Werken met Kinderen

Een overzicht van korte trainingen en workshops voor professionals.

Doelgroep-Kinderenzz

Brochure

Contact

Integratieve KinderCoach

HappyCoach in de Basisschool

Kindercoaching

Sleuteltraining Hartgrondig Opvoeden

EMDR in de Integratieve Kindertherapiepraktijk: artikel van Charlotte Visch over EMDR met kinderen

In ontwikkeling:
Workshops rond kinderen en (v)echtscheiding. Houd mij op de hoogte.

SelfChange-Workshops (voor alumni)

Nieuwsbrief ontvangen?

Nederlandse Academie
voor Psychotherapie

Andreas Schelfhoutstraat 48
1058 HV Amsterdam
T: 020 - 615 04 94