European Certificate for Psychotherapy ECP

Het European Certificate of Psychotherapy (ECP) is het keurmerk voor de individuele therapeut. Het ECP wordt afgegeven door de European Association for Psychotherapy

EAP: Europese Associatie voor Psychotherapie

In 1991 richten psychiaters, hoogleraren, psychotherapeuten en psychologen uit de verschillende Europese landen in Wenen de ĎEuropean Association for Psychotherapyí (EAP) op. De ĎStrasbourg Declaration of Psychotherapy 1990í ligt ten grondslag aan de oprichting van de EAP. Deze verklaring luidt als volgt:

  1. Psychotherapie is een zelfstandige wetenschappelijke discipline, waarbij de opleiding leidt tot een zelfstandig en vrij beroep.
  2. De opleiding tot psychotherapeut is daarom een opleiding op hoog, gekwalificeerd en wetenschappelijk niveau. 
  3. De pluriformiteit van psychotherapeutische behandelwijzen wordt gegarandeerd. 
  4. Een volwaardige opleiding tot psychotherapeut omvat theorie, zelfervaring en praktijk onder supervisie. Ook wordt over andere psychotherapeutische behandelwijzen voldoende kennis verworven.
  5. Toegang tot het opleidingsprogramma is mogelijk op grond van diverse vooropleidingen, met name die in sociale en menswetenschappen.

Doelstelling van de EAP is te komen tot een eenduidig standaard voor het beroep van psychotherapeut in alle landen van Europa. Naast het Europese competentieprofiel is er ook het keurmerk voor de individuele therapeut: het ECP (European Certificate of Psychotherapy).  Dit is van belang omdat cliŽnten recht hebben op gedegen hulpverlening en een eenduidige hoge kwaliteitsstandaard; psychotherapie is tot nu toe per land anders geregeld. In het ene Europese land kent de psychotherapie geen enkele kwaliteitsgarantie en oefenen ongeschoolde leken het vak uit. In het andere land is er sprake van een protectionistische situatie. Daar is de psychotherapie voorbehouden aan een beperkte groep van therapeuten.

Wetenschap ťn een vrij beroep

Inmiddels verenigt de EAP meer dan 128 organisaties, waaronder de nationale delegaties en koepelorganisaties, die meer dan 120.000 beroepsbeoefenaars vertegenwoordigen. 

europa 
bron: website European Association for Psychotherapy

Zij erkennen psychotherapie als een aparte wetenschap ťn als een vrij beroep. Nederland wordt in de verschillende commissies binnen de EAP vertegenwoordigd door de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie. 

EAPTI-status als Academie: direct het ECP aanvragen! 

EAPTIsmall2

 

 

 

 

 

 


Sinds 30 juni 2010 mogen wij ons officieel EAPTI-instituut (European Accredited Psychotherapy Training Institute) noemen. Dit houdt in dat als je aan alle voorwaarden en opleidingseisen voldoet je direct via de Academie het ECP kunt aanvragen. Daar zijn we natuurlijk best trots op. Wat is hierin het grote voordeel? Als je bij een niet-erkend opleidingsinstituut afstudeert moet je 3 jaar wachten en dien je een extra aantal van 1500 therapiesessies (van 60 minuten) te verrichten voordat je het ECP aanvraagt. Met de erkende opleiding van De Academie hoeft dat niet en kun je je direct het Europese Certificaat voor Psychotherapie (ECP) aanvragen bij de Europese Associatie voor Psychotherapie in Wenen. Wij zijn dan ook blij dat we onze studenten dit grote voordeel kunnen bieden.

 

IMG_0047ECPcertificaat_CV

Het ECP in Nederland

De Nederlandse Associatie voor Psychotherapie NAP is een koepel binnen het GGZ-veld en registreert therapeuten op basis van een Europees geldend psychotherapie opleidings- en kwaliteitsprofiel.

De Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP) werd op 23 mei 1997 in Zwolle opgericht op instigatie van de Europese Associatie voor Psychotherapie (EAP) te Wenen. Alle toen bestaande verenigingen voor psychotherapie in ons land werden uitgenodigd en hadden in principe recht op een bestuurszetel. De doelstelling van de NAP is de belangenbehartiging van aanbieders van psychotherapie in de breedste zin van het woord

Het ECP
De NAP schrijft hierover op haar websiteHet European Certificate of Psychotherapy (ECP) is het Europese keurmerk voor psychotherapie. Het keurmerk van wetenschappelijk onderbouwde deskundigheid, professionaliteit en integriteit. Dat onze therapeuten de erkenning geeft die ze verdienen en hun cliŽnten vertrouwen biedt in een adequate behandeling. En dat is precies waar wij voor staan. Het keurmerk van wetenschappelijk onderbouwde deskundigheid, professionaliteit en integriteit. De ECP-therapeut kijkt in de breedte naar de mens achter de cliŽnt en stelt zijn behoefte centraal. Met een psychische begeleiding die recht doet aan zijn uniciteit. Onafhankelijk van verwijzers en verzekeraars: de deur staat altijd open.
De NAP somt de volgende kenmerken op van de ECP-therapeut: 

  • Betrouwbaar Ė Een ECP-therapeut is een veilige keuze: wij werken wetenschappelijk onderbouwd volgens hoogwaardige normen en garanderen 100% privacy.
  • Mensgericht Ė Een ECP-therapeut kijkt naar de mens achter de cliŽnt: wij doen recht aan verschillen en diversiteit, waardoor u een passende therapie en therapeut kunt kiezen.
  • Professioneel Ė Het ECP staat garant voor een professionele standaard: zowel de ECP-opleidingen als -therapeuten moeten voldoen aan een eisenpakket en worden periodiek getoetst.
  • Onafhankelijk Ė Het ECP biedt de onafhankelijke keuze: wij werken vrij van protocollen en richtlijnen van verzekeraars, dus u kunt altijd bij ons terecht.
  • Verbindend Ė Het ECP staat voor de verbinding tussen cliŽnt, therapeut en verschillende behandelmethodes: een ECP-therapeut is getraind om die verbinding te maken en u te begeleiden bij dat proces dat u verder helpt

Tot zover de informatie van de NAP.

De EAP-therapeut en het BIG-register

In alle Europese landen, behalve in Nederland, mag de ECP-houder zich Ďpsychotherapistí of psychotherapeut noemen. In Nederland is de psychotherapie bij de wet geregeld in het BIG-register. Een ECP-houder mag zich dan ook niet psychotherapeut of psychotherapist noemen in Nederland. De ECP-houder noemt zich in Nederland ĎECP-therapeutí. Het voeren van een praktijk voor psychotherapie is wel toegestaan. 

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Nederlandse Academie
voor Psychotherapie

Andreas Schelfhoutstraat 48
1058 HV Amsterdam
T: 020 - 615 04 94