Kortdurende Integratieve Hypnotherapeutische Psychotherapie KIHP

Module 1:    8/3 Ė 22/3 Ė 5/4 Ė 19/4 Ė 17/5 Ė 31/5 Ė 7/6 Ė 21/6 (examen)        

Module 2:    vanaf september 2018  (exacte data volgen a.s.a.p.)          

kosten: zie hier (deze prijs is nog excl. leertherapie en supervisie; vraag hier uw specificatie op maat aan)        

                                           module reserveren

                                           nog vragen?

wetenschappelijke achtergrond | Dr. David Spiegel: Hypnosis in Brain and Body

Willson Professor and Associate Chair of Psychiatry & Behavioral Sciences, Director of the Center on Stress and Health, and Medical Director of the Center for Integrative Medicine at Stanford University School of Medicine. 

 

Waarom deze opleiding voor GZ-psychologen en psychotherapeuten? 

 

GZ-psycholoog Ole Buschman | 5 redenen waarom hij deze opleiding doet

                                                                                                                                

                                                                                                                                    module reserveren

                                                                                                                                    nog vragen?


Kom naar het Seminar op woensdag 14 februari 19.30u - 21.30u! 

hypno

Seminar | Hypnotherapie in de 3e generatie CGT 

 

Programma:

 

 1. Wat is de zin en onzin van hypnose en hypnotherapie
 2. Wat zijn de verschillende bewustzijnstoestanden (trance) waarmee je werkt 
 3. Hoe benut je trance in het therapeutische veranderingsproces 
 4. Hoe begeleid je in 5 fasen je cliŽnt naar het meest diepe stadium van hypnose?
 5. Hypnose-inductie: zelf ervaren hoe je in hypnose gaat.
 6. Plaats van de Hypnotherapie in de CGT
 7. Wetenschappelijke verantwoording (zie ook de inleidende video)
 8. Toepassingsmogelijkheden en - onmogelijkheden van hypnotherapie


Hypnotherapie: voorbij de kritische ik

Veel zorgverleners (psychologen en psychiaters) gebruiken steeds vaker hypnotherapie bij de behandeling van cliŽnten. Hypnotherapie valt onder de derde generatie CGT stroming.

Wetenschappelijk onderzoek heeft via onder meer MRI technieken aangetoond dat hypnotherapie effectief is bij de behandeling van SOLK, PTSS, stemmingsstoornissen en angststoornissen. Innerlijke weerstanden en basale cognities en overtuigingen kunnen snel en effectief bewerkt worden. De behandelduur wordt daardoor vaak korter en het risico op terugval in klachten na behandeling is aanzienlijk kleiner. 
De combinatie van hypnotherapie met andere behandelvormen vergroot de behandeleffecten op korte en lange termijn. Hypnotherapie is op elk moment toe te passen tijdens andere evidence based behandelingen zoals CGT, EMDR, SFT, IPT en DGT. Het vergroot de zelfregulatie effecten van body-mind approaching zoals  MBCT en runningtherapie. 
Het lichaam houdt de herinneringen aan de gedachten en beelden vast. Het voelen en vinden moeten dan ook met elkaar geÔntegreerd worden voordat veranderingen kunnen plaatsvinden. Tijdens de opleiding KIHP leer je hoe je vanuit 5 verschillende bewustzijnstoestanden van de cliŽnt dit veranderingsproces gaat optimaliseren. Je leert hoe je dit integratieve proces kunt begeleiden zonder dat je ingrijpt op de inhoud van het denken en voelen van jecliŽnt. 
Het unieke van deze methoden van werken is dat de cliŽnt in eigen begrippen op een eigen wijze de innerlijk gewilde doelen kan bereiken zonder dat de emotionele inhoud wordt belast door therapeutische taal of cognitieve censuur van de cliŽnt zelf. De cliŽnt ervaart daardoor dat hij het zelf al weet, het kan en het ook zelf doet.

ĎAll Change is Self Changeí

KIHP modulen volgen?

HYPNOmodulen-2

                                                                                                                                   module reserveren

                                                                                                                                   nog vragen?

De opleiding laat u niet achter met een bundeltje van losse theoretische concepten en interventies, maar biedt een harmonieus totaalconcept voor diagnose- en behandeling op maat. Na de opleiding heeft u de kennis en vaardigheden die nodig zijn om direct, zelfstandig en effectief kortdurende integratieve hypnotherapie toe te passen. 

Theorie
Kennis van hypnotherapie als derde generatie CGT: de integratieve hypnotherapie volgens Rademaker. 
Kennis van het delenconcept van de mens en van het actieve, zelfsturende en intern lotsbepalende principe achter gedrag.
Kennis van derde generatie hypnotherapeutische werkmodellen, de processen van beÔnvloeden en veranderen en de specifieke interventies die worden toegepast. 
Kennis van moderne integratieve modellen van het zelfhelend vermogen van de mens.

Vaardigheden 
Leren om direct te InterveniŽren in de binnenwereld van de cliŽnt door de cliŽnt zelf aan de hand van een scala van technieken.
Leren induceren van trance en de verschillende diepten ervan via suggesties, paradoxen en taal.
Leren activeren en procesmatig begeleiden van innerlijke zoektochten, heretikketeringen, confrontaties en helende cliŽnt-eigen symboliek.
Leren werken volgens het basisprotocol kortdurende integratieve hypnotherapie volgens Rademaker.

Opzet
Kleine groepen, intensieve praktijktraining van het ambacht, interactief met veel feedback voor persoonlijke  en professionele doorontwikkeling.

Voor wie
GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen, ECP-therapeuten, Integratieve Counselors. 
 

Opbouw per module

Module 1: 8-daagse opleiding Klassieke Hypnotherapie

In de Klassieke Hypnotherapie maak je gebruik van onderbrekingstrance. Door middel van een gerichte 5-staps hypnose-inductie begeleid je je cliŽnt naar het diepste trance niveau (somnambule stadium). Deze bijzondere bewustzijnstoestand is bij uitstek te benutten om veranderingen in de diepte van de geest mogelijk te maken en te begeleiden. Door het passeren van de kritische Ik van de cliŽnt kun je je cliŽnt onbewuste werkzaamheden laten verrichten die in bewuste staat om welke reden dan ook geblokkeerd worden. Doordat in hypnose de lichamelijke, vegetatieve processen direct te  beÔnvloeden zijn, is Klassieke Hypnotherapie bij uitstek geÔndiceerd bij o.m. SOLK, hoofd- en rugpijn, stress en burn-out en bij Prikkelbare Darm Syndroom (PDS).
Ook voor (acute) traumaverwerking en bij reorganisatie op onbewust niveau biedt Klassieke Hypnotherapie mogelijkheden die met andere psychotherapieŽn niet zijn te behalen.

Inhoud

 • Ericksoniaanse hypnotische suggesties en taalpatronen 1
 • Hypnotisch taalgebruik in afstemmen, motiveren, exploreren, confronteren, instrueren, induceren, reponeren en realiseren.
 • Suggestietechniek: directieve versus non-directieve suggestie; autoritaire versus permissieve suggestie, inhouds- en procesgerichte suggestie
 • Nagesprek, hantering beelden en symbolieken.
 • Inductie d.m.v. de 5-fasen methode, gefractioneerde inductie, passieve imaginaties, therapeutische suggesties, Uiteraard op maat gemaakt voor iedere unieke cliŽnt.
 • Zelfhypnose: de methode om het de cliŽnt aan te leren, maar ook nog eens  lekker voor jezelf.

 

data module 1:    9/3 10/3 23/3 24/3 13/4 14/4 18/5 22/6     

kosten: zie hier (deze prijs is nog excl. leertherapie en supervisie; vraag hier uw specificatie op maat aan)


Module 2: 10-daagse opleiding Neoklassieke Hypnotherapie

In de neoklassieke hypnotherapie is de benadering permissief en grotendeels indirect. Trance wordt veel meer als een eigenschap van de cliŽnt gezien. De therapeut legt niks op maar is een stimulator, activator, facilitator. Bij Erickson maakt de black box opvatting plaats voor een mensbeeld waarbij de mens als een wezen met innerlijke hulpbronnen wordt gezien. Elke levenservaring is een hulpbron. Erickson gebruikt hypnose niet om iets in de cliŽnt te stoppen, maar om de cliŽnt datgene te laten gebruiken wat reeds innerlijk aanwezig is (hulpbronnen). Dit wordt het utilisatieprincipe genoemd. Het benutten van die hulpbronnen gaat grotendeels spontaan en onbewust. De cliŽnt lost zijn of haar probleem zelf op maar weet niet hoe hij/zij dat gedaan heeft. Typische voorbeelden van neoklassieke methodieken zijn de Ericksoniaanse hypnotherapie, de regressietherapie en de egostate-therapie op afweerdeel en traumadeel. De neoklassieke hypnotherapie richt zich op reorganisatie op onbewust niveau, op het veranderen van de onbewuste psychodynamiek, zoals bedekte traumaverwerking.

GeÔnduceerde trance  is een bijzondere bewustzijnstoestand die bij uitstek is te benutten om veranderingen in de diepte van de geest mogelijk te maken en te begeleiden. Door de diep ontspannen staat van de cliŽnt (klassieke hypotherapie) kan diens onbewuste werkzaamheden verrichten die in bewuste staat om welke reden dan ook geblokkeerd worden. Zo kan in hypnose geŽxploreerd worden welke innerlijke, onbewuste drijfveren er spelen en kunnen deze beÔnvloed worden. In de Neoklassieke hypnotherapie deel 1 wordt ook het onbewuste van de cliŽnt geŽxploreerd maar nu specifiek  op het gebied van subpersoonlijkheden - ook wel afweerdeel  (ES-1) en traumadeel (ES 2) genoemd.

Inhoud
Neoklasssieke Hypnotherapie deel 1:

 • Ericksoniaanse hypnotische suggesties en taalpatronen 2
 • Ideomotorisch reageren LeCron (exploratietechniek a.d.h.v. ideomotorische signalen. 
 • Egostate I (subpersoonlijkheden
 • Egostate II (werken met traumadeel)

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Nederlandse Academie
voor Psychotherapie

Andreas Schelfhoutstraat 48
1058 HV Amsterdam
T: 020 - 615 04 94