sphbo v1c


 

 

Opleiding GZ-Supervisor

2-jarige geaccrediteerde beroepsopleiding (erkend LVSC, geaccrediteerd CPION post-hbo, geaccrediteerd door de SRVB

Uit je bol door reflectie!

Supervisiekunde_resize Inschrijven
Reserveren
Studiedag


In de GZ is sprake van een ontwikkeling richting professionalisering. Bij deze professionalisering speelt supervisie een belangrijke rol. Professionals uit de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) die geregistreerd supervisor willen worden, kunnen terecht bij de Nederlandse Academie voor Psychotherapie voor de opleiding ‘GZ-Supervisor’. Thema Gecentreerde Interactie (TGI) is onderlegger van deze opleiding. Met het werken op basis van TGI kunnen autonomie, verbondenheid en taakgerichtheid in het beroep verwezenlijkt worden.

Kennismaken met TGI? Kom naar de Studiedag!

In bijna de hele GZ is de koppeling tussen werkbegeleiding en supervisie normaal. Dat zijn van oudsher bepaalde opleidingstradities. Supervisoren geven meestal ook nog leertherapie of zijn opleider en/of assessor. Er is daardoor vaak sprake van rolverwarring. In de opleiding GZ-Supervisor wordt expliciet aandacht besteed aan de concepten supervisie, therapie, leersupervisie en werkbegeleiding en er wordt onderzocht hoe als GZ-supervisor met de rolverwarring om te gaan.

Opleiding
De 2-jarige beroepsopleiding GZ-Supervisor is een post HBO/WO-opleiding volgens de richtlijnen van de LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching). De 2-jarige opleiding is daarnaast LVSC en CPION-erkend op post-hbo niveau.

Doelgroep
De opleiding tot GZ-Supervisor is bestemd voor ervaren professionals die het beroepsgerichte leerproces van ‘mensen die met mensen werken’ begeleiden of willen begeleiden. Voor de opleiding is het van belang dat je je eigen supervisanten werft. 

Kandidaten hebben een brede ervaring in een of meer van de volgende drie gebieden:
- geven van (psycho)therapie
- opleider zijn van een opleiding in de (psycho)therapie of in het onderwijs
- coördinator, stafmedewerker of opleider in de gezondheidszorg of het onderwijs
Kandidaten hebben een doorleefde en gereflecteerde eigen ervaring in de beroepsuitoefening.
Je bent bereid gebleken om zelf begeleiding te ontvangen en weet wat het is om in de rol van supervisant te verkeren. Je bent in staat een bijdrage te leveren aan het denken over professionalisering en/of over de plaats van reflectie op het eigen beroepsmatig handelen. Deze kwaliteiten kun je vertalen naar andere beroepenvelden.

Doelen
Na afloop van de opleiding beschik je over deskundigheid in de professionalisering van beroepen waarbij persoonlijke interactie een kerngegeven is. Je beschikt over methodische bekwaamheid en het vermogen tot het organiseren van supervisie.

Aanpak
Je brengt je eigen ervaringen met supervisanten in. Ook draagt de opleider ervaringen en casuïstiek aan, die illustratief zijn voor verschillende fasen in het supervisieproces en de bijbehorende valkuilen en vaardigheden. Zo wordt in de cursussen gepraktiseerd wat in opleidingen en in de begeleiding in organisaties ook gevraagd wordt.

Opleider
Deze opleiding wordt gegeven drs. Anke Fabels, geregistreerd docent supervisiekunde. Van oorsprong is zij neerlandica en leerlingbegeleider. Na een loopbaan in het middelbaar onderwijs als docente Nederlands en professioneel begeleider (supervisor) voor collega's en directieleden heeft zij zich verder ontwikkeld tot leersupervisor en docent supervisiekunde. Ze heeft coaches en supervisoren opgeleid voor verschillende beroepsvelden, met name het veld van de psychotherapie. Sinds 2011 verzorgt zij de 2-jarige opleiding GZ-Supervisor voor De Academie. Zij geeft daarnaast leersupervisie aan werkers in het sociaal-agogische werkveld en maakt deel uit van het opleidersoverleg van de LVSC. Ook heeft ze een eigen bureau als (leer)supervisor.
Wijzigingen voorbehouden

Anke Fabels 3Erkend-TGI--web-en-mailversie1

Kennismakingsworkshop
Voor de eerstvolgende kennismakingworkshop voor deze opleiding, klik hier

Studiegids
Er is een uitgebreide studiegids GZ-Supervisor beschikbaar. Naar de Studiegids.

Praktische informatie

Studieduur 2-jaar, 22 bijeenkomsten, 15 leersupervisiebijeenkomsten, 12 onbegeleide intervisiebijeenkomsten.
Lesdata

5 en 26 maart, 9 april, 7* en 28 mei, 11* juni, 2 juli 2018. 3 en 24* september, 8 en 29* oktober, 12 november, 3 en 17* december, 14 en 28* januari, 11 februari 2019.
* Dit is inclusief 6 begeleide intervisiebijeenkomsten.

Locatie De Academie, Amsterdam
Aantal deelnemers Minimaal 8, maximaal 14
Studieontwikkeluren

2-jarige opleiding: 1120 uur (40 EC's)

Je wordt geacht ten minste één individuele en één groepssupervisie te geven. De verhouding theorie-praktijk is in de opleiding 50-50 %.

Toelating Een afgeronde HBO-, VO- of WO-opleiding in het GZ-veld is vereist. Daarnaast dient men te beschikken over tenminste vier jaar werkervaring in een mensgericht beroep, waarbij methodisch handelen in interacties tussen personen een belangrijk aspect van de beroepsuitoefening is.
Over het uitgeoefende beroep dient u een supervisietraject te hebben gevolgd van ten minste 10 zittingen bij een LVSC geregistreerde supervisor  (de zogenoemde voorsupervisie) (zie: www.lvsc.eu). Dit mag niet langer dan 6 jaar geleden zijn. De voorsupervisie kan, indien gewenst, door de Nederlandse Academie voor Psychotherapie worden verzorgd. De voorsupervisie wordt verzorgd door ervaren therapeuten die tevens zelf LVSC-erkend supervisor zijn. Houd bij inschrijving rekening met het feit dat de voorsupervisie afgerond dient te zijn voor de start van de opleiding. Het totale voortraject neemt zo’n 20-25 weken in beslag (10 bijeenkomsten, om de week). De lesdagen bestaan uit plenaire bijeenkomsten en intervisie-bijeenkomsten. 
Toelatingsgesprek Definitieve toelating tot de opleiding geschiedt op basis van de resultaten van een intakegesprek.
Investering

2-jarige opleiding
Intake € 75
Lesgeld € 2.575 per jaar (oud studenten € 2.295), excl. leersupervisie.
Leersupervisie: kosten afhankelijk van individuele of groepssupervisie. De kosten voor de leertherapie en de afspraken regelt u zonder tussenkomst van de Academie rechtstreeks met de LVSC leersupervisor van het opleidersteam.

Certificering De Academie is geaccrediteerd door de EAP. Daarmee is de Academie ook in Nederland een (door de NAP en de bij haar aangesloten beroepsverenigingen) officieel erkend EAPTI-opleidingsinstituut in Psychotherapie. Alle psychotherapie opleidingen en bijbehorende na- en bijscholingsprogramma’s van de Academie vallen onder deze accreditatie. 
Wij verwelkomen graag iedereen die zich wil verrijken met ons scholingsaanbod.
Deelname aan de opleiding GZ-Supervisor is geaccrediteerd door de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB) en levert 30 punten op.

LVSC: Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching
EAP: European Association for Psychotherapy
NAP: Nederlandse Associatie voor Psychotherapie
EAPTI: European Accredited Psychotherapy Training Institute

Inschrijven Reserveren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Nederlandse Academie
voor Psychotherapie

Andreas Schelfhoutstraat 48
1058 HV Amsterdam
T: 020 - 615 04 94