Beroepscoach Basics en Practitioner

Post-hbo/wo 

1. Beroepscoach Basics: 2,5 dagen
2. Beroepscoach Practitioner: 8 dagen

Everything you need is already inside!

Integratieve-CounselingenCoaching-Senior-Level

Reserveren

Open Avond

Experience Day

Studiegids

Download / lees hier de gratis online opleidingsbrochure

Wat is coaching?

Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen. De wisselwerking tussen inzicht en gedrag speelt hierin een centrale rol. Coaching is geworteld in de positieve psychologie en is doel- en resultaat gericht. Coaching dient niet verward te worden met counseling of therapie, begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen. Genezing is nadrukkelijk niet het doel en ziekte niet het uitgangspunt. Direct naar de opleidingen in Coaching.

Coaching is: motivatie op gang brengen om te veranderen. De gecoachte maakt het onderstaande proces van leren door:
a. van Onbewust Onbekwaam naar
b. Bewust Onbekwaam en dan naar
c. Bewust Bekwaam en uiteindelijk wordt het
d. Onbewust Bekwaam handelen

Een programma in levels

In het veld van Coaching wordt meer en meer het EQA keurmerk omarmd. Dit keurmerk is ontwikkeld door de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) en wordt in Nederland door o.m. de NOBCO gevoerd. Deze duidelijke, in levels beschreven kwaliteitseisen dienen een eind te maken aan de wildgroei van cursussen en trainingen op het gebied van coaching in Nederland. De Academie is een EAPTI erkend opleidingsinstituut in psychotherapie. Dat betekent dat onze Coachingsopleidingen gerelateerd zijn aan de EAPTI-eisen. Omdat het EQA-keurmerk zoveel transparantie in de opleidingwereld in coaching biedt, willen wij deze ontwikkeling ondersteunen. Onze kwaliteitseisen van de EAPTI hebben we naast de EQA-criteria gelegd zodat we de Coachingsopleidingen nu ook in de betreffende levels aanbieden. Daarom gaan wij over tot de aanvraag van EQA-accreditatie voor onze opleidingen. We kunnen nog niet aangeven wanneer dit ook daadwerkelijk het geval zal zijn.. Onze opleidingsprogramma's in Coaching zien er na herindeling naar EQA-levels nu als volgt uit:

1. Beroepscoach Basics
2. Beroepscoach Practitioner

Vormen van Coaching

Er zijn zeer veel verschillende vormen van coaching. Een paar voorbeelden:

Assessmentcoaching: begeleiding en ondersteuning van mensen die in de nabije toekomst een assessment moeten afleggen (bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatieprocedure). Doel is dat de coachee met meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn aan het assessment deelneemt, en hierdoor optimaal uit de verf komt.

Personal coaching: is gericht op het verdiepen van het bewustzijn van de coachee voor wat betreft de effecten van het eigen gedrag. De bedoeling is dat de coachee in beweging komt. Coaching is de ander leren te leren.

Transformationele coaching: is gericht op het faciliteren van verandering van binnenuit door het bewustzijn te vergroten over het eigen handelen en door het bevrijden van aanwezig potentieel bij mensen, groepen of organisaties, zodat er een grotere kwaliteit van leven en werken ontstaat.

Loopbaancoaching: heeft betrekking op de persoon-job fit. Een loopbaancoah helpt een medewerker inzicht te krijgen in zijn waarden, interesses en mogelijkheden. Hij verbindt deze Ė samen met de medewerker Ė aan een bestaande of toekomstige functie. Loopbaancoaching sluit aan bij competentiemanagement en de competentieontwikkeling en kan ook goed worden ingezet binnen het mobiliteitsbeleid van een organisatie.

Systemic coaching: gaat uit van de gedachte dat een lid van een groep door het herkennen en veranderen van de eigen (gedrags-)patronen kan stimuleren dat anderen hun gedrag ook kunnen veranderen. Vanuit het systeemdenken kijkt de coach naar de relatie tussen de leden van een groep.

Teamcoaching: de coach zoekt naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep. Een teamcoach is erop gericht het bewustzijn van het team te vergroten, om vanuit dat grotere bewustzijn de groep in zijn denken en handelen in beweging of ontwikkeling te krijgen.

Mindfulness coaching: vergroot bewustzijn en acceptatie en verkleint de impact van emoties en gedachtenpatronen. De coach begeleidt de coachee in het richten van aandacht op dat wat er op dat moment is. Effectief wanneer de coachee met emoties en terugkerende gedachtenpatronen zit.
Immediate coaching: coaching via e-mail op dagelijkse basis. Meestal ingezet bij managementdevelopment coaching, maar ook geschikt voor ziekteverzuimbegeleiding en -preventie.

Coaching als managementstijl: coachend leidinggeven kan het commitment bij medewerkers verhogen. Met een coachende stijl van leidinggeven zorgt de manager ervoor dat medewerkers zich betrokken voelen bij hun werk en de organisatie. Medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor een product of proces. Ze kunnen zichzelf motiveren, zowel individueel of als team. De leidinggevende is geen baas maar een coach van een team. Het team is zelf verantwoordelijk voor de te behalen resultaten Ė althans voor het hoe.

Competentieontwikkelingsgericht coachen: geeft handvatten om gericht met de medewerker te werken aan de effectiviteit van de in te zetten competenties op persoonlijk en organisatieniveau. Om dit te bereiken, zien we het coachen op competentieontwikkeling in het bijzonder als het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid voor de eigen competentieontwikkeling.

Kindercoaching: doel is het coachen van kinderen bij het ontdekken van de eigen kwaliteiten en mogelijkheden en deze in te zetten in de situaties die voor het kind moeilijk zijn, het nemen van verantwoordelijkheid binnen de eigen mogelijkheden en grenzen en het bereiken van een door het kind (en de ouders) vastgesteld haalbaar doel.
Provocatieve coaching: gaat ervan uit dat je de ezel aan zijn staart moet trekken als je hem vooruit wilt helpen, dat lachen over je problemen een prima medicijn is, dat zijwegen naar de kern leiden en dat mensen veerkrachtiger zijn dan je denkt. Het wordt hierdoor moeilijker voor de cliŽnt om zijn belemmerende overtuigingen en zijn negatieve zelfbeeld nog serieus te nemen. Door zich assertief tegen de coach te verdedigen leert de cliŽnt voor zichzelf op te komen, zichzelf realistischer te bekijken en genegenheid en waardering te uiten.

Studiecoaching is gericht op het verhogen van de leervaardigheid. Meestal is een studiecoach een student van een hoger leerjaar, die een andere student van een lager leerjaar bijspijkert op een voor een student van een lager leerjaar moeilijk vak. Het is de bedoeling om het niveau van de coach en dat van de student omhoog te halen.

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Nederlandse Academie
voor Psychotherapie

Andreas Schelfhoutstraat 48
1058 HV Amsterdam
T: 020 - 615 04 94