Corona: ‘Al onze lessen, intervisie-, leertherapie- en supervisiebijeenkomsten gaan gewoon door, virusvrij Online.’

Wim Bresser

Decaan, Kerndocent
Integratieve Therapeut ECP, Psycholoog, Integratieve Hypnotherapeut

Wat we doen bij de Nederlandse Academie past bij de mens die ik ben en die ik wil zijn en hoe ik in het vak sta: mensgericht!

Mijn collega's