De intake: startpunt van je ontwikkeling

Ontmoeting

 

Beste aanstaande collega,

 

Wij willen je graag ontmoeten en nader kennismaken. Je bent een uniek mens met een eigen persoonlijke levensloop. En je beschikt over een scala aan competenties, talenten en levenservaring waar kinderen en hun ouders veel plezier van kunnen hebben. Je hebt zoals ieder mens ook beperkingen en belemmeringen. In het intakegesprek komen we er samen achter wat jou tot een goede professional maakt en wat jouw persoonlijke ontwikkelpunten zijn. Het intakegesprek duurt maximaal een uur en betreft een wederzijdse kennismaking.

 

Veel plezier met dit persoonlijke gesprek.

 

Jan Rademaker
directeur

Procedure intake 

  1. Je krijgt een uitgebreide Intakeopdracht die je thuis uitwerkt. 
  2. In het intakegesprek komt deze intake-opdracht nader aan bod. Samen met je intaker onderzoek je je reflectieve en adaptieve vermogen, motivatie en je (psychische) gezondheid.
  3. De intaker meldt de uitslag van de intake aan de toelatingscommissie.
  4. Je ontvangt uiterlijk binnen 5 werkdagen schriftelijk bericht over de toelating.

Intake: poort naar de toekomst 

De intake is niet alleen een beoordeling van je geschiktheid om deze opleiding met succes te doorlopen. Aan het eind van het intakegesprek bepaal je samen met de intaker de competenties en persoonlijke ontwikkeldoelen waaraan je in de opleiding wilt werken. Je neemt je ontwikkeldoelen op in je opleidingsportfolio. Deze ontwikkeldoelen worden tijdens de opleiding uiteraard steeds bijgesteld. Vooraf aan de opleiding, in het intakegesprek, helpen we jou met het formuleren van je ontwikkeldoelen, zodat je meteen aan het begin van de opleiding start met je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

De Intakeopdracht

De intake is ook de start van je persoonlijke dossier (opleidingsportfolio). Het punt van vertrek ben je zelf. Daarbij gaat het niet om wat jij in je leven allemaal hebt meegemaakt, maar wat je daarvan gemaakt hebt. Al je goede en nare life-events hebben bijgedragen aan de persoon die je nu bent en waar je nu staat. Wij vinden het belangrijk om te weten wat je motivatie is om deze opleiding te doen. Ook willen we weten in hoeverre je de (emotionele) ruimte hebt om je in deze fase van je leven bezig te houden met de vragen en problemen van kinderen en hun ouders.

Dit vereist een bepaalde moed, een openheid en nieuwsgierigheid naar ‘wat er zich van binnen allemaal bevindt’.

Wees jezelf, neem de tijd

Natuurlijk staat het maken van de intake-opdracht in het kader van “toelating tot de opleiding”. Misschien twijfel je een keer bij het invullen van een antwoord: “Zal ik opschrijven hoe ik er echt over denk en hoe het echt is, of zal ik opschrijven wat ik denk dat ‘ze’ willen horen.”

Er is gelukkig geen goed en geen fout. Wij zijn allen mensen, ieder mens is verschillend, met eigen capaciteiten en beperkingen. Ieder mens heeft zijn eigen weg in het leven te gaan en ieder mens heeft een eigen historie.

We vragen je het hemd van het lijf. Je zult dan ook enige tijd bezig zijn om de intake-opdracht zorgvuldig in te vullen. Neem ruim de tijd, moffel het invullen niet ergens tussendoor, maar plaats jezelf in je persoonlijk middelpunt. Het gaat immers de komende jaren om …. jou!

 

Wij wensen je bij het maken van de intake-opdracht veel succes, inspiratie en nieuwsgierigheid toe. 

Toelatingscommissie

De toelatingscommissie beslist over de toelating tot de opleiding op basis van het intakegesprek, de intake-opdracht, de vooropleiding en de motivatie. De commissie geeft schriftelijk bericht van haar beslissing of je bent toegelaten. 

Afwijzing?

Komt de toelatingscommissie tot de slotsom om je nog niet toe te laten tot de opleiding? Dan is er nog geen mens overboord. In een persoonlijk gesprek lichten we de conclusies toe en geven we je advies over een te volgen route die succesvol leidt tot het meedoen aan deze opleiding.