HappyCoach in de basisschool 

4-jarige opleiding voor leerkrachten
9 lesdagen verspreid over het jaar
 

Stel je voorÖ een warm schoolklimaat van geborgenheid, respect, vertrouwen, welbevinden en ontplooiing!

HappyCoach   

Studiegids

Open Huis

Inschrijven

Reserveren

Elke school wil voor haar kinderen een optimaal pedagogisch klimaat waarin de kinderen zich op een gelukkige wijze kunnen ontplooien. Centraal daarin staat naast de psychosociale ontwikkeling ook de emotionele ontwikkeling van het individuele kind. Maar hoe doe je dat nu in het dagelijkse schoolleven? Hoe activeer en stuur je de emotionele ontwikkeling van je kinderen in de klas? Deze praktijkgerichte en kind-gebaseerde opleiding geeft je daarin de handvatten en de praktijktraining. Je ontwikkelt je stap voor stap tot een echte trainer in deze bijzonder wijze van emotionele educatie van de kinderen in je klas. Van EMOE-trainer (EMOtionele Educatie in de klas) groei uit tot een gediplomeerde Happy Coach voor het schoolklimaat van de hele school. 
 

HappyCoach in de basisschool

Een gelukkig gevoel op school voor iedereen. Eigenlijk zou het voor iedere leerkracht de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn om voor alle kinderen, ouders en collegaís een warme omgeving te creŽren. Maar niet iedereen weet van nature hoe om te gaan met conflicten in de klas, een halsstarrige ouder of een ingewikkelde collega. De HappyCoach zet zich zowel in voor de individuele leerling, de groep, ouders en collegaís.
 

Resultaat

Je kunt al na 9 lesdagen als EMOE-trainer (level 1) grote verandering bij de kinderen bemerken in je klas: ze helpen en begrijpen elkaar, waarderen en gunnen de ander wat deze als individu nodig heeft. Met het behalen van level 4 studeer je af als gediplomeerd HappyCoach. Je helpt kinderen en collegaís om een respectvolle interactie te bereiken met tips en adviezen. Je demonstreert (in de klas, op het plein) hoe de sfeer tussen kinderen te verbeteren. 

Inhoud

De ervaringen vanuit je klas of werksituatie zullen uitgangspunt zijn van jouw eigen ontwikkeling. Eerst als EMOE-trainer en dan als professioneel  Happy Coach. In de les worden de theorie en de praktijk met elkaar verbonden aan de hand van jouw persoonlijke ervaringen met het toepassen van de uitdagingen van de EMOE-training. De lessen zijn daardoor inspirerend en praktisch. De EMOE-training bevat toneel- teken-, knutsel- en wonderlijke speelopdrachten waarbij de reflectie met de kinderen als vanzelf gaat. De verandering bij de kinderen vindt van binnen plaats. Kinderen veranderen, omdat het fijn is om gelukkig te zijn in de klas, op het plein en thuis.    

Elke school wil voor haar kinderen een optimaal pedagogisch klimaat waarin de kinderen zich op een gelukkige wijze kunnen ontplooien. Maar hoe doe je dat nu in het dagelijkse schoolleven? Merk je dat jij in vergaderingen van alles kunt afspreken, bediscussiŽren en beleid bedenken over veiligheid en respect, en dat het toch niet lukt om dat te realiseren in de praktijk?

Voor wie?

De HappyCoach-opleiding is bestemd voor iedereen die met kinderen werkt in het basisonderwijs: leerkrachten, klassenassistenten, Intern begeleiders, Remedial Teachers, directeur, ouder-kind-adviseur.

Vierjarige opleiding
Deze opleiding bestaat uit vier trainingsjaren van 9 dagen per jaar. Level 1 t/m 3 wordt afgesloten met een certificaat, level 4 met een diploma.

Opleiders
Charlotte Visch en andere docenten. Charlotte Visch. Zij is auteur van o.a. Gelukkige kinderen in een gelukkige klas.

Extra mogelijkheden voor de school:

- Bij inschrijving van 4 leerkrachten, betalen voor 3
- EMOE-training op locatie voor het hele team
- Team-coaching met eventueel groeps- of leerkracht-coaching
- Visie ontwikkeling en Happy Coach-attitude voor het team 
- Happy Coaching-in-de-klas met behulp van de EMOE-trainer-map 


Praktische informatie
Studiekosten en data: voor het overzicht van de studiekosten en de lesdagen, klik hier.

Download hier de studiegids van je keuze

De Academie is geaccrediteerd door de EAP. Daarmee is de Academie ook in Nederland een (door de NAP en de bij haar aangesloten beroepsverenigingen) officieel erkend EAPTI-opleidingsinstituut in Psychotherapie. Alle psychotherapie opleidingen en bijbehorende na- en bijscholingsprogrammaís van de Academie vallen onder deze accreditatie. Wij verwelkomen graag iedereen die zich wil verrijken met ons scholingsaanbod.

EAP: European Association for Psychotherapy
NAP: Nederlandse Associatie voor Psychotherapie
EAPTI: European Accredited Psychotherapy Training Institute

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Nederlandse Academie
voor Psychotherapie

Andreas Schelfhoutstraat 48
1058 HV Amsterdam
T: 020 - 615 04 94