Kortdurende Integratieve Hypnotherapeutische Psychotherapie

8-daagse praktijktraining voor therapeuten ECP | BIG

Hypnotherapie: voorbij de kritische-ik van de patiënt

Hersenonderzoek laat zien dat de mens niet via taal, maar via het voelen herinnert. Pas daarna zoekt de mens naar een ‘waarom’; een persoonlijke, subjectieve waarheid.
In de mainstream therapievormen wordt dan ook veel en vaak op de inhoud van de klacht ingegaan. Het waarom wordt in de cognitieve behandeltraditie zeer belangrijk gevonden. De gevoelsherinneringen blijven echter helaas grotendeels buiten schot. Klachten komen dan ook regelmatig terug na succesvol verlopen cognitieve behandelvormen.

 

Hypnotherapie lost dit op. 

 

Lees meer over het vakgebied Hypnose en Hypnotherapie.

1. Van inhoud naar proces

Tijdens hypnotherapie loodst de therapeut de cliënt naar diens eigen oplossing van de klacht. Deze mogelijkheid vergroot de effectiviteit van de psychotherapeutische interventies aanzienlijk en effecten werken op integratieve wijze door in voelen en denken en doen. De meerwaarde van deze technieken worden dan ook steeds vaker erkend. 
Lees meer.

 

2. Werken vanuit de kracht van je cliënt

In de opleiding integratieve hypnotherapie leer je om de cliënt deskundig te begeleiding door de gevoelslagen van de klacht en om voorbij deze cognitieve waarom-vraag te gaan. Lees meer.

 

Door: GZ Psycholoog drs. Ole Buschman

 

Lees meer over het vakgebied Hypnose en Hypnotherapie.

Video Hypnose: toepassingen

Dr. David Spiegel: Hypnosis in Brain and Body

Willson Professor and Associate Chair of Psychiatry & Behavioral Sciences, Director of the Center on Stress and Health, and Medical Director of the Center for Integrative Medicine at Stanford University School of Medicine.

Waarom ik Integratieve Hypnotherapie doe

Ole Buschman, GZ-psycholoog, student Integratieve Hypnotherapie.

Een programma met inhoud

De opleiding laat u niet achter met een bundeltje van losse theoretische concepten en interventies, maar biedt een harmonieus totaalconcept voor diagnose- en behandeling op maat. Na de opleiding heeft u de kennis en vaardigheden die nodig zijn om direct, zelfstandig en effectief kortdurende integratieve hypnotherapie toe te passen. 

De totale opleiding bestaat uit:

 • Module 1. Klassieke Hypnotherapie: werken met onderbrekingstrance en passieve imaginatie. De volwassen of kritische ik-persoon heeft geen actieve participatie. Je beïnvloedt op directe beïnvloeding het onbewuste als geheel.
 • Module 2. Neoklassieke (Ericksoniaanse) Hypnotherapie: werken met onderbrekingstrance. De volwassen of kritische ik-persoon heeft geen actieve participatie. Je maakt direct contact met delen van de persoonlijkheid die ten grondslag liggen aan de problematiek zoals introjectdeel, traumadeel uit de Ego State therapie. Regressie-reïncarnatietherapie en ideomotorisch reageren volgens Lecron.
 • Module 3. Moderne Hypnotherapie: werken met absorptietrance en imaginatie. De Ik-persoon is als complete volwassen Ik-persoon actief aanwezig in de binnenwereld om (vaak op symbolisch niveau) problemen aan te pakken en op te lossen. Je coacht je cliënt door de 10 stappen van de Humagination-procedure. Het onderdeel Moderne Hypnotherapie is bestaat uit 8 aparte Direct Deep Change onderwerpen. Lees meer over Moderne Hypnotherapie onder ‘absorptietrance en imaginatie’ in onderstaand tabblad. 

Theorie

 • Kennis van hypnotherapie als derde generatie CGT: de integratieve hypnotherapie volgens Rademaker. 
 • Kennis van het delenconcept van de mens en van het actieve, zelfsturende en intern lotsbepalende principe achter gedrag.
 • Kennis van derde generatie hypnotherapeutische werkmodellen, de processen van beïnvloeden en veranderen en de specifieke interventies die worden toegepast. 
 • Kennis van moderne integratieve modellen van het zelfhelend vermogen van de mens.

Vaardigheden 

 • Direct interveniëren in de binnenwereld van de cliënt door de cliënt zelf aan de hand van een scala van technieken.
 • Induceren van trance en de verschillende diepten ervan via suggesties, visualisaties, paradoxen en taal.
 • Activeren en procesmatig begeleiden van innerlijke zoektochten, heretikketeringen, confrontaties en helende cliënt-eigen symboliek.
 • Werken volgens het basisprotocol kortdurende integratieve hypnotherapie volgens Rademaker.

Opzet

Kleine groepen, intensieve praktijktraining van het ambacht, interactief met veel feedback voor persoonlijke  en professionele doorontwikkeling.

Trance & Change

Trance komt van het Latijnse woord voor overgang. Oorspronkelijk verwees het woord naar de overgangstoestand tussen leven en de dood. Trance is een bepaalde bewustzijnstoestand die spontaan kan ontstaan, zoals tijdens dagdromen of tijdens het opgaan in een interessant idee of bezigheid. Bijvoorbeeld, je bent onderweg in het verkeer en plotseling bemerk je: “Hé, ben ik hier al?”. Het betreft dus eigenlijk een natuurlijk verschijnsel dat we allemaal meemaken, maar vaak niet bewust herkennen.

 

Zonder Trance geen verandering

In een trancetoestand is het gebruikelijke patroon van mentale associatie tijdelijk onderbroken of opgeschort. Hierdoor ontstaat er openheid, ruimte in je geest. Er zijn verschillende vormen van trance of bewustzijnstoestanden, waarbij de diepste vormen van trance ook de meeste openheid bieden waardoor de cliënt optimaal zijn eigen zelfhelend vermogen kan inschakelen.

Deze openheid maakt het mogelijk om nieuwe wegen te vinden, nieuwe dingen te ontdekken, andere bronnen aan te boren. Als je op een bewuste wijze trance weet te induceren en als beïnvloedingsprocedure kunt benutten, kun je gemakkelijker en sneller mensen begeleiden in het vinden van oorzaken en oplossingen voor hun probleem, in het aanboren van onbewuste hulpbronnen en in het stellen en behalen van nieuwe doelen. 

Werken met onderbrekingstrance

 

Module 1: Klassieke Hypnotherapie

Dit is de werkwijze die de meeste mensen voor ogen hebben als ze denken aan ´Hypnose.´Je cliënt ligt met gesloten ogen in de relax-stoel en jij hebt je cliënt een 5-fasen Hypnose-inductie aangeboden waardoor je het kritische vermogen (censor) tijdelijk weet op te schuiven. Hierdoor is het onbewuste van je cliënt direct toegankelijk voor therapie. Je reikt je cliënt therapeutische suggesties en passieve imaginaties aan. Deze laatsten zijn beeldverhalen met geselecteerde symbolieken die tot doel hebben om het zelfgenezend en zelfhelend vermogen te activeren. Daarmee realiseer je (trauma)verwerking op onbewust niveau. 

Door middel van een gerichte 5-staps hypnose-inductie begeleid je je cliënt naar het diepste trance niveau (somnambule stadium). Doordat in hypnose de lichamelijke, vegetatieve processen direct te beïnvloeden zijn, is Klassieke Hypnotherapie bij uitstek geïndiceerd bij o.m. SOLK, hoofd- en rugpijn, stress en burn-out en bij Prikkelbare Darm Syndroom (PDS).
Ook voor (acute) traumaverwerking en bij reorganisatie op onbewust niveau biedt Klassieke Hypnotherapie mogelijkheden die met andere psychotherapieën niet zijn te behalen. Inhoud: 

 • Basis Ericksoniaanse hypnotische suggesties en taalpatronen 1
 • Hypnotisch taalgebruik in afstemmen, motiveren, exploreren, confronteren, instrueren, induceren, reponeren en realiseren.
 • Suggestietechniek: directieve versus non-directieve suggestie; autoritaire versus permissieve suggestie, inhouds- en procesgerichte suggestie
 • Nagesprek, hantering beelden en symbolieken.
 • Inductie d.m.v. de 5-fasen methode, gefractioneerde inductie, passieve imaginaties, therapeutische suggesties, Uiteraard op maat gemaakt voor iedere unieke cliënt.
 • Zelfhypnose: de methode om het de cliënt aan te leren, maar ook nog eens lekker voor jezelf.

 

Module 2: Neoklassieke Hypnotherapie

In de Neoklassieke Hypnotherapie (Ericksoniaanse hypnose) is de benadering permissief en grotendeels indirect. Trance wordt veel meer als een eigenschap van de cliënt gezien. De therapeut legt niets op maar is een stimulator, activator, facilitator. Je gebruikt hypnose niet om iets in de cliënt te stoppen, maar om de cliënt datgene te laten gebruiken wat reeds innerlijk aanwezig is (hulpbronnen). Dit wordt het utilisatieprincipe genoemd. Het benutten van die hulpbronnen gaat grotendeels spontaan en onbewust. De cliënt lost zijn of haar probleem zelf op maar weet niet hoe hij/zij dat gedaan heeft. De Neoklassieke Hypnotherapie richt zich op reorganisatie op onbewust niveau, op het veranderen van de onbewuste  psychodynamiek, zoals bedekte traumaverwerking. In de Neoklassieke Hypnotherapie  wordt ook het onbewuste van de cliënt geëxploreerd maar nu specifiek op het gebied van subpersoonlijkheden ook wel afweerdeel genoemd  (ES-1) en traumadeel (ES-2) en ideomotorisch reageren.

Absorptietrance & imaginatie

Bij Absorptietrance bevindt de Ik-persoon zich als compleet persoon in zijn binnenwereld (droomwereld). Daardoor pakt hij de (oorzaken van de) problemen actief aan. 

We onderscheiden de volgende interventies in werken met absorptietrance:

 

Direct Deep Change 1: Ontdekkings- en Ontwikkelingstocht  
(Actieve Imaginatie Wandeltocht, Maas (1982); Rademaker (1984))

Symbolische wandeling door de -vaak magische- binnenwereld met al dan niet de volwassen Ik-persoon. De Ik-figuur komt zijn probleem of thema stap-voor-stap tegen. Dat wat de Ik-persoon dient tegen te komen wordt bepaald door de innerlijke regisseur (kern van het Zelf). Toepassing: contact hervinden met jezelf, aarden in het lichaam, het bestaan van een innerlijke wereld met gevoelens ontdekken, existentiële vragen. Aantal sessies is beperkt, 4-6. Ook bedoeld voor persoonlijke groei bij ontwikkelingsstoornissen, sessies verspreid over een langere periode (1,5 jaar, tot 30 sessies).

 

Direct Deep Change 2: Lichaamstocht (Rademaker, 1984, 2010)

De lichaamstocht kan worden gezien als een variant op de Ontdekkings- en Ontwikkelingstocht. De Ik-persoon reist door het lichaam naar daar waar de aangedane plek is, daar waar het pijn doet, daar waar het probleem zit. Aldaar aangekomen neemt de Ik-persoon het probleem waar op een symbolische manier ‘ik zie een grote, gladde steen die daar in de weg zit’ tot een meer concreet beeld ‘ik zie dat het weefsel daar er samengeknepen uitziet, het is een stuk donkerder dan de rest. De cliënt gaat het gebied aanpakken (met alle natuurlijke hulpmiddelen die daar in de omgeving aanwezig zijn).
 

Direct Deep Change 3: Confrontatietocht (Rademaker, 1984, 2015)

Kortdurende therapie (3-15 sessies). Altijd met het grootste en sterkste deel, met de biologische leeftijd (volwassen Ik-persoon). Directe confrontatie mogelijk met Klachtgebied, dat in een magische of meer concrete vorm zich kan presenteren aan de Ik-persoon. Gericht op de vergroting van de doorlaatbaarheid tussen en de integratie van de verschillende persoonlijkheidsdelen. Speciaal ontwikkeld voor kortdurende therapie (5-15 sessies).

 

Direct Deep Change 4: Grote-Kleine model (Rademaker, 1986, 2018)

Direct de helende dialoog tussen de volwassen Ik-persoon en afgezonderd GVDIS in de gedaante van een jongere uitvoering van de Ik-persoon (innerlijk kind), geprojecteerd in de buitenwereld waarbij de cliënt de ogen open heeft. Gericht op fusie, tussen volwassen Ik-persoon en deel.

 

Direct Deep Change 5: Schouwburg imaginatie: bij innerlijk conflict in het klachtgebied (Rademaker, 1986, 2018).

In deze vorm worden twee conflicterende delen, bijvoorbeeld een deel dat wil studeren en een deel dat wil spelen op een podium in een schouwburg geplaatst waarbij de volwassen Ik-persoon vanuit de zaal de situatie exploreert, de confrontatie aangaat en de situatie en de figuren op het podium aanspreekt en aanpakt.

 

Direct Deep Change 6: Mediatieve Imaginatie (Rademaker, 1987)

In deze vorm spreekt de Therapeut/Counselor rechtstreeks het deel aan. Dit betreft een variant binnen de Confrontatietocht in het geval dat de volwassen Ik-persoon geen of te weinig contact met het deel kan maken. (Vroeger Actieve Imaginatie-2 genoemd.)

 

Direct Deep Change 7: Regressie/Reïncarnatie Imaginatie (Rademaker, 1987)

De Therapeut/Counselor gaat met de cliënt een zogenaamde regressieve overdrachtsrelatie aan: hij richt zich op het deel, niet op de volwassen Ik-persoon. Dat is geïndiceerd wanneer de volwassen Ik-persoon over te weinig mogelijkheden beschikt. Het primaire doel is reorganisatie op onbewust niveau, ladingsvermindering en het vergroten van de lokale Ik-sterkte. In regressie presenteert het deel zich als een jongere uitvoering van de Ik-persoon in het huidige leven. Een variatie hierin is dat het deel zich nog in de baarmoeder bevindt of tijdens of vlak na de geboorte. 
In een reïncarnatie-setting presenteert het deel zich als een figuur uit de historie van voor de geboorte van de Ik-persoon in het huidige leven. Uiteraard is er ook een tussenvorm: het deel manifesteert zich als een aangehaakte spirit of als een figuur die in een tussenbestaan leeft, tussen het leven en de dood in. Wanneer het deel voldoende is bewerkt door de therapeut wordt volgens de zienswijze ‘elliptisch bewustzijn’ de volwassen Ik-persoon erbij gehaald en gaat deze laatste een integrerende dialoog aan met het deel, analoog aan het Grote-Kleine model.
 

Direct Deep Change 8: Operatieve Imaginatie (Rademaker, 1989, 2015)

De therapeut projecteert zichzelf in de binnenwereld van de cliënt en wordt door de aldaar aanwezige figuren gezien als een van de bewoners van de binnenwereld. Dit is vooral van toepassing indien de cliënt zelf vrijwel geen mogelijkheden heeft of grote angst heeft om in de binnenwereld op pad te gaan of om een bepaald figuur onder ogen te komen. Bedoeld voor reorganisatie op onbewust niveau. Zodra de cliënt het weer op enigerlei wijze weer meer zelf kan, vaak na zo’n 5 tot 10 sessies, wordt er ‘terug’geschakeld naar Direct Deep Change 1: de actieve imaginatie Ontdekkings- en Ontwikkelingstocht.

Wie kunnen er meedoen? 

GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen, ECP-therapeuten, die interesse hebben om de therapeutische mogelijkheden van de diepste vormen van trance te willen integreren in hun handelen.

Praktische informatie

Modulaire opbouw 

De opleiding is modulair opgebouwd. De eerste (en eerstkomende) module is de 8-daagse Klassieke Hypnotherapie. Voor alle informatie over de vorm en inhoud van deze opleiding: zie de module Klassieke Hypnotherapie

Locatie

De Nederlandse Academie, Amsterdam


Toelating

Vereiste vooropleiding:  ECP | BIG-registratie 
Intake niet vereist.

 

Certificering

Certificaat als bewijs voor gevolgde bij- en nascholing.

 

Erkenning

Als (inter)nationaal erkend EAPTI-opleidingsinstituut in psychotherapie vallen de post-hbo/wo opleidingen en de bijbehorende bij- en nascholingsprogramma’s onder deze accreditatie. Wij ontvangen multidisciplinaire praktijkprofessionals uit meer dan 50 beroepsverenigingen. Ga na of ook jouw beroepsvereniging ons bij- en nascholingsaanbod erkent voor je PE-punten. Als dat nog niet het geval is, dan kun je ons dit altijd even melden zodat wij kunnen bezien hoe wij je hierin van dienst kunnen zijn.

Een programma met inhoud

De opleiding laat u niet achter met een bundeltje van losse theoretische concepten en interventies, maar biedt een harmonieus totaalconcept voor diagnose- en behandeling op maat. Na de opleiding heeft u de kennis en vaardigheden die nodig zijn om direct, zelfstandig en effectief kortdurende integratieve hypnotherapie toe te passen. 

De totale opleiding bestaat uit:

 • Module 1. Klassieke Hypnotherapie: werken met onderbrekingstrance en passieve imaginatie. De volwassen of kritische ik-persoon heeft geen actieve participatie. Je beïnvloedt op directe beïnvloeding het onbewuste als geheel.
 • Module 2. Neoklassieke (Ericksoniaanse) Hypnotherapie: werken met onderbrekingstrance. De volwassen of kritische ik-persoon heeft geen actieve participatie. Je maakt direct contact met delen van de persoonlijkheid die ten grondslag liggen aan de problematiek zoals introjectdeel, traumadeel uit de Ego State therapie. Regressie-reïncarnatietherapie en ideomotorisch reageren volgens Lecron.
 • Module 3. Moderne Hypnotherapie: werken met absorptietrance en imaginatie. De Ik-persoon is als complete volwassen Ik-persoon actief aanwezig in de binnenwereld om (vaak op symbolisch niveau) problemen aan te pakken en op te lossen. Je coacht je cliënt door de 10 stappen van de Humagination-procedure. Het onderdeel Moderne Hypnotherapie is bestaat uit 8 aparte Direct Deep Change onderwerpen. Lees meer over Moderne Hypnotherapie onder ‘absorptietrance en imaginatie’ in onderstaand tabblad. 

Theorie

 • Kennis van hypnotherapie als derde generatie CGT: de integratieve hypnotherapie volgens Rademaker. 
 • Kennis van het delenconcept van de mens en van het actieve, zelfsturende en intern lotsbepalende principe achter gedrag.
 • Kennis van derde generatie hypnotherapeutische werkmodellen, de processen van beïnvloeden en veranderen en de specifieke interventies die worden toegepast. 
 • Kennis van moderne integratieve modellen van het zelfhelend vermogen van de mens.

Vaardigheden 

 • Direct interveniëren in de binnenwereld van de cliënt door de cliënt zelf aan de hand van een scala van technieken.
 • Induceren van trance en de verschillende diepten ervan via suggesties, visualisaties, paradoxen en taal.
 • Activeren en procesmatig begeleiden van innerlijke zoektochten, heretikketeringen, confrontaties en helende cliënt-eigen symboliek.
 • Werken volgens het basisprotocol kortdurende integratieve hypnotherapie volgens Rademaker.

Opzet

Kleine groepen, intensieve praktijktraining van het ambacht, interactief met veel feedback voor persoonlijke  en professionele doorontwikkeling.

Trance & Change

Trance komt van het Latijnse woord voor overgang. Oorspronkelijk verwees het woord naar de overgangstoestand tussen leven en de dood. Trance is een bepaalde bewustzijnstoestand die spontaan kan ontstaan, zoals tijdens dagdromen of tijdens het opgaan in een interessant idee of bezigheid. Bijvoorbeeld, je bent onderweg in het verkeer en plotseling bemerk je: “Hé, ben ik hier al?”. Het betreft dus eigenlijk een natuurlijk verschijnsel dat we allemaal meemaken, maar vaak niet bewust herkennen.

 

Zonder Trance geen verandering

In een trancetoestand is het gebruikelijke patroon van mentale associatie tijdelijk onderbroken of opgeschort. Hierdoor ontstaat er openheid, ruimte in je geest. Er zijn verschillende vormen van trance of bewustzijnstoestanden, waarbij de diepste vormen van trance ook de meeste openheid bieden waardoor de cliënt optimaal zijn eigen zelfhelend vermogen kan inschakelen.

Deze openheid maakt het mogelijk om nieuwe wegen te vinden, nieuwe dingen te ontdekken, andere bronnen aan te boren. Als je op een bewuste wijze trance weet te induceren en als beïnvloedingsprocedure kunt benutten, kun je gemakkelijker en sneller mensen begeleiden in het vinden van oorzaken en oplossingen voor hun probleem, in het aanboren van onbewuste hulpbronnen en in het stellen en behalen van nieuwe doelen. 

Werken met onderbrekingstrance

 

Module 1: Klassieke Hypnotherapie

Dit is de werkwijze die de meeste mensen voor ogen hebben als ze denken aan ´Hypnose.´Je cliënt ligt met gesloten ogen in de relax-stoel en jij hebt je cliënt een 5-fasen Hypnose-inductie aangeboden waardoor je het kritische vermogen (censor) tijdelijk weet op te schuiven. Hierdoor is het onbewuste van je cliënt direct toegankelijk voor therapie. Je reikt je cliënt therapeutische suggesties en passieve imaginaties aan. Deze laatsten zijn beeldverhalen met geselecteerde symbolieken die tot doel hebben om het zelfgenezend en zelfhelend vermogen te activeren. Daarmee realiseer je (trauma)verwerking op onbewust niveau. 

Door middel van een gerichte 5-staps hypnose-inductie begeleid je je cliënt naar het diepste trance niveau (somnambule stadium). Doordat in hypnose de lichamelijke, vegetatieve processen direct te beïnvloeden zijn, is Klassieke Hypnotherapie bij uitstek geïndiceerd bij o.m. SOLK, hoofd- en rugpijn, stress en burn-out en bij Prikkelbare Darm Syndroom (PDS).
Ook voor (acute) traumaverwerking en bij reorganisatie op onbewust niveau biedt Klassieke Hypnotherapie mogelijkheden die met andere psychotherapieën niet zijn te behalen. Inhoud: 

 • Basis Ericksoniaanse hypnotische suggesties en taalpatronen 1
 • Hypnotisch taalgebruik in afstemmen, motiveren, exploreren, confronteren, instrueren, induceren, reponeren en realiseren.
 • Suggestietechniek: directieve versus non-directieve suggestie; autoritaire versus permissieve suggestie, inhouds- en procesgerichte suggestie
 • Nagesprek, hantering beelden en symbolieken.
 • Inductie d.m.v. de 5-fasen methode, gefractioneerde inductie, passieve imaginaties, therapeutische suggesties, Uiteraard op maat gemaakt voor iedere unieke cliënt.
 • Zelfhypnose: de methode om het de cliënt aan te leren, maar ook nog eens lekker voor jezelf.

 

Module 2: Neoklassieke Hypnotherapie

In de Neoklassieke Hypnotherapie (Ericksoniaanse hypnose) is de benadering permissief en grotendeels indirect. Trance wordt veel meer als een eigenschap van de cliënt gezien. De therapeut legt niets op maar is een stimulator, activator, facilitator. Je gebruikt hypnose niet om iets in de cliënt te stoppen, maar om de cliënt datgene te laten gebruiken wat reeds innerlijk aanwezig is (hulpbronnen). Dit wordt het utilisatieprincipe genoemd. Het benutten van die hulpbronnen gaat grotendeels spontaan en onbewust. De cliënt lost zijn of haar probleem zelf op maar weet niet hoe hij/zij dat gedaan heeft. De Neoklassieke Hypnotherapie richt zich op reorganisatie op onbewust niveau, op het veranderen van de onbewuste  psychodynamiek, zoals bedekte traumaverwerking. In de Neoklassieke Hypnotherapie  wordt ook het onbewuste van de cliënt geëxploreerd maar nu specifiek op het gebied van subpersoonlijkheden ook wel afweerdeel genoemd  (ES-1) en traumadeel (ES-2) en ideomotorisch reageren.

Absorptietrance & imaginatie

Bij Absorptietrance bevindt de Ik-persoon zich als compleet persoon in zijn binnenwereld (droomwereld). Daardoor pakt hij de (oorzaken van de) problemen actief aan. 

We onderscheiden de volgende interventies in werken met absorptietrance:

 

Direct Deep Change 1: Ontdekkings- en Ontwikkelingstocht  
(Actieve Imaginatie Wandeltocht, Maas (1982); Rademaker (1984))

Symbolische wandeling door de -vaak magische- binnenwereld met al dan niet de volwassen Ik-persoon. De Ik-figuur komt zijn probleem of thema stap-voor-stap tegen. Dat wat de Ik-persoon dient tegen te komen wordt bepaald door de innerlijke regisseur (kern van het Zelf). Toepassing: contact hervinden met jezelf, aarden in het lichaam, het bestaan van een innerlijke wereld met gevoelens ontdekken, existentiële vragen. Aantal sessies is beperkt, 4-6. Ook bedoeld voor persoonlijke groei bij ontwikkelingsstoornissen, sessies verspreid over een langere periode (1,5 jaar, tot 30 sessies).

 

Direct Deep Change 2: Lichaamstocht (Rademaker, 1984, 2010)

De lichaamstocht kan worden gezien als een variant op de Ontdekkings- en Ontwikkelingstocht. De Ik-persoon reist door het lichaam naar daar waar de aangedane plek is, daar waar het pijn doet, daar waar het probleem zit. Aldaar aangekomen neemt de Ik-persoon het probleem waar op een symbolische manier ‘ik zie een grote, gladde steen die daar in de weg zit’ tot een meer concreet beeld ‘ik zie dat het weefsel daar er samengeknepen uitziet, het is een stuk donkerder dan de rest. De cliënt gaat het gebied aanpakken (met alle natuurlijke hulpmiddelen die daar in de omgeving aanwezig zijn).
 

Direct Deep Change 3: Confrontatietocht (Rademaker, 1984, 2015)

Kortdurende therapie (3-15 sessies). Altijd met het grootste en sterkste deel, met de biologische leeftijd (volwassen Ik-persoon). Directe confrontatie mogelijk met Klachtgebied, dat in een magische of meer concrete vorm zich kan presenteren aan de Ik-persoon. Gericht op de vergroting van de doorlaatbaarheid tussen en de integratie van de verschillende persoonlijkheidsdelen. Speciaal ontwikkeld voor kortdurende therapie (5-15 sessies).

 

Direct Deep Change 4: Grote-Kleine model (Rademaker, 1986, 2018)

Direct de helende dialoog tussen de volwassen Ik-persoon en afgezonderd GVDIS in de gedaante van een jongere uitvoering van de Ik-persoon (innerlijk kind), geprojecteerd in de buitenwereld waarbij de cliënt de ogen open heeft. Gericht op fusie, tussen volwassen Ik-persoon en deel.

 

Direct Deep Change 5: Schouwburg imaginatie: bij innerlijk conflict in het klachtgebied (Rademaker, 1986, 2018).

In deze vorm worden twee conflicterende delen, bijvoorbeeld een deel dat wil studeren en een deel dat wil spelen op een podium in een schouwburg geplaatst waarbij de volwassen Ik-persoon vanuit de zaal de situatie exploreert, de confrontatie aangaat en de situatie en de figuren op het podium aanspreekt en aanpakt.

 

Direct Deep Change 6: Mediatieve Imaginatie (Rademaker, 1987)

In deze vorm spreekt de Therapeut/Counselor rechtstreeks het deel aan. Dit betreft een variant binnen de Confrontatietocht in het geval dat de volwassen Ik-persoon geen of te weinig contact met het deel kan maken. (Vroeger Actieve Imaginatie-2 genoemd.)

 

Direct Deep Change 7: Regressie/Reïncarnatie Imaginatie (Rademaker, 1987)

De Therapeut/Counselor gaat met de cliënt een zogenaamde regressieve overdrachtsrelatie aan: hij richt zich op het deel, niet op de volwassen Ik-persoon. Dat is geïndiceerd wanneer de volwassen Ik-persoon over te weinig mogelijkheden beschikt. Het primaire doel is reorganisatie op onbewust niveau, ladingsvermindering en het vergroten van de lokale Ik-sterkte. In regressie presenteert het deel zich als een jongere uitvoering van de Ik-persoon in het huidige leven. Een variatie hierin is dat het deel zich nog in de baarmoeder bevindt of tijdens of vlak na de geboorte. 
In een reïncarnatie-setting presenteert het deel zich als een figuur uit de historie van voor de geboorte van de Ik-persoon in het huidige leven. Uiteraard is er ook een tussenvorm: het deel manifesteert zich als een aangehaakte spirit of als een figuur die in een tussenbestaan leeft, tussen het leven en de dood in. Wanneer het deel voldoende is bewerkt door de therapeut wordt volgens de zienswijze ‘elliptisch bewustzijn’ de volwassen Ik-persoon erbij gehaald en gaat deze laatste een integrerende dialoog aan met het deel, analoog aan het Grote-Kleine model.
 

Direct Deep Change 8: Operatieve Imaginatie (Rademaker, 1989, 2015)

De therapeut projecteert zichzelf in de binnenwereld van de cliënt en wordt door de aldaar aanwezige figuren gezien als een van de bewoners van de binnenwereld. Dit is vooral van toepassing indien de cliënt zelf vrijwel geen mogelijkheden heeft of grote angst heeft om in de binnenwereld op pad te gaan of om een bepaald figuur onder ogen te komen. Bedoeld voor reorganisatie op onbewust niveau. Zodra de cliënt het weer op enigerlei wijze weer meer zelf kan, vaak na zo’n 5 tot 10 sessies, wordt er ‘terug’geschakeld naar Direct Deep Change 1: de actieve imaginatie Ontdekkings- en Ontwikkelingstocht.

Wie kunnen er meedoen? 

GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen, ECP-therapeuten, die interesse hebben om de therapeutische mogelijkheden van de diepste vormen van trance te willen integreren in hun handelen.

Praktische informatie

Modulaire opbouw 

De opleiding is modulair opgebouwd. De eerste (en eerstkomende) module is de 8-daagse Klassieke Hypnotherapie. Voor alle informatie over de vorm en inhoud van deze opleiding: zie de module Klassieke Hypnotherapie

Locatie

De Nederlandse Academie, Amsterdam


Toelating

Vereiste vooropleiding:  ECP | BIG-registratie 
Intake niet vereist.

 

Certificering

Certificaat als bewijs voor gevolgde bij- en nascholing.

 

Erkenning

Als (inter)nationaal erkend EAPTI-opleidingsinstituut in psychotherapie vallen de post-hbo/wo opleidingen en de bijbehorende bij- en nascholingsprogramma’s onder deze accreditatie. Wij ontvangen multidisciplinaire praktijkprofessionals uit meer dan 50 beroepsverenigingen. Ga na of ook jouw beroepsvereniging ons bij- en nascholingsaanbod erkent voor je PE-punten. Als dat nog niet het geval is, dan kun je ons dit altijd even melden zodat wij kunnen bezien hoe wij je hierin van dienst kunnen zijn.

Margot de Cock Opleidingsadviseur, Integratieve Therapeut ECP, Leertherapeut

Wil je meer weten?

Bel mij voor meer informatie of mail me voor een persoonlijk adviesgesprek.

Sfeer proeven? Kom naar ons Open Huis.

1. Van inhoud naar proces

Tijdens hypnotherapie loodst de therapeut de cliënt naar diens eigen oplossing van de klacht. Deze mogelijkheid vergroot de effectiviteit van de psychotherapeutische interventies aanzienlijk en effecten werken op integratieve wijze door in voelen en denken en doen. De meerwaarde van deze technieken worden dan ook steeds vaker erkend.

Cognitie kan beschouwd worden als het product van deze links gelegen taalgebieden. Het kan beschouwd worden als een continue koppeling en ontkoppeling van associaties tussen de taalgebieden en gevoelsherinneringen. De inhoud van de klacht is dan ook vaak niet de oorzaak of reden van de psychopathologie.

Cognitie kan beschouwd worden als het product van deze links gelegen taalgebieden. Het kan beschouwd worden als een continue koppeling en ontkoppeling van associaties tussen de taalgebieden en gevoelsherinneringen. De inhoud van de klacht is dan ook vaak niet de oorzaak of reden van de psychopathologie.

Cognitieve constructen die de subjectieve waarheid vormen, bestaan uit een continue koppeling en ontkoppeling van associaties tussen de hersenhelften. Het is daarom onmogelijk om als therapeut te weten wat de cliënt ervaart. Feitelijk weet de cliënt dit zelf niet eens.

Het kunnen toepassen van hypnotherapie verbreedt de kennis en kunde van de therapeut. Kennis en vaardigheid van hypnotherapeutische technieken vergroten de strategische mogelijkheden voor de therapeut tijdens therapie.

Terug
Terug

2. Werken vanuit de kracht van je cliënt

In de opleiding Integratieve Hypnotherapeut leer je om de cliënt deskundig te begeleiding door de gevoelslagen van de klacht en om voorbij deze cognitieve waarom-vraag te gaan. 

Via deze integratieve weg vinden dan vanzelf de gedragsmatige en cognitieve veranderingen plaats vanuit de kracht van de cliënt en op het tempo van de cliënt. En dit alles zonder dat de therapeut zich met de inhoud of de waarom bemoeit.

Cliëntveranderingen hoeven dankzij hypnotherapie nu niet meer altijd andersom, dus via enkel cognitieve of gedragsmatige technieken te worden behaald. Hierdoor zullen bijkomstige problemen zoals hardnekkige afweer en verzet tegen lange behandelduur veel minder gaan bestaan.

Door: GZ Psycholoog drs. Ole Buschman

Terug
Terug

Studiecalculator en inschrijving module
‘Klassieke Hypnotherapie’ 

Voor: ECP-houders | GZ-psychologen | Psychotherapeuten 


De kosten voor deze 8 daagse module bedragen € 1.950. Kies in onderstaande studiecalculator je belastingschaal, bereken je voordeel en schrijf je in:

Lesgeld
Assessment
Supervisie
Leertherapie
Kies je belastingschaal *
Inschrijven

Subtotaal studiekosten
 
Jaarlijkse eenmalige drempel volgens fiscus*
 
Belastingvoordeel. Je krijgt retour van de fiscus*  
 
Dus je werkelijke studiekosten in jaar 1 zijn
 

Verspreid over een jaar (52 weken) zijn de kosten € xx,xx per week.

* Peildatum 2015. Dit rekenvoorbeeld geldt als indicatie bij ineens betaling van je (jaarlijkse) studiekosten. Als de regels van de Belastingdienst gelijk blijven, geldt voor het vervolg van een meerjarige opleiding een soortgelijk bedrag per fiscaal jaar. Mocht de overheid de aftrekmogelijkheden veranderen, zijn wij niet aansprakelijk voor bovenstaande informatie. Blijf dus zelf goed op de hoogte welke mogelijkheden er voor jou zijn. Je vindt hier de uitgebreide voorwaarden van de Belastingdienst.

Terug
Terug

Reserveren

Kortdurende Integratieve Hypnotherapeutische Psychotherapie

 • Waarom je een opleidingsplaats reserveert
  Je reserveert wanneer je serieus overweegt om deze training of opleiding te doen. Dan ben je verzekerd van een opleidingsplaats. Je hebt dan nog tijd om e.e.a. uit te zoeken of te regelen. De reservering is gratis en vrijblijvend. Wanneer de opleiding vol raakt, vragen we je of je nog van je reservering gebruik wilt maken.

Terug
Terug