Integratieve Counselor

Het opleidingsaanbod in Integratieve Counseling kent voor richting A. een post-hbo/wo niveau en voor richting B. een hbo niveau. In beide opleidingstrajecten voldoe je na het afronden aan de PSBK-eis voor vergoedingen door zorgverzekeraars.  

A. 2-jarige opleiding tot Integratieve Counselor op post-hbo/wo niveau

Gefaseerde opleiding tot CounselorCoach en Integratieve Counselor. Met de vakopleiding Integratieve Counseling en Medische en Psychosociale basiskennis PSBK (CPION-erkend)*. Deze opleiding is toegankelijk met post-hbo/wo of equivalent niveau.

B. 4-jarig programma tot Integratieve Counselor op hbo-niveau

Gefaseerde opleiding tot Beroepscoach en Integratieve Counselor.
Verschillende uitstroomrichtingen. M
et geÔntegreerde Algemene Psychotherapeutische Wetenschappen waarbij je na afronding voldoet aan Medische en Psychosociale basiskennis PSBK (CPION-erkend) eis.
Deze opleiding tot Counselor is toegankelijk met havo/vwo of met mbo4+ of met 21+ toets.

De client weet het, kan het en doet het!

Integratieve-CounselingenCoaching-(MBO-en-HBO)_resize

 

Open Avond

Experience
Day

Reserveren

studiegids

 

Counseling: het vak van de toekomst

Er komt steeds meer vraag naar Counseling. Zowel bij bedrijven als particulieren stijgt de behoefte naar een directe, oplossingsgerichte en pragmatische aanpak waarbij (in vergelijking met coaching) de schep dieper gestoken kan worden indien het probleem dieper is geworteld. Wanneer de werknemer of de particuliere cliŽnt vastloopt in een coachingstraject, is in veel gevallen een innerlijke blokkade of conflict de oorzaak waardoor de cliŽnt belemmert om de gestelde doelen te behalen.
Door de veranderingen in de Geestelijke Gezondheidszorg en door de inkrimping van vergoedingsmogelijkheden door de zorgverzekeraars stijgt de behoefte naar een kortdurende en efficiŽnte hulpverlening bij de particuliere cliŽnten. Maar waarheen dienen zij te gaan met hun levensvragen en problemen die niet zwaar genoeg zijn voor een psychotherapeut maar wel te zwaar voor een coach? Een zelfstandige, goed ingerichte particuliere praktijk en een doortastende, oplossingsgerichte  aanpak van een Counselor is hier het  antwoord op. **

* Om toch voor vergoedingen in aanmerking te mogen komen hebben de zorgverzekeraars een pakket van eisen opgesteld waaronder de het kunnen overleggen van een diploma PsychoSociale BasisKennis (PSBK, waaronder ook Medische basiskennis). De Nederlandse Academie biedt een CPION-erkende PSBK-opleiding aan waardoor je praktijk voor vergoedingen (Vektis/AGB code 90.) in aanmerking komt. Wanneer je de opleiding tot CounselorCoach en de Integratieve Counselor opleiding hebt afgerond heb je ook de gehele PSBK-opleiding gedaan en ontvang je ook het PSBK-diploma.

Counseling op de Academie

De Nederlandse Academie is een particulier opleidingsinstituut met meer dan 35 jaar ervaring in de veranderkunde: hoe mensen het voor elkaar krijgen om te (kunnen) veranderen. Praktijkprofessionals uit het bedrijfsleven, de gezondheidszorg en de overheid komen naar de Academie om hun coachings- en counselingsvaardigheden te vergroten en om hun praktijk- en beroepsmogelijkheden verder uit te breiden. Gegrepen door de mogelijkheden om mensen met problemen echt te kunnen helpen studeren velen door in psychotherapie. Daarbij vormt de wetenschappelijke basis en de gedegen praktijk- en attitudetraining de grondslag voor een succesvolle praktijkuitoefening van het vak. En voor tevreden cliŽnten!

Onderwijs in Counseling&Coaching: een multi-level ontwikkelingstraject

Het onderwijs is duaal van opzet: vanaf het begin van de opleiding start u ook met het coachen van cliŽnten en, wanneer de schep dieper moet worden gestoken, ook met Counseling. U ben zelf het instrument van beÔnvloeding en verandering. Daarom is zelfkennis en het ontwikkelen van uw menskwaliteiten van essentieel belang. Leertherapie en supervisie zijn daarbij de onontbeerlijke leerinstrumenten. De opleiding biedt u een uniek en geÔntegreerd curriculum dat wordt verzorgd door een team van ervaren en gedreven praktijkprofessionals.

Expertise

De opleidingen Integratieve Counseling zijn onderdeel van de Nederlandse Academie voor Psychotherapie en profiteert daardoor ten volle van meer dan 30-jarige expertise uit het veld van de psychotherapie, waar de positieve psychotherapie, de oplossingsgerichte psychotherapie, de kortdurende vormen van psychotherapie en de integratieve benadering de meest belangwekkende zijn voor het veld van counseling en coaching. De trainingen en opleidingen stoelen op een jarenlange grondige basis van praktijkervaring, wetenschappelijk onderzoek, onderwijskunde en didactiek. Een gedreven en team van praktijkprofessionals verzorgt de trainingsdagen, de leertherapie, supervisie en assessment.

Wetenschappelijke inzichten

Onze counselingsopleidingen profiteren van de laatste wetenschappelijke inzichten van het onderzoek naar de werkzame factoren in de veranderingsprocessen van mensen. De uitkomsten van dit wetenschappelijk onderzoek staan haaks op de vele vooronderstellingen van de afgelopen decennia over de werkzaamheid van bijvoorbeeld technieken of procedures, de therapeutische relatie of de eigenschappen van de therapeut. De resultaten laten zien dat al deze ingrediŽnten een ondergeschikte factor vormen voor het veranderingsproces van de cliŽnt.

Nieuw paradigma

De gewijzigde inzichten ten aanzien van veranderingsprocessen vragen om een geheel nieuw paradigma over hoe verandering werkt in coaching, counseling en therapie. De Nederlandse Academie heeft een uitgebreide ervaring in opleidingsprogrammaís in dit nieuwe paradigma, zowel op het vlak van de benodigde menskwaliteiten als op het vlak van attitude, kennis en vaardigheden: de KnowHow to Change.

Counseling

Carl-RogersWij hanteren de oorspronkelijke, Amerikaanse spelling voor het woord Counseling. Daarmee eren we indirect de grondlegger van de counseling, de Amerikaanse psycholoog Carl Ransom Rogers, die het woord Ďcounselingí voor het eerst gebruikte om aan te geven dat hij iets anders deed dan psychotherapie.

Twee belangrijke stellingen van Carl Rogers (1902 - 1987):

  1. Het individu is een subject en niet een object dat ontleed, beoordeeld en gemanipuleerd mag worden.

  2. Het is belangrijker hoe de mens iets ervaart dan hoe het in werkelijkheid is. Of zoals Rogers het zei, "His experience is his reality". Voor Rogers is de subjectieve wereld van een individu hier en nu belangrijker dan de objectieve werkelijkheid.

KnowHow to Change

De stellingen van Rogers zijn actueler dan ooit te voren. In het nieuwe paradigma van de KnowHow to Change voor de verandering in coaching, counseling en therapie is het van ondergeschikt belang hoe de counselor of de coach de relatie ervaart. Het draait immers om de perceptie van de cliŽnt van een warme, positieve relatie. Daarmee komt een wonderlijke ongelijkheid aan het licht: het gaat kennelijk niet om de wederzijdse relatie, maar de Counselorheeft nu de expliciete opdracht om er voor te zorgen dat in de ogen van de cliŽnt er een optimale relatie ontstaat. Met dit uitgangspunt voor ogen komen zaken als echtheid, authenticiteit en zelfonthulling van de Counselor in een geheel ander daglicht te staan. In de trainingen en opleidingen van de Academie leert u als Counselor deze belangrijke zaken optimaal in te zetten ten bate van het veranderingsproces van uw cliŽnt.

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Nederlandse Academie
voor Psychotherapie

Andreas Schelfhoutstraat 48
1058 HV Amsterdam
T: 020 - 615 04 94