Lesmateriaal en website

Naast een aantal aanbevolen boeken werkt de Nederlandse Academie voor Psychotherapie met syllabi. In deze syllabi is de informatie-essentie op overzichtelijke en duidelijke wijze opgenomen. Methodische procedures staan op gedetailleerde wijze beschreven. Door het eenduidige taalgebruik binnen de Academie wordt de leesbaarheid en de verteerbaarheid van de informatie geoptimaliseerd.

Op de website van de Academie is een speciale afdeling voor studenten opgenomen. Direct naar Login. Als u bent toegelaten voor de opleiding krijgt u een persoonlijke toegangscode. In deze afdeling vindt u een overzicht van syllabi en artikelen die voor dat studiejaar nodig zijn. Het lesmateriaal dient vanaf deze site door uzelf te worden gedownload en geprint.

Tijdens de lessen kan nieuw en aanvullend lesmateriaal worden verstrekt, dat vervolgens weer op de site terug te vinden zal zijn. Ook alle reglementen en formulieren staan daar voor u beschikbaar.

E-mailadres
Elke student dient u een eigen e-mail adres te hebben om gebruik te maken van het extranet. Met dit persoonlijke e-mailadres en het door ons verstrekte wachtwoord kunt u op elke computer met een internetverbinding het lesmateriaal downloaden.

Nieuwsbrief ontvangen?

Nederlandse Academie
voor Psychotherapie

Andreas Schelfhoutstraat 48
1058 HV Amsterdam
T: 020 - 615 04 94