EmoE: Emotionele Educatie in de basisschool

In-company training voor leerkrachten in het basisonderwijs

Gelukkig in de klas

Een warm en respectvol klassenklimaat: je kunt het niet alleen en je hoeft het niet alleen te doen. Doe het samen met de kinderen in je klas.

 

Met de EmoE-training krijg je niet wééér een tijdrovende methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kinderen in de klas.

 

Je leert anders kijken naar kinderen. Anders denken over gedrag. Je snapt wat de diepste beweegredenen van het kind in je klas zijn. Niet meer handelingsverlegen als het gaat om een kind met 'wonderlijk' gedrag zoals ADHD, impulsief en grensoverschrijdend gedrag of concentratieproblemen.

Je integreert de kennis en vaardigheden uit de training in je dagelijkse werk met kinderen.

EmoE: wat levert het je op?

1. Allen voor één, één voor allen
Een bijzonder samenwerking tussen jou en de kinderen. 

 

2. Kinderen die blij zijn met jou en met elkaar

Zo wordt naar school gaan weer leuk.

 

3. Meer MENS

Je gaat met MeerEnergieNaarSchool. 

 

4. Tijd over voor andere dingen

Omdat je integratief lesgeeft komt er tijd vrij.

Lees meer.

3 redenen waarom het huidige aanbod voor sociaal-emotionele ontwikkeling niet effectief is

 1. De allergrootste vergissing is dat sociaal-emotionele ontwikkeling als een apart lesonderwerp wordt aangeboden.

 2. De volgende vergissing is de gedachte dat het de sociaal-emotionele vaardigheidstraining is, die het effect bepaalt bij de kinderen.

 3. De derde vergissing die regelmatig wordt gemaakt is de aanname dat sociale vaardigheden, net als de emotionele ontwikkeling, op te vatten zou zijn als een rijpings- en ontwikkelingsproces.

 

Lees meer over deze drie vergissingen

Emotionele Educatie

Gelukkig kinderen doen gezellig en leuk, ongelukkige kinderen gedragen zich vreemd en onbegrijpelijk. Achter ieder gedrag schuilt een gevoel. Een kind dat zich gelukkig voelt is bereid om ‘sociaal’ te doen. Maar dan moeten hij wel weten wat dat is en hoe je dat doet.

Sociale vaardigheden zijn aan te leren oplossingen voor een probleem in relaties. Een gezonde emotionele ontwikkeling gaat niet vanzelf. Emotionele ontwikkeling is het herkennen, begrijpen en accepteren van gevoelens.

Je geeft educatie (bijvoorbeeld een 7 minuten-kringlesje) en demonstreert als leider hoe je warm en respectvol met elkaar omgaat. Jouw basisattitude is het voorbeeld voor de kinderen. De kinderen leren daardoor warm en respectvol te reageren op de gevoelens van henzelf en van anderen.

 

Hoe begin je in jouw klas met het creëren van een warm klassenklimaat? Door direct met de kinderen aan de slag te gaan met de 7 sleutels van de EmoE-training. Lees meer over de uitgangspunten van EmoE

De 7 sleutels

Onderstaande thema’s zijn de basisingrediënten van de gezonde emotionele ontwikkeling. In elke groep van elke leeftijd werk je aan deze thema’s.

 1. Zelfkennis
  Wat weet ik over mij zelf en waar ben ik nieuwsgierig naar?

 2. Zelfrespect
  Hoe goed blijf ik bij mijn eigen wensen en doelen?

 3. Zelfvertrouwen
  Welke interne hulpbronnen heb ik, die ik kan inzetten?

 4. Zelfliefde
  Hoeveel hou ik van mijzelf?

 5. Zelfbeschikkingsgevoel
  Welke gevoelens heb ik en heb ik daar vrij toegang tot?

 6. Zelfstandigheid
  Hoe goed kan ik mijn leven gelukkig maken (intern lotsbepaald)?

 7. Zelfverwerkelijking
  Hoe word ik die ik ben (of wil zijn)?

Een programma met inhoud

Niveau 1: EmoE Basics

De 7 sleutels van EmoE worden allemaal behandeld. Je ervaart de EmoE oefeningen zelf en voert ze uit in je klas. Je leert het belang van het koppelen van creativiteit (zingen, tekenen, knutselen) aan de emotionele ontwikkeling. Je krijgt praktische tips voor in je klas; ook voor kinderen met ADHD, impulsief en grensoverschrijdend gedrag en concentratieproblemen. 

 

Niveau 2: EmoE Practitioner

Verdieping van de stof uit Niveau 1 met daar bovenop: het inzetten van verhalen en gedichten ter ondersteuning van de emotionele ontwikkeling. Je leert een ouderavond organiseren waarin je de principes van de EmoE uitlegt aan de ouders.

Je leert op een EmoE manier met je collega’s leerlingen bespreken waardoor beter wordt begrepen wat een kind bezielt en wat het nodig heeft.

 

Niveau 3: EmoE Advanced

Verdieping niveau 1 en 2, aangevuld met creatieve werkvormen zoals toneel en muziek ter ondersteuning van de sociale vaardigheden en de emotionele ontwikkeling.

Je leert integratief lesgeven waardoor je tijd, ruimte en rust over hebt voor die bijzondere momenten die zich in de klas voordoen. Zoals: botsingen tussen kinderen, de mooie en onroerende momenten en de bijzondere kinderen.

Je leidt kinderen op tot ‘EmoE-mediator’ die emotionele steun geven aan kinderen in de school. Ze helpen o.a. bij oplossen van conflicten, stimuleren van wederzijds respect, het voorkomen van pesterijen. 

 

In het optionele 4e jaar zet je de kroon op je werk met door middel van de 7 daagse EmoE-Coach training. Je leert (nieuwe) collega’s coachen in de visie en de uitvoering van de Emotionele Educatie. Als gediplomeerd EmoE-Coach kun jij op een echte EmoE-wijze met liefdevol en warm contact je collega’s en directie scherp houden op de EmoE-visie. Je kon al een warm klassenklimaat creëren en nu ook een warm schoolklimaat stimuleren! EmoE coach

Voor wie is de EmoE-opleiding bedoeld?

Voor leerkrachten die vinden dat kinderen er recht op hebben om gelukkig te zijn op een gelukkige school. En die zich willen en durven verplaatsen in de belevingswereld van het kind. 

 

Hoe ziet een lesdag er uit?

De dag bestaat uit vier delen.

 

Ochtend (11.30 – 13.30)

 • Je krijgt SelfChange, waarbij je op vrolijke wijze jezelf beter leert kennen. De oefeningen die je doet kun je ook gebruiken voor de kinderen in je eigen klas. 
 • Je krijgt Integratieve Coaching: je eigen ervaringen met de kinderen in je klas staan centraal. Door gerichte feedback en tips ga je steeds handiger om met probleemsituaties en kinderen, zoals kinderen met ADHD,concentratieproblemen, impulsief en grensoverschrijdend gedrag, persoonlijke moeilijkheden (scheiding, verwaarlozing). 

Middag (14.30 – 16.00)

 • De theorie van integratief werken met de toepassing daarvan in de praktijk. Vooraf aan deze les bekijk je de theorie-filmpjes en formuleer als voorbereiding vragen, die je tijdens de les beantwoord wilt hebben. 

Namiddag (16. 15 – 17.30)

 • Je krijgt feedback, nieuwe ideeën en specifieke oefeningen naar aanleiding van je ervaringen met de kinderen uit jouw klas. Ook: advies en tips gericht voor een individuele leerling en op de groepsdynamiek van jouw klas. 

Avond (19.00 – 20.30)

 • Praktisch aan de slag met nieuwe EmoE-oefeningen om de verandering in je klas te bewerkstelligen.

 

Voorbereiding voor de lessen

 • Lees de aangewezen syllabi en literatuur
 • Bekijk de theoriefilmpjes die bij de lessen horen
 • Laat je inspireren door de EmoE-trainingsmap 
 • Bestudeer de Quick Reference-kaarten (= samenvatting van de theorie op handig A5-formaat)
 • Verzamel de vragen naar aanleiding van de ervaringen in je klas

De beste opleiders!

Je krijgt les van inspirerende docenten, supervisoren en leertherapeuten. Samen met jou geven zij deze EmoE-opleiding vorm en inhoud.

Je opleiders zijn ervaren praktijkprofessionals die een zelfstandige praktijk voor Integratieve Kindertherapie voeren en bovendien ook jarenlang voor de klas hebben gestaan of nog staan. Zij hebben verstand van psychotherapie en van onderwijs. Daarom zijn ze bij uitstek geschikt om je alles te vertellen over de psychische structuur en de emotionele ontwikkeling van kinderen. 

 

Bekijk de opleiders van De Academie 

Data

De EmoE-training wordt vanaf 2023 alleen in-company aangeboden.

Je kunt contact opnemen voor de mogelijkheden op jouw school met de ontwikkelaar en trainer EmoE-training Charlotte Visch via info@charlottevisch.nl of 06-30679061.

Een programma met inhoud

Niveau 1: EmoE Basics

De 7 sleutels van EmoE worden allemaal behandeld. Je ervaart de EmoE oefeningen zelf en voert ze uit in je klas. Je leert het belang van het koppelen van creativiteit (zingen, tekenen, knutselen) aan de emotionele ontwikkeling. Je krijgt praktische tips voor in je klas; ook voor kinderen met ADHD, impulsief en grensoverschrijdend gedrag en concentratieproblemen. 

 

Niveau 2: EmoE Practitioner

Verdieping van de stof uit Niveau 1 met daar bovenop: het inzetten van verhalen en gedichten ter ondersteuning van de emotionele ontwikkeling. Je leert een ouderavond organiseren waarin je de principes van de EmoE uitlegt aan de ouders.

Je leert op een EmoE manier met je collega’s leerlingen bespreken waardoor beter wordt begrepen wat een kind bezielt en wat het nodig heeft.

 

Niveau 3: EmoE Advanced

Verdieping niveau 1 en 2, aangevuld met creatieve werkvormen zoals toneel en muziek ter ondersteuning van de sociale vaardigheden en de emotionele ontwikkeling.

Je leert integratief lesgeven waardoor je tijd, ruimte en rust over hebt voor die bijzondere momenten die zich in de klas voordoen. Zoals: botsingen tussen kinderen, de mooie en onroerende momenten en de bijzondere kinderen.

Je leidt kinderen op tot ‘EmoE-mediator’ die emotionele steun geven aan kinderen in de school. Ze helpen o.a. bij oplossen van conflicten, stimuleren van wederzijds respect, het voorkomen van pesterijen. 

 

In het optionele 4e jaar zet je de kroon op je werk met door middel van de 7 daagse EmoE-Coach training. Je leert (nieuwe) collega’s coachen in de visie en de uitvoering van de Emotionele Educatie. Als gediplomeerd EmoE-Coach kun jij op een echte EmoE-wijze met liefdevol en warm contact je collega’s en directie scherp houden op de EmoE-visie. Je kon al een warm klassenklimaat creëren en nu ook een warm schoolklimaat stimuleren! EmoE coach

Voor wie is de EmoE-opleiding bedoeld?

Voor leerkrachten die vinden dat kinderen er recht op hebben om gelukkig te zijn op een gelukkige school. En die zich willen en durven verplaatsen in de belevingswereld van het kind. 

 

Hoe ziet een lesdag er uit?

De dag bestaat uit vier delen.

 

Ochtend (11.30 – 13.30)

 • Je krijgt SelfChange, waarbij je op vrolijke wijze jezelf beter leert kennen. De oefeningen die je doet kun je ook gebruiken voor de kinderen in je eigen klas. 
 • Je krijgt Integratieve Coaching: je eigen ervaringen met de kinderen in je klas staan centraal. Door gerichte feedback en tips ga je steeds handiger om met probleemsituaties en kinderen, zoals kinderen met ADHD,concentratieproblemen, impulsief en grensoverschrijdend gedrag, persoonlijke moeilijkheden (scheiding, verwaarlozing). 

Middag (14.30 – 16.00)

 • De theorie van integratief werken met de toepassing daarvan in de praktijk. Vooraf aan deze les bekijk je de theorie-filmpjes en formuleer als voorbereiding vragen, die je tijdens de les beantwoord wilt hebben. 

Namiddag (16. 15 – 17.30)

 • Je krijgt feedback, nieuwe ideeën en specifieke oefeningen naar aanleiding van je ervaringen met de kinderen uit jouw klas. Ook: advies en tips gericht voor een individuele leerling en op de groepsdynamiek van jouw klas. 

Avond (19.00 – 20.30)

 • Praktisch aan de slag met nieuwe EmoE-oefeningen om de verandering in je klas te bewerkstelligen.

 

Voorbereiding voor de lessen

 • Lees de aangewezen syllabi en literatuur
 • Bekijk de theoriefilmpjes die bij de lessen horen
 • Laat je inspireren door de EmoE-trainingsmap 
 • Bestudeer de Quick Reference-kaarten (= samenvatting van de theorie op handig A5-formaat)
 • Verzamel de vragen naar aanleiding van de ervaringen in je klas

De beste opleiders!

Je krijgt les van inspirerende docenten, supervisoren en leertherapeuten. Samen met jou geven zij deze EmoE-opleiding vorm en inhoud.

Je opleiders zijn ervaren praktijkprofessionals die een zelfstandige praktijk voor Integratieve Kindertherapie voeren en bovendien ook jarenlang voor de klas hebben gestaan of nog staan. Zij hebben verstand van psychotherapie en van onderwijs. Daarom zijn ze bij uitstek geschikt om je alles te vertellen over de psychische structuur en de emotionele ontwikkeling van kinderen. 

 

Bekijk de opleiders van De Academie 

Data

De EmoE-training wordt vanaf 2023 alleen in-company aangeboden.

Je kunt contact opnemen voor de mogelijkheden op jouw school met de ontwikkelaar en trainer EmoE-training Charlotte Visch via info@charlottevisch.nl of 06-30679061.

Janieke Duijf Integratieve Counselor

Wil je meer weten?

Ik beantwoord graag je vragen. Mail me of stuur me je tefefoonnummer. 

Wil je een persoonlijk advies-op-maat? Neem dan contact met me op! 

Sfeer proeven? Kom naar ons Open Huis.

"*" geeft vereiste velden aan

Welkom, we helpen je graag!

Vertel ons meer over jouw vraag of wens, zodat de juiste persoon jou kan helpen.

Naam*

Geef aan over welk gebied of opleiding je vraag gaat.
Wil je een persoonlijk advies?
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Terug
Terug

4. Tijd over voor andere dingen

Doordat je vakken combineert komt er meer tijd vrij voor  het dieper ingaan op de dynamieken in de klas. Integratief lesgeven is het combineren van zaakvakken, creativiteit en emotionele-educatie, teneinde de integratie van emoties, gevoelens en sociale vaardigheden in de binnenwereld van het kind te stimuleren. Integratief lesgeven heeft effect op het interne proces van het kind. 

Terug
Terug

3 redenen waarom het huidige aanbod voor sociaal-emotionele ontwikkeling niet effectief is

In het huidige onderwijs wordt vooralsnog de sociaal-emotionele ontwikkeling ter hand genomen met methoden als Pad, Stip, Kanjertraining, Beter omgaan met jezelf en de ander, Kinderen en hun sociale talenten, SOEMO-kaarten, Klets, STOP, Ho tot hier en niet verder, Schatjes katjes watjes, Leefstijl, Vaardig Aardig, PRIMA, KiVA, Taakspel, Alles Kidzzz, etc. 

Aan de hoeveelheid verschillende methoden is af te lezen dat de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen een heel belangrijk onderwerp is. Wat ook duidelijk wordt, is dat er kennelijk geen methode met kop en schouders boven alle andere methoden uitsteekt. Wanneer we kijken naar het onderwerp ‘pestgedrag’ zie je dat de verschillende methoden weinig soelaas bieden. Dit zijn de belangrijkste redenen:

 1. De allergrootste vergissing is dat sociaal-emotionele ontwikkeling als een apart lesonderwerp wordt aangeboden met de betreffende lesmethode als leidraad in plaats van de ervaringen van de kinderen in het Hier-en-Nu. Als je in staat bent om op het moment van ‘incident-voorval’ aan te sluiten op de gevoelens en de wensen van de kinderen, bereik je samen met de kinderen veel eerder het doel: een warm klassenklimaat. 
 2. De volgende vergissing die wordt gemaakt is dat het de sociaal-emotionele vaardigheidstraining is die het effect bepaalt bij de kinderen. Niks is minder waar. Het effect van de verschillende methoden valt en staat met de ervaring van de kinderen dat de tips worden gezien als antwoord op hun persoonlijke botsingen en innerlijke belemmeringen. Uit onderzoek blijkt dat het effect hoger wordt als alle kinderen uit de klas met en voor elkaar aan de slag willen. Het zijn dus de kinderen die maken dat een methode wel of niet werkt. 
 3. De derde vergissing die regelmatig wordt gemaakt is de aanname dat sociale vaardigheden, net als de emotionele ontwikkeling, op te vatten is als een individueel rijpings- en ontwikkelingsproces. Dat komt tot uiting in opmerkingen over een kleuter als: ‘Hij kan nog niet goed samenspelen met andere kinderen, dat komt nog wel later.’ Leerkrachten gaan er dan kennelijk van uit dat het kind deze sociale vaardigheid als vanzelf ontwikkelt, zoals dat met leren lopen gaat. Sociale vaardigheid is een cultuur bepaalde handigheid, die het sociale verkeer vergemakkelijkt. Een gezonde emotionele ontwikkeling daarentegen is voor ieder mens een noodzakelijkheid: het is de basis om een gelukkig leven te kunnen realiseren.
Terug
Terug

Emotionele Educatie: de EmoE-training

Uitgangspunten van EmoE in de klas
Dwars door alle levels, leeftijden van de kinderen en de emotionele ontwikkeling van de groep gebruik je de volgende uitgangspunten om de kinderen te leiden:

 • Allen voor één en één voor allen: heeft één kind een probleem, dan hebben alle kinderen zorg (geen verantwoordelijkheid) voor dit kind
 • De kinderen brengen elkaar niet in gevaar: niet lichamelijk (knijpen, slaan, schoppen etc.) en niet psychisch (schelden, vernederen, etc.)
 • Oprechte nieuwsgierigheid is de basis waarop de kinderen, de ouders en de leerkracht met elkaar omgaan
 • De leerkracht is onderdeel van de groep en gelijkwaardig aan kinderen en ouders, maar is hoger in rang betreffende kennis, vaardigheden en attitude in de klas. Gelijkwaardig, maar natuurlijk niet gelijk! 
 • De leerkracht demonstreert actief (en ontspannen) alle zeven ‘zelfjes’ in het contact met kinderen en ouders. 
 • De leerkracht demonstreert als mens en vanuit moreel besef aan de kinderen hoe een gezonde, warme en liefdevolle omgang met elkaar tot een warm klassenklimaat leidt. En tot een gelukkig leven. 
 • De leerkracht is consequent in contact maken en benadert ieder kind als een uniek persoon met unieke wensen en behoeften. Géén gelijke monniken, gelijke kappen meer!
Terug
Terug

"*" geeft vereiste velden aan

Welkom, we helpen je graag!

Vertel ons meer over jouw vraag of wens, zodat de juiste persoon jou kan helpen.

Naam*

Geef aan over welk gebied of opleiding je vraag gaat.
Wil je een persoonlijk advies?
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Terug
Terug

Emotionele Educatie: de EmoE-training

Uitgangspunten van EmoE in de klas
Dwars door alle levels, leeftijden van de kinderen en de emotionele ontwikkeling van de groep gebruik je de volgende uitgangspunten om de kinderen te leiden:

 • Allen voor één en één voor allen: heeft één kind een probleem, dan hebben alle kinderen zorg (geen verantwoordelijkheid) voor dit kind
 • De kinderen brengen elkaar niet in gevaar: niet lichamelijk (knijpen, slaan, schoppen etc.) en niet psychisch (schelden, vernederen, etc.)
 • Oprechte nieuwsgierigheid is de basis waarop de kinderen, de ouders en de leerkracht met elkaar omgaan
 • De leerkracht is onderdeel van de groep en gelijkwaardig aan kinderen en ouders, maar is hoger in rang betreffende kennis, vaardigheden en attitude in de klas. Gelijkwaardig, maar natuurlijk niet gelijk! 
 • De leerkracht demonstreert actief (en ontspannen) alle zeven ‘zelfjes’ in het contact met kinderen en ouders. 
 • De leerkracht demonstreert als mens en vanuit moreel besef aan de kinderen hoe een gezonde, warme en liefdevolle omgang met elkaar tot een warm klassenklimaat leidt. En tot een gelukkig leven. 
 • De leerkracht is consequent in contact maken en benadert ieder kind als een uniek persoon met unieke wensen en behoeften. Géén gelijke monniken, gelijke kappen meer!
Terug
Terug

Reserveren

EmoE: Emotionele Educatie in de basisschool

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden

Waarom je een opleidingsplaats reserveert
Je reserveert een plaats in de opleiding of training omdat je serieus geïnteresseerd bent en niet het risico wil lopen dat de opleiding al vol is wanneer je inschrijft. Je hebt nu nog even de tijd om e.e.a. uit te zoeken of te regelen. De reservering is gratis en vrijblijvend. We sturen je bijtijds een e-mailbericht om te vragen of je nog van je reservering gebruik wil maken. Zodra je hebt besloten om echt mee te doen, laat het ons zo spoedig mogelijk weten door middel van je inschrijving via de website. Zorg dat je ieder geval tot een maand voor de eerste lesdag weet of je het wel of niet gaat doen. Daarna kunnen we helaas je plaats in de opleiding niet meer garanderen.

Naam*
Adres*
Hidden
Hidden

Terug
Terug