Integratieve Counselor

4-jarige beroepsopleiding (240 EC)
Erkend EAIP, NFG | Ingeschaald NLQF-6

Kort en krachtig voor de innerlijke verandering

Met Counseling bied je een kortdurende vorm van individuele psychosociale begeleiding aan. Je neemt daarmee het gebied in tussen Coaching en Psychotherapie. In de ons omringende landen is Counseling een bekende en geaccepteerde vorm van persoonlijke begeleiding, ook in het bedrijfsleven. Je helpt mensen met stress- en psychosomatiche klachten; aangeleerd gedrag en verwerking van emotionele problemen; bij zingeving en spirituele vraagstukken.

Het is een vak dat sterk in opkomst is.

 

Gratis reserveren?

Wat levert het je op?

 1. De beste counseling voor je cliënt

  Omdat je cliënt daar recht op heeft. Ontdek hoe je echt 'client based'  maatwerk biedt. Lees meer

 2. Het beste voor jezelf 

  Zelfinzicht als fundament voor het diepgaande contact met je cliënt. Lees meer

 3. Erkenning, vergoeding en btw vrijstelling

  Uniek 1: je komt in aanmerking voor vergoedingen door zorgverzekeraars (Vektis AGB-code 90). 
  Uniek 2: je hebt ook vrijstelling voor de btw.

 4. Doorstromen naar de Integratieve Psychotherapie (ECP)

  Je hebt direct toegang tot het 3e jaar van de 4-jarige post-hbo/wo opleiding. 

De opleiding

 • 4-jarig vakopleiding Integratieve Counselor (NLQF/EQF niveau 6). 
 • Inclusief erkende 14-daagse opleiding Psychosociale en Medische Basiskennis (PSBK) conform de eisen van de zorgverzekeraars en CPION erkend.

 

Studeren in eigen tempo met tussentijdse diploma’s

Jaar 1:  diploma Beroepscoach Basic level.

Jaar 2:  diploma Integratieve Coach. 

Jaar 3:  Geen apart diploma.

Jaar 4:  diploma Integratieve Counselor. 
Diploma PSBK waardoor je nu al praktijk voert met vergoedingen van de zorgverzekeraars (AGB-code 90). En met btw vrijstelling.

NLQF/EQF niveau 6

Onze opleiding Integratieve Counselor is ingeschaald op NLQF/EQF niveau 6. De opleiding kan qua omvang en niveau vergeleken worden met een hbo-opleiding. Hoewel de door overheid erkende hbo-opleidingen ook NLQF niveau 6 zijn ingeschaald, verkrijg je geen NVAO Bachelor degree. Lees meer. Na afronding krijg je een diploma afgegeven door De Academie.

 

What’s in it for you?

Met dit diploma met de inschaling NLQF/EQF niveau 6 laat jij als praktijkprofessional aan instellingen, verwijzers en je cliënten zien welk (inter)nationaal vergelijkbaar niveau je hebt. Ook heb je vrijstelling van btw op je cliëntbehandelingen.

Een harmonieus programma

Jaar 1 en 2: Basis in coaching en counseling
In de eerste twee jaar leg je een brede basis voor het vak van Integratieve Counselor: basiskennis van de theorie, onderzoeksvaardigheden, basis counselingsvaardigheden en oriëntatie op de doelgroepen van de uitstroomrichtingen: kinderen, jongeren of volwassenen.

 

Jaar 3 en 4: Integratieve Counselor
Het derde en vierde jaar is hierop een verdieping en profileer je je in de door jou gekozen doelgroep, specialisaties en context.

 

Bekijk het gedetailleerde programma-overzicht

Studiekosten en data

Studiekosten

De studiekosten zijn € 7.275 per jaar, inclusief de lessen, supervisie, leertherapie en syllabi.
Hier lees je hoe deze studiekosten zijn opgebouwd.

 

Lesdata en -tijden

De lesdagen zijn van 10.00-17.00.

Vakopleiding jaar 1 

 • 2024: 27/9, 4/10, 11/10, 1/11, 15/11, 29/11, 13/12
 • 2025: 10/1, 17/1, 31/1, 14/2, 28/2, 6/3, 20/3, 3/4, 17/4, 24/4, 15/5, 29/5, 12/6, 26/6

 

Diploma

Diploma 4 jarige Integratieve Counselor NLQF6

 

Locatie

De lessen vinden plaats op De Nederlandse Academie, Klaprozenweg 123, 1033 NN in Amsterdam. De intervisiegroep doe je bij je medestudenten thuis. Supervisie en leertherapie vindt plaats in de praktijk van de opleider. 

De Counselor opleiding is een NLQF/EQF niveau 6 ingeschaalde opleiding

Vooropleiding instroom jaar 1

Wanneer je een havo, vwo of mbo4+ hebt, dan kun je je inschrijven voor de opleiding. Wanneer je niet over een diploma beschikt maar wel een equivalent niveau hebt op grond van andere (mensgerichte) opleidingen en ervaring in het procesmatig werken met mensen, dan kun je dat in het intakegesprek aantonen met behulp van bewijsstukken. 

 

Vrijstelling voor jaar 1 (instromen in jaar 2)

 1. Diploma erkende opleiding op NLQF 4 (door SNRO of CPION, NLQF, NVAO) in sociale of menswetenschappen met daarbij aantoonbaar (diploma) de beroepscompetenties in Beroepscoach Foundation practitioner (EMCC/NOBCO).
 2. NLQF 5 diploma (zonder sociale of mens wetenschappen)
 3. Aantoonbaar NLQF 5 bewezen via onafhankelijk testbureau

Bovenstaand altijd gevolgd door een intake. 

 

Vrijstelling jaar 1 en 2 (instromen in jaar 3)

 1. Diploma van een erkende opleiding op NLQF 5 niveau ingeschaalde opleiding (of equivalent SNRO, CPION, NVAO) in sociale of menswetenschappen met daarbij aantoonbaar de beroepscompetenties op  Beroepscoach practitioner (EMCC/NOBCO), alsmede een erkend diploma PSBK.
 2. Hbo- of wo vooropleiding
 3. SNRO of CPION erkende opleiding op hbo-niveau of NLQF 6 niveau. 
 4. Aantoonbaar hbo equivalent niveau (bijvoorbeeld door een onafhankelijk bureau vast te stellen)

Bovenstaand altijd gevolgd door een intake

 

Vrijstelling voor jaar 1, 2 en 3 (instroom in jaar 4)

Dit is niet mogelijk. 

Een vak met toekomst

 1.  Je werkt full time vanuit een eigen praktijk:
  Eigen tijd indelen als zelfstandig Counselor, je eigen product in de markt zetten.
 2. Je combineert een praktijk met een andere functie:
  De Counselors die kiezen voor deze constructie werken veelal 24 uur bij de werkgever en daarnaast met individuele personen. Hierdoor zijn ze verzekerd van een basisinkomen en hebben ze toch de mogelijkheid veel voor anderen te betekenen.
 3. Je integreert of combineert Counseling binnen je huidige functie:
  – Een functie als Counselor/Coach binnen grotere ondernemingen.
  – Een functie als Bedrijfsmaatschappelijk werker.
  – Werknemers die als vertrouwenspersonen een aparte status krijgen en naast hun eigen functie een neventaak krijgen.

 

Zelfstandige groeps- of multidisciplinaire praktijk

De mogelijkheden met dit beroep zijn legio. Allereerst kun je alleen of samen met anderen een zelfstandige ‘Praktijk voor Counseling’ voeren. Je kunt ook in een multidisciplinaire groepspraktijk werken waar je met collega’s uit de verschillende richtingen in de Gezondheidszorg kunt overleggen en uitwisselen. 

 

Werken in de instelling waar je al werkt

Wanneer je werkzaam bent in een GZ-instelling, een bedrijf voor training, coaching en advies, of op een school: ook daar kun je in overleg met je leidinggevende je vak in de praktijk uitoefenen. Vaak gaat dit gepaard met een nieuwe naam of discipline: Schoolcoach of Schoolcounselor, Personal Facilitator of een nieuw product als bijvoorbeeld ‘Personal Counseling.’ Wat je in de praktijk ziet is dat onze afgestudeerden worden gevraagd in meer leidinggevende functies. Dat komt omdat je een deskundige bent in de menselijke communicatie, in wat mensen beweegt, in wat ze zeggen en wat ze echt bedoelen, in het naar boven halen van wat mensen nu eigenlijk echt willen. En ook omdat je een betrouwbaar en veilig persoon bent die andere mensen kan motiveren en stimuleren en kan sturen naar de gewenste doelen.

 

Je werkt in de GZ én in het bedrijfsleven

Je werkt niet alleen in je eigen praktijk in de Geestelijke Gezondheidszorg, maar je staat ook met één been in het bedrijfsleven. Ook daar is Counseling sterk in opkomst. Werkgevers onderkennen steeds meer de noodzaak van het psychische welzijn van hun werknemers.  Een burn-out moet voorkomen worden of zo effectief  mogelijk verholpen worden. Ook hier wordt Counseling ervaren als laagdrempeliger dan psychotherapie. Voor jou maakt het natuurlijk niet uit: je doet immers wat nodig is, of het nu met counseling is of met coaching of therapie: je cliënt heeft recht op de beste behandeling.

 

Kortdurende behandeling: een gewild ‘product’

Je bent een specialist in kortdurende Counseling, dat betekent dat je in 4 tot 8 sessies je cliënten helpt om tot belangrijke veranderingen te komen. Dat is een aantal dat door zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk wordt vergoed uit de aanvullende verzekeringen en is ook goed te overzien voor je cliënten. N.B. Zonder BIG-registratie kun je niet in dienst treden van een zorginstelling of vergoed worden uit de AWBZ. 

 

Directe praktijkopbouw: je toekomst begint nu

Omdat je je cliëntenkring al vanaf dag één opbouwt, breidt je praktijk zich al tijdens de opleiding steeds verder uit. Het is dus niet zo dat je pas na de opleiding maar eens probeert om een praktijk te starten. Nee, je hebt al meer dan 120 cliëntpraktijkuren verricht waardoor je mond-tot-mond reclame zich al heeft opgebouwd. Uiteraard dien je je ook als serieuze praktijk te manifesteren: een goede website is daarin zeer behulpzaam. Net als het professionele contact met verwijzers zoals huisartsen. In de opleiding leer je hoe je dat moet doen.

Een harmonieus programma

Jaar 1 en 2: Basis in coaching en counseling
In de eerste twee jaar leg je een brede basis voor het vak van Integratieve Counselor: basiskennis van de theorie, onderzoeksvaardigheden, basis counselingsvaardigheden en oriëntatie op de doelgroepen van de uitstroomrichtingen: kinderen, jongeren of volwassenen.

 

Jaar 3 en 4: Integratieve Counselor
Het derde en vierde jaar is hierop een verdieping en profileer je je in de door jou gekozen doelgroep, specialisaties en context.

 

Bekijk het gedetailleerde programma-overzicht

Studiekosten en data

Studiekosten

De studiekosten zijn € 7.275 per jaar, inclusief de lessen, supervisie, leertherapie en syllabi.
Hier lees je hoe deze studiekosten zijn opgebouwd.

 

Lesdata en -tijden

De lesdagen zijn van 10.00-17.00.

Vakopleiding jaar 1 

 • 2024: 27/9, 4/10, 11/10, 1/11, 15/11, 29/11, 13/12
 • 2025: 10/1, 17/1, 31/1, 14/2, 28/2, 6/3, 20/3, 3/4, 17/4, 24/4, 15/5, 29/5, 12/6, 26/6

 

Diploma

Diploma 4 jarige Integratieve Counselor NLQF6

 

Locatie

De lessen vinden plaats op De Nederlandse Academie, Klaprozenweg 123, 1033 NN in Amsterdam. De intervisiegroep doe je bij je medestudenten thuis. Supervisie en leertherapie vindt plaats in de praktijk van de opleider. 

De Counselor opleiding is een NLQF/EQF niveau 6 ingeschaalde opleiding

Vooropleiding instroom jaar 1

Wanneer je een havo, vwo of mbo4+ hebt, dan kun je je inschrijven voor de opleiding. Wanneer je niet over een diploma beschikt maar wel een equivalent niveau hebt op grond van andere (mensgerichte) opleidingen en ervaring in het procesmatig werken met mensen, dan kun je dat in het intakegesprek aantonen met behulp van bewijsstukken. 

 

Vrijstelling voor jaar 1 (instromen in jaar 2)

 1. Diploma erkende opleiding op NLQF 4 (door SNRO of CPION, NLQF, NVAO) in sociale of menswetenschappen met daarbij aantoonbaar (diploma) de beroepscompetenties in Beroepscoach Foundation practitioner (EMCC/NOBCO).
 2. NLQF 5 diploma (zonder sociale of mens wetenschappen)
 3. Aantoonbaar NLQF 5 bewezen via onafhankelijk testbureau

Bovenstaand altijd gevolgd door een intake. 

 

Vrijstelling jaar 1 en 2 (instromen in jaar 3)

 1. Diploma van een erkende opleiding op NLQF 5 niveau ingeschaalde opleiding (of equivalent SNRO, CPION, NVAO) in sociale of menswetenschappen met daarbij aantoonbaar de beroepscompetenties op  Beroepscoach practitioner (EMCC/NOBCO), alsmede een erkend diploma PSBK.
 2. Hbo- of wo vooropleiding
 3. SNRO of CPION erkende opleiding op hbo-niveau of NLQF 6 niveau. 
 4. Aantoonbaar hbo equivalent niveau (bijvoorbeeld door een onafhankelijk bureau vast te stellen)

Bovenstaand altijd gevolgd door een intake

 

Vrijstelling voor jaar 1, 2 en 3 (instroom in jaar 4)

Dit is niet mogelijk. 

Een vak met toekomst

 1.  Je werkt full time vanuit een eigen praktijk:
  Eigen tijd indelen als zelfstandig Counselor, je eigen product in de markt zetten.
 2. Je combineert een praktijk met een andere functie:
  De Counselors die kiezen voor deze constructie werken veelal 24 uur bij de werkgever en daarnaast met individuele personen. Hierdoor zijn ze verzekerd van een basisinkomen en hebben ze toch de mogelijkheid veel voor anderen te betekenen.
 3. Je integreert of combineert Counseling binnen je huidige functie:
  – Een functie als Counselor/Coach binnen grotere ondernemingen.
  – Een functie als Bedrijfsmaatschappelijk werker.
  – Werknemers die als vertrouwenspersonen een aparte status krijgen en naast hun eigen functie een neventaak krijgen.

 

Zelfstandige groeps- of multidisciplinaire praktijk

De mogelijkheden met dit beroep zijn legio. Allereerst kun je alleen of samen met anderen een zelfstandige ‘Praktijk voor Counseling’ voeren. Je kunt ook in een multidisciplinaire groepspraktijk werken waar je met collega’s uit de verschillende richtingen in de Gezondheidszorg kunt overleggen en uitwisselen. 

 

Werken in de instelling waar je al werkt

Wanneer je werkzaam bent in een GZ-instelling, een bedrijf voor training, coaching en advies, of op een school: ook daar kun je in overleg met je leidinggevende je vak in de praktijk uitoefenen. Vaak gaat dit gepaard met een nieuwe naam of discipline: Schoolcoach of Schoolcounselor, Personal Facilitator of een nieuw product als bijvoorbeeld ‘Personal Counseling.’ Wat je in de praktijk ziet is dat onze afgestudeerden worden gevraagd in meer leidinggevende functies. Dat komt omdat je een deskundige bent in de menselijke communicatie, in wat mensen beweegt, in wat ze zeggen en wat ze echt bedoelen, in het naar boven halen van wat mensen nu eigenlijk echt willen. En ook omdat je een betrouwbaar en veilig persoon bent die andere mensen kan motiveren en stimuleren en kan sturen naar de gewenste doelen.

 

Je werkt in de GZ én in het bedrijfsleven

Je werkt niet alleen in je eigen praktijk in de Geestelijke Gezondheidszorg, maar je staat ook met één been in het bedrijfsleven. Ook daar is Counseling sterk in opkomst. Werkgevers onderkennen steeds meer de noodzaak van het psychische welzijn van hun werknemers.  Een burn-out moet voorkomen worden of zo effectief  mogelijk verholpen worden. Ook hier wordt Counseling ervaren als laagdrempeliger dan psychotherapie. Voor jou maakt het natuurlijk niet uit: je doet immers wat nodig is, of het nu met counseling is of met coaching of therapie: je cliënt heeft recht op de beste behandeling.

 

Kortdurende behandeling: een gewild ‘product’

Je bent een specialist in kortdurende Counseling, dat betekent dat je in 4 tot 8 sessies je cliënten helpt om tot belangrijke veranderingen te komen. Dat is een aantal dat door zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk wordt vergoed uit de aanvullende verzekeringen en is ook goed te overzien voor je cliënten. N.B. Zonder BIG-registratie kun je niet in dienst treden van een zorginstelling of vergoed worden uit de AWBZ. 

 

Directe praktijkopbouw: je toekomst begint nu

Omdat je je cliëntenkring al vanaf dag één opbouwt, breidt je praktijk zich al tijdens de opleiding steeds verder uit. Het is dus niet zo dat je pas na de opleiding maar eens probeert om een praktijk te starten. Nee, je hebt al meer dan 120 cliëntpraktijkuren verricht waardoor je mond-tot-mond reclame zich al heeft opgebouwd. Uiteraard dien je je ook als serieuze praktijk te manifesteren: een goede website is daarin zeer behulpzaam. Net als het professionele contact met verwijzers zoals huisartsen. In de opleiding leer je hoe je dat moet doen.

De beste opleiders!

Je krijgt les van inspirerende professionals. Samen met jou geven zij deze opleiding vorm en inhoud, kwaliteit en spelvreugde.

Bekijk de opleiders van De Academie 

Bob Offereins

Docent, supervisor, Integratieve Counselor, therapeut.

Ine Bos

Docent, supervisor, Integratieve therapeut, psycholoog

bekijk alle

Studeren: alleen met elkaar

Je bent als mens een uniek persoon. Ieder van ons heeft zijn eigen geschiedenis. Het gaat er niet om wat je hebt meegemaakt, maar hoe je ermee omgaat in het hier-en-nu. Met elkaar kom je verder. Daarin heb je de ander nodig. Ook de zwaarste zaken worden verlicht. Alles is bespreekbaar, alles is welkom. Met elkaar uit en thuis, huilen en lachen.

Reserveer jouw plek

De menselijke verandering

Je wilt een gedegen en innovatieve opleiding doen. En van een erkende kwaliteit. De Nederlandse Academie voor Psychotherapie is vanaf 1979 een betrouwbare partner voor iedereen die zich persoonlijk en professioneel wil ontplooien.

 

Team-Nederlandse-Academie-voor-Psychotherapie

Kom naar een Open Avond of Experience Day

Kom proeven aan het vak en ontmoet je aanstaande collega’s en opleiders. Je kunt kiezen voor een Open Avond of Experience Day. Nog niet zeker op deze opleiding bij jou past? Stel je vragen tijdens een van onze events. Je bent van harte welkom.

 

Bekijk hier de agenda.

Janieke Duijf Integratieve Counselor

Wil je meer weten?

Ik beantwoord graag je vragen. Mail me of stuur me je tefefoonnummer. 

Wil je een persoonlijk advies-op-maat? Neem dan contact met me op! 

Sfeer proeven? Kom naar ons Open Huis.

1. Maatwerk: het beste voor je cliënt

Je cliënt heeft recht op de beste behandeling. Je leert hoe je voor iedere nieuwe cliënt een nieuwe aanpak kunt componeren. Je leert een vak dat wetenschappelijk is gestoeld. De Academie is gespecialiseerd in kortdurende Integratieve Counseling, een gewild ‘product’, zowel bij de zorgverzekeraars als bij de cliënten.
In je aanpak plaats je je cliënt centraal. Dat doe je door te werken volgens de 3e generatie integratieve ontwikkeling in Counseling en Psychotherapie dat op De Academie is ontwikkeld en een geheel nieuw paradigma in de veranderkunde vormt. Dit Nieuwe Paradigma heeft als kenmerken: volledig client based en outcome measured, positieve psychologie, sturen op het veranderingsproces met behulp van effectieve beïnvloedingstechnieken, ontwerpen van therapie in plaats van de cliënt door een procedure willen persen. De laatste ontwikkelingen worden steeds geïntegreerd. Daarmee maak je voor iedere nieuwe cliënt een creatieve, behandeling-op-maat. 

Terug
Terug

2. Het beste voor jezelf

Counselor zijn gaat natuurlijk ook over jezelf. Dat is ook nodig: vanuit jouw menskwaliteiten help je die andere mens. Populair gezegd: je kunt iemand niet verder helpen dan je zelf ver bent. Zelfinzicht en zelfkennis is essentieel en met 30 sessies leertherapie biedt de opleiding je dan ook alle mogelijkheden om als mens te groeien. Ieder opleidingsjaar kom je verder en dieper in jezelf. In de gelijkwaardige uitwisseling met collega’s en het diepgaande contact met je cliënten leer je steeds meer hoe het is om mens te zijn tussen de mensen. Je leert waar het in een mensenleven echt om gaat. Waar het in JOUW leven omgaat. Hoe JIJ jouw eigen geluk vorm en inhoud geeft. En ook met wie wel en wie niet!

Het vak van counselor: verrijkend voor jezelf en voor de ander. 

Terug
Terug

3. Erkenning, vergoeding en btw vrijstelling

Doordat je een door de SNRO geaccrediteerde hbo-conform topopleiding doet komt je cliënt voor vergoedingen van zorgverzekeraars in aanmerking. Én jij hebt dan btw vrijstelling. Voor iedere zelfstandige in de hulpverlening een prachtig vooruitzicht. Je vindt dit alleen op De Nederlandse Academie.

Terug
Terug

4. Studeren en verdienen 

Terugverdienen | Eigen praktijk en fiscale mogelijkheden  

1. Terugverdienen: € 14.000 in 4 jaar
Je doet de opleiding MasterTherapeut ECP in Integratieve Psychotherapie. Dat betekent dat je direct aan de slag gaat in de praktijk. Over de eerste 2 jaren doe je 100 en in de laatste twee jaren doe je 200 cliëntsessies. In het prille begin zul je nog weinig vergoeding vragen aan je cliënt, maar halverwege het 1e jaar vragen studenten gemiddeld 15-30 euro per sessie. In jaar 2 is dat 30-45 euro per sessie. Aan het eind van het 2e jaar word je gediplomeerd Integratieve Counselor. Je komt dan voor vergoedingen van de zorgverzekeraars in aanmerking én je hebt vrijstelling voor de btw.  In het 2e jaar is de gemiddelde vraagprijs van studenten € -50 tot 65 euro per sessie. In het 4e jaar is dat 65 tot 75 euro. En na de opleiding vragen de gediplomeerde MasterTherapeuten gemiddeld € 85. 

De berekening, rekening houdend met het laagste tarief, ziet er dus al volgt uit:
Jaar 1: 38 sessies à  € 15  = €   570
Jaar 2: 62 sessies à € 30   = € 1.860
Jaar 3: 100 sessies à € 50 = € 5.000
Jaar 4: 100 sessies à € 65 = € 6.500. In totaal is het terugverdienbedrag volgens het laagste tarifering € 13.930. Uiteraard kun je meer cliënten doen en hogere bedragen vragen. 
NB. Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend: het geeft slechts een indicatie. 

2. Eigen praktijk en fiscale mogelijkheden
Voor deze opleiding is het uitvoeren van cliëntbehandelingen in de (eigen) praktijk een voorwaarde voor diplomering. Dit is gunstig, want kosten voor studie/deskundigheidsbevinding kun je aftrekken als zakelijke kosten van jouw praktijk.
Voorts is in bepaalde gevallen naast ‘zelfstandigenaftrek’ ook ‘startersaftrek’ mogelijk. Het is dus voor je aftrekmogelijkheden van belang om je op te stellen als ondernemer en je in te schrijven met de naam van je praktijk/bedrijf en KvK-inschrijving te regelen.

 

Let wel: de Belastingdienst vaardigt steeds nieuwe richtlijnen uit. Daarom kan aan het bovenstaande geen rechten worden ontleend.

Terug
Terug

"*" geeft vereiste velden aan

Welkom, we helpen je graag!

Vertel ons meer over jouw vraag of wens, zodat de juiste persoon jou kan helpen.

Naam*

Geef aan over welk gebied of opleiding je vraag gaat.
Wil je een persoonlijk advies?
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Terug
Terug

Specificatie studiekosten

Het studiegeld bedraagt € 7.275 per jaar.
Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Lesdagen

€ 3.610,-

Syllabimateriaal

€ 1.250,-

Leertherapie

€ 1.450,-

Supervisie

€ 990,-

Kom je niet in aanmerking voor vrijstelling van de PSBK opleiding? Dan dien je deze voorafgaand of parallel aan de opleiding te doen. De PSBK modulen zijn niet bij de studiekosten inbegrepen. Zie hier de PSBK opleiding

Voorafgaand aan de opleiding doe je een uitgebreide intake-opdracht en een persoonlijk gesprek met de intaker. Hier lees je alle ins en outs over de procedure: intake. Voor deze intake betaal je € 250.

Terug
Terug

Reserveren

Integratieve Counselor

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden

Waarom je een opleidingsplaats reserveert
Je reserveert een plaats in de opleiding of training omdat je serieus geïnteresseerd bent en niet het risico wil lopen dat de opleiding al vol is wanneer je inschrijft. Je hebt nu nog even de tijd om e.e.a. uit te zoeken of te regelen. De reservering is gratis en vrijblijvend. We sturen je bijtijds een e-mailbericht om te vragen of je nog van je reservering gebruik wil maken. Zodra je hebt besloten om echt mee te doen, laat het ons zo spoedig mogelijk weten door middel van je inschrijving via de website. Zorg dat je ieder geval tot een maand voor de eerste lesdag weet of je het wel of niet gaat doen. Daarna kunnen we helaas je plaats in de opleiding niet meer garanderen.

Naam*
Adres*
Hidden
Hidden

Terug
Terug