Leertherapie, Supervisie, Intervisie

 

Gedurende de hele opleiding krijg je ruimschoots de gelegenheid om aan uw eigen groeiproces te werken. Niet alleen in de intervisiegroepen met medestudenten, maar ook door het volgen van leertherapie bij een leertherapeut en door gerichte supervisie wanneer je met cliŽnten gaat werken.

Leertherapie: zelfervaring en zelfkennis
Een gevolg van de stelling 'de mens als therapeut' is het besef dat je zelf het belangrijkste therapiemiddel bent in het contact met de cliŽnt. Je wordt aangemoedigd om jezelf te verkennen teneinde je eigen stijl te ontwikkelen en te leren vertrouwen op je ontwikkelde intuÔtie en vakmanschap.

De wijze zoekt wat in hemzelf zit, de dwaas zoekt daarbuiten (Confucius).

Van belang is dan ook om de eigenaardigheden van jezelf goed te leren kennen. In eerste instantie onderzoek je hoe je communicatiestijl is en wanneer dat goed of juist minder goed werkt. Ook onderzoek je je verleden om na te gaan welke krachten je denken, voelen en doen hebben gevormd en welke gevoeligheden je eraan hebt overgehouden. Je persoonlijke ontwikkelingsweg is het reservoir van ervaringen van waaruit je in de rol van therapeut denkt, voelt en handelt. Wat je in je leven hebt meegemaakt, is minder van belang dan hoe je ermee bent omgegaan, hoe je het hebt verwerkt en omgezet naar een (positieve) leerervaring. Goede therapeuten hebben net als alle andere mensen, prettige en onprettige zaken meegemaakt in hun leven. Ze hebben negatieve ervaringen echter getransformeerd in ervaring en wijsheid.

Doelen van leertherapie
Door de zelfreflectie op de ervaringen die je meemaakt in de intervisiegroep en tijdens de opleiding kom je tot zelfinzicht met betrekking tot de (innerlijke) gebieden waar je meer of minder vrijheid en keuzemogelijkheden bezit.
De doelen die je gaat realiseren bij je leertherapeut zijn:
- verkennen en in kaart brengen van je innerlijke structuur
- vergroten van de Ik-sterkte (persoonlijke kracht en zelfverzekerdheid)
- het mobiliseren van uw hulpbronnen (positieve ervaringen oproepen en inzetten)
- vergroten van keuzemogelijkheden
- het aanleren van nieuwe gedragsvarianten
- vermindering van lading (innerlijke last die van binnen zit)
- persoonlijke effectiviteit in het hanteren van emoties
- hulpbronnen inzetten en Ik-sterkte tijdens de sessie met de cliŽnt
- verwerken van innerlijke conflicten
- zelfinzicht en meer beheersing over eigen innerlijke processen
- vergroten van de sociale vaardigheden
- persoonlijke en transpersoonlijke ontwikkeling

De Nederlandse Academie voor Psychotherapie erkent uitsluitend leertherapeuten die verbonden zijn aan de Academie, zodat een kwaliteitsbewaking -in de vorm van intercollegiale toetsing, supervisie en nascholing- kan blijven plaatsvinden. De leertherapeuten geven advies aan de leercliŽnt, maar niet aan de docenten of de examencommissie van de opleiding. Daarom kunnen docenten nooit als (leer)therapeuten voor studenten functioneren. De leertherapeut krijgt wel supervisie aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie, maar casussen zijn volledig anoniem. Je persoonlijke sessies met je leertherapeut blijven dus geheel privť.

Enkele reacties van studenten:

"Heel confronterend en heel diepgaand".                             "Stimulerend".

                                         "Prachtig om de ervaren therapeut aan het werk te zien".

          "Fijne omgang, goed leerklimaat".                                                                "Prettig om technieken te ervaren"

Supervisie: wijsheid in ambacht
Psychotherapie is een ambacht. Om het vak onder de knie te krijgen is ervaring nodig. Ervaren staat voor 'het andere leren', levend leren. Het gaat niet alleen om datgene wat de theorie tot leven kan brengen, maar ook kan overstijgen. Levend leren kan de theorie ook overstijgen.

Beter dan de onwetenden zijn zij die boeken lezen.
Beter dan deze zijn zij die het gelezene onthouden.
Nog beter zijn zij die het begrijpen.
De allerbeste zijn zij die aan het werk gaan.
(Twang-tse)

Aan het werk gaan betekent ervaren. Veel werkervaring betekent echter nog niet dat iemand ook wijs en bekwaam hoeft te zijn. Je kunt oud zijn en onwijs en je kunt jarenlang een beroep hebben uitgeoefend zonder dat je er bekwaam in bent geworden.
Ervaring op zich is dus geen garantie voor wijsheid en vakbekwaamheid. Ervaring dient bewerkt en verwerkt te worden in een leerproces. De leraar die dit proces begeleidt is de supervisor. Het doel van supervisie is de ontwikkeling tot het creatieve samenspel van ambachtelijkheid en intuÔtie dat de volwassen professional kenmerkt (Van Praag-van Asperen, H.M., Van Praag, Ph.H., (red), 1993).

Wanneer je vanaf het eerste jaar met cliŽnten in de praktijk werkt, is uiteraard supervisie van het grootste belang. Niet alleen voor een optimale behandeling en veiligheid voor de cliŽnt, maar vooral voor de ontwikkeling van jezelf tot therapeut. Supervisie vindt plaats binnen groepsverband.

Enkele reacties van studenten:

            "Wat een ervaring! De supervisor stuurt op proces, erg fijn"                         "Lekker praktisch! Doelgericht."

                                         "Heel prettig en veilig"                              "Goede open sfeer"        

                                                                               "Enthousiasme, inspiratie"

                             

Intervisie: alleen in samenwerking
Je vormt gedurende de opleiding intervisiegroepen met minimaal drie collega's. Hierin oefen je de therapeutische interventies en door te oefenen koppel je de theorie aan de praktijk. Knelpunten die je in deze wekelijkse intervisiegroep ontdekt, kun je binnen de lessen weer bespreken waardoor de vakdocent je adviezen kan geven. Hierdoor krijg je veel aanknopingspunten aangereikt om in je eigen groeiproces verder te komen.
Na de opleiding blijft intervisie belangrijk. Door het contact met collega's word je behoed voor automatismen of gewoontepatronen die na jaren praktijk kunnen ontstaan.
Door het contact met collega's blijf je ook beter op de hoogte van de ontwikkelingen in het vak en wissel jenieuwe ideeŽn onderling uit. Daarnaast blijft het onderhoud in de privť-sfeer belangrijk:

'Omwille van de kwaliteit van zijn werk
moet de therapeut een evenwichtig opgebouwd leven leiden
en voldoende energie blijven investeren
in persoonlijke, familiale, amicale, maatschappelijke en culturele aspecten'.

(Corveleyn, 1996).

Literatuur
Algemene Maatregel van Bestuur (wet BIG) inzake de psychotherapeut. Besluit van 17 maart 1998, nr 97.002090.
COOP (1994). Opleiding tot psychotherapeut. Advies ten aanzien van elementen die in een erkenningsregeling voor een opleiding tot psychotherapeut moeten worden opgenomen. (94.093). Utrecht: Stichting Centraal Orgaan Opleidingen Psychotherapie (COOP).
CONO (1995), Opleiding tot psychotherapeut, Elementen die in een erkenningsregeling voor een opleiding tot
psychotherapeut moeten worden opgenomen.
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (1986), Besluit inzake registratie van psychotherapeuten.
Raad voor de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (1996), Psychotherapeut. Advies over de te stellen opleidingseisen en de deskundigheid van de psychotherapeut ex Wet BIG. Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Zoetermeer.
Werkgroep Integratieve Psychotherapie Opleiding (1999) Een integratieve psychotherapie opleiding. Utrecht: Centrale RINO-Groep.

Nieuwsbrief ontvangen?

Nederlandse Academie
voor Psychotherapie

Andreas Schelfhoutstraat 48
1058 HV Amsterdam
T: 020 - 615 04 94