Voor studenten

Lesmateriaal en website
Naast een aantal aanbevolen boeken werkt de Nederlandse Academie voor Psychotherapie met syllabi. In deze syllabi is de informatie-essentie op overzichtelijke en duidelijke wijze opgenomen. Methodische procedures staan op gedetailleerde wijze beschreven. Door het eenduidige taalgebruik binnen de Academie wordt de leesbaarheid en de verteerbaarheid van de informatie geoptimaliseerd.

Op de website van de Academie is een speciale afdeling voor studenten opgenomen. Direct naar Login. Als u bent toegelaten voor de opleiding krijgt u een persoonlijke toegangscode. In deze afdeling vindt u een overzicht van syllabi en artikelen die voor dat studiejaar nodig zijn. Het lesmateriaal dient vanaf deze site door uzelf te worden gedownload en geprint. 

Tijdens de lessen kan nieuw en aanvullend lesmateriaal worden verstrekt, dat vervolgens weer op de site terug te vinden zal zijn. Ook alle reglementen en formulieren staan daar voor u beschikbaar.

Faciliteiten
De Academie beschikt over eigen therapieruimtes en opleidingsfaciliteiten. Bij dit laatste horen vier lesruimten, met speciaal ingerichte oefenruimtes (waardoor ook tijdens de les gemakkelijk in kleine groepjes geoefend kan worden).

Onderwijszaken
Alle opleidingen beschikken over een eigen opleidingsmanager of -coŲrdinator, die deel uitmaakt van Team Onderwijs.

De opleidingsmanager of -coŲrdinator vervult de volgende taken:
- programmaontwikkeling
- studieplanning
- procesbewaking
- informatievoorziening

Contact
Studenten van de Nederlandse Academie voor Psychotherapie kunnen met hun vragen terecht bij de Academie op werkdagen van 09.00 tot 10.00 uur via telefoonnummer 020 - 617 36 58.
Of anders kunt u e-mailen naar ons speciale studentenmailadressen: (uw opleidingsnaam + academie-psychotherapie.nl) bijvoorbeeld: ivt@academie-psychotherapie.nl

Nieuwsbrief ontvangen?

Nederlandse Academie
voor Psychotherapie

Andreas Schelfhoutstraat 48
1058 HV Amsterdam
T: 020 - 615 04 94