De Academie

Beter dan de onwetenden zijn zij die boeken lezen.
Beter dan deze zijn zij die het gelezene onthouden.
Nog beter zijn zij die het begrijpen.
De allerbeste zijn zij die aan het werk gaan.
(Tswang-tse)


1. Introductie
De Academie vormt een dynamisch centrum waar gelijkgestemde mensen elkaar ontmoeten en met elkaar studeren. Wij hebben veel te bieden aan gemotiveerde, positief kritische studenten die weten wat ze willen en hun persoonlijke ontwikkeling voorop plaatsen. Een persoonlijke ontwikkeling, die op De Academie naar binnen is gericht: het verkennen en ontginnen van je eigen innerlijke gebieden en persoonlijke mogelijkheden. Want je ben zelf het instrument voor de verandering. Je hebt alle mogelijkheden en menskwaliteiten al in je. Wij helpen je om die kwaliteiten te herkennen en in te zetten in de begeleiding van mensen. 

Deze visie op onze begeleiding van jouw persoonlijke ontwikkeling krijgt vorm in het volgende verhaal:
Michelangelo kreeg van een bewonderaar de vraag hoe hij het nu voor elkaar kreeg om zo'n groot, massief blok steen met hamer en beitel zo te bewerken dat het werd omgevormd tot een prachtig beeld. De kunstenaar antwoordde: Ik vorm niet de steen om tot een beeld, ik bevrijd het beeld dat in de steen zit opgesloten.

2. Grondslag
De Nederlandse Academie voor Psychotherapie is een particuliere onderwijsstichting en verzorgt sinds 1979 mensgerichte opleidingen, trainingen en workshops in Psychotherapie, Counseling & Coaching en NeurolinguÔstisch programmeren. Jaarlijks studeren er rond de 350 studenten.
De basis van de Academie is de integratieve mensbenadering.
Je denken en gedrag, uw emoties en lichaam, uw sociale en spirituele kanten vormen een nauw met elkaar verbonden geheel. De Academie respecteert het uniek zijn van ieder mens.

Gelijkwaardigheid, autonomie, zelfverantwoordelijkheid, morele ontwikkeling en mededogen, contemplatie en humor staan hoog in het vaandel. En wel op een wijze waarop het praktisch toepasbaar is in het dagelijks leven.

3. Visie op onderwijs en persoonlijke ontwikkeling
Het onderwijs aan de Academie is ingericht volgens het principe van competentiegericht, zelfsturend en zelfverantwoordelijk leren; de uit praktijkervaring en onderzoek geformuleerde beroepscompetenties vormen de rode draad door de opleiding.
Leren doe je niet alleen door literatuurstudie. Het leren door doen en toepassen op jezelf is een krachtig middel. Kennis zonder zelfreflectie en zelfinzicht sijpelt weg en wordt nutteloos. Zie ook: leertherapie, supervisie en intervisie
Je maakt kennis met een theorie, je gaat na hoe het bij jezelf is, je onderzoekt wat je daarmee wilt en hoe je dat gaat doen, je leert de theorie direct toepassen in de praktijk met de cliŽnt en diens hulpvraag, wens of klacht. Daarom zeggen we: "Verbind de theorie met de praktijk en de praktijk met jezelf".

4. Sfeer
Mensen leren meer in een groep waarin ze zich goed voelen. Ook daarom hechten wij veel waarde aan een goede sfeer binnen de Academie. We streven naar een open, respectvolle sfeer, waarin iedereen zich vrij voelt om zichzelf te laten zien. De omgang tussen studenten en medewerkers van de Academie is collegiaal. We zien studenten als aanstaande collega's met wie we gelijkwaardig omgaan. We zijn immers allemaal mensen die bezig zijn met een persoonlijk ontwikkelingsproces. We streven ernaar dat u in vrijheid uw eigen professionele stijl kunt ontwikkelen, gebruikmakend van uw eigen ervaringen, talenten en deskundigheden.

5. Onderzoek en ontwikkeling
Naast onderwijs zijn onderzoek en ontwikkeling belangrijke kernactiviteiten van de Academie. Zo volgt het instituut het effectonderzoek op de voet en doet het zelf onderzoek naar de effectiviteit van bepaalde behandelingstechnieken bij specifieke klachten. Bij het vormgeven van nieuwe modellen, therapieŽn en opleidingen staan we te allen tijde open voor de inbreng van nieuwe perspectieven. Zodat onze studenten altijd profiteren van structureel innovatief onderwijs. De nieuwe ontwikkelingen en de door de Academie verder ontwikkelde interventies en technieken vinden hun weerslag in het uitgebreide en praktijkgerichte lesmateriaal.

6. Feedback
De kwaliteit van de opleiding en de dienstverlening van de Nederlandse Academie voor Psychotherapie wordt mede bewaakt en vergroot dankzij feedback van studenten. Mocht u op- en aanmerkingen hebben, laat het ons dan vooral weten. Wij stellen uw mening en uw ideeŽn zeer op prijs.

7. Belangenbehartiging
In de loop der jaren heeft het instituut vorm gegeven aan verschillende beroepsprofielen binnen de vakgebieden. Op deze wijze levert de Academie een wezenlijke bijdrage aan de belangenbehartiging en erkenning van de vakgebieden. De uitbreiding van het opleidingsaanbod en de aard van de activiteiten leiden ertoe dat de Academie op zowel nationaal als Europees niveau een herkenbare en gewaardeerde gesprekspartner is.

8. Faciliteiten
De Nederlandse Academie voor Psychotherapie heeft de beschikking over vier leslokalen, bibliotheek, internetcafť, lunchroom en tuinterras.
De Nederlandse Academie voor Psychotherapie heeft een centrale ligging in Amsterdam en is gemakkelijk bereikbaar, zowel met openbaar vervoer als met de auto. Er is voldoende parkeergelegenheid (houd rekening met betaald parkeren!).

schilderij_Jan

 

 Jan Rademaker,
 directeur van de Academie

 Schilderij aangeboden door de Academie voor het 25 jarige jubileum als
 directeur

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Nederlandse Academie
voor Psychotherapie

Andreas Schelfhoutstraat 48
1058 HV Amsterdam
T: 020 - 615 04 94