Basisopleiding Algemene Psychotherapie Wetenschappen
2016-2017

Route - Start - Kosten - Aftrekbaarheid - Terugverdienen

 

 Module Uren   Uren  Uren 

 Start- en vervolgdata
 
  (data onder voorbehoud)

 Kosten
 totaal

 contact-
 
uren

 zelfstudie
 en  toetsing
 Grondslagen en deelgebieden van de Psychologie**  300  24  276

 Deel A: PSBK-module.
 Klik hier voor de data
 Deel B: Zelfstudie en 
 persoonlijke begeleiding

Inschrijven

  € 1.990
  € 1.660*
 Medische Basiskennis  164  18  146

 zie PSBK-module

Inschrijven

  € 660
  € 415*
 Onderzoeksmethoden**  210  24  186

 Data nog niet beschikbaar.

  € 880
  € 576*
 Ontwikkelingspsychologie**  150  12  138

 Deel A: PSBK-module.
 Klik hier voor de data
 Deel B: Zelfstudie en 
 persoonlijke begeleiding

Inschrijven

  € 660
  € 415*
 Pedagogiek, incl. seksuele
 ontwikkeling**
 150  18  132

 vanaf september 2017

  € 660

  € 415*

 Psychopathologie en
 -diagnostiek
 376  12  364

 Deel A: PSBK-module.
 Klik hier voor de data
 Deel B: Zelfstudie en 
 persoonlijke begeleiding

Inschrijven

 € 1.690
 € 1.330*
 Sociale problematiek  in       
 relatie tot psychotherapie**
 150  18  132

 15 maart, 5 april en 19 april 2017

Inschrijven

  € 660
  € 415*
 Wet en Gezondheidsethiek  150  6  144

 Deel A: PSBK-module.
 Klik hier voor de data
 Deel B: Zelfstudie en persoonlijke 
 begeleiding

Inschrijven

  € 660
  € 415*
 Wijsgerige vraagstukken  150   18  132

 voorjaar 2017

  € 660
  € 415*

 

* Het tussen haakjes genoemde bedrag (€ x,-)* is voor studenten van de IC- en MastherTherapeut opleiding. 

** Deelname aan deze modulen Basisopleiding Algemene Psychotherapie Wetenschappen levert registerpunten op in het kader van de beroepsregistratie van maatschappelijk werkers.

U kunt zich tot de aanvangsdatum van de module nog inschrijven. Twee weken voor aanvang van de module zal worden bekeken of er voldoende inschrijvingen zijn om de module doorgang te laten vinden.

Nieuwsbrief ontvangen?

Nederlandse Academie
voor Psychotherapie

Andreas Schelfhoutstraat 48
1058 HV Amsterdam
T: 020 - 615 04 94