Psychotherapie: de meesterlijke therapeut

imagesCAU5I8DJEAIP_logo1-bluelogo NAP000051

De Academie heeft als European Accredited Professional Training Institute (EAPTI) de hoogste graad van erkenning als opleidingsinstituut in de psychotherapie. Sinds 2001 verzorgt de Academie de opleidingen in Integratieve Psychotherapie en Integratieve Kindertherapie, beiden erkend door de EAIP en leidend tot het ECPHet diploma van de Academie en/of het ECP geeft geen toegang tot het BIG-register. 

De psychotherapie opleidingen zijn gebaseerd op het Europese beroepsprofiel Psychotherapie en de Strasbourg Declaration on Psychotherapy

De opleidingen:
-
Opleiding tot MasterTherapeut (volwassenen) EAIP-erkend
Opleiding tot MasterKinderTherapeut in Integratieve Kindertherapie EAIP-erkend 
Algemene Medische en Psychosociale Basiskennis (PSBK A+C) CPION-geregistreerd
- Modulen Algemene Psychotherapie Wetenschappen (ECP) NAP-erkend
- Master in Psychotherapiewetenschap i.s.m. de SFU
- PhD in Psychotherapiewetenschappei.s.m. de SFU


De MasterTherapeut en de MasterKinderTherapeut

In Oostenrijk, Duitsland, SloveniŽ en Frankrijk wordt psychotherapie al op universitair niveau onderwezen. Psychotherapie is een ambacht waar veel technische en sociale vaardigheden bij komt kijken. De professionele beroepsuitoefening kan dan wel zeer sterk praktijk gericht zijn, het is wel stevig geworteld in een wetenschappelijke fundering. Psychotherapie is een ambacht dat wordt uitgevoerd op master niveau. De Academie werkt daarin samen met de staats erkende Sigmund Freud PrivatUniversitšt (SFU) in Wenen.

Aansluitend op deze ontwikkeling wil de Academie het psychotherapielandschap in Nederland verrijken met een praktijkgerichte psychotherapieopleiding op master niveau voor werken met volwassenen (MasterTherapeut) en met kinderen (MasterKinderTherapeut). In Nederland kennen we wel een psychologie opleiding op Master niveau zoals gegeven op universiteiten, maar nog geen Master degree in psychotherapie.

Dat is de reden waarom de Academie een 2-jarig prť-Masterprogramma met daarop aansluitend het 2-jarig Masterprogramma tot MasterTherapeut heeft ontwikkeld. Voor de kwalificatie van dit in totaal 4-jarige traject wordt een NLQF niveau 7 (masterniveau) aangevraagd.

In het verlengde van deze erkenning zal een NVAO erkenning voor een Master degree (een door de overheid erkende Master titel: M) worden aangevraagd. Of deze laatste, zeer zware accreditatie zal slagen en wanneer dat het geval zal zijn kunnen we nog niet goed aangeven.
NB. Het diploma van de Academie en/of het ECP geeft geen toegang tot het BIG-register.

De opleiding Master(Kinder)Therapeut: een Integratieve Psychotherapieopleiding

De opleiding tot MasterTherapeut is niet los te zien van de Integratieve Psychotherapieopleiding. De Academie verzorgt de 4-jarige vakopleiding Integratieve Psychotherapie al sinds 2001. Deze opleiding is erkend door de European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP) en leidt op tot het Europees Certificaat voor Psychotherapie (ECP). Het diploma van de Academie en/of het ECP geeft geen toegang tot het BIG-register.

Mastertherapeut ECP

master-kindertherapeut-ECP

 

EAP: Europese Associatie voor Psychotherapie

In 1991 richten psychiaters, hoogleraren, psychotherapeuten en psychologen uit de verschillende Europese landen in Wenen de ĎEuropean Association for Psychotherapyí (EAP) op. De ĎStrasbourg Declaration of Psychotherapy 1990í ligt ten grondslag aan de oprichting van de EAP. Deze verklaring luidt als volgt:

  1. Psychotherapie is een zelfstandige wetenschappelijke discipline, waarbij de opleiding leidt tot een zelfstandig en vrij beroep.
  2. De opleiding tot psychotherapeut is daarom een opleiding op hoog, gekwalificeerd en wetenschappelijk niveau. 
  3. De pluriformiteit van psychotherapeutische behandelwijzen wordt gegarandeerd. 
  4. Een volwaardige opleiding tot psychotherapeut omvat theorie, zelfervaring en praktijk onder supervisie. Ook wordt over andere psychotherapeutische behandelwijzen voldoende kennis verworven.
  5. Toegang tot het opleidingsprogramma is mogelijk op grond van diverse vooropleidingen, met name die in sociale en menswetenschappen.

Doelstelling van de EAP is te komen tot een eenduidig standaard voor het beroep van psychotherapeut in alle landen van Europa. Naast het Europese competentieprofiel is er ook het keurmerk voor de individuele therapeut: het ECP (European Certificate of Psychotherapy).  Dit is van belang omdat cliŽnten recht hebben op gedegen hulpverlening en een eenduidige hoge kwaliteitsstandaard; psychotherapie is tot nu toe per land anders geregeld. In het ene Europese land kent de psychotherapie geen enkele kwaliteitsgarantie en oefenen ongeschoolde leken het vak uit. In het andere land is er sprake van een protectionistische situatie. Daar is de psychotherapie voorbehouden aan een beperkte groep van therapeuten.

Wetenschap ťn een vrij beroep

Inmiddels verenigt de EAP meer dan 128 organisaties, waaronder de nationale delegaties en koepelorganisaties, die meer dan 120.000 beroepsbeoefenaars vertegenwoordigen. 

europa 
bron: website European Association for Psychotherapy

Zij erkennen psychotherapie als een aparte wetenschap ťn als een vrij beroep. Nederland wordt in de verschillende commissies binnen de EAP vertegenwoordigd door de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie. 

De EAP-therapeut en het BIG-register

In alle Europese landen, behalve in Nederland, mag de ECP-houder zich Ďpsychotherapistí of psychotherapeut noemen. In Nederland is de psychotherapie bij de wet geregeld in het BIG-register. Een ECP-houder mag zich dan ook niet psychotherapeut of psychotherapist noemen in Nederland. De ECP-houder noemt zich in Nederland ĎECP-therapeutí. Het voeren van een praktijk voor psychotherapie is wel toegestaan. 

EAPTI-status als Academie: direct het ECP aanvragen!

Sinds 30 juni 2010 mogen wij ons officieel EAPTI-instituut (European Accredited Psychotherapy Training Institute) noemen. Dit houdt in dat als je aan alle voorwaarden en opleidingseisen voldoet je direct via de Academie het ECP kunt aanvragen. Daar zijn we natuurlijk best trots op. Wat is hierin het grote voordeel? Als je bij een niet-erkend opleidingsinstituut afstudeert moet je 3 jaar wachten en dien je een extra aantal van 1500 therapiesessies (van 60 minuten) te verrichten voordat je het ECP aanvraagt. Met de erkende opleiding van De Academie hoeft dat niet en kun je je direct het Europese Certificaat voor Psychotherapie (ECP) aanvragen bij de Europese Associatie voor Psychotherapie in Wenen. Wij zijn dan ook blij dat we onze studenten dit grote voordeel kunnen bieden.
 

ECPcertificaat_CV

 

Visie op Psychotherapie: Client based Change

De integratieve benadering is de meeste recente stroming in counselings- en psychotherapieland. Hoewel al meer dan 20 jaar oud blijft deze benadering eeuwig jong. Dit komt omdat de laatste ontwikkelingen en recente onderzoeksresultaten in het vakgebied worden gevolgd en vertaald naar de dagelijkse praktijk.

Het startschot voor de integratieve beweging werd gegeven na de constatering dat geen enkele therapieschool of richting kan claimen beter te zijn dan een andere: ze scoren grosso modo eenzelfde resultaat, ze zijn allemaal min of meer even effectief. Dit ondanks dat diagnosevorming en behandelingen van de verschillende therapiescholen soms haaks op elkaar staan.

De 1e generatie integratieve benadering: eclectisisme
Voor iedere kwaal werd naar eigen smaak een meest praktische of werkzame interventie geplukt uit de ruif van een bepaalde therapieschool. Het betekende wel een doorbraak van de ondoordringbare wanden tussen de verschillende therapierichtingen. Was eerst het adagium dat 'er net zo veel therapieŽn zijn als therapiescholen', nu werd het credo: 'er zijn net zo veel therapieŽn als er therapeuten zijn'. Dit was het tijdperk van de interventie-sprokkelaars.

NB: Veel therapie-opleidingen die zich 'integratief' noemen bieden nog steeds een keur aan interventies: een los zand verzameling van technieken uit de verschillende richtingen. Dit zijn dus geen integratieve, maar eclectische opleidingen..

De 2e generatie integratieve benadering constateerde dat het eclecticisme een doodlopende weg betekende.
De praktische en theoretische uitweg werd gevonden in het samenbrengen en overstijgen van de verschillende therapiescholen en richtingen om te komen tot een eenduidig behandelmodel. Het accent werd gelegd op dat wat de verschillende scholen gemeenschappelijk hebben in plaats van waar ze in verschillen. Daarbij werd gesteld dat de persoonlijke kwaliteiten van de counselor of therapeut en de kwaliteit van de therapeutische relatie hierin de voornaamste plaats innemen als meest werkzame ingrediŽnten.

Vanaf 1998 ontwikkelde De Nederlandse Academie als eerste opleidingsinstituut in Nederland de eerste 2e generatie psychotherapie-opleidingen tot Integratieve (Kinder-)Therapeut en CounselorCoach. Het leidde tot vele interessante en belangwekkende inzichten en proces-gerichte behandelmodellen. Maar daar bleef het niet bij.
Onder invloed van de meeste recente uitkomsten van het wetenschappelijke effectonderzoek evolueerde en ontwikkelde de Academie zich vanaf 2010 in de nieuwe, de 3e generatie integratieve benadering. Een evolutie die een geheel nieuw paradigma inhoudt.  

Deze 3e generatie integratieve benadering: Client based change
Deze allerlaatste ontwikkeling wordt gekenmerkt door een radicale ommezwaai: van therapie/therapeut naar cliŽnt. Omdat is aangetoond dat er geen werkzame technieken zijn (slechts 1% werkzaamheid) en ook de therapeutische relatie niet van doorslaggevende betekenis blijkt (8% bijdrage aan het resultaat) staat nu de (eigenschappen en mogelijkheden van je) cliŽnt in het brandpunt van de aanpak. Het gaat niet meer om wat jij vanaf je eigen vakgebied aan te bieden hebt, maar het gaat erom dat wat je aanbiedt door de cliŽnt zodanig wordt oppakt dat zijn zelfhelende, zelfgenezende processen worden geactiveerd en benut. Daarbij speel je op subtiele wijze in op het wereldmodel, het verandervermogen en de veranderbereidheid van je cliŽnt. Het nieuwe adagium is: er zijn net zoveel therapieŽn als er cliŽnten zijn: voor iedere nieuwe cliŽnt een nieuwe theorie en een nieuwe aanpak. Van client centered naar client based, van evidenced based naar practice based

Deze ontwikkeling, die in de historie van psychotherapie en counseling een radicale ommezwaai betekent en een breuk met het traditionele denken inhoudt, wordt ook wel het nieuwe paradigma in de veranderkunde genoemd.

Alle beroepsopleidingen, trainingen en workshops die De Nederlandse Academie verzorgt in in de vakgebieden Coaching, Counseling of Psychotherapie zijn 'State of The Art in KnowHow to Change' gegrondvest in dit nieuwe paradigma.

Visie op opleiden in Psychotherapie

De Academie biedt je de mogelijkheid van een persoonlijk leertraject, waarmee u zich kunt ontwikkelen tot succesvol mens, die het vak van therapeut in de praktijk uitoefent.

Een breuk met het verleden
Ons doel, je een persoonlijk leertraject aanbieden tot een succesvol mens, is een heel ander doel dan bij de klassieke therapieopleidingen uit de vorige eeuw. Daar lag het accent in de opleiding op de scholing in theorie en techniek. Tegenwoordig volstaat zo'n opleiding echter niet meer. Uit het wetenschappelijk onderzoek van de laatste jaren blijkt namelijk dat ervaren therapeuten niet effectiever zijn dan onervaren therapeuten en dat minder hoog gekwalificeerde therapeuten (de zogenoemde paraprofessionals) het niet slechter doen dan erkende psychotherapeuten. Het tegenovergestelde is misschien wel waar: er is geen onderzoek waarin de professionals het beter doen (Beutler, Machado, & Alstetter Neufelt, 1994).

Het feit dat zelfs ongeschoolde hulpverleners soms beter werk leveren dan getrainde en ervaren psychotherapeuten, confronteert ons met het vermoeden dat hier persoonlijke kwaliteiten van de therapeut in het spel zijn. Waarschijnlijk worden die door de klassieke therapieopleidingen onderschat. Er dient een omslag in het denken over opleiden tot therapeut te komen (Schaap, 2000).

Jij en jezelf staan centraal
Je persoonlijke mensvaardigheden en menskwaliteiten komen dus voorop in de scholing tot therapeut in plaats van de technisch en theoretische werkwijzen. Centraal in de opleidingen van de Academie staat dan ook j eigen persoonlijke ontwikkeling tot succesvol mens. Uiteraard met een grondig theoretisch fundament en met effectieve technieken. Therapie doen is en blijft een ambacht, maar wel een ambacht waar het draait om direct menselijk contact.

Een succesvol mens
Succesvol betekent in de eerste plaats dat je je goed voelt en blij bent met het leven dat je hebt heeft. Een succesvol therapeut is niet alleen iemand die op een efficiŽnte wijze resultaat behaalt, maar vooral er in slaagt om zijn cliŽnten succesvol te maken. Dat houdt in dat jouw cliŽnten de doelen behalen die zij zich gesteld hebben. Op hun eigen manier, in hun eigen tempo en met gebruikmaking van alle beschikbare hulpbronnen. Succesvol betekent verder dat je inzicht hebt in de ontwikkelingen in de maatschappij en kunt inspelen op de daardoor veranderde problemen en behoeften van je cliŽnten. Succesvol is ook dat je een praktijk voert die continuÔteit kent. Dit komt naast een groeiend aanbod van cliŽnten vooral naar buiten in de vorm van persoonlijke gezondheid en werkvreugde, waardoor de burnout, (waar helaas veel werkers in de gezondheidszorg aan lijden) buiten de deur blijft.

Alle opleidingen en trainingen aan de Academie zijn doordrongen van dit gedachtegoed. Het onderwijssysteem in de vorm van competentiegericht onderwijs maakt het mogelijk dat je op je eigen-wijze en in uw persoonlijke tempo de competenties verwerft, die de Academie als eis stelt aan het niveau van haar studenten.

Toepassingen in uw naaste omgeving
Na de opleiding is het mogelijk een eigen praktijk voor Psychotherapie te starten. Ook in je huidige functie (ongeacht of dat personeelswerk, management, onderwijs of maatschappelijk werk is) biedt studeren aan de Academie een arsenaal aan nieuwe mogelijkheden: mensen begeleiden bij hun persoonlijk ontwikkelingsproces; hulp bieden bij emotionele problemen; een betere samenwerking bewerkstelligen met collega's door taalpatronen te herkennen en het eigen taalgebruik daarop af te stemmen; effectievere communicatie door taal als een diagnostisch en therapeutisch instrument te hanteren.

Visie op het onderwijssysteem: competentie en zelfsturend

Het onderwijs aan de Academie is ingericht volgens het principe van competentiegericht, zelfsturend en zelfverantwoordelijk leren; de uit praktijkervaring en onderzoek geformuleerde competenties van de therapeut, vormen de rode draad door de opleiding. Vooraf aan de therapieopleiding inventariseren we met je de al aanwezige competenties in kennis, vaardigheid en therapeutische attitude (intake). Aan de hand van een portfolio laat je zien welke competenties u op grond van scholing, levens- en beroepservaring beheerst. Daarbij bent je in de gelegenheid zichtbaar te maken in welke competenties je nog scholing nodig hebt. Op deze manier kun je je - na toelating - optimaal concentreren op die competentiegebieden die nog leemtes vertonen. Je persoonlijk portfolio bevat alle opdrachten, verslagen, reflecties die je in de loop van de opleiding produceert. Het is dť plek waarin je je noodzakelijke competentiegroei voor jezelf en anderen zichtbaar maakt.

Vanzelfsprekend staat je een pakket van leerinstrumenten ter beschikking die je voor je groei kunt gebruiken. De opleidingsinstrumenten die de Academie aanbiedt zijn onder meer: interactieve colleges, opdrachten op het gebied van kennis, vaardigheden en attitudeontwikkeling, studiebegeleiding, practicum en practicumbegeleiding, leertherapie (in het kader van de persoonlijke ontwikkeling) en supervisie (in het kader van de praktijkontwikkeling). Bij optioneel aangeboden leerinstrumenten bepaal je zelf, ůf en in welke mate je daarvan gebruik wilt maken.

Gedurende de opleiding bespreekt je met de assessor de studievoortgang en de competentiegroei op basis van het tot dan toe aangelegde portfolio. Die momenten zijn ook bij uitstek geschikt om je leerdoelen voor de volgende opleidingsfase te formuleren. Aan het einde ieder seizoen heeft dit gesprek een beoordelend karakter. Op dat moment stelt de assessor vast of de student doorgroeicompetent is, oftewel over voldoende competenties beschikt om voor het diploma in aanmerking te komen. Is dat het geval, dan beschik je over het vermogen om voortdurend binnen de genoemde competentiegebieden te groeien. Je weet welke instrumenten je op welk moment voor je ontwikkeling kunt gebruiken. Zogezegd leidt de Academie op tot therapeuten die zich het - met het beroep van therapeut onlosmakelijk verbonden - principe van 'education permanente' in de opleidingspraktijk 'eigen' hebben gemaakt.

Visie op het programma en werkwijze

Het programma van de 4-jarige opleiding vormt een harmonieus geheel, geen verzameling losse, bijeengeraapte onderdelen. Achter de opleiding zit een weloverwogen totaalconcept, waar alle lesblokken inpassen. Werkzame principes voor therapie heeft de Nederlandse Academie voor Psychotherapie verwerkt tot specifieke integratieve therapeutische technieken. Tijdens de lessen kun je je deze totaalbenadering stap voor stap eigen maken. Door al in het eerste jaar met cliŽnten aan de slag te gaan, brengt je het geleerde direct in de praktijk, gesteund door de supervisie. Leren doe je niet alleen door literatuurstudie. Het leren door doen en toepassen op jezelf is een krachtig middel. Kennis zonder zelfreflectie en zelfinzicht sijpelt weg en wordt nutteloos.

Je maakt kennis met een theorie, je gaat na hoe het bij jezelf is, je onderzoekt wat je daarmee wilt en hoe je dat gaat doen, je leert de theorie direct toepassen in de praktijk bij de toepassing van het onderzoeken en behandelen. Daarom zeggen we: "Verbind de theorie met de praktijk en de praktijk met jezelf.

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Nederlandse Academie
voor Psychotherapie

Andreas Schelfhoutstraat 48
1058 HV Amsterdam
T: 020 - 615 04 94