Aanvraag
SNRO registratie
hbo-conform diploma

Beste collega Integratieve (Kinder)Counselor,

Met het behalen van je diploma van de post-hbo/wo opleiding tot Integratieve (Kinder)Counselor, het afronden van je praktijkonderzoek en het diploma PSBK, heb je de equivalentie bereikt met onze SNRO hbo-conform geaccrediteerde 4-jarige beroepsopleiding tot (Kinder)Counselor. Je bent dan gerechtigd om ook het diploma van deze laatste opleiding aan te vragen. Je beschikt dan over twee diploma’s: diploma 2-jarige post-hbo opleiding tot Integratieve (Kinder)Counselor en het diploma 4-jarige hbo-conform (Kinder)Counselor. Dit laatste diploma, voorzien van een SNRO-registratienummer,  is van belang om voor vergoedingen en btw vrijstelling in aanmerking te komen. Hieronder vind je de benodigde informatie en bepalingen.

Om voor vergoeding en btw vrijstelling in aanmerking te komen dien je het SNRO diploma aan te vragen. Dat kun je helaas niet rechtstreeks bij de SNRO doen, dit verloopt via het opleidingsinstituut. De SNRO kent een apart registratienummer toe. De SNRO brengt het opleidingsinstituut hiervoor de nodige administratie- en registratiekosten in rekening. Wanneer je het diploma met de SNRO-registratie bij de Academie aanvraagt heb je onderstaande bepalingen gelezen en ga je hiermee akkoord.Bepalingen

 1. Verkrijgen van vergoedingen
  Voor het verkrijgen van vergoedingen dien je lid te zijn van een erkende beroepsvereniging zoals de NFG. Beroepsverenigingen passen met regelmaat hun toelatingscriteria aan. Je bent zelf verantwoordelijk voor aanmelding bij een beroepsvereniging naar keuze (en een koepelorganisatie zoals de RBCZ). Na aansluiting bij een door een koepel erkende beroepsvereniging kun je een AGB-code aanvragen (www.agbcode.nl).
 2. Btw vrijstelling
  Op basis van de ons thans bekende informatie, kom je met het diploma van onze SNRO hbo-conform geaccrediteerde 4-jarige beroepsopleiding tot Counselor in aanmerking voor vrijstelling van de BTW. Een en ander is gebaseerd op een besluit van de Staatssecretaris van Financiën (Staatscourant d.d. 29 maart 2016), gebaseerd op het arrest van de Hoge Raad van 27 maart 2015 en de uitspraak van het Gerechtshof ’s Hertogenbosch van 11 september 2015.
 3. Kostenplaatje diploma, lidmaatschap, etc.
  Kosten van het diploma van de 4-jarige hbo-conform opleiding tot Counselor: deze kosten komen voor rekening van de Academie.
  De Academie vraagt een registratienummer voor op het diploma aan bij de SNRO. Voor het aanvragen brengen we geen kosten in rekening.
  De Academie krijgt het registratienummer van de SNRO en een factuur voor de registratie. Deze SNRO-kosten brengt de Academie bij de Integratieve (Kinder)Counselor in rekening en draagt deze af aan de SNRO.
  Lidmaatschap beroepsvereniging als de NFG: deze kosten komen voor rekening van de Integratieve (Kinder)Counselor.
  Aanvraag AGB-code: deze kosten komen voor rekening van de Integratieve (Kinder)Counselor.
 4. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
  De Nederlandse Academie heeft geen invloed op de veranderingen in beleid van de verschillende instanties als zorgverzekeraars, belastingdienst, beroepsverenigingen, koepelorganisaties en Vektis. Daarom kun je de Nederlandse Academie voor Psychotherapie uiteraard niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk stellen voor mogelijke negatieve gevolgen in geval van wijzigingen, extra bepalingen etc. bij voornoemde organisaties en instellingen.