Gezinscoaching

3-daagse training voor praktijkprofessionals

Wat is Gezinscoaching

Een gezin bestaat uit meerdere personen, die elkaar gedurende de jaren leren kennen en waarin groepsdynamiek voor spanning en blijheid kan zorgen.  

Gezinscoaching, zoals we die de op de Academie bedoelen, is een directe en actieve vorm van hulp aan gezinnen. Het kan opvoedvraagstukken betreffen, conflictbemiddeling (mediation) of begeleiden bij de verwerking van een heftige ervaring waarbij het gezin nauw betrokken is.  

Wat levert het je op?

 1. Je voert gezinsgesprekken en gezinsmediation met kinderen en ouders.
 2. Je maakt dynamieken en conflicten zichtbaar en lost ze op.
 3. Je geeft steun bij het verwerken van heftige of traumatische ervaringen.
 4. Met werkzame, creatieve interventies maak je opvoeden weer leuk voor ouders en kinderen.

Gezinnen in de knel

De samenleving ziet het belang van gezonde gezinnen niet scherp en de politiek laat ouders blijvend bungelen met een groot gebrek aan voorzieningen, zoals te dure kinderopvang en verlofregelingen die het net niet zijn. Ouders staan er alleen voor en moeten het zelf maar zien te rooien.
Marjet Winsemius directeur Stichting Voor Werkende Ouders

Gezinscoach

Je werkt als Gezinscoach met het hele gezin, alleen met ouders, alleen met de kinderen en in elke andere variant, die noodzakelijk is om tot een harmonieus gezinsleven te komen. Soms zijn het de ouders, die het gezin (geheel onbewust) ontwrichten en soms de kinderen. Waar gaan de conflicten over? Wie voelt zich niet gezien en niet begrepen? Hoe verwerkt ieder lid de heftige gebeurtenis waar zij bij betrokken zijn? Wat is de wens en behoefte van ieder gezinslid?

Voor wie

Voor iedereen die kinderen en ouders wil helpen om met elkaar een liefdevol leven te realiseren. 

 

Niveau 

Post-hbo/wo |

 

Vooropleiding:

Minimaal een erkende coachopleiding met succes heeft afgerond en de nodige praktijkervaring heeft opgedaan | Academie Alumni vanaf Integratieve Counselors niveau. 

N.B. Voor wie al gezinscoach is: deze driedaagse training is ook voor jou geschikt. Op de Academie leer je immers unieke vaardigheden, die nergens anders onderwezen worden.

Studiekosten & aftrek

De kosten bedragen € 1.075.  Inclusief eigen syllabi-materiaal.

Alumni krijgen een Academiekorting van €350 en betalen € 725. 

NIEUW: Als je GORT-Coach bent, dan geldt voor jou ook deze exclusieve korting. 

 

Aftrek

Benieuwd naar de fiscale aftrekmogelijkheden in jouw eigen praktijk? Kijk dan hier.

Inhoud

Deze Gezinscoaching richt zich op de volgende zaken:

 1. Onderzoek naar de mogelijkheden (veranderbereidheid en verandervermogen) van de verschillende gezinsleden om tot elkaar te komen en een harmonieuze relatie aan te gaan.
 2. Ouders begeleiden bij de meeste gestelde opvoedvraagstukken, zoals ‘wat te doen bij liegen, zeuren, ruzie maken, ongehoorzaamheid en geweld tussen kinderen.
 3. Communicatie verbeteren door de ‘gebruiksaanwijzing’ van de verschillende gezinsleden te leren kennen, bereidheid om die toe te passen en /of daar rekening mee te houden.
 4. Gezinsleden in ‘beeld’ brengen bij de andere gezinsleden, zodat die zich gezien en begrepen voelt.
 5. Gezinsleden begeleiden bij conflicten tussen bepaalde gezinsleden.
 6. Gezinsleden begeleiden bij verwerking van heftige gebeurtenissen, waar het gezin bij betrokken is.

Wat is geen onderdeel van de driedaagse training Gezinscoaching:

 1. We doen geen systeemgerichte gezinscoaching, die gericht is op het vergroten van opvoedingsvaardigheden en sensitiviteit bij ouders met een licht verstandelijke beperking
 2. We doen geen hulp bij het dagelijks leven, zoals inzicht in financiële zaken, boodschappen doen, huisvesting regelen.
 3. We doen geen video-hometraining: de ouders maken beeldopnames van opvoedsituaties en die worden geanalyseerd en nabesproken met de gezinscoach.

Grondslag en visie

Uniek en op de Academie ontwikkelde technieken, die bij Gezinscoaching worden toegepast:

 • Inleven in kinderen (en ouders) geïnspireerd op de Poolse pedagoog Janusz Korczak
 • Gezinsopstelling geïnspireerd op Korczak.
 • Verwerking van gezinservaringen met behulp van Humagination (beeldcommunicatie)

Data & locatie

De vaste lesdag is op maandag van 10.30-16.30 uur.

De training start op 2 december 2024. Overige data: 9/12 en 16/12.  

 

Locatie

De lessen vinden plaats op De Nederlandse Academie voor Psychotherapie, Klaprozenweg 123, 1033 NN in Amsterdam.
De intervisiegroep doe je bij je medestudenten thuis.

Voor wie

Voor iedereen die kinderen en ouders wil helpen om met elkaar een liefdevol leven te realiseren. 

 

Niveau 

Post-hbo/wo |

 

Vooropleiding:

Minimaal een erkende coachopleiding met succes heeft afgerond en de nodige praktijkervaring heeft opgedaan | Academie Alumni vanaf Integratieve Counselors niveau. 

N.B. Voor wie al gezinscoach is: deze driedaagse training is ook voor jou geschikt. Op de Academie leer je immers unieke vaardigheden, die nergens anders onderwezen worden.

Studiekosten & aftrek

De kosten bedragen € 1.075.  Inclusief eigen syllabi-materiaal.

Alumni krijgen een Academiekorting van €350 en betalen € 725. 

NIEUW: Als je GORT-Coach bent, dan geldt voor jou ook deze exclusieve korting. 

 

Aftrek

Benieuwd naar de fiscale aftrekmogelijkheden in jouw eigen praktijk? Kijk dan hier.

Inhoud

Deze Gezinscoaching richt zich op de volgende zaken:

 1. Onderzoek naar de mogelijkheden (veranderbereidheid en verandervermogen) van de verschillende gezinsleden om tot elkaar te komen en een harmonieuze relatie aan te gaan.
 2. Ouders begeleiden bij de meeste gestelde opvoedvraagstukken, zoals ‘wat te doen bij liegen, zeuren, ruzie maken, ongehoorzaamheid en geweld tussen kinderen.
 3. Communicatie verbeteren door de ‘gebruiksaanwijzing’ van de verschillende gezinsleden te leren kennen, bereidheid om die toe te passen en /of daar rekening mee te houden.
 4. Gezinsleden in ‘beeld’ brengen bij de andere gezinsleden, zodat die zich gezien en begrepen voelt.
 5. Gezinsleden begeleiden bij conflicten tussen bepaalde gezinsleden.
 6. Gezinsleden begeleiden bij verwerking van heftige gebeurtenissen, waar het gezin bij betrokken is.

Wat is geen onderdeel van de driedaagse training Gezinscoaching:

 1. We doen geen systeemgerichte gezinscoaching, die gericht is op het vergroten van opvoedingsvaardigheden en sensitiviteit bij ouders met een licht verstandelijke beperking
 2. We doen geen hulp bij het dagelijks leven, zoals inzicht in financiële zaken, boodschappen doen, huisvesting regelen.
 3. We doen geen video-hometraining: de ouders maken beeldopnames van opvoedsituaties en die worden geanalyseerd en nabesproken met de gezinscoach.

Grondslag en visie

Uniek en op de Academie ontwikkelde technieken, die bij Gezinscoaching worden toegepast:

 • Inleven in kinderen (en ouders) geïnspireerd op de Poolse pedagoog Janusz Korczak
 • Gezinsopstelling geïnspireerd op Korczak.
 • Verwerking van gezinservaringen met behulp van Humagination (beeldcommunicatie)

Data & locatie

De vaste lesdag is op maandag van 10.30-16.30 uur.

De training start op 2 december 2024. Overige data: 9/12 en 16/12.  

 

Locatie

De lessen vinden plaats op De Nederlandse Academie voor Psychotherapie, Klaprozenweg 123, 1033 NN in Amsterdam.
De intervisiegroep doe je bij je medestudenten thuis.

De beste opleiders

Charlotte Visch is de seniortrainer voor de Relatie- en Gezinscoaching. Zij is sinds 1992 verbonden aan De Academie en werkt als ECP-gecertificeerd therapeut al tientallen jaren met intermenselijke relaties. In haar praktijk geeft zij o.a.:

 • Relatiecommunicatie en relatietherapie voor koppels
 • Relaties kinderen onderling en met hun ouders
 • Gezinsmediation en conflictbemiddeling 
 • Teamtraining Interne Communicatie

Lees meer over Charlotte

Janieke Duijf, Opleidingsadviseur Integratieve Counselor, Coach, Leertherapeut

Wil je meer weten?

Ik beantwoord graag je vragen. Stuur me een e-mail. Als je ook je telefoonnummer geeft bel ik je terug.

Wil je uitgebreider advies op maat? Maak dan een afspraak voor een persoonlijk adviesgesprek via ons contactformulier.

Sfeer proeven? Kom naar ons Open Huis.

De visie van pedagoog Janusz Korczak

“Aan de basis van het pedagogisch handelen, ligt het zien met je hart”
Janusz Korczak (1878-1942), één van de belangrijkste grondleggers van de Rechten van Kind.

Het werk van Janusz Korczak is een belangrijke bron van inspiratie op de Nederlandse Academie voor Psychotherapie. In de opleidingen tot KinderCoach Practitioner, Integratieve KinderCounselor en MasterKindertherapeut ECP in Integratieve Psychotherapie staan de Rechten van het Kind en het gedachtegoed van Korczak centraal.

De Academie is het enige opleidingsinstituut in Nederland met een Janusz Korczak Award. Dit is een erkenning en waardering voor de unieke werkwijze op De Academie in professioneel begeleiden van kinderen. Deze werkwijze is geheel Child-Based en gegrond in de 3e generatie integratieve benadering in Coaching, Counseling en Psychotherapie. Naast deze basisattitude in het werken met kinderen leer je in onze opleidingen ook de theoretische concepten en de technieken om dit gedachtegoed op een professionele wijze in de praktijk te brengen. 

Het gedachtegoed van Korczak wordt gekenmerkt door de volgende vijf principes:

 1. Respect voor het kind (als mens) in iedere levensfase.
 2. Een gelijkwaardige relatie tussen volwassene en kind.
 3. Het recht van het kind te zijn zoals het is.
 4. Het recht van het kind op de dag van vandaag.
 5. Het recht van het kind op zijn eigen ontwikkeling.

 

Geen theorie, maar idealen!

Janusz Korczak

Korczak heeft nooit een systematische pedagogiek geformuleerd. Hij heeft zijn gedachten over kinderen vooral tot uiting gebracht in sterk beeldende beschrijvingen van wat er tussen volwassenen en kinderen gebeurt. Zo bevat zijn boek “Hoe houd je van een kind?” veel pedagogische ideeën, die gebaseerd zijn op de talloze ervaringen die Korczak als arts had opgedaan tijdens de vele bezoeken aan gezinnen. Het boek appelleert aan onze eigen waarneming, intuïtie en fantasie. Beter dan via de wetenschap kunnen wij langs deze weg het onbekende kind op het spoor komen, en ontdekken dat het “een perkament” is, dicht beschreven met hele kleine hiërogliefen, die je slechts gedeeltelijk kunt ontcijferen”.
De praktijk en de daarop gebaseerde gevoelens en niet de kennis van theoretische stelsels bepaalden Korczaks omgang met het kind: “vaak schuif ik een theorie terzijde, zelden mijzelf”. Als er één punt uit zijn denken over opvoeding naar voren gehaald moet worden is dat wel het idee van “respect” voor het kind. Korczak geeft aan: 

 • Leer eerst jezelf kennen, voordat je kinderen wilt leren kennen.
 • Kijk eerst wat je zelf kunt, voordat je begint de rechten en plichten van kinderen af te bakenen.
 • Je bent zelf het kind onder al die kinderen dat je vóór alles moet leren kennen, opvoeden en opleiden. Het is een van de meest kwalijke fouten te denken dat pedagogie een wetenschap is die het kind betreft en niet de mens.
 • De opvoeder heeft niet de plicht de verantwoording voor een verre toekomst op zich te nemen, maar hij is wel volledig verantwoordelijk voor de huidige dag.
 • Laten we ervan uitgaan dat we van een krachtige jonge eik een poëtische berk willen maken of van een fragiele berk een robuuste eik. We beginnen te snoeien, te zagen, te breken, te verbuigen – totdat de boom afsterft. Nee… zo’n belachelijke vergissing zouden we bij een boom nooit maken, maar wel bij een kind.

 

Interessante boeken:

• Korczak, J. Het recht van het kind op respect. (vertaling en bewerking R. Görtzen) Amsterdam 2007
• Korczak, J. Hoe houd je van een kind. (vertaling en bewerking R. Görtzen), Amsterdam 2010
• Korczak, J. De republiek der kinderen. (vertaling en bewerking R. Görtzen), Amsterdam 2012

Zie ook de website van de Janusz Korczak Stichting: www.korczak.nl

Terug
Terug

Inschrijven Gezinscoaching

Terug
Terug

Reserveren

Gezinscoaching

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden

Waarom je een opleidingsplaats reserveert
Je reserveert een plaats in de opleiding of training omdat je serieus geïnteresseerd bent en niet het risico wil lopen dat de opleiding al vol is wanneer je inschrijft. Je hebt nu nog even de tijd om e.e.a. uit te zoeken of te regelen. De reservering is gratis en vrijblijvend. We sturen je bijtijds een e-mailbericht om te vragen of je nog van je reservering gebruik wil maken. Zodra je hebt besloten om echt mee te doen, laat het ons zo spoedig mogelijk weten door middel van je inschrijving via de website. Zorg dat je ieder geval tot een maand voor de eerste lesdag weet of je het wel of niet gaat doen. Daarna kunnen we helaas je plaats in de opleiding niet meer garanderen.

Naam*
Adres*
Hidden
Hidden

Terug
Terug

Schrijf je in voor

Gezinscoaching

Start: maandag 2 december 2024 | Investering €1075

Terug
Terug