Aanvullend programma PSBK/MBK

Route - Start - Kosten - Aftrekbaarheid - Terugverdienen

Kosten
Studenten meerjarige opleiding aan de Academie: Ä 380*. 
Oud-studenten meerjarige opleiding Academie: Ä 420*. 
Externen, iedereen die geen meerjarige opleiding aan de Academie doet/heeft gedaan: Ä 460*.
* Ongeacht het aantal afgenomen dagdelen zijn de vaste administratiekosten altijd verschuldigd: Ä 100 (betreft inschrijving, berichtgeving, nakijken werkstukken, produceren certificaat, verzending).

Hiatenprogramma

Uren   Uren  Uren 
 totaal

 contact-
 
uren

 zelfstudie
 en toetsing
 1: Psychofarmaca
 dagdeel 1
8 3 5
 2: Psychologische vragenlijsten en testen
 dagdeel 2
8 3 5

 3: Neurocognitie en ouderdomsproblematiek

 dagdeel 3

8 3 5
  4: Recente ontwikkelingen op het gebied van  psychodiagnostiek
dagdeel 4
11 3 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na afloop van de module ontvangt u een take-home tentamen dat binnen een maand dient te worden ingeleverd. 

Nieuwsbrief ontvangen?

Nederlandse Academie
voor Psychotherapie

Andreas Schelfhoutstraat 48
1058 HV Amsterdam
T: 020 - 615 04 94