Studiekosten 2-jarige post-hbo/wo opleiding tot Integratieve Counselor

Route - Start - Kosten - Aftrekbaarheid - Terugverdienen

Startdatum: jaar 1: 13 oktober 2017 (seizoen 2017-2018). Jaar 2: 8 en 9 september 2017.
Lesdag: vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. Bij een grote groep zal er een tweede groep starten, met de lesdag op donderdag.

Lesdata Integratieve Counseling, jaar 1: 13, 14 en 20 oktober, 10 en 24 november, 8 en 22 december, 19 januari, 2 en 16 februari, 9 en 23 maart, 6 en 20 april, 18 mei, 1, 15 en 29 juni 2018. Wijzigingen onder voorbehoud
Groepsleertherapie, van 18.30 tot 21.00 uur. 20 oktober, 10 en 24 november, 16 februari, 18 mei 2018.

Lesdata PSBK jaar 1: data volgen.

Intake en inschrijfgeld: € 250

Uw studiekosten zijn fiscaal aftrekbaar * en bij aanvang van de opleiding kunt al inkomsten genereren**

Studiejaar
2017-2018
 Lesgeld
(exclusief PSBK)
 Leertherapie  Supervisie   Assessments Terugverdien- mogelijkheden**

1e jaar Integratieve Counselor
(CounselorCoach)
18 lesdagen in 9
maanden

 

 € 3.950

 

 € 1.275

 

 € 990

 

 € 130

 

 € 1.140

2e jaar Integratieve Counselor
18 lesdagen in 9
maanden

 € 3.950

 € 1.275

 € 990

 € 130

 € 2.480

Kijk ook voor de startdata en kosten van de opleidingen in Coaching.

* Aftrekmogelijkheden
Uitgaven voor het volgen van een opleiding aan de Academie zijn fiscaal aftrekbaar. Afhankelijk van uw belastingtarief zijn de opleidingen voor u 36,5% tot 52% aftrekbaar.
Het uitvoeren van cliëntbehandelingen in de (eigen) praktijk een voorwaarde voor diplomering. Dit is gunstig voor u: hierdoor zijn de kosten voor het oprichten en inrichten van de praktijk ook fiscaal aftrekbaar, omdat zij binnen de studiekosten vallen. Voorts is in bepaalde gevallen naast 'zelfstandigen aftrek' ook 'startersaftrek' mogelijk.

** Terugverdienmogelijkheden
Dit is een indicatie van de inkomsten, samenhangend met het vereiste aantal cliëntsessies. In het 1e jaar start u met betaalde cliëntbehandelingen. Op deze manier genereert u inkomsten tijdens uw opleiding. Studenten hanteren in de counselingspraktijk doorgaans een volgende tariefstructuur: € 30 per sessie in het 1e jaar (circa 38 sessies), € 40 per sessie in het tweede jaar (circa 62 sessies). Het aantal sessies is een gemiddelde per jaar. Coaches die in het bedrijfsleven werken vragen in de regel hogere tarieven.
Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend: het geeft slechts een indicatie. Indien u vrijgesteld bent van BTW, hoeft u hierover uiteraard geen BTW af te dragen.

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Nederlandse Academie
voor Psychotherapie

Andreas Schelfhoutstraat 48
1058 HV Amsterdam
T: 020 - 615 04 94