Landelijk Examen CECZ en meest gestelde vragen


CECZ is het door de zorgverzekeraars aangewezen Centraal Exameninstituut Complementaire Zorg. Via CECZ kunnen studenten en therapeuten in de complementaire zorg examen afleggen voor Medische Basiskennis (MBK) en Psychosociale Basiskennis (PsBK) op basis van de PLATO-eindtermen.

Mag een CPION of SNRO gecertificeerd PSBK-opleiding zelf de examinering verrichten?

Ja, dat mag. De Academie examineert en verzorgt het diploma. Het PSBK-diploma van de Academie is en blijft van dezelfde waarde als die van het CECZ.

Als ik de PSBK-opleiding van de Academie afrond, moet ik dan ook nog examen doen bij CECZ?

Nee. Het PSBK-diploma van de Academie is en blijft van dezelfde waarde als die van het CECZ en het is dus niet nodig een centraal examen te doen als je het diploma aan de Academie hebt behaald (=CPION-geaccrediteerd).

Mag ik na het doen van de PSBK-opleiding op de Academie zelf bepalen of ik het Academie-examen of het CECZ-examen doe?

Ja natuurlijk mag dat. Let op: aan het CECZ-examen zijn extra kosten verbonden. Op de Academie is het PSBK-lesgeld inclusief examengeld en diploma.

Hoe weet ik of ik voor vrijstelling in aanmerking kom?

Op onze website kun je nagaan of de vorm en de inhoud van je (voor)opleiding equivalent is aan de PSBK-eisen. Daarnaast heeft De Academie een commissie vrijstellingen ingesteld die op uitgebreide en zorgvuldige wijze beoordeelt of je (voor)opleiding in aanmerking komt, zodat je vrijstelling(en) kunt verkrijgen voor bepaalde onderwerpen van de PSBK-opleiding. Daarin hanteren we net als CECZ opleidingen voor en na 2005 als een van de criteria.

Als ik kan aantonen dat ik voor alle PSBK-onderdelen vrijstelling heb, kan ik dan van de Academie het PSBK-diploma krijgen?

Ja, dat kan. Zie voor de mogelijkheden op onze website. Uiteraard zijn er administratiekosten verbonden aan het verzorgen van het diploma.  

Je krijgt 2 kansen om op CECZ examen te gaan. Anders gaat het traject van bijscholing gelden. Dat wil ik natuurlijk graag voorkomen. Hebben/krijgen jullie inzicht in de examenstof.

Uiteraard weten we precies wat de examenstof inhoudt: we verzorgen immers hierin een erkende opleiding!

Aangezien de wereld om ons heen evolueert, beweegt de opleiding van de Academie hierin mee.

De Academie wil ĎState of the Artí te werk gaan en legt daarom een extra accent op onderdelen die voor de uitoefening van coach, counselor of therapeut nu juist zo van belang zijn.

En verzorgt de Academie een soort van examentraining voor mensen die niet meer hoeven bij te scholen en rechtstreeks op het CECZ-examen kunnen gaan?

Onze opleiding is de feitelijke examentraining. Wanneer je je grondig op een CECZ-examen wilt voorbereiden kun je zelf aan de hand van de informatie over de modulen bepalen waar je graag een opfrissing, college of een training in wilt meemaken. Kijk op de website en bepaal welke modules of dagdelen je op welke datum wilt volgen. Na inschrijving hiervoor ben je van harte welkom!

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Nederlandse Academie
voor Psychotherapie

Andreas Schelfhoutstraat 48
1058 HV Amsterdam
T: 020 - 615 04 94