Speelruimte

Praktijk voor Integratieve Psychotherapie
en Coaching

 • Hoe creëer ik de toekomst die bij me past?
 • Hoe ga ik om met stress?
 • Wat belemmert me om te doen wat ik wil?
 • Wat zijn mijn kwaliteiten en talenten?

Ruimte voor jezelf

Loop je even vast of zit je even klem? Neem weer de regie over je leven en ontdek hoe je je snel weer sterk en vrij voelt. Neem een aantal sessies bij Ine Bos (Coach, Counselor, Therapeut, Psycholoog). 

Praktijk Speelruimte is onderdeel van het Ambulatorium van De Nederlandse Academie.

Hoe werkt het?

Tijdens de eerste sessie ontdek je wat precies je probleem is waaraan je wilt werken. Ook bepaal je je doel en je eerste stap. Je krijgt een programma op maat, gebaseerd op jou als uniek persoon. Vervolgens ga je er ook daadwerkelijk mee aan de slag door het in jezelf aan te pakken. Dat verlangt van jou een bereidheid om het aan te gaan en te veranderen in jezelf. 

Ine Bos

Ine Bos

drs. Ine Bos is Psycholoog en Senior Therapeut/Coach, sinds 1997. Zij heeft zich gespecialiseerd in ‘Persoonlijk Meesterschap’, Leiderschapsontwikkeling en begeleiden van ‘high potentials’.

Ze is opgeleid als Integratieve Therapeut op De Nederlandse Academie voor Psychotherapie, waar ze werkzaam is als kerndocent en supervisor. Overige opleidingen zijn Psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Systemisch Werken aan het Hellinger Instituut. 

Daarnaast heeft Ine ook een ruime ervaring opgedaan als ICT-consultant op het gebied van Artificial Intelligence in de werkvelden Consultancy, Finance, Marketing & Communicatie, Overheid, Industrie, Onderzoek en Educatie.

 

Haar kracht is het creëren van een veilige leeromgeving waarin persoonlijke en professionele groei mogelijk wordt. Aan de hand van een op maat gemaakt programma begeleidt ze individuen en teams. 

 

Lid beroepsvereniging NIP: Nederlandse Instituut van Psychologen
Lid beroepsvereniging VIT: Vereniging van Integraal Therapeuten
Lid koepelvereniging RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
Lid beroepsvereniging NVECP: Kwaliteitsregister Psychotherapie ECP (European Certificate of Psychotherapy)
Lid EAP: European Association for Psychotherapy

 

Klacht- en tuchtrecht is geborgd bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) en het klachtenreglement van de VIT.

VIT vereniging van integraal therapeuten logo 

Investering en vergoedingen

Voor particulieren is het tarief 125 euro per sessie van een uur, dat geldt ook voor de eerste sessie. Btw is niet van toepassing. 

De meeste zorgverzekeraars vergoeden deels de sessies psychotherapie bij de aanvullende verzekering. Bekijk het overzicht van de vergoeding vanuit aanvullende pakketten voor alternatieve/complementaire psychologische behandeling

Coaching wordt overigens niet vergoed door de zorgverzekeraars.

 

Voor bedrijven is het tarief 150 euro per sessie van een uur, dat geldt ook voor de eerste sessie. Btw is niet van toepassing.

Contact

Ine Bos
Praktijk Speelruimte
Klaprozenweg 123, 6e etage
1033 NN Amsterdam

De praktijk is geopend op donderdagen van 10.00 tot 17.00 uur. 

Maak direct een afspraak met Ine Bos, stuur een bericht naar inebos@speelruimte.nu

 

www.speelruimte.nu
06-29517345

Routebeschrijving

In de omgeving is voldoende gelegenheid tot betaald parkeren.

 

Btw-id: NL001544574874

KvK-nr: 34183493

Privacy verklaring

Dit document betreft het omgaan met uw privacy

Praktijk Speelruimte (Ine Bos), gevestigd te Klaprozenweg 123, 1033 NN Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over mogelijke de uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een paar gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

We verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van mij als therapeut en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij als therapeut heeft verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken, met als doel contact met u te kunnen leggen:

 • Uw opgegeven voor- en achternaam
 • Uw opgegeven e-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het sturen van een e-mail naar inebos@speelruimte.nu.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

We verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Uw gezondheid, indien je in een e-mail daar iets over meldt.

Geautomatiseerde besluitvorming

We nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

We verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten we een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. We blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Voor vragen over uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons via inebos@speelruimte.nu

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. En statistieken cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die deze website gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee deze website optimaliseren. Statistieken cookies die wij gebruiken:

 • Google AdWords-cookie: het Google AdWords-cookie meet of en via welke advertentie u binnenkomt op onze website.
 • Google Analytics-cookie: het Google Analytics-cookie houdt bij hoe u de website gebruikt. Deze informatie gebruiken we voor rapporten over internetgebruik.
 • Bing-cookie: het Bing-cookie meet of en via welke advertentie u binnenkomt op onze website.
 • Doubleclick-search-cookie: het Doubleclick-search-cookie meet of en via welke advertentie u binnenkomt op onze website.
 • Affiliate-cookies: het affiliate cookies meten of en via welke andere sites u binnenkomt op onze website.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij als therapeut en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die we van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de ons via inebos@speelruimte.nu. We nemen vervolgens per e-mail contact met u op.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen we u dan om een kopie van uw identiteitsbewijs als aanvulling op uw verzoek naar de ons te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. We willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens /tip-ons.

 

Hoe de persoonsgegevens worden beveiligt

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de contactgegevens die je van de therapeut ontvangen hebt.

 

Links naar andere websites van derden

Deze website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijziging privacyverklaring

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Gebruik van deze website houdt in dat u als gebruiker akkoord gaat met deze privacyverklaring.

Maak u vaker gebruik van deze website, raadpleeg dan weer de privacyverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 12-01-2020.

Hoe werkt het?

Tijdens de eerste sessie ontdek je wat precies je probleem is waaraan je wilt werken. Ook bepaal je je doel en je eerste stap. Je krijgt een programma op maat, gebaseerd op jou als uniek persoon. Vervolgens ga je er ook daadwerkelijk mee aan de slag door het in jezelf aan te pakken. Dat verlangt van jou een bereidheid om het aan te gaan en te veranderen in jezelf. 

Ine Bos

Ine Bos

drs. Ine Bos is Psycholoog en Senior Therapeut/Coach, sinds 1997. Zij heeft zich gespecialiseerd in ‘Persoonlijk Meesterschap’, Leiderschapsontwikkeling en begeleiden van ‘high potentials’.

Ze is opgeleid als Integratieve Therapeut op De Nederlandse Academie voor Psychotherapie, waar ze werkzaam is als kerndocent en supervisor. Overige opleidingen zijn Psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Systemisch Werken aan het Hellinger Instituut. 

Daarnaast heeft Ine ook een ruime ervaring opgedaan als ICT-consultant op het gebied van Artificial Intelligence in de werkvelden Consultancy, Finance, Marketing & Communicatie, Overheid, Industrie, Onderzoek en Educatie.

 

Haar kracht is het creëren van een veilige leeromgeving waarin persoonlijke en professionele groei mogelijk wordt. Aan de hand van een op maat gemaakt programma begeleidt ze individuen en teams. 

 

Lid beroepsvereniging NIP: Nederlandse Instituut van Psychologen
Lid beroepsvereniging VIT: Vereniging van Integraal Therapeuten
Lid koepelvereniging RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
Lid beroepsvereniging NVECP: Kwaliteitsregister Psychotherapie ECP (European Certificate of Psychotherapy)
Lid EAP: European Association for Psychotherapy

 

Klacht- en tuchtrecht is geborgd bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) en het klachtenreglement van de VIT.

VIT vereniging van integraal therapeuten logo 

Investering en vergoedingen

Voor particulieren is het tarief 125 euro per sessie van een uur, dat geldt ook voor de eerste sessie. Btw is niet van toepassing. 

De meeste zorgverzekeraars vergoeden deels de sessies psychotherapie bij de aanvullende verzekering. Bekijk het overzicht van de vergoeding vanuit aanvullende pakketten voor alternatieve/complementaire psychologische behandeling

Coaching wordt overigens niet vergoed door de zorgverzekeraars.

 

Voor bedrijven is het tarief 150 euro per sessie van een uur, dat geldt ook voor de eerste sessie. Btw is niet van toepassing.

Contact

Ine Bos
Praktijk Speelruimte
Klaprozenweg 123, 6e etage
1033 NN Amsterdam

De praktijk is geopend op donderdagen van 10.00 tot 17.00 uur. 

Maak direct een afspraak met Ine Bos, stuur een bericht naar inebos@speelruimte.nu

 

www.speelruimte.nu
06-29517345

Routebeschrijving

In de omgeving is voldoende gelegenheid tot betaald parkeren.

 

Btw-id: NL001544574874

KvK-nr: 34183493

Privacy verklaring

Dit document betreft het omgaan met uw privacy

Praktijk Speelruimte (Ine Bos), gevestigd te Klaprozenweg 123, 1033 NN Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over mogelijke de uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een paar gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

We verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van mij als therapeut en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij als therapeut heeft verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken, met als doel contact met u te kunnen leggen:

 • Uw opgegeven voor- en achternaam
 • Uw opgegeven e-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het sturen van een e-mail naar inebos@speelruimte.nu.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

We verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Uw gezondheid, indien je in een e-mail daar iets over meldt.

Geautomatiseerde besluitvorming

We nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

We verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten we een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. We blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Voor vragen over uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons via inebos@speelruimte.nu

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. En statistieken cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die deze website gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee deze website optimaliseren. Statistieken cookies die wij gebruiken:

 • Google AdWords-cookie: het Google AdWords-cookie meet of en via welke advertentie u binnenkomt op onze website.
 • Google Analytics-cookie: het Google Analytics-cookie houdt bij hoe u de website gebruikt. Deze informatie gebruiken we voor rapporten over internetgebruik.
 • Bing-cookie: het Bing-cookie meet of en via welke advertentie u binnenkomt op onze website.
 • Doubleclick-search-cookie: het Doubleclick-search-cookie meet of en via welke advertentie u binnenkomt op onze website.
 • Affiliate-cookies: het affiliate cookies meten of en via welke andere sites u binnenkomt op onze website.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij als therapeut en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die we van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de ons via inebos@speelruimte.nu. We nemen vervolgens per e-mail contact met u op.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen we u dan om een kopie van uw identiteitsbewijs als aanvulling op uw verzoek naar de ons te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. We willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens /tip-ons.

 

Hoe de persoonsgegevens worden beveiligt

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de contactgegevens die je van de therapeut ontvangen hebt.

 

Links naar andere websites van derden

Deze website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijziging privacyverklaring

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Gebruik van deze website houdt in dat u als gebruiker akkoord gaat met deze privacyverklaring.

Maak u vaker gebruik van deze website, raadpleeg dan weer de privacyverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 12-01-2020.