Volg je les coronaproof Live én Online » lees meer

Beroepscoach Practitioner

8-daagse post-hbo/wo beroepsopleiding
Erkend door NOBCO
European Quality Award (EMCC)

Everything you need is already inside!

Je doet al op een bepaalde manier aan coaching. Mensen weten de weg naar je te vinden. Omdat ze je ergens gewoon vertrouwen. Omdat je graag mensen op een positieve wijze stimuleert en persoonlijke groei belangrijk vindt. Als Beroepscoach coach je je cliënt op professionele wijze naar een positief zelfbewustzijn, met overzicht op de situatie en duidelijke haalbare doelen. Zo gaat je coachee gemotiveerd en gepassioneerd op weg om zijn doelen te behalen.

 

Gratis reserveren?

Kijk verder, Kom verder Download de Studiegids

Beroepscoach Practitioner: wat levert het je op?

 • Kwaliteitskeurmerk NOBCO
  Je wilt je kwalitatief onderscheiden van anderen!
 • Toegang tot beroepsvereniging
  Vakbekwaam zijn doe je niet alleen.
 • Meer klanten
  Het is makkelijker jezelf te verkopen.
 • Professionaliteit
  Je neemt jezelf serieus met bijscholing.
 • Netwerk
  Ontmoet anderen en werk samen.

 

Beroepscoach practitioner

Opleiding tot Beroepscoach Practitioner

Het programma vormt een harmonieus geïntegreerd geheel. Achter de opleiding zit een weloverwogen totaalconcept, waar alle leerinstrumenten uit voortvloeien. De Nederlandse Academie heeft de werkzame principes voor Psychotherapie verwerkt tot specifieke coachingstechnieken. Tijdens de lessen kun je je deze totaalbenadering stap voor stap eigen maken. 

Erkende opleiding op Europees niveau

De Nederlandse Academie heeft het European Quality Award | EQA-keurmerk. Dat is een Europees kwaliteitskeurmerk voor opleidingen op het gebied van coaching & mentoring. Onze 8-daagse opleiding tot Beroepscoach is door de EMCC en de Nederlandse orde van beroepscoaches  (NOBCO) erkend als Practitioner level. 

Inspirerend

‘De Coach-opleiding is voor mij een belangrijke stap geweest op de weg naar mijn eigen droombaan. Het allermooist vind ik dat ik erg geïnspireerd ben geraakt door een aantal bevlogen en vakbekwame docenten, waardoor ik sta te trappelen om nog veel meer te leren.’
Marina de Vries, Beroepscoach Practitioner

Wat is coaching?

Coaching is het vrijmaken van iemands potentieel om zijn prestaties en levensgeluk te maximaliseren. De Coaching op De Nederlandse Academie overstijgt alle bestaande methoden en richtingen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het niet draait om ‘werkzame technieken of methoden’, maar om het positief beïnvloeden van het verandervermogen en de veranderbereidheid van de coachee. Daarom is onze Coaching volledig ‘client-based’. Door dit proces krijgt de coachee van binnenuit weer de mogelijkheid, kracht en motivatie om te werken aan zijn eigen levenssucces.

 

Kijk verder, Kom verder Download de Studiegids

Een programma met inhoud

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Je professionele betrouwbaarheid in het handelen volgens de ‘regels van het vak’: vakmatige, persoonlijke, ethische en juridische grenzen.
 • Inzetten van je menskwaliteiten (zoals nieuwsgierigheid en compassie) en het functioneel hanteren van emoties tijdens de interactie met de cliënt.
 • Het beïnvloeden van het veranderingsproces van je cliënt. Hierdoor faciliteer je je cliënt om optimaal om van zijn eigen zelfhelende en zelfsturende mogelijkheden en hulpbronnen gebruik te maken.
 • De natuurlijke fasen van het veranderingsproces waar de cliënt doorheen gaat om zijn doel te behalen.
 • Je houdt ´de zaag scherp´: je leert vaardigheden om ook na de opleiding jezelf te blijven ontwikkelen als professioneel Coach.

 

Onderwijssysteem

Gedurende de opleiding krijg je ruimschoots de gelegenheid om aan je eigen groeiproces als professional te werken. Essentieel is het besef dat jijzelf het belangrijkste middel bent in het contact met de cliënt. Je wordt aangemoedigd om jezelf te verkennen om zo jezelf als instrument in te zetten en te leren vertrouwen op je ontwikkelde vakmanschap. Lees meer

 

Aanpak

Je werkt procesgestuurd, zodat je cliënt zonder verdere omwegen zijn doel behaalt. Je benut de werkzame factoren uit alle verschillende therapierichtingen. Vanuit een diepgaande relatie met je cliënt vergroot je de zelfverantwoordelijkheid en het zelfsturend vermogen van de cliënt. Hierdoor pakt je cliënt zelf het probleem aan zodat hij de gestelde doelen behaalt.

 

Werkvormen

Theoretische inleidingen, demonstraties van technieken en beïnvloedingsprocedures, interventies, praktijkoefeningen, intervisiegroepen, praktijkobservaties, video- en casuïstiekbesprekingen, supervisie bij de uitvoering van je cliëntpraktijk, individuele leertherapie en zelfstudie.

De beste opleiders!

Je krijgt les van inspirerende docenten. Samen met jou geven zij deze opleiding Beroepscoach Practitioner vorm en inhoud, kwaliteit en spelvreugde. 
Je opleiders zijn ervaren Coaches die allen een zelfstandige praktijk voeren, met opdrachten uit het bedrijfsleven en van particulieren. Omdat zij jarenlange ervaring in het vakgebied hebben krijg je geen wollige verhalen maar gerichte, persoonlijke begeleiding zodat je de basisvaardigheden snel onder de knie krijgt.

 

‘De technieken die we hebben geleerd zijn absoluut van goede waarde en inzetbaar voor ons als coaches. Ik vond ook alle lessen met Ine, Samira en Wijnand zeer waardevol en daar heb ik veel aan gehad.’ 
Dave Verdonk, Beroepscoach Practitioner

 

Bekijk de mensen van De Nederlands Academie

Toepassingen van Coaching

De toepassing van coachingstechnieken en -interventies is eigenlijk onbeperkt. Daar waar mensen met elkaar samenwerken zie je allerlei coachingsmomenten. Vaak is dat een wederzijds uitwisselingsproces. De coach kan adviseren, trainen en echt coachen. De coachee coacht echter ook de coach. Immers, een goede coach heeft oor voor de wijze waarop de ander leert en ontwikkelt: hij ‘laat zich coachen’ door de coachee om inzicht te krijgen in de ‘gebruiksaanwijzing’ van zijn coachee en om in gezamenlijkheid de beste route uit te stippelen.

 

Een paar voorbeelden van de toepassing van coachen

 

Assessmentcoaching
Begeleiding en ondersteuning van mensen die in de nabije toekomst een assessment moeten afleggen (bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatieprocedure). Doel is dat de coachee met meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn aan het assessment deelneemt, en hierdoor optimaal uit de verf komt.

 

Personal coaching
Is gericht op het verdiepen van het bewustzijn van de coachee voor wat betreft de effecten van het eigen gedrag. De bedoeling is dat de coachee in beweging komt. Coaching is de ander leren te leren.

 

Transformationele coaching
Is gericht op het faciliteren van verandering van binnenuit door het bewustzijn te vergroten over het eigen handelen en door het bevrijden van aanwezig potentieel bij mensen, groepen of organisaties, zodat er een grotere kwaliteit van leven en werken ontstaat.

 

Loopbaancoaching
Heeft betrekking op de persoon-job fit. Een loopbaancoah helpt een medewerker inzicht te krijgen in zijn waarden, interesses en mogelijkheden. Hij verbindt deze – samen met de medewerker – aan een bestaande of toekomstige functie. Loopbaancoaching sluit aan bij competentiemanagement en de competentieontwikkeling en kan ook goed worden ingezet binnen het mobiliteitsbeleid van een organisatie.

 

Systemic coaching
Gaat uit van de gedachte dat een lid van een groep door het herkennen en veranderen van de eigen (gedrags-)patronen kan stimuleren dat anderen hun gedrag ook kunnen veranderen. Vanuit het systeemdenken kijkt de coach naar de relatie tussen de leden van een groep.

 

Teamcoaching
De coach zoekt naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep. Een teamcoach is erop gericht het bewustzijn van het team te vergroten, om vanuit dat grotere bewustzijn de groep in zijn denken en handelen in beweging of ontwikkeling te krijgen.

 

Mindfulness coaching
Vergroot bewustzijn en acceptatie en verkleint de impact van emoties en gedachtenpatronen. De coach begeleidt de coachee in het richten van aandacht op dat wat er op dat moment is. Effectief wanneer de coachee met emoties en terugkerende gedachtenpatronen zit.
Immediate coaching: coaching via e-mail op dagelijkse basis. Meestal ingezet bij managementdevelopment coaching, maar ook geschikt voor ziekteverzuimbegeleiding en -preventie.

 

Coaching als managementstijl
Coachend leidinggeven kan het commitment bij medewerkers verhogen. Met een coachende stijl van leidinggeven zorgt de manager ervoor dat medewerkers zich betrokken voelen bij hun werk en de organisatie. Medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor een product of proces. Ze kunnen zichzelf motiveren, zowel individueel of als team. De leidinggevende is geen baas maar een coach van een team. Het team is zelf verantwoordelijk voor de te behalen resultaten – althans voor het hoe.

 

Competentieontwikkelingsgericht coachen
Geeft handvatten om gericht met de medewerker te werken aan de effectiviteit van de in te zetten competenties op persoonlijk en organisatieniveau. Om dit te bereiken, zien we het coachen op competentieontwikkeling in het bijzonder als het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid voor de eigen competentieontwikkeling.

 

En zo er nog vele voorbeelden te noemen.  

Voor wie?

Voor iedereen die met Coaching een professioneel beroep wil uitoefenen in een zelfstandige praktijk en/of dit als een belangrijk onderdeel van zijn of haar taak ervaart. Relevant voor professionals die:

 

 • Werken of willen werken als interne coach
 • Voor wie coachen is een onderdeel van hun functie.
 • Bezig zijn zichzelf te vestigen als zelfstandige (externe) coach.

Studiekosten en data

Studiekosten

Zie het actuele kostenoverzicht en de studiecalculator

De studiekosten bestaan uit het bedrag voor de lessen van de vakopleiding, de leertherapie en supervisie. Het bedrag is inclusief syllabi en inclusief een aantal verplichte boeken. Met onze studiecalculator bereken je wat de werkelijke studiekosten zijn. 

 

Studieduur

8 lesdagen, 5 supervisiebijeenkomsten bij 36 cliënturen en 4 leertherapie-sessies (62 contacturen).

 

Lesdata en –tijden

2021 | 6/2, 13/2, 6/3, 27/3, 17/4, 29/5, 12/6, 26/6

zaterdagen 10.00 – 17.00

 

Toelating

Invullen van een intakeformulier, waarin je aangeeft wat je draagkracht, motivatie, valkuilen en ontwikkelpunten zijn.

 

Diploma

Diploma Beroepscoach Practitioner

 

Erkenning

Erkend door NOBCO (Nederlandse Orde voor Beroepscoaches). Tevens European Quality Award (EMCC).

 

Locatie

De lessen vinden plaats op De Nederlandse Academie voor Psychotherapie, Klaprozenweg 123, 1033 NN Amsterdam. De intervisiegroep doe je bij je medestudenten thuis. Supervisie en leertherapie vinden plaats in de praktijk van de opleider. 

 

Kijk verder, Kom verder Download de Studiegids

Wat is coaching?

Coaching is het vrijmaken van iemands potentieel om zijn prestaties en levensgeluk te maximaliseren. De Coaching op De Nederlandse Academie overstijgt alle bestaande methoden en richtingen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het niet draait om ‘werkzame technieken of methoden’, maar om het positief beïnvloeden van het verandervermogen en de veranderbereidheid van de coachee. Daarom is onze Coaching volledig ‘client-based’. Door dit proces krijgt de coachee van binnenuit weer de mogelijkheid, kracht en motivatie om te werken aan zijn eigen levenssucces.

 

Kijk verder, Kom verder Download de Studiegids

Een programma met inhoud

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Je professionele betrouwbaarheid in het handelen volgens de ‘regels van het vak’: vakmatige, persoonlijke, ethische en juridische grenzen.
 • Inzetten van je menskwaliteiten (zoals nieuwsgierigheid en compassie) en het functioneel hanteren van emoties tijdens de interactie met de cliënt.
 • Het beïnvloeden van het veranderingsproces van je cliënt. Hierdoor faciliteer je je cliënt om optimaal om van zijn eigen zelfhelende en zelfsturende mogelijkheden en hulpbronnen gebruik te maken.
 • De natuurlijke fasen van het veranderingsproces waar de cliënt doorheen gaat om zijn doel te behalen.
 • Je houdt ´de zaag scherp´: je leert vaardigheden om ook na de opleiding jezelf te blijven ontwikkelen als professioneel Coach.

 

Onderwijssysteem

Gedurende de opleiding krijg je ruimschoots de gelegenheid om aan je eigen groeiproces als professional te werken. Essentieel is het besef dat jijzelf het belangrijkste middel bent in het contact met de cliënt. Je wordt aangemoedigd om jezelf te verkennen om zo jezelf als instrument in te zetten en te leren vertrouwen op je ontwikkelde vakmanschap. Lees meer

 

Aanpak

Je werkt procesgestuurd, zodat je cliënt zonder verdere omwegen zijn doel behaalt. Je benut de werkzame factoren uit alle verschillende therapierichtingen. Vanuit een diepgaande relatie met je cliënt vergroot je de zelfverantwoordelijkheid en het zelfsturend vermogen van de cliënt. Hierdoor pakt je cliënt zelf het probleem aan zodat hij de gestelde doelen behaalt.

 

Werkvormen

Theoretische inleidingen, demonstraties van technieken en beïnvloedingsprocedures, interventies, praktijkoefeningen, intervisiegroepen, praktijkobservaties, video- en casuïstiekbesprekingen, supervisie bij de uitvoering van je cliëntpraktijk, individuele leertherapie en zelfstudie.

De beste opleiders!

Je krijgt les van inspirerende docenten. Samen met jou geven zij deze opleiding Beroepscoach Practitioner vorm en inhoud, kwaliteit en spelvreugde. 
Je opleiders zijn ervaren Coaches die allen een zelfstandige praktijk voeren, met opdrachten uit het bedrijfsleven en van particulieren. Omdat zij jarenlange ervaring in het vakgebied hebben krijg je geen wollige verhalen maar gerichte, persoonlijke begeleiding zodat je de basisvaardigheden snel onder de knie krijgt.

 

‘De technieken die we hebben geleerd zijn absoluut van goede waarde en inzetbaar voor ons als coaches. Ik vond ook alle lessen met Ine, Samira en Wijnand zeer waardevol en daar heb ik veel aan gehad.’ 
Dave Verdonk, Beroepscoach Practitioner

 

Bekijk de mensen van De Nederlands Academie

Toepassingen van Coaching

De toepassing van coachingstechnieken en -interventies is eigenlijk onbeperkt. Daar waar mensen met elkaar samenwerken zie je allerlei coachingsmomenten. Vaak is dat een wederzijds uitwisselingsproces. De coach kan adviseren, trainen en echt coachen. De coachee coacht echter ook de coach. Immers, een goede coach heeft oor voor de wijze waarop de ander leert en ontwikkelt: hij ‘laat zich coachen’ door de coachee om inzicht te krijgen in de ‘gebruiksaanwijzing’ van zijn coachee en om in gezamenlijkheid de beste route uit te stippelen.

 

Een paar voorbeelden van de toepassing van coachen

 

Assessmentcoaching
Begeleiding en ondersteuning van mensen die in de nabije toekomst een assessment moeten afleggen (bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatieprocedure). Doel is dat de coachee met meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn aan het assessment deelneemt, en hierdoor optimaal uit de verf komt.

 

Personal coaching
Is gericht op het verdiepen van het bewustzijn van de coachee voor wat betreft de effecten van het eigen gedrag. De bedoeling is dat de coachee in beweging komt. Coaching is de ander leren te leren.

 

Transformationele coaching
Is gericht op het faciliteren van verandering van binnenuit door het bewustzijn te vergroten over het eigen handelen en door het bevrijden van aanwezig potentieel bij mensen, groepen of organisaties, zodat er een grotere kwaliteit van leven en werken ontstaat.

 

Loopbaancoaching
Heeft betrekking op de persoon-job fit. Een loopbaancoah helpt een medewerker inzicht te krijgen in zijn waarden, interesses en mogelijkheden. Hij verbindt deze – samen met de medewerker – aan een bestaande of toekomstige functie. Loopbaancoaching sluit aan bij competentiemanagement en de competentieontwikkeling en kan ook goed worden ingezet binnen het mobiliteitsbeleid van een organisatie.

 

Systemic coaching
Gaat uit van de gedachte dat een lid van een groep door het herkennen en veranderen van de eigen (gedrags-)patronen kan stimuleren dat anderen hun gedrag ook kunnen veranderen. Vanuit het systeemdenken kijkt de coach naar de relatie tussen de leden van een groep.

 

Teamcoaching
De coach zoekt naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep. Een teamcoach is erop gericht het bewustzijn van het team te vergroten, om vanuit dat grotere bewustzijn de groep in zijn denken en handelen in beweging of ontwikkeling te krijgen.

 

Mindfulness coaching
Vergroot bewustzijn en acceptatie en verkleint de impact van emoties en gedachtenpatronen. De coach begeleidt de coachee in het richten van aandacht op dat wat er op dat moment is. Effectief wanneer de coachee met emoties en terugkerende gedachtenpatronen zit.
Immediate coaching: coaching via e-mail op dagelijkse basis. Meestal ingezet bij managementdevelopment coaching, maar ook geschikt voor ziekteverzuimbegeleiding en -preventie.

 

Coaching als managementstijl
Coachend leidinggeven kan het commitment bij medewerkers verhogen. Met een coachende stijl van leidinggeven zorgt de manager ervoor dat medewerkers zich betrokken voelen bij hun werk en de organisatie. Medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor een product of proces. Ze kunnen zichzelf motiveren, zowel individueel of als team. De leidinggevende is geen baas maar een coach van een team. Het team is zelf verantwoordelijk voor de te behalen resultaten – althans voor het hoe.

 

Competentieontwikkelingsgericht coachen
Geeft handvatten om gericht met de medewerker te werken aan de effectiviteit van de in te zetten competenties op persoonlijk en organisatieniveau. Om dit te bereiken, zien we het coachen op competentieontwikkeling in het bijzonder als het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid voor de eigen competentieontwikkeling.

 

En zo er nog vele voorbeelden te noemen.  

Voor wie?

Voor iedereen die met Coaching een professioneel beroep wil uitoefenen in een zelfstandige praktijk en/of dit als een belangrijk onderdeel van zijn of haar taak ervaart. Relevant voor professionals die:

 

 • Werken of willen werken als interne coach
 • Voor wie coachen is een onderdeel van hun functie.
 • Bezig zijn zichzelf te vestigen als zelfstandige (externe) coach.

Studiekosten en data

Studiekosten

Zie het actuele kostenoverzicht en de studiecalculator

De studiekosten bestaan uit het bedrag voor de lessen van de vakopleiding, de leertherapie en supervisie. Het bedrag is inclusief syllabi en inclusief een aantal verplichte boeken. Met onze studiecalculator bereken je wat de werkelijke studiekosten zijn. 

 

Studieduur

8 lesdagen, 5 supervisiebijeenkomsten bij 36 cliënturen en 4 leertherapie-sessies (62 contacturen).

 

Lesdata en –tijden

2021 | 6/2, 13/2, 6/3, 27/3, 17/4, 29/5, 12/6, 26/6

zaterdagen 10.00 – 17.00

 

Toelating

Invullen van een intakeformulier, waarin je aangeeft wat je draagkracht, motivatie, valkuilen en ontwikkelpunten zijn.

 

Diploma

Diploma Beroepscoach Practitioner

 

Erkenning

Erkend door NOBCO (Nederlandse Orde voor Beroepscoaches). Tevens European Quality Award (EMCC).

 

Locatie

De lessen vinden plaats op De Nederlandse Academie voor Psychotherapie, Klaprozenweg 123, 1033 NN Amsterdam. De intervisiegroep doe je bij je medestudenten thuis. Supervisie en leertherapie vinden plaats in de praktijk van de opleider. 

 

Kijk verder, Kom verder Download de Studiegids

DNA: voor de menselijke verandering

Je wilt een gedegen en innovatieve opleiding doen. En van een erkende kwaliteit. De Nederlandse Academie (DNA) is vanaf 1979 een betrouwbare partner voor iedereen die zich persoonlijk en professioneel wil ontplooien. 

 

DNA De nederlandse Academie mensen

 

 

Erkenningen

 

De Nederlande Academie ervaringen en erkenningen

 

De opleiding tot BeroepsCoach is EMCC en NOBCO erkend op Practitioner level.

 

 

CRKBO Geregistreerde instelling en docenten

De Nederlandse Academie is ingeschreven bij de CRKBO en voldoet daarmee aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Ook onze opleiders zijn CRBKO geregistreerd en voldoen daarmee aan de Kwaliteitscode voor Docenten.

 

Margot de Cock Opleidingsadviseur, Integratieve Therapeut ECP, Leertherapeut

Wil je meer weten?

Bel mij voor meer informatie of mail me voor een persoonlijk adviesgesprek.

Sfeer proeven? Kom naar ons Open Huis.

Onderwijssysteem

Gedurende de opleiding krijg je ruimschoots de gelegenheid om aan je eigen groeiproces als professional te werken. Essentieel is het besef dat jezelf het belangrijkste middel bent in het contact met de cliënt. Je wordt aangemoedigd om jezelf te verkennen om zo jezelf als instrument in te zetten en te leren vertrouwen op je ontwikkelde vakmanschap.

Niet alleen in de intervisiegroep met medestudenten aan de hand van gerichte oefeningen, maar ook door het volgen van supervisie en leertherapie.

Intervisie: alleen in samenwerking met elkaar

Je vormt gedurende de opleiding wekelijks een intervisiegroep met minimaal drie collega’s. In de intervisie-groepen oefen je wekelijks 3 uur de coachingstechnieken- en –interventies bediscussieer je de theorie. Je krijgt systematische feedback op je professioneel handelen. Inhoudelijke knelpunten die je in deze wekelijkse intervisiegroep ontdekt, kun je binnen de lessen weer bespreken waardoor de vakdocent je adviezen kan geven. Hierdoor krijgt je veel aanknopingspunten aangereikt om in uw eigen groeiproces verder te komen.

De studenten Beroepscoach Practitioner volgen naast de intervisie ook supervisie en leertherapie.

Supervisie: wijsheid in ambacht

In de opleiding begin je direct met het begeleiden van coachees. Je gaat onder supervisie mensen begeleiden met coachingsvragen. Coaching is een ambacht. Om het vak onder de knie te krijgen is ervaring nodig. Ervaren staat voor ‘het andere leren’, het levend leren. Het gaat niet alleen om datgene wat de theorie tot leven kan brengen, maar ook kan overstijgen.

Ervaring op zich is dus geen garantie voor wijsheid en vakbekwaamheid. Ervaring dient bewerkt en verwerkt te worden in een leerproces. De leraar die dit proces begeleidt is de supervisor. Je volgt vijf supervisiezittingen.

Leertherapie

Leertherapie is een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van de professionele beroepshouding die de coach tijdens de opleiding ontwikkelt. Naast de training in cognitieve en praktische vaardigheden dienen de studenten in hun opleiding ook een hoog niveau op het gebied van professionele attitude te ontwikkelen. Deze professionele attitude bepaalt voor een belangrijk deel de resultaten van de Coaching.

In vier consultaties onderzoek je je eigen triggers en eigen ‘rugzak’ met oude boodschappen, socialisatie en persoonlijk raster. Op het moment dat je met cliënten gaat werken wordt de leertherapie gestart.

Terug
Terug

Kostenoverzicht & Studiecalculator
Beroepscoach Practitioner

 

De kosten voor deze opleiding bedragen € 3.795. Maar de werkelijke studiekosten liggen aanzienlijk lager, want je hebt de nodige belastingvoordelen. En daarbij genereer je ook nog eens omzet met cliëntsessies. 
Het lesgeld is inclusief lesdagen (8), supervisie (5) en leertherapie (4). 

Kies in onderstaande studiecalculator je belastingschaal en bereken je voordeel:

Lesgeld
Assessment
Supervisie
Leertherapie
Kies je belastingschaal
Inschrijven
Subtotaal studiekosten
 
Jaarlijkse eenmalige drempel volgens fiscus*
 
Belastingvoordeel. Je krijgt retour van de fiscus*  
 
Dus je werkelijke studiekosten in jaar 1 zijn
 

Verspreid over een jaar (52 weken) zijn de kosten € xx,xx per week.

Overige fiscale mogelijkheden
Voor deze opleiding is het uitvoeren van cliëntbehandelingen in de (eigen) praktijk een voorwaarde voor diplomering. Dit is gunstig: hierdoor zijn de kosten voor het oprichten en inrichten van je praktijk ook fiscaal aftrekbaar, omdat zij binnen de studiekosten vallen. Voorts is in bepaalde gevallen ‘zelfstandigen aftrek’ en/of ‘startersaftrek’ mogelijk.

* Peildatum 2020. Dit rekenvoorbeeld geldt als indicatie bij ineens betaling van je (jaarlijkse) studiekosten. Als de regels van de Belastingdienst gelijk blijven, geldt voor het vervolg van een meerjarige opleiding een soortgelijk bedrag per fiscaal jaar. Mocht de overheid de aftrekmogelijkheden veranderen, zijn wij niet aansprakelijk voor bovenstaande informatie. Blijf dus zelf goed op de hoogte welke mogelijkheden er voor jou zijn. Je vindt hier de uitgebreide voorwaarden van de Belastingdienst.

Terug
Terug

Studiegids downloaden

Beroepscoach Practitioner

Terug
Terug

Reserveren

Beroepscoach Practitioner

 • Waarom je een opleidingsplaats reserveert
  Je reserveert wanneer je serieus overweegt om deze training of opleiding te doen. Dan ben je verzekerd van een opleidingsplaats. Je hebt dan nog tijd om e.e.a. uit te zoeken of te regelen. De reservering is gratis en vrijblijvend. Wanneer de opleiding vol raakt, vragen we je of je nog van je reservering gebruik wilt maken.

Terug
Terug

Schrijf je in voor

Beroepscoach Practitioner

Start: zaterdag 6 februari 2021 | Investering €3795

Terug
Terug