Trauma, Trance en Dissociatie

10-daagse module Direct Deep Change 5
voor: Integratieve Counselors & IP-studenten

Het geheel is meer dan de som der delen

In deze module staat het werken met innerlijke delen en dissociatie centraal. Je ontdekt steeds meer hoe de psyche van mens is opgebouwd uit verschillende delen en compartimenten, tot en met Dissociatieve Identiteits Stoornis aan toe (werken met Alters). De Academie-modellen leggen we naast de GGZ-theorieën over dissociatie, zodat je een adequate integratieve diagnose (D1 t/m D4) kunt maken bij trauma en dissociatie.

 

Gratis reserveren?

Wat kun je ermee?

 1. Je herkent de verschillende conflictstructuren en gradaties van dissociatie bij je cliënt. Je maakt rapport met de verschillende delen, brengt ze met elkaar in contact, differentieert de Ik-persoon daaruit en je heft de dissociaties op. 

 2. Je werkt op waaktrance-niveau (NietIetsJeIk-model) om voor de volwassen Ik-persoon de delen bewust te maken.

 3. Je behandelt nu ook lichamelijke klachten die worden veroorzaakt door afgesplitste delen.

 4. Op een nog dieper niveau werk je met absorptietrance-niveau (DDC 5: Schouwburg-model) waarbij je de volwassen Ik-persoon in contact brengt met de gedissocieerde delen om vervolgens met o.a. fusietechnieken de innerlijke heelheid te herstellen. 

Inhoud

Naarmate er sprake is van minder doorlaatbaarheid tussen de verschillende delen zie je meer en meer dat bepaalde delen een eigen functioneren ten toon spreiden, dat los komt te staan van de bewuste controle van het Hoofdeiland (Ego). Niet alleen het hoofdeiland kan problemen hebben met een eiland voor de kust, ook de innerlijke delen zelf met elkaar kunnen overhoop liggen. Dat inventariseer je, medieer je en integreer je weer.

 

Onderwerpen:

 1. Oorzaak en gevolg van traumatische ervaringen
 2. Vormen van Dissociatie (van veel tot geen doorlaatbaarheid; semi-permeabiliteit)
 3. Diagnostiek en behandeling bij afgesplitste persoonlijkheidsdelen 
 4. Dissociatieve identiteits stoornis en Alters
 5. Gedissocieerde delen en Psychosomatiek
 6. Conflictstructuren en NietsIetsJeIk-model: het creëren van de volwassen Ik-persoon vanuit het innerlijke conflict (waakbewustzijnsniveau).
 7. DDC 5: Schouwburgvariant (delenwerk in absorptietrance). Integratie- en fusietechnieken voor innerlijke heelwording. 

Voor wie?

De Direct Deep Change trainingen zijn exclusief voor onze alumni Integratieve Counselors, MasterTherapeuten ECP in Integratieve Psychotherapie.

Praktische informatie

Studieduur

10 lesdagen, 100 cliënturen bij 12 supervisiebijeenkomsten en 10 leertherapiesessies.

 

Studiekosten

De kosten voor de Master module Trauma, Trance en Dissociatie zijn:

Lesgeld € 2.457

Supervisie (12x) € 1188

Leertherapie (10x) € 950

Totaal € 4.595. Dit is inclusief lesmateriaal

 

Lesdata en –tijden

Vrijdag | 10.00 – 17.00

2023 | 29/9, 13/10, 20/10, 3/11, 24/11, 8/12

2024 | 12/1, 9/2, 16/2, 15/3

 

Locatie

De Nederlandse Academie, Amsterdam

 

Aantal deelnemers

Minimaal 8, maximaal 24

 

Toelating

Exclusief voor onze Alumni Integratieve Counselor, MasterTherapeut ECP & Integratieve Psychotherapie. Intake niet vereist.

 

Certificering

Certificaat als bewijs voor gevolgde MasterTherapeut ECP module en/of bij- en nascholing.

 

Erkenning

Als (inter)nationaal erkend EAPTI-opleidingsinstituut in psychotherapie vallen de post-hbo/wo opleidingen en de bijbehorende bij- en nascholingsprogramma’s onder deze accreditatie. Wij ontvangen multidisciplinaire praktijkprofessionals uit meer dan 50 beroepsverenigingen. Ga na of ook jouw beroepsvereniging ons bij- en nascholingsaanbod erkent voor je PE-punten. Als dat nog niet het geval is, dan kun je ons dit altijd even melden zodat wij kunnen bezien hoe wij je hierin van dienst kunnen zijn.

Levels in Direct Deep Change

Direct Deep Change 1: Ontdekkings- en Ontwikkelingstocht 
Actieve Imaginatie Wandeltocht, Maas (1982); Rademaker (1984)

Symbolische wandeling door de -vaak magische- binnenwereld met al dan niet de volwassen Ik-persoon. De Ik-figuur komt zijn probleem of thema stap-voor-stap tegen. Dat wat de Ik-persoon dient tegen te komen wordt bepaald door de innerlijke regisseur (kern van het Zelf). Toepassing: contact hervinden met jezelf, aarden in het lichaam, het bestaan van een innerlijke wereld met gevoelens ontdekken, existentiële vragen. Aantal sessies is beperkt, 4-6. Ook bedoeld voor persoonlijke groei bij ontwikkelingsstoornissen, sessies verspreid over een langere periode (1,5 jaar, tot 30 sessies).

 

Direct Deep Change 2: Lichaamstocht (Rademaker, 1984, 2010)

De lichaamstocht kan worden gezien als een variant op de Ontdekkings- en Ontwikkelingstocht. De Ik-persoon reist door het lichaam naar daar waar de aangedane plek is, daar waar het pijn doet, daar waar het probleem zit. Aldaar aangekomen neemt de Ik-persoon het probleem waar op een symbolische manier ‘ik zie een grote, gladde steen die daar in de weg zit’ tot een meer concreet beeld ‘ik zie dat het weefsel daar er samengeknepen uitziet, het is een stuk donkerder dan de rest. De cliënt gaat het gebied aanpakken (met alle natuurlijke hulpmiddelen die daar in de omgeving aanwezig zijn).
 

Direct Deep Change 3: Confrontatietocht (Rademaker, 1984, 2015)

Kortdurende therapie (3-15 sessies). Altijd met het grootste en sterkste deel, met de biologische leeftijd (volwassen Ik-persoon). Directe confrontatie mogelijk met Klachtgebied, dat in een magische of meer concrete vorm zich kan presenteren aan de Ik-persoon. Gericht op de vergroting van de doorlaatbaarheid tussen en de integratie van de verschillende persoonlijkheidsdelen. Speciaal ontwikkeld voor kortdurende therapie (5-15 sessies).

 

Direct Deep Change 4: Grote-Kleine model (Rademaker, 1986, 2018)

Direct de helende dialoog tussen de volwassen Ik-persoon en afgezonderd GVDIS in de gedaante van een jongere uitvoering van de Ik-persoon (innerlijk kind), geprojecteerd in de buitenwereld waarbij de cliënt de ogen open heeft. Gericht op fusie, tussen volwassen Ik-persoon en deel.

 

Direct Deep Change 5: Schouwburg imaginatie: bij innerlijk conflict in het klachtgebied (Rademaker, 1986, 2018).

In deze vorm worden twee conflicterende delen, bijvoorbeeld een deel dat wil studeren en een deel dat wil spelen op een podium in een schouwburg geplaatst waarbij de volwassen Ik-persoon vanuit de zaal de situatie exploreert, de confrontatie aangaat en de situatie en de figuren op het podium aanspreekt en aanpakt.

 

Direct Deep Change 6: Mediatieve Imaginatie (Rademaker, 1987)

In deze vorm spreekt de Therapeut/Counselor rechtstreeks het deel aan. Dit betreft een variant binnen de Confrontatietocht in het geval dat de volwassen Ik-persoon geen of te weinig contact met het deel kan maken. (Vroeger Actieve Imaginatie-2 genoemd.)

 

Direct Deep Change 7: Regressie/Reïncarnatie Imaginatie (Rademaker, 1987)

De Therapeut/Counselor gaat met de cliënt een zogenaamde regressieve overdrachtsrelatie aan: hij richt zich op het deel, niet op de volwassen Ik-persoon. Dat is geïndiceerd wanneer de volwassen Ik-persoon over te weinig mogelijkheden beschikt. Het primaire doel is reorganisatie op onbewust niveau, ladingsvermindering en het vergroten van de lokale Ik-sterkte. In regressie presenteert het deel zich als een jongere uitvoering van de Ik-persoon in het huidige leven. Een variatie hierin is dat het deel zich nog in de baarmoeder bevindt of tijdens of vlak na de geboorte.
In een reïncarnatie-setting presenteert het deel zich als een figuur uit de historie van voor de geboorte van de Ik-persoon in het huidige leven. Uiteraard is er ook een tussenvorm: het deel manifesteert zich als een aangehaakte spirit of als een figuur die in een tussenbestaan leeft, tussen het leven en de dood in. Wanneer het deel voldoende is bewerkt door de therapeut wordt volgens de zienswijze ‘elliptisch bewustzijn’ de volwassen Ik-persoon erbij gehaald en gaat deze laatste een integrerende dialoog aan met het deel, analoog aan het Grote-Kleine model.

 

Direct Deep Change 8: Operatieve Imaginatie (Rademaker, 1989, 2015)

De therapeut projecteert zichzelf in de binnenwereld van de cliënt en wordt door de aldaar aanwezige figuren gezien als een van de bewoners van de binnenwereld. Dit is vooral van toepassing indien de cliënt zelf vrijwel geen mogelijkheden heeft of grote angst heeft om in de binnenwereld op pad te gaan of om een bepaald figuur onder ogen te komen. Bedoeld voor reorganisatie op onbewust niveau. Zodra de cliënt het weer op enigerlei wijze weer meer zelf kan, vaak na zo’n 5 tot 10 sessies, wordt er ‘terug’geschakeld naar Direct Deep Change 1: de actieve imaginatie Ontdekkings- en Ontwikkelingstocht.

Inhoud

Naarmate er sprake is van minder doorlaatbaarheid tussen de verschillende delen zie je meer en meer dat bepaalde delen een eigen functioneren ten toon spreiden, dat los komt te staan van de bewuste controle van het Hoofdeiland (Ego). Niet alleen het hoofdeiland kan problemen hebben met een eiland voor de kust, ook de innerlijke delen zelf met elkaar kunnen overhoop liggen. Dat inventariseer je, medieer je en integreer je weer.

 

Onderwerpen:

 1. Oorzaak en gevolg van traumatische ervaringen
 2. Vormen van Dissociatie (van veel tot geen doorlaatbaarheid; semi-permeabiliteit)
 3. Diagnostiek en behandeling bij afgesplitste persoonlijkheidsdelen 
 4. Dissociatieve identiteits stoornis en Alters
 5. Gedissocieerde delen en Psychosomatiek
 6. Conflictstructuren en NietsIetsJeIk-model: het creëren van de volwassen Ik-persoon vanuit het innerlijke conflict (waakbewustzijnsniveau).
 7. DDC 5: Schouwburgvariant (delenwerk in absorptietrance). Integratie- en fusietechnieken voor innerlijke heelwording. 

Voor wie?

De Direct Deep Change trainingen zijn exclusief voor onze alumni Integratieve Counselors, MasterTherapeuten ECP in Integratieve Psychotherapie.

Praktische informatie

Studieduur

10 lesdagen, 100 cliënturen bij 12 supervisiebijeenkomsten en 10 leertherapiesessies.

 

Studiekosten

De kosten voor de Master module Trauma, Trance en Dissociatie zijn:

Lesgeld € 2.457

Supervisie (12x) € 1188

Leertherapie (10x) € 950

Totaal € 4.595. Dit is inclusief lesmateriaal

 

Lesdata en –tijden

Vrijdag | 10.00 – 17.00

2023 | 29/9, 13/10, 20/10, 3/11, 24/11, 8/12

2024 | 12/1, 9/2, 16/2, 15/3

 

Locatie

De Nederlandse Academie, Amsterdam

 

Aantal deelnemers

Minimaal 8, maximaal 24

 

Toelating

Exclusief voor onze Alumni Integratieve Counselor, MasterTherapeut ECP & Integratieve Psychotherapie. Intake niet vereist.

 

Certificering

Certificaat als bewijs voor gevolgde MasterTherapeut ECP module en/of bij- en nascholing.

 

Erkenning

Als (inter)nationaal erkend EAPTI-opleidingsinstituut in psychotherapie vallen de post-hbo/wo opleidingen en de bijbehorende bij- en nascholingsprogramma’s onder deze accreditatie. Wij ontvangen multidisciplinaire praktijkprofessionals uit meer dan 50 beroepsverenigingen. Ga na of ook jouw beroepsvereniging ons bij- en nascholingsaanbod erkent voor je PE-punten. Als dat nog niet het geval is, dan kun je ons dit altijd even melden zodat wij kunnen bezien hoe wij je hierin van dienst kunnen zijn.

Levels in Direct Deep Change

Direct Deep Change 1: Ontdekkings- en Ontwikkelingstocht 
Actieve Imaginatie Wandeltocht, Maas (1982); Rademaker (1984)

Symbolische wandeling door de -vaak magische- binnenwereld met al dan niet de volwassen Ik-persoon. De Ik-figuur komt zijn probleem of thema stap-voor-stap tegen. Dat wat de Ik-persoon dient tegen te komen wordt bepaald door de innerlijke regisseur (kern van het Zelf). Toepassing: contact hervinden met jezelf, aarden in het lichaam, het bestaan van een innerlijke wereld met gevoelens ontdekken, existentiële vragen. Aantal sessies is beperkt, 4-6. Ook bedoeld voor persoonlijke groei bij ontwikkelingsstoornissen, sessies verspreid over een langere periode (1,5 jaar, tot 30 sessies).

 

Direct Deep Change 2: Lichaamstocht (Rademaker, 1984, 2010)

De lichaamstocht kan worden gezien als een variant op de Ontdekkings- en Ontwikkelingstocht. De Ik-persoon reist door het lichaam naar daar waar de aangedane plek is, daar waar het pijn doet, daar waar het probleem zit. Aldaar aangekomen neemt de Ik-persoon het probleem waar op een symbolische manier ‘ik zie een grote, gladde steen die daar in de weg zit’ tot een meer concreet beeld ‘ik zie dat het weefsel daar er samengeknepen uitziet, het is een stuk donkerder dan de rest. De cliënt gaat het gebied aanpakken (met alle natuurlijke hulpmiddelen die daar in de omgeving aanwezig zijn).
 

Direct Deep Change 3: Confrontatietocht (Rademaker, 1984, 2015)

Kortdurende therapie (3-15 sessies). Altijd met het grootste en sterkste deel, met de biologische leeftijd (volwassen Ik-persoon). Directe confrontatie mogelijk met Klachtgebied, dat in een magische of meer concrete vorm zich kan presenteren aan de Ik-persoon. Gericht op de vergroting van de doorlaatbaarheid tussen en de integratie van de verschillende persoonlijkheidsdelen. Speciaal ontwikkeld voor kortdurende therapie (5-15 sessies).

 

Direct Deep Change 4: Grote-Kleine model (Rademaker, 1986, 2018)

Direct de helende dialoog tussen de volwassen Ik-persoon en afgezonderd GVDIS in de gedaante van een jongere uitvoering van de Ik-persoon (innerlijk kind), geprojecteerd in de buitenwereld waarbij de cliënt de ogen open heeft. Gericht op fusie, tussen volwassen Ik-persoon en deel.

 

Direct Deep Change 5: Schouwburg imaginatie: bij innerlijk conflict in het klachtgebied (Rademaker, 1986, 2018).

In deze vorm worden twee conflicterende delen, bijvoorbeeld een deel dat wil studeren en een deel dat wil spelen op een podium in een schouwburg geplaatst waarbij de volwassen Ik-persoon vanuit de zaal de situatie exploreert, de confrontatie aangaat en de situatie en de figuren op het podium aanspreekt en aanpakt.

 

Direct Deep Change 6: Mediatieve Imaginatie (Rademaker, 1987)

In deze vorm spreekt de Therapeut/Counselor rechtstreeks het deel aan. Dit betreft een variant binnen de Confrontatietocht in het geval dat de volwassen Ik-persoon geen of te weinig contact met het deel kan maken. (Vroeger Actieve Imaginatie-2 genoemd.)

 

Direct Deep Change 7: Regressie/Reïncarnatie Imaginatie (Rademaker, 1987)

De Therapeut/Counselor gaat met de cliënt een zogenaamde regressieve overdrachtsrelatie aan: hij richt zich op het deel, niet op de volwassen Ik-persoon. Dat is geïndiceerd wanneer de volwassen Ik-persoon over te weinig mogelijkheden beschikt. Het primaire doel is reorganisatie op onbewust niveau, ladingsvermindering en het vergroten van de lokale Ik-sterkte. In regressie presenteert het deel zich als een jongere uitvoering van de Ik-persoon in het huidige leven. Een variatie hierin is dat het deel zich nog in de baarmoeder bevindt of tijdens of vlak na de geboorte.
In een reïncarnatie-setting presenteert het deel zich als een figuur uit de historie van voor de geboorte van de Ik-persoon in het huidige leven. Uiteraard is er ook een tussenvorm: het deel manifesteert zich als een aangehaakte spirit of als een figuur die in een tussenbestaan leeft, tussen het leven en de dood in. Wanneer het deel voldoende is bewerkt door de therapeut wordt volgens de zienswijze ‘elliptisch bewustzijn’ de volwassen Ik-persoon erbij gehaald en gaat deze laatste een integrerende dialoog aan met het deel, analoog aan het Grote-Kleine model.

 

Direct Deep Change 8: Operatieve Imaginatie (Rademaker, 1989, 2015)

De therapeut projecteert zichzelf in de binnenwereld van de cliënt en wordt door de aldaar aanwezige figuren gezien als een van de bewoners van de binnenwereld. Dit is vooral van toepassing indien de cliënt zelf vrijwel geen mogelijkheden heeft of grote angst heeft om in de binnenwereld op pad te gaan of om een bepaald figuur onder ogen te komen. Bedoeld voor reorganisatie op onbewust niveau. Zodra de cliënt het weer op enigerlei wijze weer meer zelf kan, vaak na zo’n 5 tot 10 sessies, wordt er ‘terug’geschakeld naar Direct Deep Change 1: de actieve imaginatie Ontdekkings- en Ontwikkelingstocht.

Janieke Duijf Integratieve Counselor

Wil je meer weten?

Ik beantwoord graag je vragen. Mail me of stuur me je tefefoonnummer. 

Wil je een persoonlijk advies-op-maat? Neem dan contact met me op! 

Sfeer proeven? Kom naar ons Open Huis.

"*" geeft vereiste velden aan

Welkom, we helpen je graag!

Vertel ons meer over jouw vraag of wens, zodat de juiste persoon jou kan helpen.

Naam*

Geef aan over welk gebied of opleiding je vraag gaat.
Wil je een persoonlijk advies?
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Terug
Terug
Terug
Terug

Reserveren

Trauma, Trance en Dissociatie

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden

Waarom je een opleidingsplaats reserveert
Je reserveert een plaats in de opleiding of training omdat je serieus geïnteresseerd bent en niet het risico wil lopen dat de opleiding al vol is wanneer je inschrijft. Je hebt nu nog even de tijd om e.e.a. uit te zoeken of te regelen. De reservering is gratis en vrijblijvend. We sturen je bijtijds een e-mailbericht om te vragen of je nog van je reservering gebruik wil maken. Zodra je hebt besloten om echt mee te doen, laat het ons zo spoedig mogelijk weten door middel van je inschrijving via de website. Zorg dat je ieder geval tot een maand voor de eerste lesdag weet of je het wel of niet gaat doen. Daarna kunnen we helaas je plaats in de opleiding niet meer garanderen.

Naam*
Adres*
Hidden
Hidden

Terug
Terug

Schrijf je in voor

Trauma, Trance en Dissociatie

Start: vrijdag 12 september 2025 | Investering €4595

Terug
Terug