Workshop ´Familieopstellingen´

Ervaringsworkshop voor mensen die zich persoonlijk willen ontwikkelen
Een avondworkshop

Samenbrengen wat gescheiden was!

Familie-opstellingen

inschrijven
Contact
 

Het blijkt dat de rol die u vroeger innam in het gezin van herkomst keer op keer als patroon terug komt in uw leven. We leven allemaal in één of meerdere systemen zoals familie en organisaties. Door de werkwijze van Hellinger kunnen deze oude, innerlijke familiepatronen worden (h)erkend en geaccepteerd. U ontdekt welke redenen er waren, waardoor u en de anderen deden zoals ze deden. Met deze inzichten ontwikkelt u meer innerlijke ruimte en (be)grip, waardoor u in tal van levenssituaties u vrijer kunt opstellen in een groep of systeem. 

Resultaat
Na deze bijeenkomst hebt u kennis gemaakt met het fenomeen familieopstelling, zoals ontwikkeld door Bert Hellinger en hebt u ervaren welke persoonlijke voordelen, inzichten en veranderingsmogelijkheden er voor u zijn.

Voor wie?
Voor iedereen die persoonlijk en/of professioneel geïnteresseerd is in het onderwerp familieopstellingen.

Inhoud
Een familieopstelling is een ruimtelijke weergave van wat u een soort “levende familiefoto” zou kunnen noemen. Na een kort gesprek over het ingebrachte thema en de feiten uit uw stamboom zal de begeleider u uitnodigen om mensen te kiezen die voor u en uw familieleden representanten willen zijn. Deze representanten krijgen door de vraagsteller intuïtief een plek in de ruimte. Via deze werkwijze kunt u inzichten krijgen over uzelf, uw plek en de onderlinge verhoudingen. De representanten kunnen informatie verschaffen over gevoelens en gedachten en eventuele drang om te bewegen. De opstelling komt tot “leven”, de onderlinge verhoudingen en verstoringen worden zichtbaar en voelbaar. De representanten ervaren als plaatsvervangers hoe de verhoudingen binnen het systeem liggen hoewel ze niet van tevoren “ingepraat” zijn over hun “rol”. Vervolgens wordt er gezocht naar de ruimte, naar daar waar verandering of verschuiving mogelijk is. De begeleider vertrouwt op het “wetende veld” en heeft een dienende functie door de beweging van het systeem waar te nemen en te benoemen. Doel van het proces is los te komen van oude patronen en emotionele verstrikkingen waarna nieuwe gezonde beelden worden geïntegreerd. Het kan een diep inzicht geven in uzelf en de dynamiek in uw systeem.
 

Opleiders
U wordt begeleid door inspirerende trainers:
Dr. Wim Bresser
Toos Overdijk
Wijzigingen voorbehouden

Praktische informatie

Studieduur 1 avond van 19.00 - 21.30 uur
Lesdata en –tijden informatie via info@academie-psychotherapie.nl
Locatie De Academie, Amsterdam.
Aantal deelnemers Minimaal 5, maximaal 12.
Investering € 75 (€ 65 voor oud-studenten van de Academie, € 55 voor studenten van de Academie)
Reserveren Reserveren


De Academie is geaccrediteerd door de EAP. Daarmee is de Academie ook in Nederland een (door de NAP en de bij haar aangesloten beroepsverenigingen) officieel erkend EAPTI-opleidingsinstituut in Psychotherapie. Alle psychotherapie opleidingen en bijbehorende na- en bijscholingsprogramma’s van de Academie vallen onder deze accreditatie. Wij verwelkomen graag iedereen die zich wil verrijken met ons scholingsaanbod.


EAP: European Association for Psychotherapy
NAP: Nederlandse Associatie voor Psychotherapie
EAPTI: European Accredited Psychotherapy Training Institute

Nieuwsbrief ontvangen?

Nederlandse Academie
voor Psychotherapie

Andreas Schelfhoutstraat 48
1058 HV Amsterdam
T: 020 - 615 04 94