloppen om de subsidie geheel of gedeeltelijk bij je terug te vorderen mocht je de opleiding niet succesvol afronden. De Academie is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) de uitspraak van de betreffende instantie.

Samenvattend:

  1. Je schrijft dus (als vanouds) direct voor de eerstkomende PSBK-module in en koopt per module in. Daarmee heb je in ieder geval al een gespreide betaling voor de PSBK-opleiding gerealiseerd.
  2. Wanneer je STAP-subsidie wordt gehonoreerd verrekenen wij dit met de al door jou ingekochte modulen zodat je het volledige subsidiebedrag in één keer ontvangt.

 

Lees hier ook alle STAP Kleine Lettertjes van de Overheid 
[Voor jou zijn met name Artikel 14 en 15 van belang. Deze zijn hieronder vrij vertaald en beknopt weergeven.] 
Artikel 14. Verplichtingen voor jou als subsidieontvanger
Je neemt deel aan de PSBK-scholing en rondt deze af. De scholing is afgerond indien je de scholing hebt voltooid met: een diploma of certificaat |  een aanwezigheids- of deelnemingspercentage van ten minste 80% | ten minste 80% van het vereist aantal studiepunten in geval van een meerjarige opleiding | de intekening of deelname aan tentamens of examens of, anders dan een vrijstelling, een of meer beoordelingen in een vak op basis van een overzicht van behaalde resultaten in geval van bekostigd onderwijs. Je toont op verzoek van de Minister op de in de verleningsbeschikking aangegeven wijze aan dat de scholing waarvoor de subsidie is verleend, is afgerond en dat je hebt voldaan aan alle verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden.
[Dat betekent dat je zelf na afloop het UWV op de hoogte moet stellen, anders wordt de subsidie weer bij je teruggevorderd (red.)]
Artikel 15. Meldingsplicht subsidieontvanger
Je doet onverwijld schriftelijk melding aan de Minister indien: aannemelijk is geworden dat de scholing waarvoor de subsidie is verstrekt niet, niet tijdig of niet geheel zal worden afgerond | aannemelijk is geworden dat je niet, niet tijdig of niet geheel aan de overige subsidieverplichtingen zal worden voldaan | zich andere  omstandigheden voordoen of zullen voordoen die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van jouw subsidie.
Je moet de melding voorzien van een toelichting waarbij je de relevante stukken overlegt.
Op grond van een omstandigheid als bedoeld in het eerste lid en de daarbij gegeven toelichting, kan de Minister besluiten de einddatum van de scholing op een latere datum vast te stellen.
[Je dient het bovenstaande allemaal zelf met het UWV te regelen, de Academie kan je hierin niet bijstaan.]

Terug
Terug

Stepping stones naar € 1.000 STAP-budget

Je kunt per jaar maximaal €1.000 subsidie van de overheid krijgen voor je opleiding. Dat klinkt prachtig! Maar uiteraard krijg je het niet cadeau. Het is een forse inspanning om het te verkrijgen en je moet wel je opleiding afmaken, anders trekt het UWV deze subsidie weer in. Je komt voor de STAP subsidie in aanmerking wanneer je de NOBCO-erkende opleiding tot Beroepscoach, of de PSBK en/of de 4-jarige opleiding tot Integratieve Counselor volgt. Deze laatste opleiding kent de volgende fasen: fase 1 (Beroepscoach BCB), fase 2 (Beroepscoach BCP/KCP/JCP), fase 3 (CounselorCoach) en fase 4 (Integratieve Counselor). Per fase is een STAP-subsidie mogelijk. De fasen zijn afzonderlijk en in eigen tempo te behalen. Er even van uit gaande dat je verder voldoet aan de voorwaarden die de overheid stelt (zie https://www.stapuwv.nl/p/pre-check) dien je nu het volgende te doen:
1. Bij De Academie vraag je het STAP-aanmeldingsbewijs aan voor de opleiding PSBK of voor de fase van de 4-jarige opleiding tot Integratieve Counselor waar de opleiding onder valt die je gaat doen (BCB, BCP, CC, IC). Je krijgt de vereiste gegevens in een PDF.
2. Bij het UWV vraag je vervolgens het STAP-budget aan. 

En dan begint de hindernisbaan. Per twee maanden is er openingstijdstip. De eerstvolgende mogelijkheid is 28 februari, klokslag 10.00 (en geen seconde eerder…). Er is per periode een beperkt budget. Dat budget blijkt binnen een paar uur al helemaal op. Iedereen staat te dringen, je moet er dus echt klaar voor zitten, hand op de verzendknop! Maar dan nog. Het UWV stelt:  Let op: bij drukte kan er een wachtrij zijn om STAP-budget aan te vragen. Sluit uw browser of tabblad niet. Anders bent u uw plek in de wachtrij kwijt en moet u opnieuw beginnen. 
Het UWV geeft aan: ‘Er zijn ook klachten binnengekomen van mensen die lang in de wachtrij hebben gestaan en er niet doorheen kwamen, of mensen bij wie de aanvraag afgebroken werd. Die visten in dit geval dus achter het net.’
Ondanks dat iedereen recht heeft op het STAP-budget lukt het dus maar enkelen om dit ook binnen te halen… nogal onrechtvaardig vinden we.
De Academie kan aan deze situatie helaas niets doen of aan veranderen. Voor vragen en klachten: het UWV STAP klant contact centrum is bereikbaar via 088 898 22 02 op werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 8.00 tot 17.00 uur.

De procedure en de praktijk

Die lopen natuurlijk niet synchroon. Voorwaarde van het UWV is namelijk dat je aanvraag minimaal 4 weken voor de start van de opleiding is aangevraagd en dat de opleiding moet starten binnen 3 maanden na afloop van het betreffende aanvraagtijdvak.
De praktijk
Wanneer je het voorgestelde model zou volgen dien je te wachten met je studie totdat het UWV je groen licht geeft voor de STAP-subsidie. Daarna dien je de gehele opleiding vooraf te betalen verminderd met de STAP-subsidie (€ 1.000). 
Let wel, het UWV kan bij je aankloppen om de subsidie geheel of gedeeltelijk bij je terug te vorderen mocht je de opleiding niet succesvol afronden. De Academie is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) de uitspraak van de betreffende instantie. Krijg je geenSTAP subsidie dan dien je wel de opleidingskosten te voldoen indien je begint met de opleiding. 
Samenvattend:

  1. Je schrijft dus direct voor de opleiding en ontvangt hiervoor een factuur. 
  2. Wanneer je STAP-subsidie wordt gehonoreerd verminderen wij dit factuurbedrag met de STAP subsidie.
  3. Je STAP-subsidie wordt niet gehonoreerd: geef dit direct aan bij de Academie en meldt zo spoedig mogelijk per mail aan de Academie (vóór de start van de opleiding)  indien je afziet van de opleiding. Als je geen afmeldbericht instuurt dan ben je gewoon ingeschreven en kun je gewoon starten.

Lees hier ook alle STAP Kleine Lettertjes van de Overheid 
[Voor jou zijn met name Artikel 14 en 15 van belang. Deze zijn hieronder vrij vertaald en beknopt weergeven.] 
Artikel 14. Verplichtingen voor jou als subsidieontvanger
Je neemt deel aan de scholing en rondt deze af. De scholing is afgerond indien je de scholing hebt voltooid met: een diploma of certificaat |  een aanwezigheids- of deelnemingspercentage van ten minste 80% | ten minste 80% van het vereist aantal studiepunten in geval van een meerjarige opleiding | de intekening of deelname aan tentamens of examens of, anders dan een vrijstelling, een of meer beoordelingen in een vak op basis van een overzicht van behaalde resultaten in geval van bekostigd onderwijs. Je toont op verzoek van de Minister op de in de verleningsbeschikking aangegeven wijze aan dat de scholing waarvoor de subsidie is verleend, is afgerond en dat je hebt voldaan aan alle verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden.
[Dat betekent dat je zelf na afloop het UWV op de hoogte moet stellen, anders wordt de subsidie weer bij je teruggevorderd (red.)]
Artikel 15. Meldingsplicht subsidieontvanger
Je doet onverwijld schriftelijk melding aan de Minister indien: aannemelijk is geworden dat de scholing waarvoor de subsidie is verstrekt niet, niet tijdig of niet geheel zal worden afgerond | aannemelijk is geworden dat je niet, niet tijdig of niet geheel aan de overige subsidieverplichtingen zal worden voldaan | zich andere  omstandigheden voordoen of zullen voordoen die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van jouw subsidie.
Je moet de melding voorzien van een toelichting waarbij je de relevante stukken overlegt.
Op grond van een omstandigheid als bedoeld in het eerste lid en de daarbij gegeven toelichting, kan de Minister besluiten de einddatum van de scholing op een latere datum vast te stellen.
[Je dient het bovenstaande allemaal zelf met het UWV te regelen, de Academie kan je hierin niet bijstaan.]

Terug
Terug

STAP-aanmeldingsbewijs Beroepscoach Basics

(Fase 1 Integratieve Counselor)

Terug
Terug

STAP-aanmeldingsbewijs Beroepscoach Practitioner

(Fase 2 Integratieve Counselor)

Terug
Terug

STAP-aanmeldingsbewijs KinderCoach Practitioner

(Fase 2 Integratieve Counselor)

Terug
Terug

STAP-aanmeldingsbewijs KinderCoach Basics

(Fase 1 Integratieve Counselor)

Terug
Terug