Studeer met €1.000 STAP-subsidie » lees meer

Kinderen zijn mensen zonder mensenrechten

Over de broodnodige emancipatie van het kind in Nederland

Kind en recht

Respecteren wij de belangen en rechten van onze kinderen? Nou, op allerlei terreinen valt helaas flink tegen. Op deze bijeenkomst kom je erachter hoe (erg) het is in Nederland en hoe we het met elkaar beter kunnen doen. Onze kinderen verdienen het!

 

Noodkreet van een kind:

"En het ergste is dat jullie ons, als iets niet lukt, van kwade wil verdenken. Maar soms heb je iets niet helemaal of niet goed gehoord, ben je iets vergeten, heb je iets niet of verkeerd begrepen. En dan denken jullie dat we dat expres doen."
(Uit: J. Korczak, Als ik weer klein ben, Utrecht 1985)

 

Zie ook: De visie van pedagoog Janusz Korczak

De lezing

In een boeiend, meeslepend, humorvol en soms pijnlijkschurend maar altijd warm en menselijk betoog word je meegenomen in de wereld van het Kind. Een wereld waarin het nodige goed gaat, maar ook nog veel misstanden en emotionele mishandeling plaatsvindt. Zowel in het gezin, school en onze  maatschappij...

Niet alleen wordt stilgestaan bij de schending van de rechten van kinderen, maar er wordt ook een nieuw perspectief geboden en een verfrissende aanpak. Na afloop sta je te trappelen om dit in de praktijk te brengen en het goede te doen.

 

Voor je eigen kind.

 

Voor alle kinderen. 

Raar eigenlijk

We willen dat onze kinderen verder komen in het leven en het nog beter hebben dan wij. Vervolgens gaan we vertellen dat ze moeten luisteren, we leggen ze regels op, ze moeten doen wat wij willen, hoe wij vinden dat het moet en wat ze allemaal niet moeten of mogen… ja, zo komen ze nooit verder.

 

“Ik hoop dat mijn zoon niet dat kind wordt waar ik altijd op heb gehoopt, maar dat ik de vader mag worden die hij graag wil hebben.” (Björn de Leijer)

Elk kind heeft het recht om te zijn zoals het is 

De Poolse pedagoof Janusz Korczak reikte ons begin vorige eeuw al de nodige morele uitgangspunten aan waar het huidige verdrag voor de Kinderrechten op gebaseerd is. Ze zijn (helaas) nog zeer actueel. Een paar voorbeelden:

 1. Het denkbeeld dat veel mensen vandaag de dag over opvoeding en kinderen hebben, doet kinderen tekort. We laten het kind te weinig zelf dingen ervaren en beleven. We willen eigenlijk over alles wat het doet waken. Elk kind heeft recht op respect voor zijn fouten. 
 2. Kinderen zijn mensen, ze hoeven het niet te worden, ze zijn het al!
 3. Kinderen hebben recht op de dag van vandaag. Ze moeten niet alleen leren voor later, het is ook de bedoeling dat ze zich nú goed voelen, plezier maken en hun leven kunnen leiden als waardevolle mensen.

 

Zie voor kinderen de  Leeftijdsladder: Wat mag je doen vanaf welke leeftijd.

Inhoud

Deze bijzondere middag start met een (interactieve) lezing van Arie de Bruin: ‘Grondwet voor de rechten van het kind’. Korczak verwoordde drie grondrechten voor kinderen:

 • Het recht op de dag van vandaag
 • Het recht om te zijn zoals het is
 • Het recht op een eigen leven

Arie de Bruin zal in zijn lezing meer vertellen over de gedachtegang van Korczak toen hij deze rechten verwoordde.

 

Na een korte pauze gaan we met elkaar aan de slag in de workshop waarin we onderzoeken of, en in hoeverre deze rechten voor kinderen in onze huidige tijd worden nageleefd. De drie gebieden waar volwassenen zich ‘bemoeien’ met kinderen en waar we het graag met jullie over hebben, is de opvoeding binnen het gezin, het leren in het onderwijs en de gevolgen van rechtspraak bij echtscheiding.

 

In de workshop bespreken en bediscussiëren we (aan de hand van stellingen) welke rechten kinderen over hun eigen leven dienen te hebben. Wat zorgt ervoor dat volwassenen hen daarin belemmeren of juist stimuleren? Wat doe jijzelf als ouder, buurvrouw, leerkracht, advocaat of jeugdbeschermer? Op welke manier kunnen we kinderen helpen om zichzelf recht te doen?

Voor wie?

De lezing en workshop is bedoeld voor coaches, leerkrachten, advocaten, gezinstherapeuten, jeugdbeschermers, counselors en therapeuten. Daarnaast iedereen die leeft of werkt met kinderen. 

Praktische informatie

Datum en tijd

Zaterdag 10 juni 2023
Van 14.00 tot 17.00

 

Locatie

De Nederlandse Academie, Klaprozenweg 123 in Amsterdam Noord.

 

Kosten

Totaal: € 50

 

Certificering

Certificaat als bewijs voor gevolgde bij- en nascholing (PSBK).

Janusz Korczak Erkenning

Enkele jaren geleden heeft Charlotte Visch, voormalig bestuurslid van de Janusz Korczakstichting, de Korczak-licentie gekregen om het Korczak-gedachtegoed op de Nederlandse Academie voor Psychotherapie te stimuleren en actief binnen alle opleidingen het gedachtegoed ‘wakker’ te houden. Dat heeft erin geresulteerd dat er onder andere een unieke manier van diagnosticeren is ontwikkeld, die gebruikt wordt door de Integratieve (Kinder)therapeuten: de empathische diagnose. Deze diagnose komt tot stand door het inzetten van de techniek van het ‘Korczakken’.

Inhoud

Deze bijzondere middag start met een (interactieve) lezing van Arie de Bruin: ‘Grondwet voor de rechten van het kind’. Korczak verwoordde drie grondrechten voor kinderen:

 • Het recht op de dag van vandaag
 • Het recht om te zijn zoals het is
 • Het recht op een eigen leven

Arie de Bruin zal in zijn lezing meer vertellen over de gedachtegang van Korczak toen hij deze rechten verwoordde.

 

Na een korte pauze gaan we met elkaar aan de slag in de workshop waarin we onderzoeken of, en in hoeverre deze rechten voor kinderen in onze huidige tijd worden nageleefd. De drie gebieden waar volwassenen zich ‘bemoeien’ met kinderen en waar we het graag met jullie over hebben, is de opvoeding binnen het gezin, het leren in het onderwijs en de gevolgen van rechtspraak bij echtscheiding.

 

In de workshop bespreken en bediscussiëren we (aan de hand van stellingen) welke rechten kinderen over hun eigen leven dienen te hebben. Wat zorgt ervoor dat volwassenen hen daarin belemmeren of juist stimuleren? Wat doe jijzelf als ouder, buurvrouw, leerkracht, advocaat of jeugdbeschermer? Op welke manier kunnen we kinderen helpen om zichzelf recht te doen?

Voor wie?

De lezing en workshop is bedoeld voor coaches, leerkrachten, advocaten, gezinstherapeuten, jeugdbeschermers, counselors en therapeuten. Daarnaast iedereen die leeft of werkt met kinderen. 

Praktische informatie

Datum en tijd

Zaterdag 10 juni 2023
Van 14.00 tot 17.00

 

Locatie

De Nederlandse Academie, Klaprozenweg 123 in Amsterdam Noord.

 

Kosten

Totaal: € 50

 

Certificering

Certificaat als bewijs voor gevolgde bij- en nascholing (PSBK).

Janusz Korczak Erkenning

Enkele jaren geleden heeft Charlotte Visch, voormalig bestuurslid van de Janusz Korczakstichting, de Korczak-licentie gekregen om het Korczak-gedachtegoed op de Nederlandse Academie voor Psychotherapie te stimuleren en actief binnen alle opleidingen het gedachtegoed ‘wakker’ te houden. Dat heeft erin geresulteerd dat er onder andere een unieke manier van diagnosticeren is ontwikkeld, die gebruikt wordt door de Integratieve (Kinder)therapeuten: de empathische diagnose. Deze diagnose komt tot stand door het inzetten van de techniek van het ‘Korczakken’.

Sprekers

1. Arie de Bruin

 

Arie de Bruin pedagoog en leraar

 

Arie de Bruin is leraar en pedagoog. Hij werkte vele jaren in het onderwijs als onderwijzer, directeur PO, docent pedagogiek, directeur van een opleidingsschool voor kleuteronderwijs, locatiedirecteur pabo, voorzitter college van bestuur, trainer en coach.

Docent

Als docent pedagogiek aan een pabo zorgde hij er onder meer voor dat het gedachtegoed van Korczak een plaats kreeg in het curriculum van de opleiding van leraren.

Voorzitter 

Hij is momenteel voorzitter van de Janusz Korczakstichting in Nederland, vrijwilliger bij de stichting Edukans en werkzaam voor diverse onderwijsprojecten.

Auteur

Zijn laatste boek (dat hij samen schreef met Edith de Bruin) “Wie moet er passen? Korczak voor passend onderwijs” verscheen in 2022 in samenwerking met de Janusz Korczakstichting.

2. Charlotte Visch

 

Charlotte Visch workshop

 

Charlotte Visch ontwikkelde gedurende de jaren dat zij in het basisonderwijs werkte een eigen stijl van lesgeven en omgaan met de leerlingen. Haar leidende principe was en is ‘allen voor één en één voor allen’.

Hypnotherapeut

Na 13 jaar in het basisonderwijs gewerkt te hebben besloot zij om zich te scholen in ‘hypnotherapie voor volwassenen’. De respectvolle wijze en snelheid waarmee mensen hun eigen probleem kunnen oplossen met hypnotherapie paste bij haar.

Integratieve Kindertherapeut

Gedurende de jaren erna viel het haar op dat veel problemen van deze volwassenen hun grondslag in de jeugd hebben. Dat bracht haar ertoe om, na vijf jaar als hypnotherapeut gewerkt te hebben, de Integratieve Kindertherapie te ontwikkelen.

Op dit moment geeft zij gastlessen in de vierjarige opleiding tot MasterKindertherapeut. Lees meer >>

Margot de Cock Opleidingsadviseur | Leertherapeut Integratieve Therapeut ECP

Wil je meer weten?

Bel mij voor meer informatie of mail me voor een persoonlijk adviesgesprek.

Sfeer proeven? Kom naar ons Open Huis.

De visie van pedagoog Janusz Korczak

“Aan de basis van het pedagogisch handelen, ligt het zien met je hart”
Janusz Korczak (1878-1942), één van de belangrijkste grondleggers van de Rechten van Kind.

Het werk van Janusz Korczak is een belangrijke bron van inspiratie op de Nederlandse Academie voor Psychotherapie. In de opleidingen tot KinderCoach Practitioner, Integratieve KinderCounselor en MasterKindertherapeut ECP in Integratieve Psychotherapie staan de Rechten van het Kind en het gedachtegoed van Korczak centraal.

De Academie is het enige opleidingsinstituut in Nederland met een Janusz Korczak Award. Dit is een erkenning en waardering voor de unieke werkwijze op De Academie in professioneel begeleiden van kinderen. Deze werkwijze is geheel Child-Based en gegrond in de 3e generatie integratieve benadering in Coaching, Counseling en Psychotherapie. Naast deze basisattitude in het werken met kinderen leer je in onze opleidingen ook de theoretische concepten en de technieken om dit gedachtegoed op een professionele wijze in de praktijk te brengen. 

Het gedachtegoed van Korczak wordt gekenmerkt door de volgende vijf principes:

 1. Respect voor het kind (als mens) in iedere levensfase.
 2. Een gelijkwaardige relatie tussen volwassene en kind.
 3. Het recht van het kind te zijn zoals het is.
 4. Het recht van het kind op de dag van vandaag.
 5. Het recht van het kind op zijn eigen ontwikkeling.

 

Geen theorie, maar idealen!

Janusz Korczak

Korczak heeft nooit een systematische pedagogiek geformuleerd. Hij heeft zijn gedachten over kinderen vooral tot uiting gebracht in sterk beeldende beschrijvingen van wat er tussen volwassenen en kinderen gebeurt. Zo bevat zijn boek “Hoe houd je van een kind?” veel pedagogische ideeën, die gebaseerd zijn op de talloze ervaringen die Korczak als arts had opgedaan tijdens de vele bezoeken aan gezinnen. Het boek appelleert aan onze eigen waarneming, intuïtie en fantasie. Beter dan via de wetenschap kunnen wij langs deze weg het onbekende kind op het spoor komen, en ontdekken dat het “een perkament” is, dicht beschreven met hele kleine hiërogliefen, die je slechts gedeeltelijk kunt ontcijferen”.
De praktijk en de daarop gebaseerde gevoelens en niet de kennis van theoretische stelsels bepaalden Korczaks omgang met het kind: “vaak schuif ik een theorie terzijde, zelden mijzelf”. Als er één punt uit zijn denken over opvoeding naar voren gehaald moet worden is dat wel het idee van “respect” voor het kind. Korczak geeft aan: 

 • Leer eerst jezelf kennen, voordat je kinderen wilt leren kennen.
 • Kijk eerst wat je zelf kunt, voordat je begint de rechten en plichten van kinderen af te bakenen.
 • Je bent zelf het kind onder al die kinderen dat je vóór alles moet leren kennen, opvoeden en opleiden. Het is een van de meest kwalijke fouten te denken dat pedagogie een wetenschap is die het kind betreft en niet de mens.
 • De opvoeder heeft niet de plicht de verantwoording voor een verre toekomst op zich te nemen, maar hij is wel volledig verantwoordelijk voor de huidige dag.
 • Laten we ervan uitgaan dat we van een krachtige jonge eik een poëtische berk willen maken of van een fragiele berk een robuuste eik. We beginnen te snoeien, te zagen, te breken, te verbuigen – totdat de boom afsterft. Nee… zo’n belachelijke vergissing zouden we bij een boom nooit maken, maar wel bij een kind.

 

Interessante boeken:

• Korczak, J. Het recht van het kind op respect. (vertaling en bewerking R. Görtzen) Amsterdam 2007
• Korczak, J. Hoe houd je van een kind. (vertaling en bewerking R. Görtzen), Amsterdam 2010
• Korczak,J. De republiek der kinderen. (vertaling en bewerking R. Görtzen), Amsterdam 2012

Zie ook de website van de Janusz Korczak Stichting: www.korczak.nl

Terug
Terug

Charlotte Visch: van onderwijs naar therapiepraktijk

In de klas van Charlotte werd niet gepest, doordat zij vanuit het morele principe ‘we verdienen het allemaal om gelukkig te zijn‘ handelde. Haar leerlingen vertelden enthousiast aan de schoolarts hoe blij ze waren. Het leidde ertoe dat hij een aantal kinderen van andere scholen aanbeval om naar haar klas over te stappen. Haar motivatie om zo met kinderen om te gaan ontstond al op jonge leeftijd. Als vijfjarige concludeerde zij: “Dit moet anders!” doelend op de wijze waarop de kleuterjuf reageerde op haar en de andere kinderen.

De volgende stap: Hypnotherapie
Na 13 jaar in het basisonderwijs gewerkt te hebben besloot zij om zich te scholen in hypnotherapie voor volwassenen. De respectvolle wijze en snelheid waarmee mensen hun eigen probleem kunnen oplossen met hypnotherapie paste bij haar. Hoewel zij net gestart was met deze opleiding, was het na drie maanden al zover dat cliënten zich spontaan aanmeldden. Bij het afronden van de opleiding aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie had zij daardoor al een volle hypnotherapiepraktijk.

De geboorte van de Integratieve Kindertherapie
Gedurende de jaren erna viel het haar op dat veel problemen van deze volwassenen hun grondslag in de jeugd hebben. Dat bracht haar ertoe om, na vijf jaar als hypnotherapeut gewerkt te hebben, de Integratieve Kindertherapie te ontwikkelen. Al snel werd haar praktijk Child Consult overspoeld door kinderen, die met gebruik making van hun eigen mogelijkheden in korte tijd (gemiddeld 1 tot 8 sessies) hun klachten oplosten. Charlotte vindt het van groot belang dat kinderen niet op een wachtlijst geplaatst worden, maar binnen twee tot drie weken geholpen kunnen worden. Met zo’n overvolle praktijk had zij collega-integratieve kindertherapeut te ontwikkelen. De eerste 50 collega’s waren een feit! Charlotte verzorgde alle kindertherapielessen. Samen met gespecialiseerde gastdocenten werd de opleiding een groot succes. Op dit moment geeft zij gastlessen in de vierjarige opleiding tot MasterKindertherapeut.

Terug
Terug

Reserveren

Kinderen zijn mensen zonder mensenrechten

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden

Waarom je een opleidingsplaats reserveert
Je reserveert een plaats in de opleiding of training omdat je serieus geïnteresseerd bent en niet het risico wil lopen dat de opleiding al vol is wanneer je inschrijft. Je hebt nu nog even de tijd om e.e.a. uit te zoeken of te regelen. De reservering is gratis en vrijblijvend. We sturen je bijtijds een e-mailbericht om te vragen of je nog van je reservering gebruik wil maken. Zodra je hebt besloten om echt mee te doen, laat het ons zo spoedig mogelijk weten door middel van je inschrijving via de website. Zorg dat je ieder geval tot een maand voor de eerste lesdag weet of je het wel of niet gaat doen. Daarna kunnen we helaas je plaats in de opleiding niet meer garanderen.

Naam*
Adres*
Hidden
Hidden

Terug
Terug

Schrijf je in voor

Kinderen zijn mensen zonder mensenrechten

Start: zaterdag 10 juni 2023 | Investering €50

Terug
Terug