Winti als psychotherapie?

Lezing over Winti als therapiemodel in Nederland

Winti als Psychotherapie? 

Voor mensen van West-Afrikaanse en (Afro-)Surinaamse afkomst biedt de reguliere psychotherapie niet altijd uitkomst. Winti reikt een therapiemodel aan dat beter aansluit op hun belevingswereld en geloofsovertuigingen. De positieve effecten van Winti therapie blijken op dezelfde wijze tot stand te komen als bij de reguliere psychotherapie: het zijn met name cliëntfactoren die maken dat de therapie werkt. Winti hanteert een logisch en consistent verklarings- en behandelmodel. Hierdoor verdient Winti therapie een plaats naast verschillende soorten westerse vormen van psychotherapie in Nederland.

De lezing

In de lezing wordt bovenstaande stellingname nader toegelicht en bediscussieerd. Dit mondt uit in aanbevelingen voor de samenwerking met de Geestelijke Gezondheidszorg en voor de Winti genezers zelf.

 

Programma

  • Opening | welkom
  • Wat is Winti?
  • Winti als therapie | voorbeelden uit de praktijk
  • Westerse psychotherapie versus Winti therapie 
  • Winti: diagnose en behandeling
  • Erkenning van Winti in de GGZ
  • Conclusie en aanbevelingen
  • Discussie
  • Afsluiting

Wat is Winti?

Winti is ontstaan in Suriname en is eigenlijk een samenvoeging van verschillende West-Afrikaanse en heel oude spirituele tradities. Uitgangspunt is dat wij mensen niet aan het hoofd staan, maar dat we moeten samenwerken met de natuur, met planten en dieren, maar ook met de geesten – de Winti. Aan alles dat leeft is een Winti verbonden. Winti is niet alleen een Afro-Surinaamse religie, maar ook een Creools Surinaamse leefwijze.

Het Winti-geloof kent een therapeutische toepassing die van dezelfde ‘genezende factoren’ gebruikt maakt als de Westerse psychotherapie.

 Nationaal Winti Instituut NIRASԐ

De Stichting Nationaal Winti Instituut NIRASԐ, opgericht door Nana Efua Markelo, Ɔkomfo/ Wintipriesteres en baba Kenneth Vers Babel, heeft als doel de rehabilitatie, conservering en het uitdragen van Winti. De visie van NIRASԐ heeft haar basis in de overtuiging dat Afro-Surinamers hun welzijn, welvaart en levensgeluk wordt bevorderd door bewust(er) de spirituele kennis en helende kracht uit de traditionele godsconcepten van de Afrikaanse voorouders in hun leven toe te passen. De aanpak NIRASE is verbindend, explorerend en innoverend. NIRASԐ aanvaardt de maatschappelijke verantwoordelijkheid om Afro-Surinamers te voorzien van educatie en ondersteuning die hen in staat stelt hun levensdoelen te realiseren, waardig bij te dragen aan hun samenleving en levensgeluk te ervaren. NIRASԐ zet zich in een platform en structuren te creëren, die de Afro-Surinaamse religieuze gemeenschap faciliteert bij de zoektocht naar haar spirituele wortels.

Zie hier Nana Efua Markelo aan het woord.

 

baba Kenneth Vers Babel 

 

 

Aanbevolen literatuur

Keduampon, Onvolprezen God in Winti religie - Onderdrukte Afro-religieuze identiteit in een gesluierd monotheïsme

Keduampon, Onvolprezen God in Winti religie – Onderdrukte Afro-religieuze identiteit in een gesluierd monotheïsme

 

 

Winti Academia – Grondslagen en verdieping bij je Afro spirituele transformatie

Praktische informatie

Datum en tijd

12 april 2023
Van 18.30 – 21.00

 

Locatie

De Nederlandse Academie, Amsterdam

 

Kosten

Totaal: € 50

Wat is Winti?

Winti is ontstaan in Suriname en is eigenlijk een samenvoeging van verschillende West-Afrikaanse en heel oude spirituele tradities. Uitgangspunt is dat wij mensen niet aan het hoofd staan, maar dat we moeten samenwerken met de natuur, met planten en dieren, maar ook met de geesten – de Winti. Aan alles dat leeft is een Winti verbonden. Winti is niet alleen een Afro-Surinaamse religie, maar ook een Creools Surinaamse leefwijze.

Het Winti-geloof kent een therapeutische toepassing die van dezelfde ‘genezende factoren’ gebruikt maakt als de Westerse psychotherapie.

 Nationaal Winti Instituut NIRASԐ

De Stichting Nationaal Winti Instituut NIRASԐ, opgericht door Nana Efua Markelo, Ɔkomfo/ Wintipriesteres en baba Kenneth Vers Babel, heeft als doel de rehabilitatie, conservering en het uitdragen van Winti. De visie van NIRASԐ heeft haar basis in de overtuiging dat Afro-Surinamers hun welzijn, welvaart en levensgeluk wordt bevorderd door bewust(er) de spirituele kennis en helende kracht uit de traditionele godsconcepten van de Afrikaanse voorouders in hun leven toe te passen. De aanpak NIRASE is verbindend, explorerend en innoverend. NIRASԐ aanvaardt de maatschappelijke verantwoordelijkheid om Afro-Surinamers te voorzien van educatie en ondersteuning die hen in staat stelt hun levensdoelen te realiseren, waardig bij te dragen aan hun samenleving en levensgeluk te ervaren. NIRASԐ zet zich in een platform en structuren te creëren, die de Afro-Surinaamse religieuze gemeenschap faciliteert bij de zoektocht naar haar spirituele wortels.

Zie hier Nana Efua Markelo aan het woord.

 

baba Kenneth Vers Babel 

 

 

Aanbevolen literatuur

Keduampon, Onvolprezen God in Winti religie - Onderdrukte Afro-religieuze identiteit in een gesluierd monotheïsme

Keduampon, Onvolprezen God in Winti religie – Onderdrukte Afro-religieuze identiteit in een gesluierd monotheïsme

 

 

Winti Academia – Grondslagen en verdieping bij je Afro spirituele transformatie

Praktische informatie

Datum en tijd

12 april 2023
Van 18.30 – 21.00

 

Locatie

De Nederlandse Academie, Amsterdam

 

Kosten

Totaal: € 50

Sprekers

1. Henna Linger

Henna is een ervaren maatschappelijk werker werkend als POH GGZ en in eigen praktijk voor Integratieve Psychotherapie. Henna biedt laagdrempelige zorg in de wijk op het gebied van psychische, psychiatrische en psychosociale problemen. Daarnaast is zij deskundige op het vlak van Winti therapie. Haar hulp wordt regelmatig door de reguliere psychiatrie en psychotherapie ingeroepen bij cliënten van West-Afrikaanse en Surinaamse achtergrond. 

2. Jan Rademaker

Jan Rademaker is directeur en opleider aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie. In het kader van de ontwikkeling van Integratieve Psychotherapie heeft hij zich de afgelopen jaren intensief bezig gehouden om de resultaten van wetenschappelijke onderzoek naar de effecten van psychotherapie te vertalen naar de dagelijkse praktijk van therapie en opleiding. Hij is door zijn studente Henna Linger geïnspireerd geraakt in Winti therapie en heeft samen met Henna de Winti therapie langs de meetlat van de Westerse psychotherapie gelegd. 

Margot de Cock Opleidingsadviseur | Leertherapeut Integratieve Therapeut ECP

Wil je meer weten?

Bel mij voor meer informatie of mail me voor een persoonlijk adviesgesprek.

Sfeer proeven? Kom naar ons Open Huis.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Sectie-einde

Naam*
Adres*
Algemene Voorwaarden*
Bekijk hier onze Algemene Voorwaarden
Hidden

Terug
Terug

Reserveren

Winti als psychotherapie?

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden

Waarom je een opleidingsplaats reserveert
Je reserveert wanneer je serieus overweegt om deze training of opleiding te doen. Dan ben je verzekerd van een opleidingsplaats. Je hebt dan nog tijd om e.e.a. uit te zoeken of te regelen. De reservering is gratis en vrijblijvend. Wanneer de opleiding vol raakt, vragen we je of je nog van je reservering gebruik wilt maken.

Naam*
Adres*
Hidden
Hidden

Terug
Terug

Schrijf je in voor

Winti als psychotherapie?

Start: woensdag 12 april 2023 | Investering €50

Terug
Terug