Kinderen en School

4 dagdelen post-hbo/wo module

Belangenbehartigers van kinderen

Alle kinderen hebben vanaf hun vijfde levensjaar leerplicht. Het kind dat bij jou in behandeling is en klaagt over school heeft jouw hulp ter plekke nodig, want het kan zich niet onttrekken aan deze omgeving.

Op school kunnen er zich allerlei moeilijkheden voordoen: tussen het kind en andere kinderen, tussen het kind en de leerkracht of tussen de ouder(s) en de leerkracht, waardoor het kind niet (meer) naar school wil. In zo’n geval wordt een kind vaak ‘geobserveerd’ door de Intern Begeleider of de orthopedagoog. En dan volgt een verslag of gesprek, waarbij duidelijk wordt: deze mensen kunnen goed observeren, maar diagnosticeren uiteraard niet.

Daarom zijn wij als Integratieve KinderCounselor en Kindertherapeut noodzakelijk om de belangen van het kind te behartigen in de school.

 

Gratis reserveren?

Wat kun je ermee?

Met de kennis en vaardigheden uit deze module (4 dagdelen) ben je in staat om:

 

 • Moeilijkheden te signaleren, aan te pakken en op te lossen (samen met het kind). Het gaat dan om interactieproblemen (met een andere kind of leerkracht), communicatieproblemen (hiërarchische plaats in de groep, contact met de leerkracht/medeleerlingen) en het verkrijgen van de juiste lesstof (meer/minder of anders).
 • Op respectvolle wijze met leerkracht, Intern Begeleider, Remedial Teacher, Orthopedagoog, schooldirecteur en ouders de schoolwereld van het kind optimaal prettig te maken.

Inhoud

Deze module is een essentiële aanvulling op ons werk, want alle kinderen vanaf vijf jaar zijn leerplichtig. De meeste kinderen gaan vanaf vijf jaar naar school. Een schoolbezoek vraagt bepaalde kennis van jou over de last die leerkrachten dragen, de verwachtingen die leerkrachten hebben wanneer je langs komt en hoe zij ouders van hun leerlingen ervaren. De school is een wereld op zich, waar bepaalde (ongeschreven) regels gelden. Leerkrachten stellen bovenmenselijke eisen aan zichzelf en zijn daardoor vaak faalangstig. Helemaal niet nodig, want de meeste leerkrachten hebben een hart van goud en houden van hun leerlingen. Zodra jij een stap in de school zet ten behoeve van jouw cliëntje is het natuurlijk essentieel om samen te werken met de leerkracht.

 

In de module zal dus veel aandacht zijn voor de meest optimale attitude naar de leerkracht. Daarnaast worden o.a. de volgende thema’s behandeld:

 • coaching on the spot (voor het kind)
 • coaching on the job (voor de leerkracht)
 • verslag maken na observatie
 • schoolgesprek voeren
 • inzicht in groepsstructuren
 • sociale interactie in de klas/op het schoolplein
 • verwijzing voor IQ-test

Voor wie?

Deze module is voor:

 • KinderCounselors, kinder(psycho)therapeuten en kinderpsychologen
 • Integratieve KinderCounselors met minimaal 1 jaar opleiding op De Academie
 • Studenten van de opleiding MasterKindertherapeut ECP
 • Alumni van de 4-jarige opleiding Integratieve Kindertherapie

Praktische informatie

Studieduur

4 dagdelen (12 contacturen)

 

Lesdata en –tijden

2023 | 6/3, 13/3, 20/3, 27/3
Tijden van 10.30 – 13.30 

 

Locatie

De Nederlandse Academie, Amsterdam

 

Studiekosten

Totaal: € 500
Voor studenten en alumni van De Academie is de totaalprijs € 280
Hiervoor kun je de kortingscode gebruiken.

 

Inclusief aanbevolen literatuur:
Gelukkige kinderen in een gelukkige klas – Charlotte Visch
Syllabus: Observeren op school – Charlotte Visch

 

Toetsing

Verslaglegging van observatie op school, observatieverslag, schoolgesprek.

 

Certificering

Certificaat als bewijs voor gevolgde bij- en nascholing. 

 

Erkenning

Als (inter)nationaal erkend EAPTI-opleidingsinstituut in psychotherapie vallen de post-hbo/wo opleidingen en de bijbehorende bij- en nascholingsprogramma’s onder deze accreditatie. Wij ontvangen multidisciplinaire praktijkprofessionals uit meer dan 50 beroepsverenigingen. Ga na of ook jouw beroepsvereniging ons bij- en nascholingsaanbod erkent voor je PE-punten. Als dat nog niet het geval is, dan kun je ons dit altijd even melden zodat wij kunnen bezien hoe wij je hierin van dienst kunnen zijn.

Inhoud

Deze module is een essentiële aanvulling op ons werk, want alle kinderen vanaf vijf jaar zijn leerplichtig. De meeste kinderen gaan vanaf vijf jaar naar school. Een schoolbezoek vraagt bepaalde kennis van jou over de last die leerkrachten dragen, de verwachtingen die leerkrachten hebben wanneer je langs komt en hoe zij ouders van hun leerlingen ervaren. De school is een wereld op zich, waar bepaalde (ongeschreven) regels gelden. Leerkrachten stellen bovenmenselijke eisen aan zichzelf en zijn daardoor vaak faalangstig. Helemaal niet nodig, want de meeste leerkrachten hebben een hart van goud en houden van hun leerlingen. Zodra jij een stap in de school zet ten behoeve van jouw cliëntje is het natuurlijk essentieel om samen te werken met de leerkracht.

 

In de module zal dus veel aandacht zijn voor de meest optimale attitude naar de leerkracht. Daarnaast worden o.a. de volgende thema’s behandeld:

 • coaching on the spot (voor het kind)
 • coaching on the job (voor de leerkracht)
 • verslag maken na observatie
 • schoolgesprek voeren
 • inzicht in groepsstructuren
 • sociale interactie in de klas/op het schoolplein
 • verwijzing voor IQ-test

Voor wie?

Deze module is voor:

 • KinderCounselors, kinder(psycho)therapeuten en kinderpsychologen
 • Integratieve KinderCounselors met minimaal 1 jaar opleiding op De Academie
 • Studenten van de opleiding MasterKindertherapeut ECP
 • Alumni van de 4-jarige opleiding Integratieve Kindertherapie

Praktische informatie

Studieduur

4 dagdelen (12 contacturen)

 

Lesdata en –tijden

2023 | 6/3, 13/3, 20/3, 27/3
Tijden van 10.30 – 13.30 

 

Locatie

De Nederlandse Academie, Amsterdam

 

Studiekosten

Totaal: € 500
Voor studenten en alumni van De Academie is de totaalprijs € 280
Hiervoor kun je de kortingscode gebruiken.

 

Inclusief aanbevolen literatuur:
Gelukkige kinderen in een gelukkige klas – Charlotte Visch
Syllabus: Observeren op school – Charlotte Visch

 

Toetsing

Verslaglegging van observatie op school, observatieverslag, schoolgesprek.

 

Certificering

Certificaat als bewijs voor gevolgde bij- en nascholing. 

 

Erkenning

Als (inter)nationaal erkend EAPTI-opleidingsinstituut in psychotherapie vallen de post-hbo/wo opleidingen en de bijbehorende bij- en nascholingsprogramma’s onder deze accreditatie. Wij ontvangen multidisciplinaire praktijkprofessionals uit meer dan 50 beroepsverenigingen. Ga na of ook jouw beroepsvereniging ons bij- en nascholingsaanbod erkent voor je PE-punten. Als dat nog niet het geval is, dan kun je ons dit altijd even melden zodat wij kunnen bezien hoe wij je hierin van dienst kunnen zijn.

Margot de Cock Opleidingsadviseur | Leertherapeut Integratieve Therapeut ECP

Wil je meer weten?

Bel mij voor meer informatie of mail me voor een persoonlijk adviesgesprek.

Sfeer proeven? Kom naar ons Open Huis.

Kinderen en School

Terug
Terug

Reserveren

Kinderen en School

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden

Waarom je een opleidingsplaats reserveert
Je reserveert wanneer je serieus overweegt om deze training of opleiding te doen. Dan ben je verzekerd van een opleidingsplaats. Je hebt dan nog tijd om e.e.a. uit te zoeken of te regelen. De reservering is gratis en vrijblijvend. Wanneer de opleiding vol raakt, vragen we je of je nog van je reservering gebruik wilt maken.

Naam*
Adres*
Hidden
Hidden

Terug
Terug

Schrijf je in voor

Kinderen en School

Start: maandag 6 maart 2023 |

"*" geeft vereiste velden aan

Stap 1 van 2

Naam*
Adres*

Terug
Terug