Wat is Neoklassieke Hypnotherapie?

Voor de verandering in de diepte! 

Integratieve-Hypnotherapie

Hypnotherapie
Van oudsher is Hypnotherapie een medische specialisatie, die werd toegepast bij pijnbestrijding zoals opereren onder Hypnose zonder narcosemiddelen en pijnloos bevallen. Heden ten dage is Hypnotherapie in de Geestelijke Gezondheidszorg niet meer weg te denken in de behandeling van psychosomatische klachten, angst- en trauma-gerelateerde problematiek. Maar ook voor prestatieverbetering en persoonlijke groei.

Het Instituut voor Toegepaste Hypnose, opgericht in 1979, vormde de vruchtbare bodem waarin de Nederlandse Academie voor Psychotherapie geworteld is. De Academie heeft een bepalende rol gespeeld in het op de kaart zetten van het beroep van Hypnotherapeut in Nederland en heeft de Hypnotherapie doorontwikkeld tot een effectieve en efficiŽnte vorm van kortdurende, oplossingsgerichte counseling en therapie. Er zijn vier basisvormen waar in de Hypnotherapie kan worden onderverdeeld: Klassieke Hypnotherapie, Neoklassieke Hypnotherapie en Moderne Hypnotherapie.

Neoklassieke hypnotherapie
In de neoklassieke hypnotherapie is de benadering permissief en grotendeels indirect. Trance wordt veel meer als een eigenschap van de cliŽnt gezien. De therapeut legt niks op maar is een stimulator, activator, facilitator. Bij Erickson maakt de black box opvatting plaats voor een mensbeeld waarbij de mens als een wezen met innerlijke hulpbronnen wordt gezien. Elke levenservaring is een hulpbron. Erickson gebruikt hypnose niet om iets in de cliŽnt te stoppen, maar om de cliŽnt datgene te laten gebruiken wat reeds innerlijk aanwezig is (hulpbronnen). Dit wordt het utilisatieprincipe genoemd. Het benutten van die hulpbronnen gaat grotendeels spontaan en onbewust. De cliŽnt lost zijn of haar probleem zelf op maar weet niet hoe hij/zij dat gedaan heeft. Typische voorbeelden van neoklassieke methodieken zijn de Ericksoniaanse hypnotherapie, de regressietherapie en de egostate-therapie op afweerdeel en traumadeel. De neoklassieke hypnotherapie richt zich op reorganisatie op onbewust niveau, op het veranderen van de onbewuste psychodynamiek, zoals bedekte traumaverwerking.

GeÔnduceerde trance  is een bijzondere bewustzijnstoestand die bij uitstek is te benutten om veranderingen in de diepte van de geest mogelijk te maken en te begeleiden. Door de diep ontspannen staat van de cliŽnt (klassieke hypotherapie) kan diens onbewuste werkzaamheden verrichten die in bewuste staat om welke reden dan ook geblokkeerd worden. Zo kan in hypnose geŽxploreerd worden welke innerlijke, onbewuste drijfveren er spelen en kunnen deze beÔnvloed worden. In de Neoklassieke hypnotherapie deel 1 wordt ook het onbewuste van de cliŽnt geŽxploreerd maar nu specifiek  op het gebied van subpersoonlijkheden - ook wel afweerdeel  (ES-1) en traumadeel (ES 2) genoemd.

Inhoud
Neoklasssieke Hypnotherapie deel 1:
-
 Ideomotorisch reageren
- Egostate I (subpersoonlijkheden)
- Egostate II (werken met traumadeel)

Neoklassieke Hypnotherapie deel 2:
- Regressietherapie
- ReÔncarnatietherapie

Terug naar de 3-jarige opleiding Hypnotherapie

Nieuwsbrief ontvangen?

Nederlandse Academie
voor Psychotherapie

Andreas Schelfhoutstraat 48
1058 HV Amsterdam
T: 020 - 615 04 94