Corona: ‘Al onze lessen, intervisie-, leertherapie- en supervisiebijeenkomsten gaan gewoon door, virusvrij Online.’

Sjanie Wortman

Supervisor, Leertherapeut
Integratieve Therapeut ECP, Integratieve Hypnotherapeut, Psychosociaal Therapeut

Ont-wikkelen

zodat de therapeut in jezelf geboren kan worden.

Geweldig om als opleider daar een steentje aan bij te mogen dragen!

Mijn collega's