Over Counseling

Michelangelo kreeg van een bewonderaar de vraag hoe hij het nu voor elkaar kreeg om zo'n groot, massief blok steen met hamer en beitel zo te bewerken dat het werd omgevormd tot een prachtig beeld.
De kunstenaar antwoordde: "Ik vorm niet de steen om tot een beeld,
ik bevrijd het beeld dat in de steen zit opgesloten".

Dit citaat van Michelangelo staat voor onze visie op counseling. Impliciet geeft het aan dat de cliŽnt/coachee alles in zich heeft, maar op dit moment, in deze context even niet in staat is zijn eigen ďbeeldĒ te onthullen. Hiervoor heeft hij tijdelijk een Michelangelo nodig, die hem begeleidt in het bevrijden van zijn ďbeeldĒ.

In onze visie is het belangrijk dat mensen succesvol kunnen zijn in het leven. Succesvol zijn in iemands werk vormt hier een onderdeel van (wat het dan ook voor werk is, want elk werk is het waard om succesvol in te zijn).

Je prettig voelen in je werk en je passie er in kwijt kunnen is belangrijk om verder te kunnen groeien als mens. Alleen dan maak je gebruik van al je creativiteit, levert je werk energie op in plaats dat het energie kost, kom je ís avonds weer opgeruimd thuis en ben je privť ook een plezieriger mens.

Als Professionele Counselor bent u nieuwsgierig naar de vraag:
Wat is de reden dat deze cliŽnt op dit moment, met deze achtergrond en in deze fase in zijn leven, deze specifieke klacht heeft, waardoor hij even niet in staat is succesvol te zijn in zijn werk of leven?
Wat kan mijn rol zijn om hem weer in staat te stellen zijn eigen levenssucces te creŽren?

Counseling/Coaching is iemand begeleiden en inzicht geven in gedrag en de invloed van het gedrag op anderen, zoeken naar de onderliggende drijfveer van dit gedrag, en de cliŽnt in staat stellen anders met zijn gevoelens, ervaringen, emoties om te gaan.

Door dit proces krijgt de cliŽnt weer de mogelijkheid, kracht en motivatie om het gedrag te veranderen, waardoor hij weer kan werken aan zijn eigen levenssucces. Doelstelling is om de cliŽnt de eigen Counselor te laten worden van zijn eigen klacht.

Uitgangspunten van ďDe mens als counselorĒ
Het principe ďDe mens als counselorĒ, is gebaseerd op de volgende vier uitgangspunten:

1. De mens heelt zichzelf
Ieder mens beschikt over een natuurlijk vermogen tot heelwording en groei en over de hulpbronnen om dit vermogen in te zetten voor verandering.

2. Ieder mens is deskundig
De cliŽnt is deskundig ten aanzien van het probleem: de kennis over oorzaken en de oplossingsmogelijkheden zijn aanwezig in de cliŽnt. Daarom is de opleiding tot Counselor vraaggericht en staat de cliŽnt centraal (en dus niet de methode).

3. Iemand komt niet in Counseling vanwege het probleem
De cliŽnt/coachee komt niet naar jou toe omdat hij een probleem heeft, maar omdat hij ervaart er niet alleen uit te komen (de cliŽnt/coachee is gedemoraliseerd).

4. Ieder mens heeft keuzemogelijkheden en is zelfverantwoordelijk
De cliŽnt is een autonoom persoon die keuzevrijheid heeft. Bewustwording van deze keuzen, weten wanneer wat te kiezen, de keuze kunnen uitvoeren en verantwoordelijkheid nemen voor de uitkomst zijn belangrijke doelstellingen en staan daarom centraal binnen de Integratieve Counseling&Coaching.

Nieuwsbrief ontvangen?

Nederlandse Academie
voor Psychotherapie

Andreas Schelfhoutstraat 48
1058 HV Amsterdam
T: 020 - 615 04 94